JSTE RASOU PRŮZKUMNÍKŮ...... (2)

Shapiro Robert

Shapiro Robert

autor

24.09.2021 Chanelling

Eliminace emocí

Sexuální představy, sexuální prožitky označili za emoce, které se zbláznily. Protože záměrem experimentu bylo tehdy emocionální tělo, identifikovali emoce a emocionální tělo jako něco, co se vymyká kontrole. U nového  prototypu bytosti se učinily všechny možné pokusy, jež měly vést k vymýcení emocionální potence, přestože tato bytost byla produktem emocionální rasy. Trvalo to mnoho a mnoho let, ale díky selektivnímu šlechtění a klonovacím technikám, které byly nakonec vyvinuty, byly emoce ve všech ohledech eliminovány. Když se však na to nyní dívám zpětně a chápu to, vidím, že ve skutečnosti odstraněny nebyly. Primární emoce, které zůstaly, byly klid a mír - směs mezi těmito stavy - a to je asi tak všechno. Ale soucit tam nebyl. Když došlo k rozvodu, se starou civilizací, došlo k odsouzení emocí a jejich odstranění. Následná civilizace byla paradoxně vytvořena z daru emočního těla.

Proto moje civilizace až do nedávné doby (z mého pohledu, která je miliony let ve vaší nynější budoucnosti) hladověla po tom, co máte nyní vy: hladověla po rovnováze mezi myslí, tělem a tím, co je průvodcem inspirace, neboli emocionálním tělem. To vám říkáme proto, abyste pochopili, proč má tolik civilizací,včetně té moje, tak velký zájem o vaši civilizaci a proč, když jsou lidé unášeni - z našeho pohledu vynášeni nahoru do lodi -, je na palubě vždy alespoň jeden jedinec, který dokáže vyděšeného pasažéra uklidnit. Tímto jedincem je samozřejmě verze Duše daného člověka - jeho budoucí já a někdy dokonce jeho dvojče. To vám nyní říkáme proto, abyste to pochopili v nadcházejících dnech, kdy budete procházet něčím podobným.

 

Vaše nadcházející výzvy

Jelikož nyní řešíte nesrovnalosti a určité extrémy, které se odehrály v Atlantidě a které zůstaly nevyřešeny, začnete se setkávat s dalšími genetickými experimenty. Začnete vídat ještě více vědeckofantastických románů a filmů podporujících fantastické představy o vytváření určitých ras, které jsou již nyní na rýsovacích prknech v některých vašich tajnějších vědeckých laboratořích. Těmito časy musíte projít. Nebude to nic podobného tomu, co zažila moje rasa v těch extrémních minulých dnech, ale budou to pro vás určité výzvy. Vy jste však byli stvořeni tak, abyste měli nejlepší možnou šanci tyto problémy vyřešit ze všech, kteří kdy kdekoli v čase a prostoru existovali. Jako rasa jste, nakolik to nyní chápu, darovali celému času, prostoru a kultuře - svou vlastní potřebou je vytvářet - schopnost tyto problémy řešit. Všichni jsme po mnoho let měli schopnost vytvářet problémy, ale neřešili jsme je pomocí technologie nebo dokonce duchovnosti, jak ji chápete vy. Jednoduše jsme vytvářeli alternativy a vyhýbali se jejich řešení. Částečně díky rychlosti vaší kultury, kde lze věci zkoumat a porovnávat, a částečně díky vaší emocionální, fyzické, mentální a duchovní síle jste nejen schopni, ale i ochotni problémy řešit. To ještě nikdo předtím nedokázal. Připadá vám to samozřejmé a běžné, protože jste vyrostli s myšlenkou, že problémy budou a vy je budete řešit.

