JOHN FITZGERALD KENNEDY - ASPEKTY A SOUVISLOSTI, KTERÉ ZŮSTÁVAJÍ SKRYTÉ (2)

Gehlen, ruská ortodoxní diaspora a další konotace

Dalším dílkem ve skládačce, jíž atentát je, bylo spojení Gehlenovy „organizace“ s emigrantskými komunitami z východoevropských zemí v této zemi. Gehlen jako první zakládal fiktivní organizace a krycí společnosti, aby podpořil své dalekosáhlé tajné operace. Hlavním plánem bylo zformovat východoevropské emigrantské komunity v USA, jež by se daly využít proti Sovětům. Jak Tolstého nadace, tak i Unie biskupů a ortodoxní církve mimo území Ruska byly ustaveny prostřednictvím CIA. Lee a Marina Oswaldovi dorazili ze Sovětského svazu v červnu roku 1962. Spřátelili se zhruba se třemi desítkami bělogvardějců v metropolitní oblasti Dallasu, Fort Worth. Mnozí z nich měli zřejmé spojení na nacisty; jiní byli zaměstnáni v obranném a ropném průmyslu. Byla to zcela nepravděpodobná sociální skupina pro utečence ze Sovětského svazu a jeho manželku z Minska.

V každém případě je jasné, že prostřednictvím Oswalda a podobných lidí rozehrávala Dullesova CIA velmi nebezpečnou hru se dvěma velmi nebezpečnými elementy - Sověty a vlastní Gehlenovou organizací „bývalých“ nacistů -, což byli navzájem nesmiřitelní nepřátelé a pro změnu i úhlavní nepřátelé Ameriky. Záměr využít BND je jasný: kdyby vyšla najevo operace s výcvikem emigrantů na Atsugi i jinde, dala by se americká účast na ní „věrohodně popřít“. Gehlenova Organizace byla tedy v této operaci pojistkou. Jak však v této kapitole ještě uvidíme, mohou se takové „pojistky“ rychle stát zpola či úplně nezávislé na svých údajných „kontrolorech“ a ve skutečnosti se stanou trojským koněm.

Zde stojí za to se zastavit a znovu uvážit důsledek operace Paperclip a podobných operací, jež vedly k ustavení Gehlenovy Organizace s jejími četnými východoevropskými emigrantskými organizacemi. Z jednoho úhlu pohledu, tedy samotného amerického vojensko-průmyslově zpravodajského komplexu, seděly Spojené státy pořád ještě pevně v sedle, kontrolovaly obě skupiny a určovaly směr jejich aktivit. Dokonce i

Připojte se mezi
předplatitele a čtěte dál

Celý článek je dostupný pro předplatitele magazínu Matrix 2001. Podpořte tento projekt, připojte se mezi nás a získejte přístup k více než 800 hodinám videa a 11.000 článků. Více informací o registraci a předplatném získáte po kliknutí zde.

Další díly