JOHN FITZGERALD KENNEDY - ASPEKTY A SOUVISLOSTI, KTERÉ ZŮSTÁVAJÍ SKRYTÉ (12)

Ano, ovšem, vedle řady těchto „malicherných“ drobných konspirací tu máme jednu opravdu velkou - ve skutečnosti je jich ovšem spousta. Churchill se jen odvolával na celou řadu konspirujících kartelů jako na „globální mocenský systém“. Je to volně spojená řada mimořádně bohatých kartelů, jež mezi sebou kontrolují finanční moc tohoto světa. Pokud proniknete dostatečně hluboko, najdete jen hlavy firem pár stovek vzájemně propletených korporací. Velká část jejich obrovských finančních příjmů pochází z kontroly energie na různých úrovních prostřednictvím sítě vzájemně propletených korporací. Jejich „výtěžek“ z energie z celého světa činí něco přes 2 biliony dolarů ročně. Nafta v tom hraje velikou roli.

Tito členové „globálně-mocenského systému“ mohou národy finančně podpořit nebo zruinovat, jak se to téměř stalo i Argentině. Krátce po přelomu století také s použitím všech dostupných prostředků - dovolených i nedovolených - pozdrželi elektrické energetické soustavy (topný faktor větší než jedna). To je také důvod, proč pořád ještě spalujeme ropu, uhlí a zemní plyn, a proč jsou naše auta a náklaďáky stále ještě poháněny benzínem a naftou a nikoliv volnou elektrickou energií z vakua. Globálně-mocenský systém takto hraje tuto hruí. Některé z hlavních a prvořadých prostředků „zdržování“ vynálezů tu uvádíme:

1. Manipulace a zneužívání zákonů (Grayova výrobní linka byla právníky uzavřena dříve, než ji mohly jeho motory opustit a být uvedeny na trh).

2. Patří sem i podloudné nastrčení drog nic netušícímu vynálezci na jeho pozemek, poté se tajně uvědomí úředníci z protidrogového, kteří najednou provedou prohlídku a objeví narkotika, načež jde vynálezce do vězení, protože byl dopaden „při činu“.

3. Ohrožují jej a jeho rodinu na životě, aby ho odstrašili od toho, co dělá.

4. Nastrojí vynálezci smrtelnou nehodu, jako třeba dopravní nehodu, pád z výšky nebo se utopí.

5. Vražda. Je velice jednoduché si najmout nájemné vrahy; je trošku obtížnější sehnat dobrého, ale dá se to zvládnout. Dobrý nájemný vrah to může narafičit jako falešné loupežné přepadení, vystřelit a usmrtit cíl během „přepadení“. Ve výjimečných případech vystřelí prostě z určité vzdálenosti profesionální odstřelovací puškou s tlumičem. (Jak na to kdysi poukázala Mae Brussellová, nikdo z Warrenovy komise nikdy nevzal vážně do úvahy možnost, že bylo více střelců než jeden, a že mohl použít pušku s tlumičem.) Variantou je i použití nájemného vraha „najedno použití“, chlápka, který je tvrdě kondiciován velice surovými metodami, jež hluboce zasáhnou jeho autonomní nervový systém.

Poznáte ho podle „lesknoucích se očí“, za což jsou odpovědné komplikace v jeho autonomním nervovém systému. Takový chlápek funguje v reálném životě pouze okrajově a vyžaduje manipulanta. Musí se rovněž pár minut (obvykle od 20 do 30) „fixovat“ na cíl tak, že na něj po určitou dobu civí. Poté - řekněme příštího dne - zatímco cíl obědvá v restauraci na veřejnosti, chlápek „najedno použití“ napochoduje dovnitř, jde přímo ke svému cíli a vyprázdní do něj na místě celý zásobník. Zůstane tam, dokud nedorazí policie a ta ho zabásne. Je imunní dokonce i proti mučení; nic z něj nedostanete, i kdybyste mu dávali elektrické šoky do genitálií…

6. Učiní vynálezci nabídku, již „nelze odmítnout“, po mafiánském způsobu. Takové pěkně oděné osoby přijdou do vynálezcova domu, seznámí se s ním a nabídnou mu velkou částku peněz, aby navždy přestal s tím, co dělá. Dotčená suma dělá obvykle okolo 5 až 10 milionů dolarů. Tato nabídka je reálná a nelze ji odmítnout, buď ji vynálezce přijme, nebo až budou opouštět prostory, bude on i celá rodina po smrti. Těla obvykle také jaksi „zmizí“ a nikdy se nenajdou ani o nich už nikdo neuslyší.

