DŮKAZ O TOM, JAK MOCENSKÝM SYSTÉMEM PLACENÍ JEDINCI ŠMÍRUJÍ NA DISKUZNÍCH FÓRECH A JAK JSOU DO TĚCHTO AKTIVIT NÁBOROVÁNI

Zdá se, že v současné době existuje nezvratný důkaz (ze dvou různých zdrojů) včetně TV videa prokazujíci to, že vláda Spojených států (otázkou je, jak je tomu u nás v České republice) platí lidi, kteří sedí u internetu a sledující různá diskusní fóra, přičemž pod falešnou virtuální identitou záměrně působí vysoce destruktivním způsobem se snahou zdiskreditovat vybrané jedince, komunity, nebo zcela konkrétní projekty, o který se vedou diskuze.

Video, které je k dispozici níže pod tímto článkem, navíc prokazuje existenci náboru civilních dobrovolníků (v tomto případě v Izraeli), jejichž úkolem bude prostřednictvím internetu působit prakticky kdekoliv na světě za účelem rozvrácení a destrukce jakýchkoliv témat zaměřených proti globálnímu mocenskému systému.

Jsem přesvědčen o tom, že ti z vás, kteří často vstupují do různých diskusních fór, která jsou více známá nebo svým rozsahem nezanedbatelná, jste si všimli, že se vždy pod nějakou virtuální identitou objeví někdo, kdo má evidentní zájem na tom rozvrátit téma diskuze a poštvat diskutující jednoho proti druhému. Například ve Spojených státech se skutečně prokázalo, že americká vláda platí tyto "desinformační agenty" a "štváče", kteří mají mimo jiné za úlohu manipulovat s veřejným politickým diskurzem a zároveň dohlížet nad obsahovým profilem takových diskuzí.

Dostal se ke mně materiál, který poukazuje na případ, kdy jeden takový "placený štváč" zveřejnil části informací zřejmě z jakési příručky, jež mají tito lidé u sebe. Stalo se tak doslova on-line v prostředí jednoho velkého internetového fóra, které se jmenuje "GodlikeProductions.com" a to v diskuzi, která se týkala údajné masové střelby na základní škole "Sandy Hook" v Newtownu. Zde jeden z těchto desinformačních agentů neúmyslně (omylem) do svého příspěvku umístil cosi, co zveřejnit nikdy neměl.

Níže uvedený fragment dokazuje, že se dotyčný schovával za čtyři různé uživatelské ID. Pokud jsem to dobře pochopil, pak ve stejnou dobu přistupoval ze čtyř různých IP a ze dvou zemí - Koreje a Kazachstánu. Jak je patrné z informací níže, ukázalo se také, že:

  • 1) Operace je klasifikována jako //SECRET.

  • 2) Dotyčný pracoval pod záštitou "USA NCS JSD", což je zkratka pro "United States National Clandestine Service Special Activities Division", která je součástí "CIA".

  • 3) Aktivita agenta byla prováděna z "NPRC", což je "National Personnel Records Center" se sídlem v St. Louis.

  • 4) Záměrně ze skrytého proxy serveru, "agentura" (CIA) má vlastní alokace.

  • 5) Také jsou patrné pasáže z profesní příručky zvané "N-7015A.DOC", která vysvětluje, jak by se měl chovat v diskusním fóru a na co zaměřovat svou pozornost. Pokud zadáte název příručky do "Google", tak ve vyhledávání zjistíte, že jedna z agentur, která využívá tento dokument, je: "EDA" (Defense Information Systems Agency):


EDA - Defense Information Systems Agency
eda.ogden.disa.mil/‎
Defense Information Syst...
A description for this result is not available because of this site's robots.txt – learn more.]

-------------------------------------------


A nyní se můžete podívat na to, co dotyčný zřejmě omylem vložil do jedné ze svých odpovědí ve výše uvedeném diskusním fóru. Pro zachování autenticity jsem tuto část pasáž ponechal v originálním jazyce:

Re: Medical Type Says Sandy Hook is Total Bull#
[0x1a970000, 0x1ab00000, 0x27570000>
[rdpclip.exe, "iostatZd15.1"]
you copied a large amount of data onto the clipboard …Do you want to save this data on the clipboard?
User ID: 35850666 Korea
User ID: 36689081 Korea
User ID: 33951304 Kazak
User ID: 36809983 Kazak
N.C.S. logo.jpg
//SECRET
C:\SharePoint012USNCSauthassetsSAD_Wrkc9inet-N-7339.tx?t
**********************************
REMINDERS —— NOTES
**********************************
Sensitivity Level
Action Code
Team 5.A/
SITE
Location of official Agency folder
None NPRC
Team Contact
Sheila N******

Do any of the respondents display the urge to supply information that could be helpful to your mission?

Do the respondents appear hostile to your attempts to steer the discussion?

Have you made a personal chart taking care to note who appear to be the “leaders” versus who appear to be the “followers”?

Have you attempted to gauge the “temperature” of the forum’s users?

In other words, the prevailing social psychology of the forum’s members?

Have you been more successful with one or the other XStart methods that were demonstrated in N-7015A.DOC?

Have more technical members (Computer Programmers, Administrators, or Moderators) of the forum deduced or accused you of hiding behind a proxy?

Would you gain more trust and/or credibility if you were to use one of the Agency’s allotted “HOME” pools? (most often needed when handling EVTS that are more sensitive to the pop. of a specific locale but also location centered web sites such as FB or Patch)

Has your PREDEV “persona” been successful or do you gauge that the users find you to be too obtrusive? Accusations of being “ever present” are.....

--------------------------------------------


Je zajímavé, že prakticky okamžitě po tomto "faux paux" dotyčný neznámý z diskusního fóra zmizel. Ti, kteří poukázali na tento případ, jsou však přesvědčeni o tom, že výše uvedený materiál nestačí k tomu, aby se jednoznačně prokázalo, že americká vláda prostřednictvím "CIA" zasahuje, narušuje, destruuje a špehuje diskusní fóra v rámci Spojených států (osobně se domnívám, že se toto ale děje prakticky všude ve světě).

Je samozřejmé, že tito lidé jsou placeni z peněz daňových poplatníků. Naše vlastní finanční prostředky jsou tak používány proti nám samotným, proti svobodě projevu, proti našim názorům, proti naší politické a společenské aktivitě.

A jak jsem naznačil již na začátku tohoto materiálu, aktivně se provádí i nábor a školení dalších nových lidí a to nejen k uvedeným aktivitám, ale například k záměrnému ovlivňování a pozměňování informací v takových informačních zdrojích, jako je například známá "Wikipedie". Níže uvedené video bylo pořízeno z reportu izraelského televizního zpravodajství.

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.