INFORMÁTOŘI, DIMENZIONÁLNÍ CESTOVATELÉ A PODVODNÉ VYLOMENINY: ČÍM VÍCE SE O UFO DOZVÍDÁME, TÍM MÉNĚ MU ROZUMÍME

Paqui Lee

Paqui Lee

autor

13.09.2023 Ufo

Dne 11. června 2023 byl zveřejněn rozhovor s Davidem Gruschem, penzionovaným členem Národního geoprostorového zpravodajství Spojených států amerických, který v roce 2023 "News-Nation" odvysílal rozhovor, v němž prozradil, že Spojené státy vlastní "kosmické lodě jiného druhu".1 Grusch byl také členem týmu z Pentagonu, který měl za úkol identifikovat UFO - nyní oficiálně označované zkratkou UAP (nevysvětlitelný letecký jev). - a v té době se na něj obrátili zaměstnanci, kteří mu popsali získávání "fragmentů" z UFO. Bylo mu řečeno, že analýza těchto fragmentů odhalila, že jsou jiného než lidského původu.

Grusch potvrdil, že byla nalezena i těla mimozemských bytostí, čímž přidal další příběh k více než 70 let trvajícím vojenským svědectvím a výzkumům UFO, které byly vyvráceny, zneváženy a znehodnoceny pomlouvačnými médii a převážně nedůvěřivou světovou veřejností. Bohužel velkou dírou v Gruschově svědectví je skutečnost, že jeho výpovědi jsou založeny na doslechu. Grusch nepředložil žádné důkazy, které by jeho tvrzení podpořily, a neučinil žádné kroky ke zveřejnění důkazů, které podle svých slov viděl. Jeho důvěryhodnost vyplývá ze skutečnosti, že je bývalým důstojníkem zpravodajské služby s vysokou prověrkou. V jeho prospěch hovoří i to, že zahájil soudní řízení proti americkému Ministerstvu obrany (DoD) kvůli vládnímu utajování informací o UFO v rámci toho, co nazývá "sofistikovanou dezinformační kampaní zaměřenou na americké populisty, která je krajně neetická a nemorální". Není překvapením, že Ministerstvo obrany Gruschova tvrzení popírá.

David Grusch během svého výbušného rozhovoru pro NewsNation

Ze zatím neznámých důvodů si Grusch pro svůj rozhovor vybral Rosse Coultharta. Coulthart je oceněný bývalý novinář z pořadu "60 minut", který má za sebou 30 let práce v novinách a televizi. Bohužel, Coulthartova nevinnost v tomto tématu je zřetelně vidět spolu se zvláštním úsměvem kočky z Cheshire, která se diví, že takové věci jako havarovaná UFO a nalezení obyvatelé jsou skutečné. Kdyby si Grusch vybral k rozhovoru uznávaného badatele v oblasti UFO a kdyby otázky v rozhovoru nebyly prověřeny Ministerstvem obrany, byly by otázky - a hlavně odpovědi - mnohem objevnější.  Navzdory všemu humbuku je David Grusch pouze nejnovějším z dlouhé řady "Chicken Littles", kteří nám říkají, že nebe brzy spadne. Abychom parafrázovali jeho výroky:

  • UFO jsou skutečná;

  • UFO havarovala a jejich trosky byly analyzovány a zpětně analyzovány;

  • Mimozemšťané byli nalezeni živí i mrtví;

  • Ne všichni mimozemšťané jsou přátelští a někteří z nich mohli zavraždit lidské bytosti;

  • Některá UFO mohou být interdimenzionální konstrukce;

  • Byly zavedeny a probíhají černé operace na základě vyhledávání UFO;

  • Vlády celého světa se zapojily do dezinformační kampaně, jejímž cílem je udržet svět v blažené nevědomosti;

  • Vláda USA zavraždila některé lidi, aby udržela UFO v tajnosti.

