KOSMICKÁ MISE MAYŮ (2)

Osmanagič Samir

Osmanagič Samir

autor

07.12.2005 Exkluzivně

       Mayové nám zanechali velmi mnoho zpráv ve své architektuře. Tyto zprávy pak byly dekodovány o mnoho tisíc let později. Ale abychom získali všechny potřebné a důležité informace je potřeba aby alternativní disciplíny pracovaly ruku v ruce s klasickou vědou. Geometrie je jazyk Vesmíru. A tak Mayové z tohoto důvodu zanechali své velmi důležité informace ve formě posvátné geometrie na zdích svých chrámů a pyramid. Mayové jsou reprezentanti Světla. Rezonanci vesmíru vyjadřovali protřeictvím posvátných kodů v geometrii, barvách, hudbě a konečně i abecedě. Pokud budeme schopni pochopit poseltví Mayů uděláme velmi významný krok k tomu, abychom jednou byli schopni v plnném rozsahu pochopit význam toho čemu říkáme Světlo.

 

Mayové - Kosmičtí hodináři

       Chiquimula, východní Guatemala

       Bylo by logické očekávat, že město s 2 miliony obyvatel by mělo mít slušné autobusové stanice. Nicméně místo krytých terminálů tu jsou úzké prašné silnice. Místo velkých cedulí oznamující jména cílových stanic a časy odjezdů jsou jen malí Guatemalci, kteří volají na ptencionální cestovatele, aby si nastoupili právě do jejich autobusů. A místo čistých a tichých vozidel se musíme spokojit s velmi starými jezdícími vraky u kterých nikdy nevíte kdy se rozsypou přímo za jízdy. Čas odjezdu je stanoven v okamžiku kdy autobus je plný cestujících. Pojďme se ale vrátit k předmětu našeho putování a jím jsou Mayové.


      Tradiční Mayská kultura je rozdělena do tří období a to na:

a)  Pre - classical (několik set let př.n.l. až 300 n.l.)

b)  Klasickou (300 - 900 n.l.)

c)   Po klasickou (900 - 1500 n.l.)

      V posledních letech je ale tendence první období Mayské kultury posouvat více do hlubin minulosti. Objev nových artefaktů donutil některé archeology posunout přední hranici až do období 2000 let př.n.l. Učinili tak například dr. Joseph Gardiner, dr. Dick Cadogan a nebo dr. William Fowler.

     Guatemala City pod sebou pohřbívá trosky starobylého Mayského centra "Kaminal Juyu". Ve skutečnosti jde o stavky staveb a desítky pyramid s vysoce rozvinutým kulturním a komerčním centrem asi půl milionů Teotihuanacanos, tedy těch, kteří přišli z Teotihuacanu (sever Mexika). Již před třiceti lety se pomoci radio - carbonové analýzy zjistilo, že celá řada pyramid s blízkými pohřebišti pochází z období před Kristem.

     Ono klasické dělení na tři období musím osobně zcela odmítnout. Rád bych představil zcela jiný přístup k historickému koncensu Mayské kultury a rozvoje této civilizace. Na základě výsledků svého osobního bádání musím konstatovat, že ryzí Mayové tvořili rámec kolektivního Vědomí, které bylo soustředěno do jedné konkrétní mise. Podpora této jediné mise trvala v období zhruba 5000 let.

     Následující mé tvrzení vychází ze skutečně hlubinných poznatků mnoha mých osobních badatelských misí spojených s velmi pestrými mystickými zážitky.

      Obyčejní hodináři opraví naše hodinky tak, že je dají do souladu s pozemským časem.  Analogickým způsobem lze ryzí, tedy původní Mayskou civilizaci považovat za hodináře Vesmíru jejichž mise měla za úkol nastavit pozemskou frekvenci tak, aby byla přinesena do souladu s vibracemi našeho Slunce. (Na tomto místě by bylo dobré si umět zodpovědět na otázku: Proč bylo nutné toto sfázování učnit? Vycházeje z předpokladu, planeta Země tak jako jakákoliv jiná planeta by měla být přirozeným způsobem v souladu s přírodními zákony automaticky vibračně sesynchronizována se Sluncem. A vzhledem k tomu, že již ve starověku se o to různé inteligence pokoušeli viz. Uvarov a "Záhada tunguzského meteoritu" a nebo můj seriál "Horizont událostí" bylo by dobré soustředit svou pozornost na to co se stalo či přihodilo, že rozhodilo tento původně přirozený parametr. Pozn. J.Ch.).

