Fakta obklopující planetu X

Jako já, tak i vy jste v minulosti slyšeli o planetě X a nevěděli co si o tom myslet. Četl jsem mnoho internetových míst o tomto tématu a nevěděl jsem, co si mám myslet o této zdánlivě divné nabídce. V únoru posledním informačním bulletinu „ Ministerské Evangelium“ , pastor F.M.Riley nám dává vynikající shrnutí toho co objevil a jeho názory na předmět. Pro vaši informaci se částečné pozastavení.


Shrnutí informací o planetě X Úvod

První zprávu o planetě X jsme vytiskli v srpnu 2002 v našem informačním bulletinu. O tomto tématu jsme podali aktualizaci v lednu 2003. Odměnou v této záležitosti bylo mnoho přijatých důkazů, které chci znovu zhodnotit a aktualizovat informace které máme o planetě X.


Co je planeta X?

Je to planeta nazývaná starověkými Suměřany planetou „Nibiru“. Toto starověké sumerské slovo doslovně znamená „planeta přeplavby“. Sumeřané dali této planetě jméno proto, že každých 3.630 roků planeta X překročí Zemský orbit. Počítali ji jako dvanáctou planetu v naší sluneční soustavě protože do seznamu planet počítali měsíc i slunce. Nicméně moderní astronomie ji nazvala jako planetu „X“ což znamená jako desátou planetu v sluneční soustavě a „X“ zastupuje „deset“. Planeta X má vysoko eliptický orbit, spíše než kruhová dráha, více se podobá orbitu komety než planety. Tento orbit vynáší planetu neobvykle do prázdna, daleko za naší známou sluneční soustavu, ale pak každých 3.630 roků se vrátí k vnitřní sluneční soustavě a orbitu země.

Planeta X je obří planeta stokrát větší v průměru než planeta Země a stokrát větší hmotnost něž Země. Má magnetické jádro, které je tak silné, že se sráží s elektromagnetickými poli jiných planet ve sluneční soustavě. Elektromagnetické poruchy planet astronomové vyřešili konstatováním, že za naší sluneční soustavou musí být další obrovské nebeské těleso. Hledání tohoto neznámého nebeského tělesa začalo už před 400 lety. Pro ty, kteří to chtějí zkoumat, existuje mnoho dostupné literatury.

Astronomové nakonec objevili planetu X v roce 1982. V tomto roce rovněž existenci planety uznala NASA O rok později (1983) IRAS (Infračervené astronomické družice) si všimly velkého tajemného objektu v hlubinách prostoru. Zprávy o jeho objevu byly vytisknuté v Washington Poste a Newyork times. Ale krátce po těchto veřejných oznámeních začalo utajování.Velké utajování.

Po objevu planety X v roce 1982, astronomové ji začali opravdu studovat. Brzy objevili, že se vrací zpět, znovu ke sluneční soustavě. To by znamenalo, že to způsobí masivní zemětřesení, činnost sopek, přílivové vlny tání nebo posouvání polárních čepiček, náhlé kolísání teplot a změnu klimatických podmínek, a pravděpodobně posun v polární zemské ose. Tyto informace byly předány politickým vůdcům naší vlády (USA) a pravděpodobně politickým vůdcům jiných národů. Po několika poradách bylo rozhodnuto, pokud by zprávy o planetě X a očekávání celosvětových pohrom by byly uvolněny pro veřejnost, způsobila by veřejně strach, hysterii, paniku a anarchii.

Výsledkem by byl naprostý kolaps světového hospodářství. Zlí lidé si budou chránit své dolary za každou cenu a považovat je za větší hodnoty než životy svých bližních. Tak bylo ustanoveno rozhodnutí potlačit informace o planetě X, a informace klasifikovat jako „ velmi přísné tajemství“. Zatím během let 1982-83, NASA a ostatní agentury úspěšně pokračovali ve studii planety X, hromadíc o ní obrovské množství informací. Přes největší snahy astronomických a politických vůdců, pracující v tajně dohodě potlačovat informace o planetě X tam byly informační úniky.

Dnes je známé, že Habblův prostorový dalekohled byl opakovaně používán k pozorování planety X, ale veškeré získané informace byly skryté veřejnosti. Jenom málo vybraných špičkových vědců a vládních ministrů měli dovolené si prohlížet stále kvalitnější fotografie planety X. Také se ukázalo, že Habblův dalekohled je vybaven zvláštním technologickým zařízením, které zamezí jakémukoli jinému cizímu signálu číst informace kromě NASA. Od té doby stále dělá fotky v nebi a proč je to tak důležité, že jenom NASA je může přijímat?Mají oni co skrývat? Jistě ví, co dělají!