 

Interdimenzionální hypotéza

Ať už věříme, že Grusch je oprávněný, nebo ne - a abychom byli spravedliví, že si najal právníka a uchýlil se za zákony na ochranu whistleblowerů - vše, co řekl, je zdánlivě pravda. Během rozhovoru si dává záležet na tom, aby opakoval věci, kterým chce, abychom věnovali pozornost. Na začátku rozhovoru nám říká, že nechce určit konkrétní místo původu UFO a místo toho říká, že "...možná přicházejí z jiné fyzikální dimenze, jak ji popisuje kvantová mechanika. Víme, že existují další dimenze... "2 a "...nejspíše existují fyzické, další prostorové dimenze. A můžete si to představit, čtyř a pětidimenzionální prostor, kde to, co vnímáme jako lineární čas, nakonec představuje fyzikální dimenzi ve vyšším dimenzionálním prostoru... mohlo by se stát, že to nemusí být nutně mimozemské a přichází to ve skutečnosti z vyššího fyzikálního prostoru."3

Dr. J. Allen Hynek (1910-1986)
z projektu "Modrá kniha"

V prosinci 2020 řekl bývalý ředitel CIA John Brennan ve svém prohlášení něco podobného, že některá UFO mohou být "určitým typem jevu, který je výsledkem něčeho, čemu zatím nerozumíme, a který by mohl zahrnovat určitý typ aktivity, o níž by někteří mohli říci, že představuje jinou formu života".4 Měl Brennan na mysli "jinou formu života" odněkud ze Země, nebo odněkud z trochu éteričtějšího prostoru? Tento názor zastával i J. Allen Hynek, který v roce 1975 prohlásil:

"Mohl by existovat jiný Vesmír s jinými kvantovými pravidly nebo rychlostí vibrací. Naše vlastní časoprostorové kontinuum by mohlo být průřezem Vesmíru s mnoha dalšími dimenzemi... Vždy uvažujeme o jiném Vesmíru jako o něčem jiném. Možná je přímo tady."5

 Již o několik let dříve Jacques Vallee6 vyslovil domněnku, že mimozemské inteligence jsou dávným fenoménem, který žije v alternativní realitě, jež koexistuje vedle té naší.

 

Asociace pro výzkum hraničních věd

Myšlenka UFO pocházejícího z jiné dimenze není zdaleka nová. V padesátých letech minulého století, kdy George Adamski vítal v kalifornské poušti naše trojrozměrné kosmické bratry, se skupina badatelů nedaleko od nás zabývala zcela jinou hypotézou. Newton Meade Layne zahájil svůj výzkum esoterických záležitostí v roce 1931 a později založil "Asociaci pro výzkum hraničních věd" (Borderland Sciences Research Association - BSRA), aby se mohl formálněji věnovat výzkumu "hraničních věd", což je oblast studia, která v dnešní době dobře zapadá do moderní kvantové fyziky. Meadův zájem se naplno rozvinul v psychický výzkum kolem roku 1945, kdy se seznámil s Markem Probertem, transovým médiem, které bylo v kontaktu s přibližně 15-ti zesnulými osobami -mezi nimiž byli Lao-c' a Thomas Jefferson- a které mu poskytovaly channelované informace o povaze létajících talířů.

V roce 1947 se objevila zpráva, že jeden pilot spatřil formaci UFO poblíž hory Rainier - jednalo se o zásadní pozorování devíti plavidel ve tvaru půlměsíce Kennethem Arnoldem, které odstartovalo moderní vlnu zájmu o UFO. Pro Laynea to nebylo žádným překvapením, protože již v roce 1946 začal Probert předávat informace o povaze UFO, které označovali jako "Aeroformy" nebo "Emergenty". Informace uváděly, že "létající talíře a jejich obyvatelé pocházejí z jiné úrovně existence, hustší, a na náš svět se dostali pouze změnou svých vibrací. Nebyla to plavidla z Vesmíru ani přeludy, ale prolínání rovin existence."7

Layne éterická UFO definuje následovně:

"Aeroformy jsou z větší části emergenty. To znamená, že se vynořují do naší roviny vnímání z referenčního rámce, který je odlišný od našeho. Tento proces lze také popsat jako přeměnu energie a změnu vibrační rychlosti. Když tato změna proběhne, disk nebo talíř se stane viditelným a hmatatelným. ...Jde o proces materializace a dematerializace. ... Stejně jako existuje spektrum zvuku a barev, existuje také spektrum hmatatelnosti a disky vycházejí ze světů hmoty stotisíckrát hustší než hmota, kterou vnímáme našimi smysly."8

Newton Meade Layne (1882-1961), zakladatel
"Borderland Sciences Research Association",
a obálka jeho knihy, která zmiňuje "emergenty"

Bylo také objasněno, že ačkoli skutečně existují fyzická plavidla, jako byla ta, s nimiž se setkal Adamski, "většina UFO má éterickou povahu a není z naší dimenze".9 Lidé údajně obývají tři rozměry neboli to, čemu říkáme trojrozměrný prostor. Protože se však Čas počítá jako vlastní rozměr, pak jsme technicky vzato skutečně čtyřrozměrné bytosti - i když kdo může říci, že neexistují inteligence, které žijí trojrozměrnou existenci bez čtyřrozměrné komplikace v podobě Času?

