KONEC KALI JUGY V ROCE 2025: Rozpletení tajemství cyklů (4)

Katastrofa v oblasti Černého moře a celosvětové záplavy

Třistaleté přechodné období mezi Treta jugou (Stříbrný věk) a Dwapara jugou (Bronzový věk) v období 6 976  – 6 676  př.n.l. ,se také shoduje s významnou enviromentální událostí - s katastrofou v oblasti Černého moře, která byla nedávno datově zasazena do r. 6 700 př.n.l. Černé moře bylo kdysi sladkovodním jezerem. Tedy, až dokud Středozemní moře, naplněné rozpuštenými vodami z ledovců, neprolomilo přirozenou překážku, neprotnulo úzký bosporský průliv a katastrofickým způsobem nezaplavilo Černé moře.

To zvedlo hladinu Černého moře o několik set metrů a zaplavilo víc než 96 000 km2 země a významně  rozšířilo pobřeží Černého moře o cca 30%.24 Tato událost zásadním způsobem změnila průběh civilizace v jihovýchodní Evropě a západní Anatolii. Geologové  Bill Ryan a Walter Pitman ze Zemské observatoře Lamont-DohertyNew Yorku, kteří přišli s hypotézou o katastrofě v Černém moři, zašli až do krajnosti, když ji porovnali s Noeovou potopou.

Katastrofa v Černém moři - před a po.
Voda z Egejského moře protrhla úzké hrdlo
(Bosporská úžina)
a vtekla do Černého moře, když vytvořila gigantický vodopád

Podobné velké potopy se udály v mnoha částech světa, když obrovská glaciální jezera, naplněna vodami tajícího ledu, prolomila své ledové břehy a nahrnula se do okolních oblastí. Někdy v době mezi lety 6 900  –  6 200 př.n.l. se Laurentijský ledový příkrov v Hudsonově zálivu rozpadl a obrovské množství ledovcových vod z vnitrozemského jezera Agassiz/Ojibway se vylilo do Labradorského moře. To byla pravděpodobně největší potopa období čtvrtohor, což mohlo zvednout celosvětovou hladinu moří o půl metru.25

Období mezi r. 7 000 –  6 000 př.n.l.  bylo také charakterizováno výskytem obrovských zemětřesení v Evropě. V severním Švédsku způsobila některá ta zemětřesení „vlnění zemského povrchu“, s vlnami vysokými 10 metrů, o nichž se mluví jako o „kamenných tsunami“.  Je možné, že globální řetězec kataklyzmatick

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly