FENOMÉN: INSTANTNÍ GÉNIUS (63)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

12.09.2023 Fenomenologie

V pátek 13. září 2002 pozdě večer se Jason Padgett vypotácel z karaoke baru v Tacomě ve státě Washington. Jason strávil noc v podniku popíjením s přáteli. Byl silně opilý, tři draci do větru, a jeho stav nezůstal bez povšimnutí. Ve stínu stál a pozoroval dvojici dravců. Hledali snadný úlovek a Jason se zdál být hlavním cílem. Přerušili úkryt a přiblížili se k němu zezadu. Jason nebyl ve stavu, kdy by mohl klást odpor, ale lupiči nehodlali riskovat. Jeden z nich ho udeřil zezadu do hlavy a poslal ho na kolena. Před Jasonovýma očima vyšlehl bílý záblesk, když dopadl první úder. Později to popsal jako záblesk fotoaparátu. Pak ho muži bili a kopali, zbavili ho peněženky a kožené bundy a utíkali do noci.

Zmlácení Jasona Padgetta bylo rychlé a brutální, zanechalo ho zakrváceného a pohmožděného, hlava se mu točila a tupě ho bolely ledviny. Jeho mozek byl zmatený. Nevěděl, kde je a jak se tam dostal. Naštěstí měl dostatek rozumu, aby si uvědomil, že potřebuje pomoc. Naštěstí se hned naproti přes ulici nacházela nemocnice. Jason se k ní dopotácel, vstoupil na pohotovost a lékařský personál mu okamžitě poskytl pomoc. Krátké vyšetření ukázalo, že utrpěl otřes mozku a pohmožděné ledviny. Několik příštích dní bude mít v moči krev. Dostal léky proti bolesti a bylo mu řečeno, aby šel domů a odpočinul si. Bylo mu doporučeno, aby nějakou dobu nepil alkohol. Popravdě řečeno, měl štěstí. Mohlo to dopadnout mnohem, mnohem hůř.

Ale útok na Jasona Padgetta měl mít mnohem větší než jen fyzické následky. Před bitím byl Jason společenský tvor, který každý večer popíjel s kamarády a běhal za holkami. Každé ráno přicházel do práce s těžkou kocovinou. Pak se vrátil domů, upravil se a znovu vyrazil do města. Teď měl Jason o večírky pramalý zájem. Vlastně se bál vyjít z domu. Nesnesl ani sluneční světlo pronikající okny dovnitř a začal si přibíjet přikrývky a ručníky, aby ho nepustil dovnitř. Jako ještě extrémnější krok použil pěnu ve spreji na utěsnění vchodových dveří. Rozvinula se u něj také obsedantně-kompulzivní porucha a iracionální strach z bakterií. Několikrát denně si myl ruce a stejná pravidla vnucoval i své dceři, když přišla na návštěvu.

Ale uprostřed všech těchto traumat se dělo něco jiného, něco, co Jason Padgett nedokázal pochopit. Všechno, co viděl, mu připadalo mírně rozpixelované, skoro jako by žil uvnitř videohry s nízkým rozlišením. Tento efekt viděl v mracích, ve vodě tekoucí z kohoutku, v kalužích na zemi. Zvlášť výrazný byl při pohledu na zakřivené předměty. Tento jev Jasona mátl, dokonce ho trochu děsil. Zároveň mu připadal podivně krásný. V touze porozumět těmto novým vidinám se Jason pustil do internetu a začal pátrat. To ho zavedlo do králičí nory ve světě matematiky a fyziky. Kupodivu dokázal porozumět mnoha pojmům, dokonce i těm pokročilým. To ho ohromilo. Matematika pro něj ve škole vždy představovala výzvu. Nikdy se nedostal dál než do prvního ročníku algebry a často se tomuto předmětu vysmíval jako "hloupému" a v reálném světě nepoužitelnému.

Byla to webová stránka o fraktálech, která Jasona opravdu zasáhla. Jedná se o pokročilý koncept, ale nějakým způsobem mu dával dokonalý smysl. Jednou večer, když se s dcerou díval na televizi, se ho zeptala, jak se obrázky na obrazovce zobrazují. Jason o tom nikdy předtím nepřemýšlel, ale vysvětlil jí, že celá plocha se skládá ze čtverců a obdélníků. Když vidíš kruh, není to ve skutečnosti kruh, ale konfigurace těchto tvarů, řekl jí. Kdybyste si je přiblížili dostatečně zblízka, viděli byste, že okraje nejsou vůbec zaoblené, ale zubaté. Ve skutečnosti je to cikcak. Dokonalý kruh neexistuje. Jason nepopisoval jen televizní obrazovku. Popisoval to, co viděl ve skutečném světě. Protože mu však chybělo formální vzdělání v matematice, neměl "jazyk", kterým by správně popsal to, co viděl. Protože tento jazyk neměl, začal kreslit a konstruovat složité matematické diagramy rukou.