Podle teorie strun by mohlo existovat 10, 12 nebo dokonce 20 dalších dimenzí souběžných s naší rovinou existence a klidně by mohly existovat inteligence obývající 7-D, 8-D nebo dokonce 20-D prostor. Komplikujícím faktorem je, že všechny tyto dimenze jsou do sebe vnořeny - tj. naše vlastní existence zahrnuje 1-D, 2-D a 3-D prostor, což znamená, že 5-D svět zahrnuje také 1, 2, 3 a 4-D prostor, což může způsobit, že vyšší dimenze jsou ze své podstaty nestabilní. David Grusch ve svém rozhovoru výslovně jmenoval 5-D.

 

Tajemné kovy

Ve svém článku "Mat a demat" Layne zkoumá podstatu UFO hlouběji. Říká:

"Když dojde k přeměně energie, stane se aeroforma viditelnou. Zdá se být a rozhodně je tím, co nazýváme pevnou látkou, a tak zůstává, dokud se vibrační rychlost opět nepřemění. 'Ocel' přistávacího kotouče je éterická ocel a jeho měď je éterická měď, neboť prototypy všech našich kovů existují v éterické hmotě; nicméně chemická analýza ukázala určité radikální rozdíly."10

To předznamenává Gruschův výrok o "... extrémně podivném, těžkém, atomárním kovu... uspořádání, kterému nerozumíme, víte, jaké jsou jeho emergentní vlastnosti, ale je tam prostě velmi zvláštní směs prvků."11 To zní hodně podobně, jako když se někdo snaží popsat kov, který není zcela podobný našemu kovu - dost podobný na to, aby se zdál známý, ale dost odlišný na to, aby se zdál zcela mimozemský. Je to způsob, jakým by se éterický kov přeložil do lidských pojmů, jakmile by se objevil v našem trojrozměrném prostoru? (A nezůstalo bez povšimnutí, že Grusch použil slova "emergentní vlastnosti", což může, ale nemusí být narážka na teorii "emergentních" vlastností Meada Layna ....).

"Vědecká koalice pro studium UFO" (Scientific Coalition for UAP Studies - SCU)12 vypracovala obsáhlou zprávu o pozorování proslulého UFO "Tic-Tac" - když se americké námořnictvo v roce 2004 setkalo s UFO ve tvaru "Tac Tac" u pobřeží Kalifornie - a ve svém dokumentu uvedlo řadu bodů, včetně toho, že vlastnosti UFO "Tic Tac" "zpochybňují, zda objekt existoval jako fyzická hmota."13 To, že 'Tic-Tac' disponoval nějakou hmotou, potvrzuje jeho výskyt na radaru spolu se skutečností, že piloti se s objektem vizuálně střetli. SCU se však domnívá, že objekt současně neměl hmotnost, což se projevilo extrémním zrychlením objektu, pozorovanými okamžitými změnami směru a zjevnou absencí interakce s atmosférou během zrychlování.

Pokud je tomu tak, pak to potvrzuje tvrzení Davida Grusche, že přinejmenším některé z těchto objektů mohou být interdimenzionální, a také to podporuje channelované informace Meade Laynea, že UFO se "vynořují" v naší sféře a jsou schopny měnit svou vibrační rychlost tak, že jejich éterická plavidla jsou schopna procházet vodou a pevnou zemí stejně snadno, jako jumbo jet prochází vzduchem. Video "Tic-Tac" je zmíněno asi ve 20. minutě rozhovoru s Gruschem. Uvádí pouze, že bylo "trvale anomální. Fyzikální technické plavidlo - absolutně něco, co jsme nevyrobili."14 Gruschova kategorizace Tic-Tacu jako fyzického plavidla na rozdíl od nefyzického plavidla je výmluvná, když nás s takovou námahou upozorňoval na možnost existence interdimenzionálních plavidel.

