Jak Stanley Kubrick zfalšoval přistání na Měsíci, aneb "Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád lži" (3)

Skleněná města, nebo přední projekce?

Bývalý konzultant NASA Richard Hoagland zkoumal řadu těchto fotografií pořízených v rámci programu Apollo na Měsíci, a přestože na nich neodhalil existenci nereálné hloubky ostrosti, přišel s několika jinými podivnými anomáliemi, které se v materiálech NASA vyskytovaly.

Jak Hoagland procházel fotografickými materiály z jednotlivých misí Apolla a různě tyto snímky upravoval a modifikoval v grafických programech, objevil na měsíční obloze nad astronauty podivnou „geometrii“. Předpokládá, že tyto geometrické vzory jsou důkazem existence nějakých gigantických, zřejmě skleněných staveb za a nad astronauty. Hoagland také na Měsíci dokládá výskyt světel barvy duhy, která se zrcadlí vysoko nad astronauty.

Mnoho lidí, zejména těch z NASA, Hoaglanda za tyto interpretace napadalo. Ale ať už na něho útočili jak chtěli, jeho nálezy a postřehy nikdy nikdo nedokázal uspokojivě vysvětlit. Podobně jako se žádní antikonspirační badatelé nezabývají důkazy o smrti prezidenta J. F. Kennedyho ani podivnými a záhadnými okolnostmi událostí z 11. září, ignorují kritikové a vědci i objevy a závěry, s nimiž přišel Hoagland..

Tito lidé dali místo toho vzniknout molochu, který měl kritizovat Hoaglanda jako člověka, zatímco jasné důkazy, s nimiž pracoval, byly hbitě zameteny pod koberec a zapomenuty.

S Richardem Hoaglandem se znám už dlouho. Byl jsem u toho, když se mu podařilo učinit první objevy artefaktů na měsíčním povrchu. Měl jsem možnost vidět fotografie z měsíčního povrchu, na kterých jsou zachyceny velmi podivné věci. Proto prohlašuji, že mým úmyslem rozhodně není rozpoutat s Hoaglandem nebo kýmkoliv jiným nějaký spor.

Stejně jako Hoagland, i já se domnívám, že NASA na Měsíci skutečně byla. Věřím, že kameny, které jsou vydávány za měsíční, odtamtud skutečně pocházejí. Domnívám se ale také, že existuje řada důkazů o nedávné aktivitě nějaké inteligence na Měsíci. Už ovšem nevěřím tomu, že člověka dopravila ze Země na povrch naší oběžnice technologie standardních raketových motorů.

Nesnažím se vyvrátit objevy, s nimž přišel Hoagland, ale vybaven důkazy se snažím dokázat, že jednotlivá přistání na Měsíci v rámci programu Apollo byla jedna velká habaďůra. A že je režíroval samotný Stanley Kubrick s pomocí technologie přední projekce.

Následuje několik snímků, s nimiž Hoagland zejména pracoval. Hoagland tvrdí, že jde o důkazní materiály, podle nichž NASA na Měsící tají existenci mimozemských měst.

Snímek výše je upravená fotografie astronauta Eda Mitchella pořízená na měsíčním povrchu v rámci mise Apolla 14. Pokud by byla skutečně pořízena na Měsíci, na obloze by samozřejmě nemohlo být to, co tam vidíme. Měsíc nemá žádnou atmosféru, takže na jeho obloze nic není. Jak ale Hoagland zpracovával další a další fotografie z povrchu Měsíce, na všech nacházel to samé – jakousi „špínu“ na obloze nad astronauty.

Nikdo z NASA se ani neodvážil Hoaglanda či kohokoliv jiného zeptat, co si o těchto podivných nálezech na měsíčním nebi myslí.

Podle Hoaglandovy teorie se díváme na fotografický důkaz existence obřích opuštěných „skleněných měst“ na Měsíci. Tvrdí, že na upravených snímcích jsou zachyceny obrovské skleněné věže, které se vyloupnou pouze tehdy, když je snímek upraven grafickým softwarem.

Následují některé další Hoaglandovy snímky:


Hoagland vzal obrázek vlevo a poupravil ho způsobem podobným tomu, jakým jsem já sám zpracoval snímky z filmu 2001: Vesmírná odyssea. Zvyšoval jas (gammu) a kontrast, až mu vyšel obrázek nahoře.

Hoagland to interpretuje jako důkaz existence gigantických skleněných staveb za astronautem, a hovoří o jejich výskytu po celém povrchu Měsíce.