Začal věřit, že tyto nákresy vysvětlují vesmír, a bral si blok a tužky všude s sebou pro případ, že by ho přepadla inspirace. Jednoho dne seděl v obchodním domě a kreslil si do bloku, když k němu přistoupil muž. Zeptal se, zda si může kresbu prohlédnout, a poté, co si ji chvíli prohlížel, poznamenal, že je z matematického hlediska pozoruhodně přesná. Jason se pokusil náčrtek co nejlépe vysvětlit, přičemž použil informace, které získal z různých internetových zdrojů. "Snažím se popsat diskrétní strukturu časoprostoru na základě Planckovy délky a kvantových černých děr," řekl cizinci. Na to muž pozvedl obočí. Ukázalo se, že je to fyzik, který v obrázku, který Jason načrtl, rozpoznal pokročilou matematiku.

Překvapilo ho, že Jason nemá formální vzdělání, a vyzval ho, aby si zapsal nějaké kurzy, už jen proto, aby se naučil teorii, která stojí za tím, co dokázal instinktivně zkonstruovat. Během několika dní se Jason Padgett zapsal na místní vysokou školu. To se ukázalo jako dobrý tah. Nejenže to Jasona vybavilo dovednostmi, jak formulovat své myšlenky, ale přesvědčilo ho to, aby vyhledal léčbu negativních následků té rány do hlavy, jako je jeho OCD.
Zde si však musíme položit otázku. Jak je možné, že otřes mozku okamžitě změnil Jasona Padgetta, vyhořelého, frajera na večírcích a obecně nulu, v Jasona Padgetta, matematického génia? Ukazuje se, že jde o vzácný, ale nikoli neslýchaný jev. Říká se mu syndrom získaného diváctví (Acquired Savant Syndrome).

Derek Amato získal neuvěřitelné schopnosti hudebního skladatele poté, co upadl do bezvědomí na cementové podlaze bazénu. V Albany ve státě New York se 42letý lékař Tony Cicoria stal uznávaným klavíristou a skladatelem poté, co byl zasažen bleskem. Alonzo Clemons utrpěl ve čtyřech letech při pádu těžké poranění mozku. Zůstal po něm vývojový handicap, ale také zázračný sochařský talent. Orlando Serrell byl v deseti letech zasažen do hlavy baseballovým míčkem. Po nehodě náhle získal schopnost provádět úžasně složité kalendářní výpočty. Adam G. Lopez se podobně jako Jason Padgett stal zázračným matematikem a získal také geniální schopnosti v oblasti robotiky, elektroniky a počítačového kódování. To je jen několik málo případů. Existují i další.

Otázkou je, jak? Jak jsou takové věci možné? Věda zná některé odpovědi, ale nemůže nám poskytnout všechny. Berit Brogaardová, profesorka filozofie na univerzitě v Miami, studovala Jasona Padgetta a další savanty pomocí funkční magnetické rezonance (fMRI). V Padgettově případě se domnívá, že ve hře může být synestezie. Jedná se o vzácný jev, při kterém se smysly nějakým způsobem "zkříží". Člověk může například vnímat zvuky jako barvu nebo slova jako hmatový vjem. Snímky Padgettova mozku ukazují výraznou aktivitu v levé hemisféře, kde se nacházejí matematické schopnosti. Nejsilněji se však jeho mozek rozsvítil v levé temenní kůře, kde mozek integruje informace z různých smyslů. Zatím nelze říci, zda jsou tyto změny trvalé.

A tím se dostáváme k otázce, která vám teď pravděpodobně vrtá hlavou. Je mozek Jasona Padgetta něčím výjimečný, nebo schopnost získat tyto schopnosti na úrovni génia má každý z nás? Podle vědy je odpověď druhá. Všichni máme tyto schopnosti, které v nás dřímají. Mozek jednoduše nemá propojené různé oblasti a nevytvořil potřebná spojení. Nemá k tomu žádný důvod. Testy, které provedl Dr. Brogaard a další, naznačují, že zapnutí mozku normálních lidí pomocí TMS může (alespoň dočasně) probudit latentní matematické a umělecké schopnosti.

Než si však začnete přát tyto "superschopnosti", mějte na paměti, že savantské schopnosti jsou spojeny s některými vážnými kompromisy. V Padgettově případě to byla posttraumatická stresová porucha a obsedantně-kompulzivní porucha. U jiných to byla schizofrenie, poruchy učení a závažné fyzické příznaky, jako jsou vysilující bolesti hlavy. Přesto by Jason Padgett své nové schopnosti neměnil, ani kdyby mohl. Po letech od útoku před karaoke barem napsal jeden z útočníků, Brady Simmons, Jasonovi dopis, v němž se omlouval za svou roli. Není jisté, zda Padgett odpověděl. Pokud ano, dost možná Simmonsovi poděkoval. "Ani nedokážu popsat, jak je to dobré," řekl jednou reportérovi. "Všude vidím krásu. Prožívám matematické probuzení a všude kolem nás je naprosté kouzlo, nebo tak blízko, jak se jen kouzlu dá přiblížit."

-pokračování-

Další díly