Umělecká rekonstrukce setkání s Tic-Tac UFO

Je zřejmé, že na naší planetě se pohybují dva typy UFO, tělesné a nehmotné, a Grusch je pečlivě rozlišuje. Co však Grusch - a všichni ostatní - v souvislosti s událostí "Tic-Tac" ignorují, je skutečnost, že pod "Tic-Tacem" byl na sonaru sledován jiný objekt, který se pohyboval pod hladinou oceánu nemožnou rychlostí - 950 km/hod.15 Podvodní rychlostní rekord plavidla vytvořeného člověkem drží ruská ponorka (z roku 1969!) a je to pouhých 83 km/h. Americké námořnictvo v současné době vyvíjí ponorku, která dokáže vyvinout rychlost 185 km/h. Rychleji se pod vodou dokáží pohybovat pouze torpéda, a to rychlostí kolem 370 km/h. Pokud je tomu tak, co by se tedy mohlo pod hladinou oceánu pohybovat rychlostí 950 km/hod?

 

Neidentifikované podmořské objekty (USO)

Neidentifikované objekty létající nad oceány a plující pod nimi nejsou ničím novým a jsou hlášeny od doby, kdy člověk vyplul na moře. V roce 1950 bylo nad severním Atlantikem hlášeno něco jako Tic-Tac, když posádka lodi byla svědkem UFO, které se pohybovalo nad oceánem ve výšce 15-30 metrů. Kapitán ho popsal jako "objekt vejčitého, válcovitého tvaru", dlouhý asi tři metry. Objekt byl tichý, když proplouval kolem lodi, a byl popsán jako objekt, který měl "otáčivý nebo rotační pohyb". Jeden z členů posádky dodal: "...měl eliptický tvar a jasně jsem viděl, že má tři rozměry. Pohupovalo se to ve vzduchu, nevydávalo to žádný hluk a mělo to kovově bílou barvu."16 Ale skutečně zajímavé je to, co se děje pod vodou. Během expedice Kon Tiki v roce 1947, kdy Thor Heyerdahl a jeho posádka proplouvali na voru Pacifikem z Peru do Polynésie, byly pozorovány dvě nevysvětlitelné podmořské anomálie. První z nich byla popsána následovně:

"Kolem druhé hodiny v zamračené noci, kdy měl muž u kormidla potíže rozeznat černou vodu od černé oblohy, zahlédl dole ve vodě slabé osvětlení, které pomalu nabývalo tvaru velkého zvířete. ...Někdy bylo kulaté, jindy oválné nebo trojúhelníkové a náhle se rozdělilo na dvě části, které nezávisle na sobě plavaly pod vorem sem a tam. Nakonec se pod námi v pomalých kruzích potulovaly tři tyto velké zářící přízraky. Byly to skutečné "příšery", protože jen viditelné části byly dlouhé asi pět sáhů."17

Více než 80 % našich oceánů zůstává nezmapovaných a neprozkoumaných
a s naší současnou technologií nejsou lidé schopni prozkoumat více než 3000 metrů


Heyerdahl se pokusil toto setkání explicitně vysvětlit jako nějakého obrovského fosforeskujícího mořského tvora, ale zářící světlo, které je dlouhé pět sáhů (16-17 metrů), samo svítí, mění tvar z kruhu na trojúhelník a je schopno se rozdělit na dvě a tři části, s největší pravděpodobností není mořský tvor. Později během plavby měl Heyerdahl dalšího záhadného nočního návštěvníka a tentokrát se ho ani nepokoušel vysvětlit:

 "Při jedné jediné příležitosti jsme viděli, jak moře vře a bublá, zatímco něco jako velké kolo se vynořilo a otáčelo se ve vzduchu a někteří z našich delfínů se snažili uniknout tím, že se zoufale vrhali do prostoru."18

Skupina stejných "kol" byla zaznamenána o šedesát let dříve, v roce 1880, v Perském zálivu, kdy se posádka parníku setkala s "obrovským světelným kolem, které se točilo kolem dokola a jehož špice jako by kartáčovaly loď. Průměr obřích kol se odhadoval na 460 až 550 metrů! Před koly klouzalo po hladině moře zářící světlo."19

Třicet let poté, v roce 1909 v Malackém průlivu, hlásil kapitán parníku další "obrovské zářivě osvětlené otáčející se kolo, částečně ponořené pod hladinou, s dlouhými rameny vycházejícími ze středu, kolem něhož jako by se celá soustava otáčela".20 A o rok později, v roce 1910 v Jihočínském moři, hlásil jiný kapitán parníku "vodorovné kolo rychle se otáčející nad vodou. Celá posádka na hlídce byla svědkem tohoto jevu. Všichni se cítili poněkud nesví, když sledovali, jak jasné otáčející se kolo náhle mění směr."21

V roce 1990 bylo ze Sevastopolu hlášeno další záhadné zářící kolo, když oceánologové v Černém moři "pozorovali objekt, který připomínal kolo, velké jako desetipatrová budova, stojící svisle pod vodou. 'Kolo' zůstávalo chvíli nehybné a pak se přesunulo do vodorovné polohy, otočilo se a odletělo."22

Když útočí UFO, držte se za ruce!