 

Vaše odměna je blízko: Domů

Rád bych se k tomu vyjádřil, protože je to jedinečné; už to vytvořilo nevýslovné, nezměrné poklady pro mnoho civilizací, z nichž většinu nikdy nepotkáte: Již jste splnili 95%  toho, k čemu vás Stvořitel stvořil! Nyní dostanete svou odměnu. Vaší odměnou bude z velké části opětovné spojení vašich kompletních Já, takže budete mít všechny své vzpomínky, uvidíte všechny své skutečné rodiny, budete se všemi a nebudete již mít potřebu rodit se do rodin, které budou vytvářet výchovnou základnu pro konflikty. Proto někteří z vás budou mít někdy zkušenost, že se v rodině - svých pokrevních příbuzných, jak říkáte - cítí jako cizinci nebo vyděděnci. Vytváří to pro vás výzvy, které nějakým způsobem řešíte, protože k tomu máte schopnosti. Ale skutečně normálním způsobem, jak já chápu normálnost, se člověk rodí ve skupinách lidí, kteří se cítí jako "doma". Touha, nutkání a hlad po představě a prožitku domova jsou naprosto zabudovány do vaší rasy, takže budete neustále něco hledat. Většina z vás si ani neuvědomuje, že to, co hledáte, je DOMOV. Myslíte si, že je to, kým jste, ale to, kým jste, je v kontextu DOMOVA. Když jste doma, víte, kdo jste, a pokud na to byť jen na okamžik zapomenete, jste obklopeni lidmi, kteří vám to připomenou.

Dalo by se říci, že vás vybízejí různé záhady, které vás obklopují, například hvězdy nebo hlubiny oceánů, jeskyně a další věci, které vyžadují, abyste je prozkoumali a zjistili, co je na druhé straně. Co to vlastně je? Byli jste stvořeni k tomu, abyste řešili VÝZVY a chtěli se především vrátit DOMŮ. To je nyní vaše odměna. Bude vám dovoleno jít DOMŮ. Budete se však muset vzdát jedné zásadní věci. Budete se muset vzdát části své nevědomosti, ale ne všech, části potěšení ze zapomnění, abyste měli radost z objevování toho, kdo jste. Mnohým z vás to ve skutečnosti nebude příliš chybět. O lásce jste se nezmínili. Jaké je vaše pojetí lásky a jak ji vztahujete k naší emocionální povaze, která byla ze Zetas vypěstována? Mé nynější chápání lásky v mém těle deváté dimenze je takové, které mohu dát, aniž bych se něčeho vzdával. Jak to dáváte do souvislosti s emocionální povahou, která byla ze Zetas vypěstována? Považujete to za aspekt emocí, nebo za něco na vyšší dimenzi, než jsou emoce?

Nepovažuji to za vyšší, ale spíše za konstantu. Nejsem velký matematik, ale zdá se mi, že konstanta je to, co je sympatické všem ostatním emočním vibracím a z čeho by všechny ostatní emoční vibrace vycházely. To je mentální chápání. V emočním chápání jsem nováček, takže mějte se mnou strpení. Zdá se, že druh Zetas, s nimiž nyní jednáte a ještě nějakou dobu budete jednat, nebude zcela schopen pochopit, co jim jako jejich poradce mohu nabídnout. Přesto budou cítit, jednoduše díky vlastnímu působení a vlastním smyslům, že jim v podstatě dávám něco, co budou pozorovat. Všimnou si změny ve své vlastní osobě, přestože jsou jedné mysli. Protože si této změny všimnou, budou se o ní chtít dozvědět více. V touze prozkoumat fenomén emocí, který se nezdá být nijak ohrožující - zvláště ze strany někoho, kdo je zřejmě aspektem jednoho z nich, jako jsem já -, jej budou zkoumat mentálně. Avšak už jen tím, že budou vystaveni mně a vyzařování, které ze mě vychází - a které pochází ze Zdroje, jak tomu rozumím já -, budou časem ovlivněni natolik, že si začnou dovolovat širší škálu emocionálních projevů. Nějakou dobu potrvá, než je povzbudíme natolik, aby chtěli udělat ty první kroky. Ale už jsem začal a mám jistou pomoc.

