HORY ŠÍLENSTVÍ A JEŠTĚ DÁL K MNOHEM NEVÝSLOVNĚJŠÍM VÝSPÁM (1)

San

San

autor

17.11.2020 Esoterika

V jádru je Lovecraftův kosmický horor nihilistickým pohledem na universum. Předpokládá totiž, že vědecký pokrok nenabízí žádnou vyhlídku na progresivní budoucnost, nýbrž se objevuje riziko, že dojde k odhalení naší bezvýznamnosti a bezmoci v kosmickém měřítku, což je filosofie nastíněná hned v úvodním odstavci ikonické novely H. P. Lovecrafta - "Volání Cthulhu" (1928):

„Myslím, že nejmilosrdnější věcí na světě je neschopnost lidské mysli uvědomit si ve vší celistvosti vše, co v ní spočívá. Obýváme poklidný ostrov nevědomosti uprostřed temných oceánů nekonečna a není nám určeno vydávat se z něj daleko. Vědy, z nichž každá sleduje svůj vlastní směr, nám prozatím ublížily jen nepatrně; avšak jednoho dne do sebe zapadnou znalosti, jež doposud nebyly uvedeny v souvislost, a před námi se otevřou tak úděsné pohledy na skutečnost a na naše strašlivé postavení v ní, že z toho zjevení buď zešílíme, nebo uprchneme z nesnesitelného světla do klidu a bezpečí nového věku temna.“[1]

A China Miéville k tomu poznamenává: „Lovecraftův horor není průnikem, ale poznáním. Svět byl vždy nesmírně ponurý; hrůza spočívá v tom, že tuto skutečnost uznáváme.“ V takovém světě je víra v podstatnou hodnotu lidského života klam, jehož se držíme, abychom zůstali příčetní. Kosmický horor tedy zásadně zpochybňuje naše antropocentrické chápání vesmíru.

Prometheus: Inženýr

V úvodní sekvenci filmu Ridleyho Scotta Prometheus vidíme jakousi zemi za pradávných časů blízkých rajskému stavu bez jakýchkoliv lidí na scéně. Spíše než o biblické vyprávění o Edenu nebo o pádu Adama jde o výjev, v němž že mimozemšťan známý jako „inženýr“ (ve filmu nazývaný „strůjce“) pije to, co jest nám později odhaleno jako pokročilá biologická zbraň. Jak se postava mimozemšťana s nordickými rysy rozpadá během jeho rituální oběti, jeho mrtvola padá z útesu do vodopádu, kde se jeho DNA mysteriosně znovu poskládá a díky tomu vznikne nová životní forma (kterou bude člověk).

Protože ve filmu se později objeví odkaz na darwinovský přirozený výběr, lze se dozajista domnívat, že tato sekvence byla zamýšlena jako alternativní vysvětlení původu člověka, podobně jako v případě takzvané „vědecké“ (rozuměj: mytologické) teorie panspermie lorda Kelvina, Freda Hoyla, Stephena Hawkinga a Francise Cricka. Podobně o tom pro Wired píše Lisa Grossmanová v článku "Veškerý život na Zemi povstal z mimozemských zombie".[2]

Rituál otevírání grálu

O třicet pět tisíc let později objeví tým vědců na skotském ostrově Isle of Skye řadu jeskynních maleb, na nichž je zobrazen „obr“ ukazující na hvězdný systém, který náhodou předjímá stejný obraz nacházející se na mnoha jiných stélách z babylonského, egyptského a mezopotámského starověku. Vnímaví čtenáři si okamžitě vybaví "Stélu zjevení", jejíž nalezení pomohlo Aleisteru Crowleymu prohlásit, že se mu dostalo vidění Thelémy a jejího poselství pro naši dobu, tj. pro nový "Aeon Hóra".

Tato skutečnost je pro film obzvláště relevantní, protože Prométheus je rovněž součástí starověkého mýtu o Titánech,[3] v němž se praví, že svého otce Dia postavil do nelehké situace tím, že ukradl bohům oheň a přinesl ho na zem lidem. Prometheus je ve filmu jméno vesmírné lodě, v níž se výzkumný tým Weylandovy korporace vydává ke vzdálené planetě mimozemských inženýrů, z níž pravděpodobně pocházejí. Z posádky však teorii starověkých mimozemských inženýrů opravdu věří jen dr. Shawová (Noomi Rapace), dr. Holloway (Logan Marshall-Green) a skrývající se Peter Weyland (Guy Pearce), a jenom dr. Shawová je křesťanka.

Grál

Právě toto odhalení lidské bezvýznamnosti se dostává na scénu ve filmu Prometheus Ridleyho Scotta, když tým vědců sponzorovaný jistou společností studuje hvězdné mapy nalezené na malbách rozličných starověkých civilizací v naději, že se setká s tajemnými inženýry, kteří stvořili lidstvo. Zápletka se v mnohém, co do konceptu a epických momentů, podobá Lovecraftově novele "V horách šílenství" (1936),[4] kdy vědecká výprava do Antarktidy objeví, že život na Zemi vytvořili mimozemští kolonizátoři známí jako "Prastaří", čímž zpochybnil Darwinovu evoluční teorii o přirozeném výběru tím, když ji zatemnil tajnou historií o mimozemském inteligentním designu.[5]

Pokud, jak tvrdí Elizabeth Leaneová,[6] je Lovecraftova Antarktida „naprosto záhadným místem a na tomto kontinentě se nacházejí bytosti, které ve své amorfnosti a proměnlivosti napodobují její nepříjemné vlastnosti“, tak příběh Ridleyho Scotta jde v každém směru ještě mnohem dál než vyprávění v novele "V horách šílenství": scenérie ve filmu "Prometheus" je civilizaci daleko vzdálenější, nehostinnější a ubožejší, stejně jako bytosti, které tam posádka najde. Už jsme zmiňovali některé kuriózní odkazy na nordicko-árijské prvky, „Weyland“ je stará nordická poéma o princi elfů,[7] "David 8" je AI-robot nordickými rysy a samotní inženýři jsou poněkud podobní „Velkému bílému bratrstvu“ „tajných vůdců“ a mimozemským návštěvníkům coby reminiscence teosofických fabulací madame Blavatské o původu člověka neboli o „kořenové rase“.[8]

Blade Runner: Roy Batty

Universum, které Ridley Scott vytvořil pro svůj film "Blade Runner", obsahuje úplně stejné „árijské“ téma v případě Roye Battyho, stejně jako korporátní socialismus určený k ovládání naší budoucnosti. Naznačuje to vliv teosofických idejí na mytologii filmové řady "Alien", jakož i další spoustu okultních idejí. Vezměme například scénu, v níž David pózuje před boxy se dvěma lebkami, nebo „smrtihlavy“, které se nejen objevují ve filmu velice často, ale jsou rovněž součástí vyprávění a symbolickými ukazateli. Pro nacistické S.S měla „Totenkopf“ zvláštní význam jako smrtonoš.[9] Personifikovaná smrt je dokonce ve filmu několikráte zmiňována, neboť jak zjistíme, planeta není jen domovským světem mimozemšťanů, ale i laboratoří se zbraněmi na terraformaci, v níž se nachází biologická zbraň s mimozemskou DNA.

David 8

Zatímco inženýři jsou, na rozdíl od prapodivné fyziologie "Starých", pozoruhodně podobní lidem, je zřejmé, že pro ně nejsme jen nechtěnými, náhodnými výtvory, nýbrž že jsme výrazně spojeni s enigmatickým mimozemským plánem. Zatímco Dustin Geeraert[10] tvrdí, že „Lovecraft nechal vzniknout vesmír, o němž věda prokázala, že není antropocentrický (a který on interpretuje jako nihilistický), a poté představil celou řadu náboženských rysů, které se opírají o vyloženě nematerialistické předpoklady“, tak potom film Prometheus naznačuje, že lidé jsou pro bytosti, které nás stvořily, skutečně významní, ovšem jenom jako určitá fáze nemilosrdného experimentu.

-pokračování-

-----------------------------------------

PRAMENY:

[1] H. P. Lovecraft: Volání Cthulhu. Příběhy a novely z let 1926-1927. Sebrané spisy svazek III. Plus, Praha 2012.
[2] Lisa Grossman: All Life on Earth Could Have Come from Alien Zombies. Wired. listopad 2010. Viz http://www.wired.com/2010/11/necropanspermia/.
[3] Prométheus (Προμηθέας) je podle řecké mytologie Titán, syn Íapeta a Themis – podle některých zdrojů to byla Klymené –, stvořitel člověka, pro nějž lstí ukradl bohům oheň a přinesl ho lidem ukrytý v dutině hole, za což byl potrestán bohem Diem.
[4] H. P. Lovecraft: Stín z času. Příběhy a střípky z let 1931-1937. Sebrané spisy svazek IV. Plus, Praha 2013.
[5] Meredith Woernerová naznačuje, že podobnosti mezi filmem Prometheus a novelou V horách šílenství jsou natolik významné, že byla zpochybněna budoucnost problémové adaptace tohoto Lovecraftova díla režisérem Guillermem del Toro. Srv. Meredith Woerner: Did Prometheus kill Guillermo Del Toro’s Mountains of Madness Movie? io9.com, 5 June 2012.
[6] Elizabeth Leane: Antarctica in Fiction: Imaginative Narratives of the Far South. Cambridge UP, 2012.
[7] Völundarkviða. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Völundarkviða.
[8] Srv. https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidská_rasa, a H. P. Blavatsky: Isis Unveiled. Volume 2. Viz http://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu1-02.htm.
[9] SS-Totenkopfring
[10] Dustin Geeraert: Spectres of Darwin: H. P. Lovecraft’s Nihilistic Parody of Religion. MA thesis. University of Manitoba, 2010. Viz mspace.lib.umanitoba.ca.