Co ale Hoagland doopravdy vidí, jsou nedokonalosti povrchu Scotchlitové desky umístěné v pozadí. Tyto desky, jak jsme již řekli, používal Kubrick pro vytváření uvěřitelného měsíčního pozadí. Stejné nedokonalosti se vyskytují i na pozadí scén s lidoopy ve Vesmírné odysseji (viz předchozí díly).

Hoagland ve skutečnosti na snímcích odhalil texturu a geometrii Scotchlitové desky.

Jelikož Kubrick potřeboval vzbudit dojem rozlehlé měsíční krajiny a v divácích vyvolat představu, že se nedívají na produkt natáčení v ateliéru, nechal si pospojovat několik Scotchlitových desek dohromady. Teprve potom měl k dispozici pozadí tak velké, že před ním mohl začít natáčet věrohodné záběry „z Měsíce“ nebo pouštní exteriér Země z období před 4 miliony let (pro Vesmírnou odysseu).

Pro vytvoření pouštního pozadí ve Vesmírné odysseji byl použit stejný proces jako pro vytvoření měsíčních hor v pozadí snímků z misí Apollo.

Toto je další ze snímků z Hoaglandova výzkumu.


Upravený snímek odhaluje vysoko na obloze nad astronauty nějaké odrážející se světlo připomínající duhu. Podle Hoaglandovy teorie se jedná o světlo odrážející se od jedné z monstrózních skleněných věží, která stojí přímo za astronautem.

Ve skutečnosti to ale je světlo odrážející se od maličkých úlomků skla, z nichž je vytvořena Scotchlitová deska. Z nějakého důvodu byla tato deska natočena pod mírně odlišným úhlem než 90 stupňů, a proto zachytila světlo projektoru a odrazila ho zpět na kameru.


Nyní opět jedna (upravená) fotografie z Vesmírné odyssey (obr. níže vlevo) a jeden ze sbímků z Apolla zpracovaný Hoaglandem (obr. níže vpravo).

Z obou obrázků výše je jasně patrné, že Hoaglandova „podivná geometrie“ je ve skutečnosti tvořena vzory, kazy a stehy na Scotchlitové desce.

Možná právě kvůli nim a mnoha dalším podobným NASA tvrdí, že zničehonic ztratila své lunární snímky. Možná právě proto přišla s oznámením, že „nešťastnou náhodou“ přemazala pásek s velmi kvalitní stopáží z Apolla 11. Možná právě proto se Neil Armstrong – „první muž na Měsíci“ – nechce účastnit oslav 40. výročí stanutí lidí na naší oběžnici.

Možná právě proto už jsme se na Měsíc nikdy nevrátili.


Nesouhlasící stíny

Mnozí badatelé poukázali na to, že na Měsíci se objevují různé úhly dopadu světla na povrch. Jelikož je tam pouze jediný světelný zdroj (Slunce), jak je možné, že vrhané stíny na něj dopadají pod různými úhly?


Jak by mohly stíny dvojice astronautů mířit každý trochu jiným směrem? Kdyby skutečně oba stáli v přímém slunečním světle, jejich stíny by s povrchem svíraly přesně stejný úhel. Ale nesvírají. Proč? Protože Kubrick použil umělé ateliérové osvětlení (reflektory)!

Proč by ale Kubrick udělal takovou chybu a nechal na snímku výše nesouhlasící stíny? Velký filmař jako on by si toho jistě všiml a chybu opravil.

Má odpověď zní, že Kubrick to udělal schválně.

Zanechal za sebou důkazy své práce. A udělal to úmyslně. Nejen na obrázku výše, ale ve skutečnosti na mnoha místech fotodokumentace z Apolla.

V chystaném dokumentu o podvodech NASA v rámci programu Apollo, který jsem nazval „Kubrickova odyssea“, odhalím mnohem více fotografického materiálu, než na kolik mám prostor v tomto poměrně stručném článku.

Jednou věcí jsem si ale jist, a to tím, že část Kubrickovo "JÁ" chtělo, aby se všichni dozvěděli, co udělal. A proto za sebou zanechal různé stopy, které prozrazovaly, kdo to udělal a jak.


Poznámky nakonec

Ti z vás, kteří znají mou esej „Kubrick alchymista“ z roku 1999, v níž jsem psal o filmu 2001: Vesmírná odyssea, už vědí, že je to jeden z největších esoterických snímků všech dob.

Vůbec poprvé v historii v této eseji odhaluji, že rozměry černého monolitu jsou naprosto stejné jako rozměry plátna, na nějž byla Vesmírná odyssea promítána. Monolit a plátno jsou jedna a ta samá věc. Monolit je filmovým plátnem, na něž se díváme, a plátno je monolitem. A to je vpravdě jeden z nejzásadnějších objevů v historii kinematografie.