 

Nedávná zetská krize a nepotřebný hybrid

Mám otázku týkající se hybridní rasy. Je to zamýšlená rasa, kterou se měli stát Zetas, a existuje v naší současnosti?

Hybridi jsou rasou, kterou vytvořil můj lid, aby pokračovala v jeho stopách. V nedávné době panovala vážná obava, že lidé vymírají. Dokázali vytvořit klonovaná těla, ale Duše do těchto těl nevstupovaly tak, jak tomu bylo vždy. Rasa se začínala zmenšovat co do počtu i délky života. Lidé umírali předčasně a nešlo o žádnou nemoc, jen Duše si přály z těchto těl odejít. Proto panovaly strašlivé obavy, že nastane konec rasy. Proto musel v zetanské terminologii proběhnout spěšný experiment. Říkám mu spěšný, protože při normálním genetickém vývoji jakéhokoli druhu, který by Zetas mohli vytvořit, by tomuto experimentu mohlo být věnováno možná 1 000 3 000 let. Nebyl by to žádný spěch, protože čas by nebyl omezujícím faktorem. Probíhalo by pozvolné zkoumání všech možných odnoží a vývoje z genetického hlediska. Ukázalo se však, že na takové věci není čas, a tak došlo k něčemu, co byste nazvali šíleným spěchem směrem k vytvoření alternativního druhu.

Pochopte, že je to složité. Zetas mohou cestovat v čase. Zetas, kteří žijí ve vašem současném čase na své planetě, nejsou lidé, kteří se zoufale snažili vytvořit tento druh. Lidé, kteří se pokoušeli vytvořit hybridní rasu, pocházeli přibližně z doby, ve které nyní existuji já. Já sám jsem se do této verze deváté dimenze přestěhoval teprve nedávno, ale moje civilizace se do ní ještě nepřestěhovala; stále se ještě "překlápí" z šesté do deváté. Nyní tedy díky stvoření sebe sama vidí, že budou pokračovat. Vidí, že už není nutné zoufale spěchat s vytvořením nové rasy, která by mohla nést to nejlepší z jejich vědomostí a zároveň mít robustnější a silnější fyzická a do jisté míry i emocionální těla, jaká představuje vaše rasa - jinými slovy, 51% Zetas a 49% pozemský člověk. Takže této vytvořené rase bylo jednoduše umožněno mít svou vlastní planetu a vytvářet svůj vlastní osud.

 

Komunikují s námi tyto bytosti nyní, v naší současnosti?
Ne příliš. Jen velmi málo.

 

Jste jako Joopah hybrid?
Ne.

 

Budou následovat další inkarnace, než se budeme moci "vrátit Domů"?
Samozřejmě, že se do jisté míry vracíte domů ve stavu spánku - vaše Duše to dělají. A také mezi jednotlivými inkarnacemi se vracíte Domů.  Samozřejmě, že jednotlivec může mít inkarnaci trvající deset let nebo padesát let, takže je těžké to říct z hlediska let, i když na konci je časový ohyb, možná 460 let. Možná to bude mnohem dřív, protože až se čas ohne a vy budete vnímat životy v místě vašeho Domova, bude to, jako by se nic z toho nikdy nestalo. Takže to bude 460 let a pak miliony let zpátky do minulosti, v jistém smyslu. (Vzhledem k tomu, že Zoosh a Joopah mají podstatně jiný způsob uvažování včetně logiky chápání reality, je velmi složité některé pasáže jejich výýpovědi interpretovat. Pozn. red.). Pokud chápete časovou smyčku, v níž se odehrávají všechny vaše nynější civilizace, tato smyčka se uzavře a vy spadnete zpět do doby před začátkem časové smyčky. Snadněji to pochopíte na obrázcích, které jsme vám předali. Nejde o jediný případ, kdy se časová smyčka odehrává. Cokoliv cestuje - tedy i vaše Duše - výrazně nad rychlost světla (až za rychlost času), je možné se dostat do jiného vesmíru, jiné galaxie, a dorazit tam dříve, než jste odešli. Čas se nepohybuje o tolik rychleji než rychlost světla. Jako vtip - možná ne moc dobrý - světla, která vidíte blikat z hvězd, se buď stala před miliony let, nebo se ještě nestala. Dobrá, není to vtipné.