USO však nemají vždy tvar kola. V roce 1945 byla loď vracející se z Aljašky svědkem toho, jak se z moře vynořil velký kulatý objekt o průměru přibližně 45-75 metrů. Stoupal k obloze, dokud nedosáhl vodorovného letu, a pak se otočil a obkroužil loď, přičemž se pohyboval plynule a bez zvuku, než zmizel v dálce.23 V roce 1962 australská válečná loď HMAS Voyager pronásledovala velký podmořský objekt těsně u Jervis Bay. Sonarový blip zaregistroval objekt dlouhý 100 metrů, který zrychloval. Během pronásledování Voyager dosahoval na hladině rychlosti 70-75 km/h, ale nedokázal se vyrovnat podmořskému objektu, který nakonec vystřelil rychlostí, kterou "sonaroví operátoři odhadovali na stovky uzlů".24

 

Co jsou USO?

Ať už USO používají k pronikání vodním médiem jakoukoli technologii, je zřejmé, že molekulární struktura vody, ledu, a dokonce ani pevná půda, není pro jejich průchod žádnou překážkou. Tento příklad z Moře Laptěvů z roku 1978 je obzvláště zajímavý:

"...kapitán a většina posádky na palubě sovětského torpédoborce spatřili ve výšce třiceti metrů kopulovitý objekt. Jiskřil jasně žlutou barvou a zdál se být poloprůhledný. Zatímco byl objekt na dohled, lodní navigační systém přestal fungovat. Po chvíli UFO pomalu kleslo k mořské hladině a velkou rychlostí klouzalo po ní - to vše, aniž by narušilo vodní hladinu."25

Snímky záhadné podmořské anomálie u pobřeží Kalifornie.
Podmořská základna mimozemšťanů, doupě kapitána Nema,
nebo tajný vchod do nedaleké námořní základny China Lake?
Sonarový snímek anomálie v Baltském moři, známý také jako "Millennium Falcon"

Zda to svědčí o tom, že UFO je schopno změnit molekulární strukturu vody tak, že se chová způsobem, který jsme u vody dosud nepozorovali, nebo zda vlastní molekulární struktura UFO není tak pevná, jak se zdá, se zatím můžeme jen dohadovat. Faktem však zůstává, že více než polovina hlášených UFO vychází z oceánů, moří a jezer, vstupuje do nich nebo se pod nimi pohybuje, a přesto se o těchto USO ve většině zpráv na téma neidentifikovaných objektů sotva objeví zmínka. Skoro to vypadá, jako by byly záměrně ignorovány, možná proto, aby se odvedla pozornost od toho, co by mohlo být skutečným původem UFO nebo přinejmenším nejlepším úkrytem pro ně. Kdo nebo co tedy stojí za UFO?

 

Mimozemská hypotéza

Mimozemské bytosti si možná zřídily základny pod našimi oceány z prostého důvodu, že oceánské hlubiny jsou pro člověka nepřístupné. Je neuvěřitelné, že oceány tvoří sedmdesát procent povrchu naší planety, a přesto je více než osmdesát procent obsahu těchto oceánů neznámých. To znamená, že naprostá většina naší planety je nejen neprozkoumaná, ale i nepozorovaná. Je známo, že oceány obsahují největší geologický útvar na naší planetě, systém středooceánských trhlin dlouhý 64 000 kilometrů a hluboký 11 000 metrů, a pohoří vyšší než Mount Everest. Nejhlubší části našich oceánů jsou lidským očím zcela nepřístupné, je tam nulová viditelnost a tlak více než tisíckrát vyšší než na souši. Dna moří by byla pro mimozemskou civilizaci ideálním místem pro vybudování základny, protože člověk by je tam nikdy nemohl objevit, a je jasné, že jejich plavidla nemají žádné potíže s okamžitým přechodem z hlubin na mělčiny. Ve skutečnosti se s lehkostí pohybují ve všech prostředích od vody přes vzduch až po Vesmír a další.

