Kodex Magica - Úvod

Marrs Texe

Marrs Texe

autor

02.01.2007 Exkluzivně

        A nechal Ducha lidí žít ve lži a matrici iluze rozprostřel kolem nich. Pak spočinul a těšil se ze své práce. Věděl, že má z čeho těžit, věděl jak silná může být závislost na klamném realitě??

      Ze hry "Faust" od Goethe (1749 - 1832)

    

       Lze konstatovat, že jsou prakticky všude. Velmi dobře zamaskováni a infiltrováni do všech základních hybných činitelů naší společnosti. Jsou v televizi, zakomponované v časopisech a nebo v různých formách reklam. Jsou důvtipné a často podprahově iniciované. Jsou důvtipné a provokativní, jsou dynamické a plné energie. Realizující vibrační závoj dle přání jejich činitele. Jsou řídící naší mysl?? Kdo a nebo co? Podivné symboly, znamení, amulety, gesta ?.. programují lidskou mysl. Jsou nástrojem.

       Jmenuji se Texe Marrs a zvu Vás na cestu na které budeme společně finálně dekonspirovat řeč a komunikační prostředky všech hlavní skrytých řídících mocenských společností a manipulačních struktur na této planetě. Skutečnosti, které společně odhalíme Vás možná budou šokovat, možná někteří z vás budete rozhořčeni a frustrováni ze skutečné reality, která nás všechny obklopuje. Možná bude potřeba jistého druhu vnitřní síly a odvahy k akceptování této skutečnosti. To vše však bude vyváženo fantastickou možností se jednou provždy uvolnit z onoho jedovatého sevření jistých druhý intrik a manipulačních praktik.

       Svět je v zápasu o Duši každého z nás. Pro některé se to může zdát velmi expresivním vyjádřením, a pro některé zase čirým nesmyslem. Každopádně pokud vyrazíte v následujících měsících na tuto veskrze náročnou, ale nesmírně objevnou cestu, budete mít jistě možnost posoudit sami. Autoři výše uvedených produktů a nástrojů v podobě celé řady symbolických a ikonografických prvků nekonají zmatečně ani chaoticky ani náhodně. Jde o velmi dobře promyšlenou hru celé řady špičkových hráčů na poli tohoto světa a v prostředí nitra každého z nás. Tito hráči se každým rokem milimetr po milimetru posouvají k finálnímu aktu uprostřed scénáře budování gigantického planetárního vězení společnosti. Velmi smutné ovšem na celé této věci je fakt, že v důsledků osobní ale i kolektivní neznalosti jim v mnoha případech v rámci této výstavby pomáháme. To by mělo skončit, a tak ti z Vás, kteří vykročíte společně se mnou vstříc Tajemství všech Tajemství budete mít jedinečnou šanci se o své zkušenosti podělit s ostatními méně odvážnými.

       Na této cestě Vám všem?. God Luck!!

 

       Psychologický Matrix

       Přátelé, čeká Vás přes 600 stran textu, který bude nabitý neuvěřitelnými informacemi a skutečnostmi, který bude nabitý ohromným množství obrazového dokumentačního materiálu. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že s každou stránkou textu se milimetr po milimetru budete přesouvat ze stavu mentálního spánku do stavu, který bych snad nazval "Probuzením Duše". Psychologické aspektu jsou tu však velmi důležité a je neradno je podceňovat. Je možné, že tak jak bude pokračovat proces probouzení bude se zároveň aktivovat "Cosi" co bude tomuto aktu bránit. To ono "Cosi" může vyvolávat i velmi nepříjemné stavy a pohnutí Mysle odmítání. To vše jak jsem naznačil již před chvíli je součástí nekonečného zápasu, nekonečné bitvy na své vlastní úrovni Vědomí. Bitvy na poli svobody za Svobodu. V tomto aktu nám ovšem nikdo nepomůže. Tuto bitvu si musí vyhrát každý sám za sebe. Ona vlastně nemá vítěze ani poraženého. Svoboda je důsledek a příčinou je režie. Takže když změníme scénář, změníme tím pádem i jeho důsledek, který je??., ale věřím že víte. Pokud ne? Také nevadí. Vše má svůj hluboký smysl a význam.