Také se ukázalo, že od roku 1982-83 vláda v tichosti stavěla a financovala osm nových observatoří, vybavovala je nejpokročilejším dostupným technologickým vybavením za konkrétním účelem, studie planety X. Tyto observatoře jsou na různých místech kolem USA, dvě z nich jsou v Novém Mexiku. Ale veřejnost nikdy nebyla informována o financování těchto observatoří z peněz daňových poplatníků. Proč?Vaše starající se vláda

Během dvaceti dvou roků od objevu planety X, vlády bohatých průmyslových národů světa v tichosti stavěly obrovské podzemní komplexy schopny ubytovat tisíce lidí. Úmyslem je, zajistit si garanci pro přežití jistých bohatých politických vůdců, extrémně bohatých bankéřů, hlavy korporací atd. a jiných, kteří považovali komplexy jako nutnost pro jejich přežití a potěšení. Vybaveny dostatečnými zásobami jídla, vody, oděvy, léky a technologickým vybavením garantující přežití obyvatelů po několik roků. Tito „vyvolení“ si umístili uvnitř své různé poklady ( umělecké předměty, peníze, automobily, alkohol apod.) aby ochránili tyto věci pro jejich budoucí použití. Ve vhodném okamžiku tito „zvláštní“ lidé plánují vstoupit do jejich úkrytů, zesílené proti zemětřesení, přesvědčeni v očekávání, že „přežijí“ devastaci způsobenou planetou X, až budou ubezpečeni, že chaos a nebezpečí je u konce.

Ale co to velké množství lidí na Zemi, kdo je ukryje? Příliš špatné! Tak smutné! Mocní političtí a finanční vůdcové světa se mohli trochu postarat o přežití „obyčejného člověka“. Nejdůležitější je, aby oni přežili. Oni jsou „šlechticové“. Oni musí přežít pro ustanovení „Nového světového řádu“, bez jakýchkoliv pravidel, aby mohly „pěšáci“ mít šanci přežít zpustošení způsobené planetou X. Ale!Zdroje

Jsou informace, které ohlašuje o planetě X spolehlivé? Blíží se Země k devastaci, když planeta X (nebo nějaké jiné těleso) proletí kolem? Kde získám nové informace? Toto jsou otázky, které má právo se zeptat každý čtenář, a oni si zaslouží dostat odpověď. Čtěte dál!

V našem lednovém informačním bulletinu zmínil jsem se o některých 70 websajtech (možná více), které podávají informace o planetě X. Naši čtenáři se mohou na tyto websajty podívat. Ve vyhledávači vašeho počítače je správný typ ve slovech „planeta X“, pak kliknout a ukáže to několik míst.

Upozornění……. Některé místa mající informace o planetě X podporuje Nové věkové hnutí, humanismus, různé kulty, okultismus atd. Oni využívají příchodu planety X k podpoře jejich vlastního klamného programu. Tam je také websajt, který se jmenuje „Zeta“, který by měl být odmítnut. Vypadá, že je zástěrkou pro vládní propagandu, a uvádí mnoho dezinformací, pokoušeje se dělat s předmětu planety X cirkusovou estrádu. Buďte opatrní!

Na druhou stranu jsou tam websajty, které jsou spolehlivé, zodpovědné, oddané informovat veřejnost o příchodu planety X a nebezpečích pro celé lidstvo.

Jí jsem získal hodně mých informací o planetě X ze správ vydaných Dr. James McCanney. Dr. James McCanney je astrofyzik známý a respektovaný ve vědecké společnosti po celém světě. Vystudoval dvojnásobně St. Maryinu Univerzitu v r. 1970 ve fyzice a matematice. Získal Masters diplom z Tulane Univerzity v r. 1973 nukleární fyziky. V r. 1979 se připojil k vedení Cornell Univerzity jako instruktor Fyziky. Několik roků byl jako kapacita poradce v NASA. Také on poskytl kopie jeho vědeckých publikací zabývající se „elektrickou povahou vesmíru“ pro partnerské vědce propojené s Ruskou vládou. Mnoho jeho studií o planetárním magnetismu bylo uveřejněno v mnoha vědeckých časopisech po celém světě. Napsal přinejmenším jednu knihu, o které vím, na téma „Elektromagnetický komponent sluneční soustavy“.

