KORONAVIRUS - ANEB JAKÉ JSOU VYHLÍDKY LIDSTVA? (2)

Čáp Josef

Čáp Josef

autor

20.03.2020 Společnost

Pokud trochu zabrouzdáte v paměti, pak si nemůžete nevzpomenout na Čeljabinskou událost, neboť nad touto ruskou oblastí v atmosféře explodoval meteorit, který mohl zapříčinit katastrofu na majetku i na životech, ale také na životním prostředí,  což se naštěstí nepřihodilo, alespoň prozatím!  A nakonec se musím zmínit o druhé hrozbě, která nás všechny v tomto roce 2020 ohrožuje. Ano, nově se rodící viry, mohou za jistých okolností způsobit pandemickou  apokalypsu, bez nadsázky srovnatelnou s morovými středověkými ranami. Jen pro zajímavost: v 15. století si morová nákaza vyžádala cca 50 milionů životů. Abyste zůstali v obraze a nepodceňovali opakující se (poučnou) minulost, tak byste měli vědět, že se černá nemoc – MOR, dostala do Evropy z Asie. První zprávy o moru pocházejí totiž z Číny, kde mor roku 1330 vůbec prvně udeřil v provincii Chu-pej, odkud se rozšířil do jižních i severních provincií. Odtud se mor různými obchodními cestami a stezkami rozšířil západním směrem, tedy do Sýrie, arabského poloostrova a severní Afriky, až nakonec došel k nám do Evropy. Chápete, proč bychom neměli minulost podceňovat, nebo jaké jsou souvislosti mezi dneškem a středověkou minulostí, případně proč je dobré o civilizačních dějinách cosi málo vědět, když se z historie můžeme docela dobře poučit.

 

Znamení koronaviru

Domnívám se, že letošní rok bude rokem ve znamení smrtelných koronavirů, neboť spouštěčem zákeřných bakteriálních infekcí a virů, často tkví v podceňovaných klimatických změnách, které stojí za táním ledovců a permafrostu. Tající ledovce totiž odkrývají „nebezpečnou“ prehistorickou minulost, v jehož ledu se mohou vyskytovat neznámé fragmenty života, které v podobě různorodých mikroorganismů, kvůli tajícím ledovcům se uvolňují do životního prostředí, čímž jsou všelijaké patogeny, jenž hypoteticky mohly zapříčinit genezi (zrod) wuchanského koronaviru, což nelze vzhledem k tomu, co se nyní na této planetě odehrává, vyloučit. Jak se tohle vztahuje k expandujícímu čínskému koronaviru? Vezměme například to, že se letos na serveru Moravy objevilo závažné virové onemocnění, které přenášejí hlodavci. Tímto onemocněním je hantaviróza, která patří do skupiny krvácivých horeček.

Přenos na člověka není nikterak složitý, poněvadž stačí vdechnout vir, jenž může být obsažen v moči nebo trusu infikovaného hlodavce.  K nákaze může dojít v přírodě, ale i v domácnosti, kde se nakažený hlodavec pohyboval. Když k tomuto přičteme navíc jiná onemocnění, která jsou přenášena komáry, klíšťaty, zajíci a ptáky atp., nelze vyloučit, že choroboplodné zárodky z uvolněných tajících ledovců, mohou ve volné přírodě infikovat jakoukoliv zvířenu, jež pak šíří světem smrtící virové infekce, a to napříč všemi kontinenty. Vskutku, nemůžeme kritizovat žádnou kulturu, ani gastronomické návyky toho nebo onoho národa, nicméně se nelze divit tomu, že v takových exponovaných zemích, kde se běžně konzumují myši a krysy atd., vzniká ideální podhoubí pro zrod a expanzi mutujících virů, jenž představují pro celé lidstvo katastrofické ohrožení, které může skončit celosvětovou pandemií s nedozírnými následky. Nejspíš nebude náhodou, že přenos virů přenesených ze zvířat na člověka je častý. Zvěř je součástí našeho života, je téměř na každém kroku, takže pokud jsou zvířata nejen ve volné přírodě nemocná, mohou tu a tam na člověka cosi přenést, čímž je nějaké virové onemocnění. Každopádně k tomuto jevu v minulosti rovněž docházelo, tudíž skrze zvířata se mohou lidé infikovat nejrůznějšími nemocemi, které se často rozvinou v nebezpečné epidemie.

 

Regulace přírody

Vzpomeňme si na virus Ebola, jenž se z primátů přenesl na člověka, nebo také na netopýry, kteří jsou neomezeným pařeništěm všech možných virových nákaz, co se buď trusem, nebo kvůli neuvážené konzumaci (pojídáním) infikovaných zvířat, docela snadno přemístily na lidskou bytost. Obdobných příkladů lze nalézt bezpočet, proto zde ve stručnosti uvedu několik takových chorob, které se vztahují k přenosu zvířecích mikroorganismů na člověka. Kupříkladu horečka Lassa, virus Zika, endemický virus MARV (Marburg), ale i ptačí chřipka či virus vztekliny, všechny tyto nákazy lze považovat za přímý následek přírodního systému, jenž inteligentní lidskou bytost na cosi nepříznivého upozorňuje. Máme se snad pohybu a pobytu ve volné přírodě obávat? Je třeba skoncovat s pojídáním masa? Co stojí za vzestupem všech výše uvedených virových infekcí, opomeneme-li trestuhodné chování lidstva vůči přírodní rovnováze, která je z nějakého důvodu narušena!