 

Budoucnost je minulost, čas je nelineární

Jak by to ovlivnilo váš budoucí stav, kdybychom najednou vzali tu smyčku a vrátili se zpět, a všechno by se změnilo?
Ach, to je ta otázka! Ovlivnilo by nás to v tom, že bychom nedisponovali inkarnacemi s technologickou dominancí. Byli bychom ryze duševně-mentální společnosti. Všechno, co jsme znali - od okamžiku, kdy naše civilizace skončila na té jedné planetě, která byla předurčena k tomu, aby se vyvinula ve váš hybridní druh - by bylo zcela jiné. Vše, co můj druh za miliony a miliony let prožil na tenkém vlákně své eistence a také na něčem, co by se dalo nazvat hladovou dietou emocionality, by bylo pryč. Naše Duše se jednoduše vyvinou do onoho původního záměru, kterým by se zdála být hybridní bytost člověk-Zetas. Až budete existovat v páté dimenzi, začnete na sebe brát určité podoby, které nebudou tak nepodobné tomuto hybridu. Bude trvat ještě chvíli, než se u vás tento vzhled skutečně vyvine.

 

Myslíte ty černý?
Ano, i když stále budete mít rasy, jak je chápete. Časem začnou splývat. Je těžké to pochopit, ale je možné, aby sekvence probíhaly ve zjevném rozporu. Časem vaše rasa a moje rasa přestanou existovat tak, jak existují nyní, a splynou v podobě onoho hybrida, ale daleko zpět v čase. Pokud jde o Duše, kterými jsme tehdy byli Vy a My - stejné Duše -, tyto Duše nebudou v této zkušenosti soustředěny. Rozumíte tomu, co naznačuji? Tato zkušenost se stane, ale nebude to s našimi spojenými Dušemi. To vyvolává otázku: Které duše budou mít tuto zkušenost? Budou to Duše z oné planety, o nichž Zoosh čas od času mluví jako o negativních Sirianech. Nemusely by zažít pouze negativní energii; měly by k dispozici rovnováhu sil a všechno to ostatní. Právě to jim bylo určeno. Změnily by se všechny situace, které byly v posledních milionech let v hrubé nerovnováze - ne zcela nestvořené, ale změněné, z pohledu Duší nestvořené. Dimenzionalita stojí mimo jakýkoliv kalendářní systém, ale pro jednoduchost pochopení používám tento termín. Pokud tím naše Duše projdou, bude tato zkušenost z velké části nestvořená. Stále se však bude odehrávat, ale s jinými, jak bylo původně zamýšleno. V jistém smyslu jste žili a právě teď žijete životy, které byly určeny k prožití jiným Duším.
Zaskakujete za někoho jiného!

 