 

Inteligence z hlubin?

Je možné, že neprobádané hlubiny našich oceánů ukrývají neznámou vodní rasu, která je endemitem naší planety? Pokud se hlásíte k evoluci a víře, že veškerý život začal ve vodních hlubinách, není těžké si představit, že zatímco my jsme vylézali z bahna a rostly nám chlupaté nohy, jiná větev našeho původního salamandrovitého stavu se rozhodla zůstat v pohodlném objetí oceánu, kde se vyvíjela stejným tempem jako my ve stejně dlouhém časovém úseku. Vzhledem k obrovskému množství záhadných podmořských objektů se zdá, že bychom to měli přinejmenším považovat za možnou variantu, protože můžeme již nemůžeme popřít, že tam dole "něco" je. Zdá se, že toto záhadné "něco" je tu stejně dlouho jako my -ne-li déle- a skrývá se právě tam, kam se my snad nikdy nedostaneme. Absurdní skutečností je, že máme větší naději najít inteligentní život na Marsu než na dně našich oceánů, a to z toho prostého důvodu, že na Mars se dostaneme relativně snadno a do nejhlubších částí našich moří je to téměř nemožné.

 

Podvodní základny?

Setkání s Tic-Tacem se odehrálo u pobřeží Kalifornie, v oblasti proslulé pozorováním UFO a USO. Oblast jižně od ostrova Catalina je pozoruhodná magnetickou anomálií související se třemi záhadnými krátery pod hladinou moře. Kromě toho byl v roce 2014 na Google Earth spatřen neobvyklý "geologický" útvar u pobřeží Malibu. Struktura se nachází 600 metrů pod hladinou oceánu a její výška se odhaduje na 188 metrů a šířka na přibližně 4 500 metrů. Má oválný tvar s plochou střechou a "opěrnými sloupy" a "vchod" je široký asi 830 metrů. Předpokládá se, že tato stavba je buď základnou USO, nebo vojenskou základnou nějak spojenou s námořní základnou China Lake v Mohavské poušti. Stojí za zmínku, že pobřeží Kalifornie je poseto vojenskými základnami, přičemž pět z nich se nachází v blízkosti této podvodní anomálie.

O tři roky dříve a na druhé straně zeměkoule byla objevena další podmořská anomálie - "Sokol tisíciletí" v Baltském moři. Záhadný objekt, který v roce 2011 objevila skupina pro hlubokomořský průzkum nazvaná "Ocean X", se nachází nedaleko švédského pobřeží a spočívá v hloubce 75 metrů na dně oceánu. Ve své zprávě objevitelé popsali "zřetelně umělé prvky" včetně něčeho, co vypadá jako "schodiště", a "kruhový otvoru obklopený čtvercovým rámem".26 Geologové tento objekt raději považují za balvan usazený při zalednění, i když vzhledem k jeho neobvyklé morfologii a skutečnosti, že objevitelé hlásili výpadky elektrického zařízení a komunikace, když se k objektu přiblížili na 200 metrů, se to nezdá pravděpodobné. Tyto záhadné anomálie jsou teprve nedávným objevem a dokonale ilustrují skutečnou možnost existence umělých struktur nacházejících se pod našimi oceány a moři - doslova přímo pod naším nosem.

 

Nekalé úmysly?

Vzhledem k tomu, že výzkum UFO probíhá již desítky let, a vzhledem k tomu, že vše, co David Grusch řekl, bylo řečeno již dříve, nabízí se otázka proč mu lidé věnují pozornost až nyní? Objevily se názory, že Grusch je zinscenovaným informátorem, který odhaluje pravdy, polopravdy nebo přímo lži ve snaze přesvědčit svět, že USA disponují vynikajícími technologiemi získanými z mimozemských zdrojů - což je chytrá taktika vzhledem k tomu, že svět balancuje na pokraji III. světové války. Plukovník armády ve výslužbě Karl Nell na podporu této myšlenky uvedl, že "Gruschovo tvrzení o existenci pozemských závodů ve zbrojení, které probíhají v posledních osmdesáti letech a jsou zaměřeny na reverzní inženýrství technologií neznámého původu, je v zásadě správné."27

