Jak šéf Klimatické rady OSN profituje z klimatické hysterie

Nikdo nemá celosvětově větší vliv na klimatickou politiku vlád kvůli lidmi zapříčiněného oteplování klimatu než největší alarmista Rajendra Kumar Pachauri, předseda Klimatické rady OSN nebo Mezivládního panelu klimatické změny (IPCC). Je taky osobou, která nejvíce osobně profituje z vytváření této paniky, protože je podílníkem nespočetných firem a organizací, kde získává své bohatství poradnictvím a účastí - a tyto firmy a organizace vydělávají jeho klimatickými doporučeními. Je na čase se na tuto osobu podívat blíže.

Pachauri byl hnací silou Konference o klimatu v Kodani a jeho studie o klimatickém oteplování, kterou zveřejnil v roce 2007, je základou pro všechna světová klimatická rozhodnutí. Je oslavován politiky a sdělovacími prostředky jako klimatický vědec č. 1 a zahrnován vyznamenáními. Jako předseda Světové klimatické rady převzal roku 2007 spolu s Al Gorem Nobelovou cenu míru.

Přitom není vědec, nýbrž je indickým ekonomem a železničním inženýrem. Nemá žádnou kvalifikaci co se týká klimatického výzkumu a stejně jako Al Gore nemá o klimatu ani ponětí – absolutně žádné. Jak se přesto stal předsedou Světové klimatické rady je záhada a skandál sám o sobě. Ukazuje se tak, že IPCC nemá s vědou nic společného, nýbrž je politické gremium, které má jen jeden úkol – všemi prostčedky šířit „klimatickou lež“.

Tento už dříve tušený cíl IPCC byl potvrzen, když vyšly najevo e-maily norwichské CRU, z nichž je zřetelné, že klimatičtí výzkumníci falšovali klimatická data, aby vytvořili dojem klimatického ohřívání, které ve skutečnosti neexistuje. Tato falšovaná data jsou tedy základem pro tvrzení světové klimatické rady, že nás ohrožuje lidskou činností produkovaný CO2, vytvářející ohřívání klimatu.

Tento vědecký podvod byl nejnověji znovu doložen (http://rt.com/Top_News/2009-12-18/data-cherry-picked-climatologists.html?fullstory), když ruští klimatičtí výzkumníci si stěžovali, že Centrum klimatického výzkumu University East Anglia převzali z měření teplot v Rusku v úvahu pro svůj klimatický model jen ty, které odpovídají thesi ohřívání, zatímco data, hovořící o ochlazování zcela ignorovali. Kromě toho akceptovali jen měření z městských měřících stanic, které kvůli zástavbě naznačovaly oteplování – a měření z širých ruských plání, ukazující nezměněný trend, prostě vyhodili.

Nikdo se však o celý ten podvod, známý pod termínem Climagate nezajímá. Media a politiky nezajímá, že klimatický guru Pachauri nemá žádnou vědeckou kvalifikaci v oboru klimatu, že celovětově byla teplotní data pod jeho vedením falšována ku prospěchu these o oteplování, nýbrž je jim taky zcela jedno, že Pachauri udržuje celosvětově portfolio obchodních zájmů v organizacích, které vydělávají miliardy doporučeními IPCC – které jsou postaveny na zfalšovaných údajích.

U těchto skupin se jedná o banky, olejové, plynové a energetické koncerny, pojišťovny a investiční firmy, které jsou velmi silně účastny v „obchodu s CO2“ a „ekologické technologii“ - na trhu s nejrychleji rostoucích a bilionových ziscích vytvářejících odvětvích. Kromě své funkce předsedy IPCC je Rajendra Pachauri činný u nespočetných organizací, hrajících vedoucí roli v mezinárodním „klimatickém průmyslu“.

Proto je na místě otázka, jak je možné, že světový klimapapež je účasten osobně v tolika firmách, koncernech a průmyslových skupinách, které přímo profitují z poradenství IPCC? Proč tuto skutečnost ještě nenapadal a nezveřejnil žádný investigativní novinář?

Ach ano, to je blbá otázka, že? Profesionální meiální prostituti mají přece v roli propagačních orgánů za úkol šířit klimatickou lež mezi lid a současně potlačovat všechny kritické hlasy, představovat kritiky jako znásilńovatele planety a házet na ně špínu. To funguje dobře. Opravdové ničitele přírody – americkou vojenskou mašinérii a válečnou politiku nepřipomínají nikdy.

Je zcela naivní věřit, že „seriozní media“ jsou zde proto, aby lidstvu zprostředkovala pravdu o tom, co se s klimatem děje. Media musí ochrańovat zájmy opravdových vlastníků světa - jen proto jsou zde – a „majitelé zeměkoule“ chtějí, abychom věřili, že se klima otepluje kvůli našeho CO2 a proto se musíme masivně omezovat, být kontrolováni a pro naše hříchy trestáni – platbami.

Už několikráte byly tvrzení Rajendry Pachauriho, jeho přednášky a diagramy použité ve Zprávě IPCC z roku 2007 alternativními klimatickými vědci napadeny jako falsa a on sám byl žádán, aby je stáhl, protože nemají žádný vědecký základ. Jeho "vyprávění" se opírá o pseudovědu, manipulovaná data, o klimatické modely, ohýbané podle přání a potřeby a nemající s realitou nic společného. Pachauri je šarlatán a lhář.

U příležitosti klimatické konference jsou kritizovány i jeho osobní vztahy k organizacím, které profitují z jeho tvrzení. Tak byl rozšířen otevřený dopis adresovaný všem 192 účastněným zemím, který ukazuje zájmový konflikt Rajendry Pachauriho a který proto žádá jeho odstoupení z ředitelské funkce IPCC.

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.