Je zde zcela převratný "ABSOLUTNÍ VĚDECKÝ DŮKAZ": velká část lidského genomu je mimozemského původu? - NE JDE O HOAX!! (1)

        Včera vyšel na stránkách Osud.cz článek (tedy první část článku) pod bombastickým názvem: Je zde zcela převratný "ABSOLUTNÍ VĚDECKÝ DŮKAZ": velká část lidského genomu je mimozemského původu!", který naznačuje, že 90% tzv. "spící části DNA je ve své podstatě produkt mimozemské aktivity. Vše korunuje zcela bombastický nadpis s tiskacími písmeny "Absolutní vědecký důkaz". Jak asi zajisté čtenáři nezávislého internetového magazínu Matrix-2001.cz vědí, před nedávnem jsem rozběhl na téma "nekódované sekvence lidské DNA" seriál článků, který byl posvěcen velkým čtenářským zájmem. V tomto seriálu jsem se snažil, alespoň v základu mapovat skutečně převratné objevy především ruských akademiků (samozřejmě ve spolupráci se západním světem), kteří odhalili a pochopili podstatu oné již zmíněné nekódované sekvence DNA. V souvislosti s tímto přišli na několik dalších zcela převratných objevů. Když jsem jmenované reportáže zpracovával (budou v blízké budoucnosti pokračovat), začal jsem intenzivně připravovat koncepci dvou nových metod týkající se využité stávajících schopností DNA jdoucí ruku v ruce s energií myšlenky. Musel jsem být ve spojení s některými vědci a toto spojení trvá i nadále, tím pádem jsem měl možnost dosti podstatným způsobem proniknout do prezentované problematiky (již z toho důvodu, že od podzimu budu v ČR a SR avízované nové metody vyučovat). V současné době mám také v rukou 104 minuty dlouhý dokumentární film pod kterým je podepsáno zhruba 10 nejvýznačnějších vědců z oblasti genetiky, kvantové fyziky a dalších příbuzných oborů, kteří jednoznačně potvrzují fakta a principy ruských akademiků a tím pádem potvrzují i reálnost a opodstatnění Techniky Lorean a dvou nových metod  SA - sonicko asociační tvorba individuální reality a SA - sonicko asociační rezonance DNA. Nikdo z nich nepotvrdil a to ani náznakem nějaký mimozemský vliv v souvislosti s nekódovanou sekvencí DNA !!!  Takže nikoliv "Absolutní vědecký důkaz", ale ABSOLUTNÍ HOAX?.. Jenže nejde jen o to, záležitost je daleko vážnější. Více v následující reportáži.

 

       Pojďme se na celou záležitost podívat detailnějším způsobem. Při přečtení prvního krátkého článku, který je zřejmě součásti většího celku nenajdeme jediný konkrétní objektivní důkaz resp. potvrzení, které by opravňovalo objektivitu onoho bombastického nadpisu. Pro názornost cituji následující krátkou pasáž:

 

       "Nekódované sekvence jsou společné pro všechny živé organismy na Zemi, od jednoduchých forem přes ryby až po lidi. V lidské DNA tvoří rozsáhlejší část celkového genomu, říku Prof. Sam Chang, vedoucí skupiny. Nekódvané sekvence, původně známé jako "junk DNA" (odpadová DNA, v češtině překládá jako "nadbytečná DNK), byly objeveny již před lety a jejich funkce zůstala tajemstvím. Převažující část lidské DNA je původem "ne z tohoto světa". Zdánlivě "mimozemské odpadní geny" se "pouze vezou" s těžce pracujícími aktivními geny, předávanými z generace na generaci.  

 

       Po porovnávacích analýzách za asistence dalších vědců, počítačových programátorů, matematiků a dalších vzdělanců profesor Chang užasl, že "nadbytečná DNA" byla zřejmě stvořena jakýmsi "mimozemským programátorem". Cizí části uvnitř DNA, podivuje se profesor Chang, "mají své vlastní žíly, tepny a svůj vlastní imunitní systém, které důrazně vzdorují všem našim protirakovinovým léčivům." 

 

        Jak je opakovaně v seriálů reportáží (zde po kliknutí si jej můžete znovu přečíst) jednoznačně uvedeno dlouhou dobu naše věda si dost dobře nevěděla rady s devadesáti procentní produkcí lidské DNA. Nedokázala pochopit její úlohu, její účel a smysl v lidském organismu. Proto přišli s velmi alibistickým a nic neřešícím názorem, že tato DNA je prostě přebytečná a nebo spící. Ale proboha copak příroda tvoří něco přebytečného a nebo spícího? Odpověď zní nikoliv. Příroda koná velmi pragmaticky a s hlubokou vnitřní logikou toho co činí (bohužel zdaleka ne vždy je lidská bytost schopná logice přírody porozumět).