Jde o to, jak my se chováme k přírodě, tak ona se chová k nám! Pokud se nezaujatě zamyslíme nad tím, co se na této planetě odehrává, proč kvůli lidským technologiím a chemii je tolik ohrožených živočišných druhů, je zcela na místě domnívat se, že největší infekční hrozbou pro tuhle biosféru života, jsme my lidé! Hněv Matky přírody je tím pádem opodstatněný, což znamená, že tvrdé následky si poneseme sami. Takže i přes ujišťování lékařů, že riziko epidemie koronaviru v Evropě je v tuto chvíli malé, tak nelze celoplanetární pandemickou (apokalyptickou) katastrofu nikterak vyloučit. Různých indicií pro takovou mimořádnou událost, věřte tomu nebo ne, je víc než dost! Šíření koronaviru napomáhá dlouhá inkubační doba, která dosahuje až 14 dní, během ní sice infikovaní necítí žádné potíže, ale mohou nakazit další lidi. Dalším rizikem může být podcenění izolačních a karanténních opatření, která jsou vzhledem k nebezpečnosti neznámého koronaviru zcela nedostatečná, ba přímo kosmetická, neodpovídající závažnosti takového ohrožení. V tuto chvíli nelze vyloučit, že čínský koronavirus se nepozorovaně usídlil již v Evropě!

I když s tím někdo nemusí souhlasit, tak je očividné, že krvácející příroda přitvrdila, vyprodukovala záludný vir (koronavirus), s jehož infekčností  a mortalitou jsme se dosud ještě nesetkali. Jeho načasování odpovídá absolutně dokonalé zákeřnosti, která spočívá v tom, že wuchanský koronavirus  propukl ve správnou dobu, tedy na počátku chřipkové sezóny. Stovky milionů lidí po celém světě se mohou infikovat tímto koronovirem v mylném domnění, že onemocněli „obyčejnou chřipkou“, aniž by měli tušení, že jsou napadeni tímto zákeřným čínským virem. Pokud by se tahle spekulace potvrdila, bude už příliš pozdě na to, zavést jakákoliv opatření, aby nepropukla panika a chaos, protože jen v České republice onemocní statisíce lidí chřipkou, takže jakmile by měli všichni nakažení najednou, urgentně vyhledat  lékařskou pomoc, z kapacitních důvodů by naše zdravotnictví takový nápor nemohlo logicky zvládnout. Wuchanský koronavirus lze sice s podpůrnou léčbou úspěšně přemoci (vyléčit), navzdory tomu, že prozatím na tuhle virovou nákazu není žádného léku, nicméně kvůli komplikované léčbě, která mimochodem někdy vyžaduje umělou plicní ventilaci (Umělá plicní ventilace je způsob dýchání, při kterém je průtok plynů respiračním systémem plně nebo částečně zajištěn mechanickým přístrojem), nelze masový příliv pacientů s touto infekcí ku prospěchu vyléčení, zdárně vyřešit.

Přeplněné nemocnice a pacienti umírající v čekárnách, taková je realita ve městě Wu-chan. V tomto případě se nenechme obalamutit tím, že u nás v Evropě, respektive v ČR, je úplně jiná situace než v Číně. Hustota zalidnění je sice v Asii úplně odlišná (hustější) než v Evropě, ale do krajských hypermarketů jezdí nakupovat většina obyvatel z menších měst a obcí, což znamená, že nákaza novým koronavirem se může šířit docela snadno v prostředí, kde se shromažďují lidé. Navíc ani v dohledné době nemůžeme říct,  zda a kdy bude nalezen účinný lék proti tomuto novému virovému onemocnění. Čínští zdravotníci přiznávají, že tento koronavirus začal mutovat, což ztěžuje zabránění šíření epidemie. Smyslem tohoto článku není vyvolat paniku, která v tomto případě je zcela na místě, ale zamyšlení nad civilizační arogancí, která si nedokáže připustit, že stávající systém nemůže už dlouho fungovat. Pokud vymírají včely, de facto vše živé, co dělá naši planetu rájským ostrovem života v kosmické temnotě, tak si nemůžeme myslet, že vymírání člověka  nepostihne! Pakliže to nebude wuchanský koronavirus, který  zredukuje přemnoženou lidskou populaci na přijatelnou mez, cca na 500 milionů přeživších lidí, nepochybně přijde jiný a ještě záludnější virus, kterýžto se postará o to, aby vykvetla celá země! Až nás bude tak málo, potom si budeme teprve vážit jeden druhého, stejně tak jako si vážíme vlastní sestry nebo bratra, ale i toho všeho, co nás obklopuje nádherou tajuplného života.

-konec-

Další díly