7. Dnes už se používají i takové nuance jako pečlivý náraz jiného auta do zadní části auta vynálezce, takže je opravdu otřesen, nikoliv však vážně zraněn. Jde do nemocnice na kontrolu, v případě otřesu mozku atd. Zdánlivě je všechno v pořádku, musí tam však zůstat přes noc na pozorování. Tu noc je mu podkožní injekcí vpraven vzduch do žíly. Příštího rána zazvoní telefon a jeho rodina se dozví, že vynálezce dostal záchvat zjevně spojený s otřesem mozku a bojuje o život. Pokud nezemře, stane se z něj živá mrtvola. Snadná věc.

8. Pak tu máme ledové šipky namáčené v kurare. Kurare paralyzuje srdeční svalstvo a plíce; vynálezce se zmítá v záchvatech, lapá po dechu a není schopen dýchat a nefunguje mu krevní oběh. Umírá velice rychle. Kurare se v těle rozkládá, led taje a doktor, který je váš člověk, dojde k závěru, že zemřel na masivní srdeční záchvat. A tak dále. Funguje to jako kouzlo. Jde o přizpůsobené „špinavé triky“ agentů, přejaté od filiálek zpravodajské komunity, jež se specializují na nájemné vraždy.

9. Využití „her“, což původně sloužilo k ovlivňování nebo ke změně chování zahraničních vedoucích představitelů. Představte si, že píšete scénář jako pro film. Potřebujete pouze důkladný psychologický profil cílové osoby. Máte rovněž detailní psychologické profily ještě pár dalších osob, které mají v určitém směru pro vás užitečném „reflexivní reakci“ a můžete s ní počítat při vašich hrách (ve vašem scénáři). Takové osoby se nazývají „vlivoví agenti“; abyste je dostali do interakce s cílem, stačí jim pouze zavolat nebo je kontaktovat jinak, aby dostali stimul, a hned v tom v jednom kuse jedou, pohánění vlastní silou, a jdou za cílem díky své „reflexivní reakci“. Používají se tedy velice sofistikované počítače (program pro umělou inteligenci dokonce zvýší pravděpodobnost úspěchu u všech variant), připraví se jim scénář (promyšlený plán událostí, jež se mají stát), z něj se odvodí a přijme doporučená varianta scénáře.

Pro manipulanta pak pracuje jeden či více agentů, kteří kontaktují hráče (vlivoví agenti). Zavolají jim nebo dostanou stimul, reagují předpokládaným způsobem a nahodile přicházejí za vynálezcem a všichni společně na něj působí. Rozsah her je obrovský, od úkladů v cenných papírech přes soudní pře a infiltrace vlivových agentů do vnitřní organizace vynálezce až po praní peněz atd. Manipulant sleduje pokrok a jenom jednou za čas činí malé úpravy (musí třeba zapojit další vlivové agenty, vyslat dovnitř pouze jednoho skutečného agenta atd.). Za posledních dvacet let se hry velice zdokonalily. Proti jedinému vynálezci mohou spustit takovou spoustu her, že z něj posléze jeden z nich udělá úplnou nulu nebo to s ním skoncuje. Mám v plánu napsat jednou knihu o tomto předmětu a o tom, na co si dávat pozor.

10. Při obměně dostanou dovnitř speciálního agenta, který pronikne do skupiny vynálezce a stane se členem. Ve skutečnosti má velká kabala jisté osoby, které se specializují právě na takové průniky a jsou specialisty na vyvolávání rozkolů. Mají v tom bohatou praxi a ve svém oboru jsou opravdu dobří. Identita některých z těchto „zvláštních agentů“ by náhodného pozorovatele překvapila. Takzvaná „obec zabývající se stroji s účinností větší než 1“ je dosti značně infiltrována a uváděna v omyl jistým počtem takových zvláštních agentů a k tomu ještě i značným počtem vlivových agentů. Je mimořádné, že se takový úryvek objevuje uprostřed jinak vysoce teoretického fyzikálního textu.

