Za těchto podmínek - a možná zde budu šokovat některé odborníky na starověký Blízký východ - asyrština a babylónština nevznikly z vyvinutého sumerského jazyka, jak se domnívají odborníci, ale z dobrovolně implantovaných idiomů z Emesy ("jazyk matrice") některými gina'abulskými povstalci. Pouze klínopisné písmo, které mezopotámské národy zapisovaly na tabulky, se skutečně vyvíjelo podle jednotlivých oblastí - nikoliv samotný jazyk. Primitivní sumerské písmo se objevilo kolem roku 4 000 nebo 3 500 př. n. l. díky výskytu archaických znaků nebo piktogramů, které připomínaly předměty.

Tyto piktogramy byly vytvořeny k počítání bohatství "bohů" v zemi KALAM (Sumer) a poté se vyvinuly ve slavné klínopisné písmo, o kterém jsem se již zmínil. Různé jazyky vytvořené ze slabikáře Emesa ("jazyk matrice") byly jednoduše upraveny nebo nahrazeny, ale nevyvinuly se. Vezměte prosím tento bod na vědomí: v průběhu staletí a tisíciletí se proměňovalo pouze písmo! Lidé na této planetě se od úsvitu lidstva vyjadřovali osobitě a zjistíte, že všichni mluvili různými idiomy strukturovanými pomocí Emesy ("jazyka matrice"), pomocí níž byla mimo jiné vypracována Emenita ("mužský jazyk") - neboli sumerština.

Vývoj piktogramu HA nebo KU6 (ryba) Sumerion do asyrského klínového písma

Nyní si udělejme malou ukázku na dvou termínech převzatých z různých jazyků. V konvenční sumerské (nebo protosumerské)[38] gramatice je sloveso umístěno na konci věty. V pozemské kodifikaci, jejímž výsledkem jsou všechny naše jazyky, tomu tak téměř není. Sloveso je dokonce někdy umístěno na začátek mluvnice. Gramatická pravidla nejsou stejná a ve srovnání se starověkou sumerštinou byla zjednodušena. Termíny jsou systematicky neměnné. Přípony a předpony byly zpravidla odstraněny, aby nevznikaly nesmyslně dlouhé výrazy a místo toho se šlo rovnou k věci. Původně se tento kód používal ke stručné a tajné komunikaci s lidmi.

Ve většině případů budu překládat specifické výrazy nebo slova, u nichž jsou pravidla p

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.