      Je jasné, že jakmile jednou počně Země opět vibrovat v souladu s rytmem Slunce bude jakákoliv informace i energie schopná cestovat oběma směry bez limitu. Pak budeme určitě také schopni lépe porozumět proč starověcí obyvatelé této planety skrze množství různých rituálů tak uctívali naše Slunce.

     Každému alespoň trochu inteligentnímu člověku musí být jasné a zřejmé, že energie Slunce je základem života na naší planetě. A na straně druhé každý živý organismus ať již si to uvědomuje či nikoliv je přes naše Slunce spojen s energetickým středem naší galaxie. Tato fakta se stávájí extrémně důležitými, pokud i uvědomíme, že se mílovými kroky blížíme k prosinci roku 2012 na které úzkostlivě poukazují právě Mayové.

     Moderní astronomie zhruba před dvaceti roky potvrdila, že v tomto čase dojde k velmi zvláštnímu seřazení jistých velmi důležitých energetických center uvnitř naší galaxie ke kterému dochází vždy jednou za 25 000 let. Mayové si této skutečnosti byli vědomí již před 2000 lety. Jejich aktuální výpočet posledního "věku Země" začíná přesně 3113 př.n.l. a koncí v roce 2012 n.l.

     Na podkladě těchto skutečností se k počátkům Mayské civilizace nemůžeme vracet do doby před několika sty lety, ale mnohem dále. Zřejmě do času dvou tísíc let př.n.l. a s největší pravděpodobností ještě dál do období kolem 3113 let př.n.l. Je možná, že právě v tuto dobu se první Mayové objevili na této planetě. K těmto faktům se vrátíme později.


     Za pouhých pět dolarů můžete přejet celým státem Guatemala od severu až k jihu autobusem. Můžete vidět všech 30 sopek rozptýlených podel 250 mil dlouhého Pacifického pobřeží. Můj autobus jel na východ k městu Chiquimula. V pozdních odpoledních hodinách o vypadalo jako kdyby se všichni obyvatelé města shromážidili na náměstí v jeho centru. Děti ve školních uniformách se procházely v malých skupinkách. Vlastníci různých obchodů se s neúnavnou trpělivostí snažili přilákat zákazníky a většina mladých lidí seděla v nedalekém parku dikutující a místním fotbalovém družstvu.

     V malém hotelu, kde je jen něco málo pokojů za šest dolarů získávám bydlení. Jde o pokoj s dvěmi postelemi, kuchyní a koupelnou. Majitel hotelu i já uvažujeme o tom jakou doubrou koupi jsme učinili. Je teplý letní den a studená koupel je pro tělo velmi prospěšnou. Za soumraku se obchodu zavírají, ulice se stávájí prázdnými až do svítání. Když je člověk zvyklý pravidelně cestovat obyvkle stává již za rozběřsku. A já nejsem vyjimkou. V šest hodin ráno opouštím hotel a spěchám na místo, které by se při troše dobré vůle dalo považovat za autobusovou zastávku. Určitě stihnu první autobus, který směřuje do pohraniční oblasti El Florido nedaleko hranic s Hondurasem.

     Guatemalská historie je jednou z nejsmutnějších ze všech zemí Střední Ameriky. Španělé tu v 16. a 17. století nemilosrdně decimovali indianské kmeny. Průmyslové otroctví charakterizovalo posledních 250 let. Malá konzervativní elita vlastníků půdy má jak ekonomiku tak i armádu pod kontrolou. Během posledních sto letech ovládli cizí investoři trh s kávou (asi 85% exportu této země). Místní vládnoucí třída se stala postupně zcela závislou na amerických korporacích. Honduras a Guatemala jsou klasickým příkladem tzv. "banánové republiky". A místní diktátoři (jako národní terorista "prezident" Manuel Estrada Caberra jenž vládl v letech 1898 - 1920 se stali vůdčími postavami v románech o politickém utlačování.