 

Dokumenty FBI o nacistech a UFO, jež předložil Nick Redfem

Ufolog Nick Redfern je jeden z „ufologů hlavního proudu“, který nacistickému úhlu u raných případů fenoménu UFO alespoň dopřál sluchu. Ve skutečnosti toho udělal více, než že by mu jenom dopřál sluchu - věnoval mu celou jednu kapitolu ve své knize "The F. B. I. Files: The FBFs UFO Top Secrets Exposed". Předtím než připíšeme tuto záležitost na vrub účasti FBI v této věci, dovolte, abych vás v této emotivní záležitosti nejprve obeznámil s pár mučivými skutečnostmi. Uvažte následující text převzatý ze zprávy "Ústřední zpravodajské služby" (CIA) z 27. května 1954:

„Německý tisk (dále nekonkretizovaný) nedávno publikoval interview s Georgem Kleinem, slavným německým inženýrem a leteckým odborníkem, který popisoval experimentální konstrukci »létajících talířů«, na níž se podílel v letech 1941 až 1945. Klein tvrdil, že byl přítomen tomu, kdyžv roce 1945 poprvé pilotovaný »létající talíř« odstartoval a během tří minut dosáhl rychlosti 2 092 kilometrů za hodinu. Experimenty měly za následek tři různé konstrukce: jednu navrhoval Miethe a šlo o diskovitý letoun o průměru 42 metrů, který nerotoval; další navrhoval Habermohl a Schrievera, sestával se z velkého rotujícího prstence a stacionární kabiny pro posádku. Když Sověti obsazovali Prahu, Němci zničili všechny stopy po projektu »létajícího talíře« a o Habermohlovi a jeho asistentech už nikdo víckrát neslyšel. Schriever zemžel v Brémách, kde celou dobu žil. Ve Vratislavi dokázali Sověti ukořistit jeden z talířů, jejž postavil Miethe, kterému se podařilo utéci do Francie. V současné době se údajně nachází v USA.“

Je to obvyklá podoba nacistické legendy o UFO: tajné testovací zařízení ve Vratislavi a v Praze a tvrzení, že přinejmenším jeden z těchto strojů ukořistili Sověti. A s Prahou tu opět máme spojení na Kammlerstab. Jenže zmínka o Vratislavi nás donutí se na chvíli zastavit a popřemýšlet o ještě jedné zvláštní a „neobvyklé operaci“ na konci druhé světové války, a touto anomálií je fanatická německá obrana Vratislavi proti drtivé přesile sovětských sil obléhajících město. Vratislav samozřejmě leží v Dolním Slezsku, tehdejší provincii Německa. V tomto ohledu šlo o nejbližší větší město v blízkosti místa, kde byl testován zvon. Opět se tedy za konzistentní legendou o nacistických UFO a její naléhavostí skrývá možnost, že se ve Vratislavi nebo v její blízkosti pracovalo na nějaké velice vyspělé technologii, a pravděpodobným základem této legendy je "Zvon". Měli bychom si však všimnout toho, že polský badatel Igor Witkowski při výzkumu historie "Zvonu" nikde ve spojení s ním nezmiňuje jména Miethe, Habermohl nebo Schriever.

Redfern se rovněž zmiňuje o účasti leteckých sil Spojených států (USAF) při pátrání po nacistické legendě o UFO:

"Brigádní generál W. M. Garland, USAF, se ve zprávě z 3. ledna 1952 generálu Samfordovi, (Generál Samford je rovněž oním generálem letectva Spojených států, který uspořádal první a poslední tiskovou konferenci Pentagonu k UFO, a to po pozorování UFO nad Washingtonem v roce 1952.) řediteli vojenské rozvědky letectva, rovněž pokusil vyřešit všechny problémy poukázáním na německý podíl na tajemství UFO. Třeba je poněkud spekulativní, relevantní části zprávy potvrzují, že složky USAF byly toho názoru, že některá UFO jsou pozemského původu. Neochabující zprávy o neobvyklých létajících objektech vyžadují pozitivní postup, aby se určila povaha a původ tohoto fenoménu (sic)… Je logické vztahovat oznámená pozorování ke známému vývoji letounů, tryskových pohonů, raket a rozsáhlé řadě možností Německa a Sovětského svazu.

V této souvislosti je třeba si povšimnout, že jistý vývoj, který prováděli Němci, zvláště u křídla Horton s tryskovým pohonem a doplňováním paliva za letu, kombinovaný s jejich obzvláště rozpracovanou výrobou zbraní V-1 a V-2 během druhé světové války, poskytl věrohodnost možnosti, že tyto létající objekty mohou být německého nebo ruského původu. Výše zmíněný vývoj byl dokončen a v provozu v letech 1941 až 1944 a následně na konci války padl do rukou Sovětů. Existuje důkaz, že Němci na těchto projektech pracovali už v letech 1931 až 1938. Proto se dá předpokládat, že Němci měli přinejmenším 7 až 10 let náskok před Spojenými státy…".

-pokračování-

Další díly