Dr. James McCanney věděl o příchodu planety X mnoho let, ale byl vázaný k NASA, nebo jiným vládou financovaných institucí, kde byl vázán absolutní přísahou mlčenlivosti. V současné době nemá žádné vazby k NASA nebo jiné vládní agentuře a proto nyní „rozdmýchává píšťalu“ proti vládnímu krytí. Pokud já vím Dr. James McCanney není křesťan a nepíše s náboženského pohledu. Protože je znepokojen nebezpečím týkající se veřejnosti, má denní rozhlasové vysílání a websajt poskytující informace o planetě X. Neznám žádného člověka, který by byl lépe informován, kvalifikovaného, spolehlivého, který by mohl mluvit o planetě X než je Dr. James McCanney. Ti, kdo se rozhodnou ignorovat jeho varování, udělají tak jen k vlastní škodě.

Také dostávám informace od Marka Hazlewooda, autora „Blindsided“, kniha o příchodu planety X. Mr. Hazlewood zabývá se planetou X denně a je ve spojení s jinými výzkumníky. Jeho informace dokázaly být velmi spolehlivé.

O planetě X jsou i jiné websajty, které podávají spolehlivé informace z X zdrojů o kterých se zde zmiňujeme a dostatečně přesvědčují naše čtenáře, že planeta X není nějaký výmysl mé abnormální představivosti. Planeta X je skutečná! Její příchod je předpovídán některými dnes žijícími vědeckými mozky. Účinky budou brzo klepat u vašich dveří. Jste připraveni?Co se očekává?

Podle astronomů, astrofyziků, kosmologů, geologů, meteorologů a různých jiných vědců, kteří vážně studují příchod planety X …

Slunce – planeta X už má hrozný účinek na Slunce. Astronomové a vědci vlastní dokumenty zápisů slunečních erupcí na slunci od 17. století. Z tohoto časového období bylo zřejmé, že sluneční erupce dosáhnou maxima každých jedenáct roků. Po vrcholu cyklu pak aktivita erupcí klesá přibližně do pět a půl roku a poté je pak na vzestupu až do chvíle maxima v jedenáctém roce. Tento jedenáctiletý cyklus pokračoval vždy po celou dobu vlastnění dokumentů o jejich pozorování. Ale cosi se změnilo……

Poslední vrchol jedenáctiletého cyklu, byl pozorován v r. 2000. Pak vědci očekávali pokles sluneční aktivity tak jako v minulosti. Ale tak se nestalo! Místo toho erupce se slabě zvětšili jak ve frekvenci tak v intenzitě. Největší sluneční zaznamenané erupce v historii byly zaznamenané od jedenáctiletého slunečního vrcholu v r. 2000. Co se stalo?

Dr. James McCanney a jiní X planetoví výzkumníci jsou přesvědčeni, že zvyšování sluneční aktivity je kvůli elektromagnetickému poli planety X ovlivňující se s magnetickým polem S Slunce. Jak se planeta X bude přibližovat, je očekávané, že sluneční erupce na Slunci budou pokračovat se zvyšující se frekvencí i intenzitou. Před mnoha stoletími inspiroval Bůh proroka Izaiáše k napsání: „ Bude i světlo měsíce jako světlo slunce, světlo slunce bude sedmernásobní, jako světlo sedmi dnů, v den, v kterýž uváže Hospodin zlámání lidu svého, a ránu zbití jeho uzdraví.“ Izaiáš 30:26.

Je jistá skutečnost, že Měsíc nemá žádné vlastní světlo, a je reflektor světla Slunce. Ale slunce jen vydává světlo podle množství tepla produkované jen jeho jadernou fází elektromagnetického generátoru. Proto, když se stane světlo odrážené Měsícem tak jasné jako světlo dnešního Slunce a světlo Slunce se zvětší sedmeronásobně, zvažte jak „teplý“ účinek to bude mít pro Zemi a jeho obyvatele. Čtěte Odhalení 8:7 a 16:8-9 a věřte.

Země – planeta X už také působí na Zemi. Tyto účinky byly rozpoznány planetárními vědci už dávno dříve v r. 1995. Její magnetické pole pravděpodobně začalo působit na Zemi dokonce dříve. Pamatujete si „El Nino“ a 500 ročních zaplav v r. 1993? Povětrnostní podmínky se dramaticky měnily, produkující „divné“ počasí. Klimatické podmínky se mění. Polární ledové čepičky a horské ledovce rychle tají. V roce 1995 se ukázala celosvětová „desinformační“ kampaň vypuštěná vládními „zasvěcenci“, obviňující divné povětrnostní změny globálním oteplováním. Ale množství velmi respektovaných vědců, kteří nebyli pod přísahou utajování, totálně odmítli „globální oteplování“. Poněkud (správně) oni poukázali na to, že polární čepičky a horské ledovce tají zespodu, ne od povrchu. Proč?