Nyní, když máme domnělou "hrozbu" UFO, se za ni USA mohou schovat, aby zvýšily svůj dohled nad světovým nebem, od země až po satelity v blízkém Vesmíru. NORAD zlepšil svou schopnost sledovat vysokorychlostní UFO a vyvinul úsilí o přenastavení kalibrace radaru, aby lépe sledoval pomalejší objekty ve výšce. Vlna úmrtí ve výškových balonech, kterou jsme v poslední době zaznamenali, mohla být reakcí na tento zvýšený dohled a obyvatelé UFO by měli být rozhodně znepokojeni mentalitou amerického letectva "nejdříve střílet a pak se ptát". Jiní se domnívají, že Gruschova odhalení mohou být základem další události pod falešnou vlajkou, která připraví svět unavený invazí mimozemšťanů - mezigalaktickou válkou, která se bude odehrávat výhradně v našich hlavách díky manipulaci médií a brzy spuštěnému projektu Blue Beam, připravenému promítat hologramy bojových UFO nad velkým městem ve vaší blízkosti.

Většinou opomíjenou možností jsou UFO neboli
neidentifikované ponorné objekty, které se skrývají v oceánech.
Tyto záběry pocházejí z filmu "Spiknutí Orion" z roku 2008.

Výzkumník Dr. Steven Greer se rozhodně domnívá, že svět je připravován na "falešný UFO psyop" založený na "záměrně zkonstruovaných falešných zpravodajských informacích" a že na něj už nemusíme dlouho čekat. K "mimozemské invazi" by mělo dojít pomocí uměle vyrobených UFO, která budou vypadat tak vyspěle, že svět uvěří, že "útok" přichází z Vesmíru. Greer se domnívá, že akce UFO pod falešnou vlajkou je připravována již sedm let a každým dnem se připravuje k nasazení. Gruschovy výroky o tom, že mimozemšťané vraždí lidi, mohou být klidně součástí tohoto většího plánu, který vzbuzuje dostatečný strach, aby lidé při pohledu na UFO propadli dostatečné panice. Greer se domnívá, že nárůst informací o UFO prostřednictvím médií je součástí plánu "pomalé inkulturace", jehož cílem je připravit zeměkouli na nápor těchto děsivých "mimozemských událostí".28

Dokonce i Meade Layne předvídal využití fenoménu UFO jako zbraně proti člověku, když v roce 1950 prohlásil, že "... existuje určité nebezpečí paniky. Budou-li tato navštěvující plavidla připisována nějaké cizí a nepřátelské vládě, může se rozvinout nepřátelství a strach; a bude-li se věřit, že přicházejí z nějaké jiné planety naší sluneční soustavy, je třeba počítat s nerozumným a pověrčivým strachem, možná se značným stupněm společenského rozkladu."29
Jak můžeme ve světě, kde se informace používají jako válečná zbraň stále rafinovanějšími způsoby, věřit čemukoli, co vidíme?

 

Vládne zmatek

Nedlouho poté, co Grusch spekulativně vypustil své fazole, vydal Dr. Sean Kirkpatrick, ředitel "Úřadu pro řešení celoplanetárních anomálií" (AARO) v Pentagonu, prohlášení, že "AARO doposud nenašel žádné věrohodné důkazy o mimozemské aktivitě, mimozemské technologii nebo objektech, které by odporovaly známým fyzikálním zákonům". A jako protiargument ke Gruschovým tvrzením o sestřelených plavidlech Kirkpatrick uvedl, že "AARO nezjistil žádné ověřitelné informace, které by potvrzovaly tvrzení, že v minulosti existovaly nebo v současnosti existují jakékoliv programy týkající se držení nebo reverzního inženýrství ve vztahu k mimozemským materiálům",30 čímž vyvrátil Gruschova tvrzení o sestřelených mimozemských plavidlech, přispěl ke zmatku a zároveň zachoval úřední tajemství.

Než si začnete představovat, že AARO má poslední slovo o fenoménu UAP, je důležité pochopit, že AARO působí na základě "hlavy 10", zatímco americká zpravodajská komunita působí na základě "hlavy 50". To znamená, že AARO není schopna přinutit vyšší orgány, aby zveřejnily informace týkající se UAP, a v konečném důsledku "není seriózním vyšetřovacím orgánem".31 Kromě toho se AARO "potýká s nedostatkem finančních prostředků, což jí brání v plnění jejího poslání".32 Tento alarmující stav vedl k tomu, že šestnáct senátorů podepsalo žádost náměstkovi ministra obrany o zvýšení finančních prostředků.

