OSVALDO CARIGI: Není pochyb o tom, že dějiny starověkého Egypta jsou posety nádhernými monumentálními díly hodnými bohů, kteří obývali "panteon" lidu Nilu, nádhernými svědectvími neuvěřitelné minulosti, která se vzepřela staletým zákonům času a dostala se k nám v celé své oslnivé kráse, jež jako by byla úvodem k neuvěřitelným tajemstvím skrytým v jejich útrobách, jež byla vždy středem dlouholetých debat, o jejich genezi a funkci, kathedrické ortodoxii a interpretační herezi paleoastronautiky, známé též jako teorie dávných astronautů, velmi populárního odvětví ufologie, odjakživa, jak bylo řečeno, v "hledáčku" těch, kdo nevěří na nápadité (podle jeho názoru) výklady překvapivé minulosti, které, jak řekl Berthold Laufer, může rozluštit jen duch dychtivý hledat okamžik, v němž vznikly. A takového ducha jsem našel v Reinhardu Habeckovi, vysoce uznávaném rakouském badateli/ufologovi, kterého zdravím a jemuž jako prolog k našemu putování meandry zmíněných divů pokládám "matku" všech otázek: "Dala mimozemská civilizace Egypťanům překvapivé znalosti, které k nám došly v podobě symbolů a mýtů?"

REINHARD HABECK: Egypt je horkým místem pro každého badatele, který chce odhalit tajemství naší minulosti. Egyptologové odhadují, že byl objeven, klasifikován a prozkoumán jen zlomek staroegyptského dědictví, možná 20 až 30 procent. Většina faraonských pokladů je stále ukryto pod pouštním pískem, zůstalo dosud neobjeveno, je považováno za ztracené,  uloupené nebo dávno zničené. Některá tajemství máme zjevně před očima, a přesto je výzkum přehlíží, ignoruje nebo dokonce potlačuje. Při svých cestách po zemi faraonů jsem vždy narazil na mnoho podivných věcí. Podivné a nevysvětlitelné věci, kterým se v mainstreamových médiích věnuje jen malá nebo žádná pozornost, včetně relikvií, které svědčí o znalostech špičkových technologií ve starověku. Mnohé z nich jsou výbušné a poskytují důkazy o první existenci starověké civilizace a také potvrzují hypotézu, že před tisíci lety mohly existovat na naší

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.

Další díly