Kvůli příchodu planety X, sluneční erupce se na slunci zvětšují. Slunce vyhodí ohromná množství elektromagnetické energie do prostoru. Část této elektromagnetické energie je přitahována a spotřebována Zemským magnetickým jádrem a způsobí že roztavené železné jádro se ohřívá. Zvýšené teplo od Zemského jádra prosakuje pláštěm Země k povrchu, a způsobuje tavení ledových polárních čepiček a ledovců zespodu. To není žádné globální oteplování způsobené emisemi z fosilních paliv a nikdy nebylo. To je desinformace vydaný těmi, co jsou vázaní k tajným informacím. Nedávná tisková zpráva ukázala, že pod polárními ledovci je asi 20 – 200 stop vody sloužící jako mazadlo a při velkém zemětřesení a polárním posunu, by mohlo přimět ledové čepičky aby najednou upadly do oceánu. Když se to stane, způsobí to masivní přílivové vlny, které zalijí celé kontinenty.

Sluneční systém – Psalm 102:25-26 odlišně říká, „že nebe“ a „země“ začínají být „měněny“. To je přesně to, co planetární vědci předpovídají, že se to stane při průchodu planety X sluneční soustavou. Planeta X není osamocena! Má vlastní měsíce obíhající kolem ní a dlouhý ocas táhnoucí se miliony mil v prostoru. Kvůli nadměrné velikosti, síly magnetického pole a velkého kvanta, dlouhé stopě prostorových pozůstatků, které planetu doprovází, Dr. James McCanney a jiní planetární vědci očekávají velké zničující účinky při průchodu naší Sluneční soustavou.

Když planeta X proletí naší sluneční soustavou, proletí mezi Zemí a Merkurem, procházející blíže Merkuru než k Zemi. Merkur je velmi malá planeta. Kvůli nadměrné velikosti planety X a síly magnetického jádra, planetární vědci očekávají že Merkur doslovně exploduje a pozůstatky budou vkresleny do ocasu planety X. Tak jako Bible říká, očekává se, že Merkur „zmizí pryč mít rád kouř“. Stejná věc se může stát jedné nebo více planetám v sluneční soustavě, v závislosti jak oni budou blízko k planetě X.

Nadcházející události – planeta X vstoupí do naší sluneční soustavy téměř přímo pod Jižním pólem Země. Tato pozice je považována za „slepé místo“ pro astronomy. To vysvětluje proč planeta X není už viditelná na noční obloze. Ale velmi brzy se zvedne vysoko na oblohu, z našeho pohledu na zemi se stane viditelná. To může být viditelné obrovskými dalekohledy po celém světě. Je to očekáváno že 15. března bude viditelnost pro astronomy amatéry používající dobré a silné dalekohledy. Pak přibližně za 45 – 60 dnů s rezervou to bude viditelné v noční obloze, kdo se bude chtít dívat.

Mám před sebou detailní vědeckou hvězdnou mapu, ukazující přesnou cestu planety X jak v očekávání projde sluneční soustavou. Podle této mapy Dr. James McCanney a jiných planetárních vědců věří, že planeta X projde mezi Merkurem a Zemí 15-16. května (toto datum je v mnohých našich myslích sporné). Nicméně, kvůli magnetickým silám mezi planetou X a jinými nebeskými tělesy, rychlost a trajektorie planety X se může změnit. Je možné že příjezd by se mohl zpozdit do července, ačkoliv to není očekávaní, že se stane.

Přibližně čtyři dny po přechodu planety X mezi Zemí a Merkurem, se bude chtít planeta překřížit přes orbit Země. To by mělo nastat přibližně 20-21. května. Ale ze stejného důvodu překříží orbit Země o patnáct dnů později, to znamená že této křižovatky dosáhne Země 5-6. června. V tomto čase bude Země bez rozmyslu orat do stopy pozůstatků natahující se za planetou X. Protože tato stopa pozůstatků (z ohonu planety) se potáhne stopou přes milion mílí, Země projde ocasem planety X každý rok po přibližně dalších sedm roků.
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.