       V prvních svobodných volbách v roce 1944 učitel a spisovatel Juan Jose Arevalo byl zvolený prezidentem. Právě on a jeho nástupce Jacobo Arbenz začali se zemědělskými reformami a legalizovali více paritní politický systém (včetně komunistů). Zahraniční korporace hledaly rychle pomoc u svých přátel ve vládě USA. První sankce směřovaly na Guatemalu a následoval v režii CIA vojenský převrat, kdy vojáci napadli prezidentský palác. Vojáci odmítli bránit prezidenta Arbenze a on musel v hanbě opustit svou zemi. Demokracie skončila. Věci se vrátily k původním schématům a útlak tak pokračoval dalších bezmála čtyřicet let. Jakákoliv vzpoura, která byla inciovaná především indiánským obyvatelstvem byla vždy krvavě potlačena. Mnoho obyvatel Guatemaly nakonec skončilo v uprchlických táborech v Belize a nebo v Mexiku. Bohužel dodnes se situce v této geografické oblasti výrazně nezměnila k lepšímu.


      Mezi jednoznačnými vědeckými úspěchy Mayské kultůry je počítán kalendář. Je již dávno zřejmý fakt, že tato kultura dokázala vypočítat dobu oběhu Země kolem Slunce s neuvěřitelnou přesností. Archeologové potvrdili, že k těmto fantastickým výsledklm došli bez použití klasickým měřících metod či pomůcek. Navíc mayské kalendáře disponovaly měsíčními fázemi a zatměním. Dokonce měli k dispozici i přesné záznamy pohybu Merkuru, Venuše, Marsu , Jupiteru a Saturnu. Aby toho nebylo málo musím konstatovat, že na některých památnících nedaleko Quirigua v Guatemale dokázala tato tajemná kultůra zaznamenat kosmické události, které se odehrály před 400 miliony lety !!!

     Proč a jakým způsobem?

     Archeologové obecně vnímají mayské kalendáře jako nástroje k zaznamenání času, ale nikdo si již neláme hlavu ned tím z jakého důvodu určovali čas s takovou až neskutečnou přesností.

      Je možné, že mají čísla hlubší význam v kosmických relacích? Je možné, že společně s osami prostoru a času nám sdělují ještě neco dalšího? A je možné, že toto něco je nedostupné našim fyzickým smyslům? Mohla by mít tato čísla své vlastní frekvence a zvuky? Bylo by možné pomocí nich popsat jiné formy Bytí a životních zkušeností?

       Zdá se, že uvnitř těchto neuvěřitelně přesných výpočtů mayů se nachází skryté kosmické kódy každého jednoho z nás, A tak každé takové číslo představuje údaj, který může být vyslán do Vesmíru? Každé číslo může být údaj a každý údaj je skladbou jisté frekvence. Komunikace - výměna informací - tak může pokračovat mezi živými bytostmi, mezi planetami a dokonce i mezi slunečními systémy.

       Můžeme srovnávat mayskou vědu s naší včetně technologie? Máme za to, že když tato civilizace nevlastnila kosmické lodě, počitače a dalekohledy, že byla na nižšší intelektuální úrovni než je soudobá civilizace. Ale toto může být velmi osudový omyl. Poud se budeme na mayskou kulturu dívat pohledem nadřazenosti nebudeme schopni nikdy porozumět jejich vědě a dekodovat tak zcela jistě úchvatné informace, které tu zanechali pro své potomky.

      Je proto mít třeba neustále na zřeteli, že jejich věda byla budována na zcela jiných základech a logických schématech než ta naše a že jejich mentální schopnosti byly velmi vzdálené tem našim. Ale i přes tuto všechno racionální sociálně-kulturní vzdálenost jsme schopni se skrze mosty času k sobě nejen přiblížit, ale dokonce i spojit v jedno nádherné objetí - propojení. Oni o tom věděli a doufali v to. Proto nám zanechali svůj čarokrásný tajuplný odkaz ke kterém v našem seriálu krok za krokem kráčíme.....


(c) Samir Osmanagič

Translation: Matrix-2001

Další díly