Když si uvědomíme, že Kubrick navíc použil metodu přední projekce – a to nejen pro natočení scén s lidoopy, ale také pro vytvoření záběrů falešných přistání na Měsíci – odkrývá se nám ve faktu, že plátno je monolitem a monolit plátnem, dvojí, možná dokonce trojí význam.

Pokud je monolit prostředkem k osvícení lidstva, pak systém přední projekce a jeho nepřehlédnutelné stopy jsou prostředkem k osvícení a poučení lidstva o tom, že přistání Apoll byla zfalšována.

Také ale vidíme, že zfalšovaná přistání modulů v rámci programu Apollo Kubrick využil k vytvoření úžasného filmu.

Protože si před začátkem natáčení vyjednal podmínku, že na jeho film nebude nikdo dohlížet, mohl vytvořit v podstatě cokoliv. S vědomím, že proti jeho antihollywoodským metodám nebude nikdo nic namítat, natočil první abstraktní film, první intelektuální sondu a nejvýznamnější esoterické dílo 20. století.

Ředitel MGM tehdy v roce 1968 veřejně prohlásil, že během dlouhých čtyř let produkce, během nichž film vznikal, nikdy neviděl ani hrubou verzi snímku. Zní to jako normální chování ředitele jednoho z nejvýznamnějších filmových studií? 2001: Vesmírná odyssea byl ve své době jedním z nejdražších filmů vůbec. Bylo to vůbec možné, že by se nikdo v celém MGM nezajímal o to, jak vznik filmu pokračuje?

Ovšem, že ne..

Jsem si jistý, že Vesmírná odyssea je jediným filmem v historii MGM, který si zodpovědní činitelé mající na starost jeho financování, pořádně nezkontrolovali.

Proč se o tak drahou záležitost vůbec nezajímali?

Protože film nefinancovalo MGM, ale vláda Spojených států.

Kromě důkazů o přední projekci, o němž se domnívám, že velký podvod jménem program Apollo a jeho přistání na Měsíci dokonale pečetí, se tu nabízí ještě další důkazy, které dodatečně poukazují na Kubricka jako režiséra všech přistávacích misí.

Například:

V původní verzi Odyssey, v závěrečných titulcích, Kubrick děkoval NASA a mnoha leteckým a kosmickým společnostem, které s NASA spolupracovaly na měsíčních přistáních. Od té doby byla tato poděkování z filmového pásu odstraněna a v žádné další kopii Odyssey už se neobjevila. Ale ti z nás, kteří v kině viděli premiéru s původními titulky, si zřetelně pamatují, jak v nich Kubrick uváděl poděkování za spoluúčast při tvorbě filmu celé řadě vojenských korporací a společností zabývajících se vesmírem.

Jelikož se jednalo o ty samé společnosti, které pomáhaly NASA přepravit astronauty na Měsíc, nutí to člověka uvažovat, v čem spočívala jejich pomoc Kubrickovi při natáčení filmu? A za jakou cenu?

Ve filmu „Vrtěti psem“ hraje Dustin Hoffman filmového producenta najatého CIA, aby „zfalšoval jednu událost“. Jméno tohoto producenta je Stanley. „Stanley“ v tomto filmu záhadně zemře poté, co všem vyzradí, že chce získat zásluhy za „událost“, kterou pomáhal zfalšovat.

Stanley Kubrick zemřel krátce poté, co vedoucí činitelé studia Warner Brothers shlédli jeho film Eyes Wide Shut. Prý z něho byli velmi rozladění. Chtěli po Kubrickovi, aby film prostříhal a upravil, ale on to odmítl. Já sám jsem byl právě ve Francii, když jsem se dozvěděl o Kubrickově smrti, a ve francouzské televizi jsem viděl několik ukázek z filmu, který se právě chystal do kin. Také jsem viděl některé scény, které se hotového filmu vůbec nedostaly.

Warneři dokonce přiznali, že celý film předělali a dodnes odmítají vydat DVD s původním Kubrickovým sestřihem. To je nejen přímým porušením dohody, kterou s Kubrickem uzavřeli, ale také to znamená, že nepřepracovanou verzi tohoto filmu zřejmě nikdy neuvidíme.

Člověk si domýšlí, co asi mohlo být vystřiženo?

A konečně:

Eyes Wide Shut měl premiéru 16. července 1999.

Stanley Kubrick trval na tom, že to bude tento den a žádný jiný.

A 16. červenec 1999 byl dnem, na který připadá 30. výročí vypuštění Apolla 11.

Všechno nejlepší ke čtyřicátému výročí, Stanley. Teď můžeš odpočívat v pokoji.

-konec-

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly