Stejné UFO ve tvaru srpu popsali i další očití svědci, vojenští vysloužilci.

Cílem generála Rogera Rameyho bylo splnit rozkaz prezidenta Trumana a prosadit přísnou politiku popírání a utajování havárií UFO. Truman a Roosevelt se údajně UFO a třemi mrtvými mimozemšťany zabývali již o celých šest let dříve.

V roce 2015 vyšla kniha MO41 (označení pro Missouri 1941) "The Broken Bomb Effect to Roswell", v níž autor "Paul Blake Smith" popisuje, že v noci 12. dubna 1941 havarovalo poblíž Cape Girardeau ve státě Missouri srpovité UFO.

Cape Girardeau leží 185 km jihovýchodně od St. Louis; nedaleko ve městě Sikeston sídlí "Missourský letecký institut" (MIA). Vojenský personál MIA údajně nalezl srpovité plavidlo a tři stejná malá těla, která byla popsána jako "ne z tohoto světa". Všechna byla objevena na farmě asi 13 kilometrů jižně od Cape Girardeau. Dnes bychom taková identická těla nazvali "klony".

Jeden z amerických vládních dokumentů, který se v 90. letech 20. století dostal do rukou leteckého inženýra doktora Roberta Wooda, nese název "Majestic-12: Zpravodajské vyhodnocení projektu WhiteNoti s předběžným datem 19. září 1947". To je jen 2,5 měsíce po havárii UFO v Roswellu.

Utajované. Pouze pro oči Majestic-12. Část III. Vědecké pravděpodobnosti uvádí:

"Na základě všech dostupných důkazů shromážděných z nalezených exponátů (myšleno plánovaných forem UFO), které se zkoumají... pak pokračuje výčtem 11 vládních a vojenských agentur a MIT. Tato plavidla jsou považována za "mimozemské povahy". Tento závěr byl učiněn na základě porovnání artefaktů objevených v Missouri v roce 1941. (s odkazem na Cape Girardeau). Tato technologie je mimo rámec americké vědy, dokonce i technologie německých."

V části II. - "Technické hodnocení", se v odstavci 18 uvádí:

"V malém neutronovém pohonném systému nalezeném uvnitř ULAT-1 byly analyzovány a nalezeny následující prvky."

ULAT-1 je další zkratka pro planformu UFO. Používá se pro neidentifikovaný pístový bezpilotní letoun Aerodyn čočkovitého tvaru. V dokumentu se dále uvádí:

"Dokonce ani případ z roku 1941 (Cape Girardeau) nevyvolal společné intelektuální úsilí o využití možných technologických nálezů, s výjimkou projektu Manhattan."

Odkaz na projekt Manhattan znamená, že fyzik Robert Oppenheimer použil neutronový pohon ke studiu a konstrukci atomové bomby, která byla poprvé svržena na Japonsko v srpnu 1945, aby ukončila II. světovou válku.

Naznačuje také, že již během II. světové války si prezidenti Roosevelt a Truman byli vědomi přítomnosti mimozemšťanů, a to ještě před havárií v Roswellu v roce 1947. Přijali rozhodnutí udržet vše o UFO a nalezených tělech mimozemšťanů, živých i mrtvých, v tajnosti. V těchto prvních zprávách je velká část obsahu vyňata z toho, co objevil generálporučík Nathan Twining na tajné misi pro prezidenta Trumana krátce po havárii v Novém Mexiku.

Tehdy generál Twining spatřil pět cizích těl a loď nalezenou v přistávací zóně 2 poblíž vrcholu Oscura a místa Trinity. V roce 1947 byl generál Toining velitelem logistiky letectva. O deset let později ho prezident Eisenhower jmenuje předsedou sboru náčelníků štábů. Týden poté, co se výše uvedený titulek objevil v "Roswell Daily" 16. července 1947, zaslal generál Toining prezidentu Trumanovi dvoustránkovou zprávu o tom, čeho byl osobně svědkem v přistávací zóně 2 poblíž Oscura Peak; bylo to na testovacím místě White Sands.

 

"Prohlídka vnitřku lodi odhalila prostor s podezřelým jaderným motorem". Energetický oddíl obsahoval "trubku ve tvaru rohlíku" o průměru přibližně 11 m, vyrobenou z něčeho, co vypadalo jako plastický materiál, obklopující centrální jádro. Trubice byla průsvitná, asi 2,5 cm silná. Zdálo se, že je naplněna průhlednou látkou, pravděpodobně těžkou vodou".

"Předpokládá se, že tato aktivace elektrického potenciálu je primární energií pro reaktor, i když v současné době jde pouze o teorii. Jak těžkovodní reaktor v takovém prostředí funguje, není známo. Na palubě energetického oddělení se nachází něco, co připomíná klávesy psacího stroje, pravděpodobně k ovládání pohonného reaktoru. Není zde žádná běžná elektronika ani dráty spojující ovládací panel s věží elektrárny." Bylo mi řečeno, že na těch klávesách jsou zvláštní symboly hieroglyfického typu. V prvním výročním poselství Majestic-12 z roku 1952 se říkalo: "Technologie předstihuje tu naši možná o celé eóny času," což znamená tisíce let před naší technologií zde na Zemi.

Jiný vojenský zasvěcenec z období II.světové války a prezidentství Eisenhowera a Trumana vydal v roce 1997 knihu s názvem "Den po Roswellu".

Kniha pojednává o tom, co se dozvěděl z první ruky o UFO a mimozemské technologii, když pracoval v Pentagonu.

Podplukovník Philip Corso sloužil jako náčelník "Oddělení zahraničních technologií" pod generálem Arthurem Trudeauem. V roce 1958 jmenoval Trudeaua do čela "Oddělení vojenského výzkumu a vývoje" v Pentagonu sám prezident Dwight Eisenhower.

Generál Trudeau (viz. obr. výše vpravo) zase ručně vybral plukovníka Corsa poté, co si na něj během II. světové války zvykl důvěřovat. Plukovník Corso mi řekl, že se s generálem Trudeauem setkal v jeho kanceláři v Pentagonu, když generálovi předal mimozemské artefakty získané z havarovaných nebo přistávajících UFO. Generál požádal plukovníka Corsa, aby tajně osobně doručil mimozemské artefakty vybraným kontaktům v několika amerických korporacích. Generál Trudeau a prezident Eisenhower chtěli mimozemskou technologii získat zpět a patentovat ji jako vysoce utajovanou prioritu národní bezpečnosti. Nikdo se nesměl nic dozvědět, ani Kongres, ani Nejvyšší soud, ani americká veřejnost platící daně.

Generál Trudeau a plukovník Corso byli iniciátory seriózního úsilí USA o rozvoj tajných kosmických programů (SSP), které by využívaly vytěžené mimozemské technologie k pokroku. Souběžně s tím byla 29. července 1958 vytvořena NASA, údajně jako veřejná agentura. Zasvěcenci však dlouho uváděli, že NASA byla od počátku pod kontrolou CIA. NASA měla být vládní kamufláží pro to, co se skrývalo v zákulisí - temné a stále rostoucí podhoubí tajných amerických úřadů, které se nezodpovídaly ani dohledu Kongresu, ani americké veřejnosti. Tyto přísně utajované subjekty kontrolovaly miliardy, biliony dolarů za zády nedotknutelné sítě u rozvědky a kontrarozvědky vytvořené proto, aby celý svět udržovala v nevědomosti o přítomnosti mimozemšťanů na Zemi.

V červnu 1997, v den padesátého výročí havárie u Roswellu, uveřejnil časopis "Time" hlavní článek čísla. Byla jsem u toho a zajímal se o padesáté výročí. Setkala jsem se s plukovníkem Corsem a hovořila s ním o jeho práci pro generála Trudeaua.

-pokračování-

Další díly