 

        Jenže před několika lety začalo Rusko financovat unikátní výzkumný projekt, který měl za úkol jednou provždy odhalit podstatu, smysl a účel citované sekvence lidské DNA. Tento úkol byl zadán těm nejlepším ruským vědcům v daném oboru. Tým vedl a stále vede akademik Garjajev a prof. Piotr Poponin. Tito dva na mnohých oficiálních setkáních s tiskem a nebo odbornou veřejností v době kdy se rozjela série fascinujících objevů potvrdili, že v žádném případě neexistuje ani náznak indicií, že by s nekódovanou sekvencí DNA nějak souvisela umělá manipulace či činnost (třeba mimozemského charakteru), naopak potvrdili, že i tato složka lidské DNA je přirozeného charakteru a je tedy dílem přírody.

 

        V této souvislosti stojí za úvahu proč se najednou skrze celou řadu různých mediálních nástrojů a zdrojů objevuje zmínka o mimozemské asistenci a nebo dokonce implikaci do DNA? Viz například tato další nezávislá ukázka:

 

http://www.mg.co.za/articledirect.aspx?area=%2fbreaking_news%2f+breaking_news__international_news&articleid=134442

      

        Hledal jsem odpověď a samozřejmě jsem šel přímo ke zdroji. Tedy tázal jsem se těch, kteří stojí nejblíže soudobým objevům na poli DNA a lidského vědomí a mentální energie. Odpověď mne doslova šokovala. Co jsem se dozvěděl? Toto:

 

        "Z globálního měřítka se uvnitř mentálních struktur vyskytuje celá řada skrytých asociačních programů, které stimulují velmi pestré spektrum tzv. neuropeptidové produkce (peptidy jsou beiochemické složky, které v lidském vědomí stimulují významné psychické resp. emoční reakce - napětí, úzkost, radost, nadšení atd.). Je zjištěno, že informační struktury vázané etymologicky na slovní programy typu mimozemšťan, mimozemské v souvislosti s nežádanou aktivitou v rámci naší planety a nebo dokonce těla, vypuzují u člověka velmi specifickou strukturu neuropeptidů do krevního řečiště, které a to pozor velmi výrazně aktivují emoce: strachu, napětí, úzkosti, posměchu, cizoty atd.). A výsledek. Série podvědomých reakcí, které zablokují lidskou pozornost k dané problematice s tím že se člověk stáhne do sebe a obrazně "uskočí" obrazně řečeno (jako kdybyste potkali hada)". 

 

        Víte co to znamená?

        Jednoduše řečeno COSI a nebo KDOSI používá nesmírně účinné manipulativní techniky zasahující lidské podvědomí k tomu, aby zablokoval a odradil společnost (maximálně utlumil zájem) o nové možnosti, které poskytuje naše DNA a které vzešly na světlo světa s fantastickými objevy ruských vědců. Upozorňuji, že v žádném případě nejde o věc vytrženou z kontextu. Jako příklad mohu uvést aktuální reportáž Grega Szymanskeho na stránkách "Arctic Beacon", který si všímá podobného problému v souvislosti s náhlou a vytrvalou aktivitou vysokého vatikánského činitele monsiňora Balducciho, který doslova již pátý týden "řádí" v italské TV v seriálu o mimozemském vpádu na planetu Zemi (reportáž je k dispozici ZDE). Szymanki naráží na možnost jistého druhu manipulace skrze startovací slovní program "mimozemský - aliens", který, jak je vědeckými experty prokázáno aktivuje specifickou neuropeptidovou produkci s následnou sérii vysoce negativních podvědomých emotivních stavů u člověka.

       Na základě těchto skutečností se bohužel ukazuje, že Osud.cz jako aktivní odpůrce manipulačních praktik NWO se sám (doufám, že skrze vlastní nevědomost) stávající reportáží ,stal nástrojem, ale i obětí cílené manipulace. (Nic ve zlém Jirko?).

       V zítřejším obsahovém vydání se k této záležitosti znovu vrátím. Rozvedu důležité skutečnosti týkající se podstaty série objevů odhalující nevídané možnosti a schopnosti lidské Bytosti díky správném využití devadesáti procentní nekodované sekvence DNA a více rozeberu doslova historický význam dokumentárního filmu, který se stává revolučním nástrojem pochopení a přijetí nových nevídaných možností lidské bytosti.

 

Upozornění: Tato reportáž aktuálně vyjimečně nahrazuje devátý díl seriálu "Horizont událostí", který uvedeme příští týden. Děkujeme za pochopení.


(c)2007 Jaroslav Chvátal

Vydavatel:
Jaroslav Chvátal
Matrix Consulting s.r.o.
Švabinského 1700/4
Ostrava, Moravská Ostrava
e-mail: chvatal@matrix-2001.cz

Spoluvydavatel:
Gaia Inc.
833 W So. Boulder Rd. Louisville
Co. 80027, USA

Webináře:
Matrix Consulting Slovakia s.r.o.
Palárikova 76
022 01 Čadca

"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu". (Listina základních práv a svobod České republiky).

Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce. Přebírání písemného či obrazového materiálu je možné pouze se souhlasem vydavatele. Platí pro materiály podléhající čtenářskému poplatku.