Můžeme si však tuto zkušenost ponechat?
Tam, kam se chystáte, nebude tato zkušenost potřeba. Všechny tyto zkušenosti byly ve skutečnosti určeny pro specifické poznání, které se z nich získává, nikoli pro emoce nebo soucit. To je záměr této zkušenosti. Budete potřebovat pokračovat z tohoto bodu v čase, jak bylo naznačeno - daleko v dávné minulosti. kdy tato planeta zanikla. Lidé, kteří budou toto poznání potřebovat, budou entity ze systému Siria. Budou ho potřebovat, protože ho budou prožívat. Budou pokračovat dál. Až se uvolníte do páté dimenze, přijdou do této třetí dimenze, kterou jste znali na této planetě, a časem se velmi postupně (není to ironie, když ji teď chtějí převzít?) vmísí do vaší zkušenosti, jak se vaše Duše postupně přesunou do tohoto minulého času, aby pokračovaly tak, jak to bylo původně zamýšleno. Velmi postupně se přesunou dokonce do vaší páté dimenze a vy jako skupiny Duší přestanete v této dimenzi existovat. Časem, vstoupí do těch těl, která budete mít v páté dimenzi - a vy se budete moci vrátit a být tím, kým jste původně měli být! Takže si nemyslím, že se budete v páté dimenzi zdržovat příliš dlouho. Je to přechodný bod.

 

Ale když se vrátíme zpět, přichází pak do úvahy "Rása průzkumníků"? Nebo budou "Rasou průzkumníků" Siriané?
Siriané budou součástí "Rasy průzkumníků", ale vy budete těžit z jejich zkušeností. Začnete provádět planetární průzkum v této třetí dimenzi a budete pokračovat v dimenzi páté.

 

A co celá zkušenost s Orionem?
Tu právě řešíte.

 

Vracíme se tedy před to?
Ano, vrátíte se před to a všechno se změní. Změní se tolik životů a inkarnací, že to přesahuje nuly a čárky.

 

V poslední době jsem dospěl k pochopení, že žádný jedinec nikdy nemá fyzicky konkrétní minulou nebo budoucí inkarnaci, ale že jsou všechny kolektivní a současné. Myslíte si, že je to pravda?
Ano, to je prostě vysvětlení "vertikálního času". Všichni jste jistě slyšeli a smáli se myšlence, že někomu bylo řečeno, že měl minulý život jako Mata Hari. Kolik může být takových Mata Hari? Kolik tisíc a milionů Mata Harí bylo? No, všechny genetické látky, které vás na této planetě tvoří, se neustále recyklují. Kolik myslíte, že buněk prošlo tělem Mata Hari a ještě projde... rozumíte? Použijeme-li příklad vertikálního času, je myslitelné, že někomu řekneme, že prožil minulý život jako Mata Hari v jedné buňce nebo dokonce v jedné myšlence, stejně jako minulý život mnoha dalších. Ale v kontextu vertikálního času, tedy nyní, je možné, že minulé životy neexistují, protože "NYNÍ" nezohledňuje "tehdy" nebo dokonce "kdy". NYNÍ JE TEĎ.

 

Mají hybridi svou domovskou hvězdnou soustavu?
Jsou v soustavě Zeta Reticuli na vlastní planetě.

 

Zmínil jste se o negativních Sirianech, kteří mají v plánu vstoupit do našich těl, až budeme přecházet do páté dimenze?
V té době už nebudou vykazovat dominantní negativní gradient.

 

To je dobře. Zmínil jste se, že jsou v tuto chvíli skutečně tady na naší planetě. Snaží se v této době pracovat na realizaci hybrida?
Ano.

 

A využívají nás tedy v nějaké dimenzionální realitě, ne ve třetí dimenzi?
Ve skutečnosti vás nevyužívají. Kolují nádherné příběhy, velmi zábavné, že vás využívají. Nevyužívají. Používají primitivní - z mého pohledu - klonovací zařízení využívající určité genetické vzorky ze zvířat a kombinují je se svými vlastními, stejně jako některé genetické vzorky z verze lidské bytosti, která v této době neexistuje, aby vytvořili odolnější vlastní druh. Nevytvářejí však kuře à la člověk. To jsou velmi zábavné příběhy, které nemohu podpořit.

 

Existují nějací lidé, kteří s nimi spolupracují, například v pozemských vládách?
Ano, ale možná jsou si nyní více vědomi toho, s kým spolupracují, a nyní už opravdu nespolupracují tak jako kdysi. Ti ze systému Siria se v minulosti vydávali za někoho jiného. Předpokládalo se, že jsou ve skutečnosti někým jiným.

