Lživé kameny profesora Beringera

Nejznámější památky evoluční falzifikace pocházejí z Evropy a to konkrétně z Německa. Již v roce 1725 je předložil německý profesor Dr. Johann Bartholomäus Adam Beringer (1667-1738) z Univerzity ve Würzburgu. To bylo více než 100 let před publikací Charlese Darwina "O původu druhů". Dr. Beringer tvrdil, že nalezené kamenné desky a zvířata na nich vyobrazená jsou pravé fosilie, protože na některých z nich bylo vyryto hebrejské jméno Boží (JHVH), což Beringer tehdy považoval za důkaz božského původu desek. Brzy se však ukázalo, že se jedná o padělky. Padělky údajně vytvořili dva jezuité a jeho kolegové: Ignác Roderick a Johann Georg von Eckhart. Když se Beringer dozvěděl pravdu, následoval soudní spor a následný skandál, který tehdy všechny tři zneuctil.

Dr. Johann Bartholomäus
Adam Beringer
(1667-1738)

Na falešných zkamenělinách nebo úlomcích vápence jsou vyobrazeny nejrůznější fantazijní postavy. Vidíme pavouky a pavučiny, žáby a obojživelníky, ale i ryby a podivné přechodné formy, například obojživelníky s rukama. První chybějící články měly být pravděpodobně vyrobeny zde, 135 let předtím, než se Charles Darwin stal známým se svou teorií! Jako důkaz tohoto božského vývoje měly být použity kameny a mušle, na nichž bylo vyryto hebrejské jméno Boží, a je zřejmé, že tyto falešné tabulky měly něco společného se svobodným zednářstvím. Darwinovy myšlenky pocházely také od svobodných zednářů. Darwinův dědeček Erasmus Darwin napsal svou knihu "Zoonomia - Zákony organického života" již v roce 1794. Erasmus Darwin byl vysoce postaveným svobodným zednářem a v lóžích se v té době pracovalo na vytvoření nových přírodních věd. Všechny tyto myšlenky získali zednáři od sira Francise Bacona, který v 17. století obnovil zednářství a vnesl do tradice židovské vlivy. To vše bylo popsáno již v Baconově knize "Nová Atlantida" z roku 1627.

Božské křesťanské stvoření mělo být nahrazeno materialistickou "čistou" přírodní vědou. Měla se o to postarat

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.