       Jděte ven a podívejte se dobře kolem sebe. Uvidíte lidi. Miliony a miliony lidí. Lidi, kteří jedí, dýchají, pohybují se a vše se zdá být naprosto v pořádku. Ale je skutečně všechno v pořádku? Podívejte se velmi dobře. Podívejte se jim do očí. Ano tam se podívejte. Teď se Vám zřejmě bude zdát, že něco není v pořádku. Asi to bude jejich pohled. A pak Vám to jistě dojde vykřiknete: "Proboha vždyť oni spí"!! Někde jsem slyšel, že těmto chudákům se říká "Manchurian Kandidáti". Prosí vydržte ještě chvíli a sledujte své přátelé, kolegy a vůbec lidi kolem sebe dál. Možná zjistíte jak intenzivní jsou jejich mechanické pohyby, mechanické názory, mechanické konvence, mechanické pocity a jak mnohdy falešné jsou jejich tužby a přání. Tak a nyní mírně rozostřete oči, uvolněte se a na nic nemyslete, pouze spočívejte se svým vlastním Vědomí a stále přitom pozorujte lidi kolem sebe. Budete-li i nyní úspěšní jemné světlo, které obklopuje jejich tělo a z tohoto světla vystupuje jakýsi šedý provazec, který se mírně vlní a vede někam do prostoru přitom bytostně cítíte, že tento útvar do přirozené energeticky a tělesnosti člověka prostě nepatří.

       A nyní prosím učiňte další nezbytný a velmi důležitý krok. Podívejte se stejným způsobem sami na sebe?

       Ano je tomu skutečně tak. Máme oči k vidění a uši k slyšení. Těžko si je někdo z nás schopen uvědomit, kolik podnětů jsme schopni během jednoho jediného dne přijmout. Zdá se, že pouze desetiny procent zastupují ty vjemy, které jsme schopni si přímo fyzicky uvědomit. Naše smysly jsou vstupní informačními porty do našeho nitra. V každé vteřině jimi protéká neuvěřitelné množství dat. Bohužel existují velmi efektivní nástroje, které dokáží využívat tyto smyslové vstupní porty k tomu, aby účelně manipulovaly s lidským vědomím. Platí tedy jedno důležité pravidlo: "Nevěřte všemu co vidíte a nebo slyšíte".

       Materiál, který se Vám dostává do rukou je v podstatě výsledkem dvacetileté velmi intenzivní badatelské práce týkající mnoha faktorů úzce provázaných na činnost šedých společenství prorostlých do ekonomicko politické enklávy globální společnosti. Úlohou této seriálové řady dokumentů je informovat čtenáře, podat dostatečně silnou inspiraci a vodítko k správně orientaci v předmětné problematice.

       Budete držet v rukách velmi významné indicie, které by měly vzbudit zájem čtenáře  dalšímu hledání, uvažování a pátrání. Celá řada indicií typu, který bude prezentován v následující materiálu vyžaduje pochopitelně dobrý úsudek a rozhodně tu asi nebudou na místě ukvapené závěry jakéhokoliv druhu. Jednotlivé indicie totiž zastupují elementární základnu jistého druhu vědění či poznání. Vytváří mozaiku fragmentů, které izolované a systémově neseskupené mají tendenci vytrácet se z lidské pozornosti. Proto v následujícím materiálu budete mít možnost hloubat nad vysoce koncentrovaným a v mnoha ohledech výbušným materiálem odhalující finální spiknutí sil, které ovládají svět ve kterém žijeme.

       Jmenovaný seriál reportáží zcela rozhodně není určen k tomu, aby čtenáře strašil či něco podobného. Naopak ze všech sil se bude usilovat aby čtenáře a hledajícího obohatil o vysoce důležité skutečnosti, které je velmi prospěšné si uvědomit a umět je tím správným způsobem použít ve svém životě k prospěchu na té individuální i kolektivní úrovni.

- pokračování -


(c) 2005 Texe Marrs

(c) 2006 Alhambra

Upozornění: Přebírání tohoto materiálu pouze s výslovný svolením redakce

Další díly