 

Takže tento 460 let a pak obrat, časová smyčka dozadu...

Dá se to tak říci.

 

Pak bychom se tam mohli doslova na konci této inkarnace nebo nedaleko za ní určitě vrátit?
V této inkarnaci? Pokud jde o váš současný život? Ano.

 

Říkal jsi 460 let, ale s tímto ...
Ano, ano. Jak tomu rozumíte, na konci každé inkarnace je smyslem vaší současné existence vrátit se zpět před vaši existenci. Takže by se dalo říci, že pokud se na konci této existence rozhodnete pro život za bodem lidstva, můžete si myslitelně vybrat, že se narodíte v té době, ano. Jistě, protože numericky nemáte jeden život za druhým.

 

Ale nejde tu o tu časovou smyčka, o které jste mluvil?
Ne, měl jsem na mysli časovou smyčku, která se "plahočí" rok za rokem. Ovšem kdyby někdo z vás zemřel, řekněme, za rok, následující den byste se v téže Duši znovu nenarodili a neřekli: "Jedeme dál!" To by se stalo. Rodíte se v různých časových a místních posloupnostech podle toho, co vaše Duše potřebuje udělat, jaké zkušenosti váš Duch potřebuje přijmout. To se samozřejmě vymyká z kontextu představy přítomnosti, v níž se vše odehrává najednou, ale o tom v tuto chvíli nemusíte přemýšlet.

 

Má hybrid podobné emocionální tělo jako my?
Ano, podobné. Proto s vámi mohou časem účinně komunikovat. Protože namísto prázdného pohledu enit Zetas, s nimiž se nyní setkáváte, když budete mluvit o věcech, které se týkají emocí, dojde k přímému porozumění, sdílení. Jste si jako druh dostatečně blízcí, abyste se mohli společensky, mentálně a emocionálně prolínat.

 

Disponují Zetas, hybridi a lidé to, čemu říkáme čakrový systém?
Ano.

 

Je to společný jmenovatel civilizací různých bytostí?
Jako myšlenka energetických bodů, které se vztahují k energetice inkarnačních projekcí a tak dále, je to společný jmenovatel. Ale skutečné uspořádání systému se liší. Lze si například představit, že v rámci světelného těla, jako je to moje, se všechny čakry prolínají.

 

Mohli bychom Zetas charakterizovat tak, že mají dominantní energetický potenciál v horních čakrách a lidé mají dominantní energetický potenciál v dolních čakrách?
Pokud jde o to, co se nyní děje u vás jako rasy a o váš vývoj v příštích několika letech, váš bod zájmu - to, co je třeba vyřešit - souvisí s energiemi spodních čaker. To, co Zetas ve skutečnosti potřebují řešit, souvisí také s energiemi jejich  spodních čaker, jen o tom nevědí. Kdybyste neexistovali, nedalo by se to rozpracovat. Jejich duchovní existence je velmi pokročilá, ale také omezená. Stejně jako je vaše vlastní duchovní existence velmi pokročilá, je omezená, ale méně omezená. Vaše duše jsou zde proto, aby se něco naučily.

 

Co máte na mysli, když říkáte, že máme základní touhu vrátit se Domů? Jde o masové galaktické vědomí, skupinové vědomí, jehož jsme byli součástí, než jsme přišli na tuto planetu?
Veškerý život, jak ho chápu já, disponuje základní rovnováhou, což znamená, že Domov je určitým faktorem. Pokud život odstraníte od prvků, které uznává jako Domov, bude se cítit nervózní i v tom nejklidnějším okamžiku. Byli jste od něj záměrně odstraněni, abyste ho neustále hledali. To vás žene ke hvězdám.