Možná bychom měli mít pro Kirkpatrickova neuspokojivá zjištění větší pochopení, vzhledem k tomu, že AARO pracuje v informačním vakuu a s omezenými zdroji. Pokud bude tato situace pokračovat, není naděje, že by AARO někdy přinesla nějaká smysluplná zjištění týkající se UAP, takže nám jako jediný zdroj informací zbývají lidé jako Grusch a jeho kolegové whistleblowerové, ať už jsou tyto informace jakkoli cenné.

 

Co dál?

Místo toho, abych vám připomínal, že máte sledovat oblohu, vás požádám, abyste sledovali televizi. Gruschova přiznání otevřela stavidla následných přiznání. Ale důkazy, až přijdou, budou muset být pečlivě prověřeny. Jak budeme v současné době umělé inteligence a manipulace s informacemi schopni uvěřit čemukoli, co se nám mihne před očima? A je náhoda, že "důkazy" čekaly na zveřejnění 70 let, shodou okolností ve stejné době, kdy je tato technologie k dispozici a kdy si lidstvo za svůj velmi dlouhý život nikdy nebylo tak nejisté realitou?

Pokud jste si mysleli, že hra dosáhla svého crescenda, pak jste ještě nic neviděli!

---------------------------------------------------------------

 

PRAMENY:

1. www.newsnationnow.com/space/ufo/we-are-not-alone-the-ufo-whistleblower-speaks/
2. Tamtéž
3. Tamtéž
4. www.thedebrief.org/former-cia-director-says-we-should-be-open-minded-about-ufos
5. Hynek. J.A. a Vallee, J. Hranice reality: A Progress Report on Unidenti-fied Flying Objects, CreateSpace Inde-pendent Publishing Platform, 1975
6. Vallee, J. Passport to Magonia: J. Vallee: "O UFO, folklóru a paralelních světech", 1969
7. www.joshuablubuhs.com/blog/newton-meade-layne-as-fortean
8.  Layne, M. Příchod strážců (třetí vydání), Borderland Sciences Research Association, 1957, str. 4-5.
9. Tamtéž, str. 25
10. www.web.archive.org/web/20120811062020/http://journal. borderlands.com/2011/mat-and-demat/
11. www.newsnationnow.com/space/ufo/we-are-not-alone-the-ufo-whistleblower-speaks/
12. www.explorescu.org
13. www.explorescu.org/post/scientific-findings-regarding-a-major-u-s-navy-encounter-with-ufos
14. www.newsnationnow.com/space/ufo/we-are-not-alone-the-ufo-whistleblower-speaks/
15. www.explorescu.org/post/scientific-findings-regarding-a-major-u-s-navy-encounter-with-ufos
16. Stott, M. Aliens Over Antipodes, Space-Time Press, Sydney 1984, str. 61-62.
17. Heyerdahl, T. The Kon Tiki Expedition, C. Tinling and Co Ltd 1958 str. 92
18. Tamtéž, s. 118
19. Stott, M. Aliens Over Antipodes, Space-Time Press, Sydney 1984, str. 56
20. Tamtéž, str. 55
21. Tamtéž, str. 57
22. Stonehill, P. a Mantle, P., Russia's USO Secrets: P.: Unidentified Submersible Objects in Russian and International Wa-ters, Richard Dolan Press 2016, str. 51
23. Sanderson, I. Neviditelní obyvatelé: The Reality of Underwater UFOs, Adventures Unlimited Press 2005, str. 35 -36
24. Gottschall, S, "Australian Armed Forces UFO Reports", UFO Encounter Is-sue 328, duben-květen 2023
25. Stonehill, P. a Mantle, P., Russia's USO Secrets (Ruská tajemství UFO): P.: Unidentified Submersible Objects in Russian and International Wa-ters, Richard Dolan Press 2016, str. 133
26. www.curioushistorian.com/was-the-mil-lennium-falcon-found-at-the-bottom-of-the-baltic-sea
27. www.public.substack.com/p/us-has-12-or-more-alien-space-craft
28. www.Rumble.com/v2vzkwu-dr.-steven-greer-exclusive-fake-ufo-psyop-coming-soon-theyre-preparing-us.html
29. www.joshuablubuhs.com/blog/newton-meade-layne-as-fortean
30. www.public.substack.com/p/us-has-12-or-more-alien-space-craft
31. Tamtéž
32. www.gillibrand.senate.gov/wp-content/uploads/2023/02/Sen.-Gillibrand-Rubio-AARO-Funding-Request-Letter-FINAL-2.17.23.pdf