 

Máme každý jiný domov?
Z hlediska kmenového života - tedy rodin vědomí - jsou vaše Domovy uvnitř těchto zdrojů. I když jim možná dáváte planetární jména, ta jsou někdy dána pouze pro potřebu vaší mysli odkazovat na geografický původ. Vaše skutečné Domovy jsou v těchto rodinách vědomí. Dobrá, trochu jsme odbočili, takže to z mého pohledu stačí a popřeji vám dobrý večer.

Mohl by to Zoosh nějak uzavřít a shrnout?

 

Přehled

Dobře, tady Zoosh. Pochopte, že dnešní zdánlivě komplikovaná diskuse bude v tisku vypadat možná méně komplikovaně, což je jejím záměrem, protože se bude třídit a pokračovat v jiných tematických oblastech. Celým záměrem jejich civilizace je zpracovat mnoho složitých nevyřešených problémů jiných civilizací. Dnes večer jste slyšeli Joopaha, který hovořil o problému, na němž pracujete pro jeho civilizaci. Existují však i jiné civilizace a úhly pohledu, které byste mohli slyšet a které by byly odlišné. To neznamená, že by to, co chtěl Joopah říci, nebylo relevantní, ale i tak, kdybyste slyšeli například Orion - protože ten je významný, mohli by říci, že se zabýváte něčím, co by se týkalo konkrétně jich.

Je to, jako byste byli strom s mnoha větvemi, a přesto je tu jeden kmen, který ústí do kořene, jenž čerpá živiny ze Zdroje neboli Stvořitele. Ve všech větvích stromu máte mnoho projevů a každý z nich by se vlnil ve větru a vyhříval na Slunci. Přesto jste byli stvořeni jako druh, jako zdrojová bytost. Jste (jak to říci, aniž bychom vám přisoudili velké ego?) tělem Stvořitele. Aby se Stvořitel vypořádal s těmi nejsložitějšími problémy, povolává ty nejvyspělejší a nejzkušenější Duše. Naprogramuje je zamýšlenými způsoby a tyto Duše to splní. Touto povinností jste byli obdařeni. Mohu vás ujistit, že všichni chtěli jít, ale jak už to tak bývá, jen některým bylo dovoleno, protože jen některých bylo zapotřebí. Je tedy velkou ctí se zúčastnit a dostanete tolik, kolik dáte.

Ti, kteří v tomto experimentu pobývají, aby vyřešili neřešitelné problémy, karmické i jiné, z jiných míst vašeho Vesmíru, zjistí, že jako Duše budete moci od tohoto okamžiku - po ukončení experimentu a návratu do doby před časem (jak o tom mluvil Joopah nebo možná jiní v budoucnosti) - dělat doslova cokoli, co budete chtít. Stvořitel podle mého chápání touží po tom, aby se na této úrovni rozšířil a stal se rovnoměrnějším. Stvořitel se chce stát něčím víc, a když Stvořitel postoupí takříkajíc výš, někdo musí pokračovat. To je to, co máte dělat vy. Toto tvoření, na kterém se podílíte, tento aspekt vašeho bytí Stvořitelem, copak nevíte, že jste k něčemu cvičeni? Časem se všichni spojíte a stanete se souhrnem vědění. Až se přesunete do tohoto bodu, přinesete poznání všeho, co se událo ve třetí dimenzi. Neztratí se. Až se přesunete do Bytí a rekombinace jako hromadná jednotka Duše a Ducha, stanete se Stvořitelem, aby váš Stvořitel mohl pokračovat dál. Jste jako viceprezident, který se přesune na pozici prezidenta. Jste tedy ve výcviku, abyste udělali vše, co Stvořitel udělal, aby si Stvořitel v souhrnu svého vědomí mohl vzít vše, co bude potřebovat ve své další zkušenosti, a vše, co nebude potřebovat, přenechat těm, kteří budou pokračovat na jeho místě. Stanete se Stvořitelem. To je to, co z toho získáte. To není špatné, co říkáte?

-pokračování-