DR. POPE VERSUS DR. CLARKE - KDO MÁ PRAVDU? (1)

Máme před sebou velmi zajímavý materiál, který se bude točit kolem zásadního názorového střetu, který relativně nedávno proběhl mezi dvěma aktéry  – dr. Nickem Popem a dr. Davidem Clarkem. Než se pustíme přímo do tématu, pojďme si o těchto dvou lidech uvést několik základních informací.

DR. NICK POPE, je novinář, který celých 21 let (od roku 1985 do roku 2006), pracoval na „Ministerstvu obrany“ Velké Británie. Na ministerstvu vystřídal celkem šest pracovních pozic. V letech 19911994 pracoval na sekretariátu „RAF“, přičemž mezi jeho povinnosti patřilo i vyšetřování případů „UFO“ (interakce vojenský pilotů s objekty „UFO“ během služby). Faktem tedy je, že z těch 21 let služby v armádě strávil „pouhé“ 3 roky na pozici, kde přicházel do kontaktu s klíčovou dokumentací.  

DR. DAVID CLARK, pracuje jako docent na „Katedře komunikace a mediálních umění" „Fakulty Social Sciences Sheffield Hallam University“. Clarke se věnuje folkloru, nikoliv přímo studiu či výzkumu jevu „UFO“. Měli bychom vědět, že právě dr. David Clarke obvinil dr. Popeho z toho, že veřejně lhal ohledně své práce pro „Ministerstvo obrany“.

Pojďme se na věc podívat od začátku. Dne 18. listopadu 2020 uskutečnil s dr. Davidem Clarkem jakýsi Martin Willis. Ten byl posléze zveřejněn na Willisově podcastu v New Yorku. Kolem 37 minuty byl dr. Clarke dotázán na bývalého zaměstnance britského „Ministerstva obrany“ dr. Nicka Popea. Na tuto otázku dr. Clarke odpověděl poměrně jasným způsobem s tím, že dr. Pope během svého pobytu na „Ministerstvu obrany“ nikdy armádní případy spojené s hlášením „UFO“ nevyšetřoval, a dokonce nikdy neprovozoval britský vládní „PROJEKT UFO“. Španělský výzkumník a badatel Dario Fernandez, který se o tento konflikt názorů dlouhodobě zajímal, se nakonec rozhodl s výše uvedenými aktéry uskutečnit.

Nick Pope vs. David Clark. Budeme sledovat zásadní názorový střet.

A jak to probíhalo dál?

Rozhovory byly opravdu uskutečněny, přičemž přišlo najevo několik zajímavých překvapení. Oba aktéři byli zdvořilí a laskaví, dokonce dr. Pope natočil krátké video s tím, že v tomto rozhovoru sdělí pravdu (video mělo být zveřejněno na jeho internetových stránkách). Clarke v jednom ze svých vyjádření uvedl:

„Nejprve musím vysvětlit, že novináři ve Velké Británii se řídí „Kodexem editorů IPSO“, který zahrnuje právo (podle „Článku 10 Evropské úmluvy o lidských právech“), zveřejňovat materiály, pokud jejich obsah je ve veřejném zájmu. Jedna z definic veřejného zájmu obsahuje pasáž, která říká – „…chránit veřejnost před klamavým jednáním nebo klamavým prohlášením jednotlivce či organizace.“

Jelikož Nick Pope je veřejná osobnost, která tvrdí, že vyšetřovala problematiku „UFO“ pro „Ministerstvo obrany“ s tím, že vedl britský vládní „PROJEKT UFO“, existuje jasný veřejný zájem analyzovat, zda se jedná o skutečnost nebo fikci. Můj výzkum za posledních 20 let mne dovedla ke zjištění, že velká část toho, co dr. Pope tvrdil, je fikce. Nick to popírá, ale celá věc se točí kolem toho, co je definováno jako „vyšetřování“.

To znamená, že pokud je dr. Pope veřejnou osobností a Spojené království má politiku „veřejného zájmu“ a dr. Pope zveřejnil mnoho svých vlastních vyšetřování, nemůže žádat, aby nic z toho nebylo odhaleno. To znamená, že pokud se kterýkoli Brit rozhodne vyšetřovat aktivity dr. Pope, může tak učinit bez omezení. A přesně to dr. Clarke udělal. Stojí si za svým, že dr. Pope „PROJEKT UFO“ neřídil a ani ho řídit nemohl, neboť na britském „Ministerstvu obrany“ nikdy takový projekt neexistoval.

Dokument, který poskytl dr. Clarke

Všichni, kteří znají způsob, jakým britské „Ministerstvo obrany“ funguje, také samozřejmě ví, že se již několik let drží toho, co je známé jako „Freedom Of Information“ (FOI) – „Zákon o svobodě informací“. Takže kdokoliv může požádat oficiální státní instituce informace o realizovaném vyšetřování toho či onoho případu (v našem případě jde o problematiku „UFO“). Ukazuje se, že na „Ministerstvu obrany“ neexistuje oddělení, které by mělo na starosti výhradně vyšetřování pozorování jevu „UFO“ („PROJEKT UFO“ zmíněný výše). V této věci Clarke uvádí:

„Jako novinář ve spolupráci s dalšími zúčastněnými osobami jsem se od roku 1999 účastnil kampaně, jejíž cíl spočíval v přesvědčení „Ministerstva obrany“, aby zveřejnilo své soubory „UFO“, a to za použití britské legislativy o svobodě informací. V roce 2007 se „Ministerstvo obrany“ rozhodlo přenést zbytek svých dokumentů o „UFO“ do „Národního archívu“ v Kew a to v rámci financovaného projektu, který spočíval v naskenování a následném opublikování asi 200 souborů související s problematikou „UFO“ v redigované (cenzurované) podobě.

Na základě mých dosavadních zkušeností novináře a vědce v dané oblasti mne „Národní archiv“ požádal, zda bych se nechtěl stát jejich mluvčím a kurátorem pro již zmíněný projekt v dikci „FOI“. Ve výsledku jsem byl součástí veřejné konzultace, která probíhala v letech 20082013, a dohlížel jsem na zveřejnění zbývajících souborů.“

To znamená, že dr. Clarke nepracoval a ani nepatřil k “Ministerstvu obrany“, ale účastnil se jako mluvčí „Národního archivu“, během procesu získávání potřebné dokumentace od anglického „Ministerstva obrany“. V některém z předcházejících odstavců jsem uvedl, že z komunikace s „Ministerstvem obrany“ vyplynulo, že u nich „PROJEKT UFO“ nikdy neexistoval. Dr. Clarke sděluje, že do „Národního archívu“ přešlo více jak 200 souborů z „Ministerstva obrany“.

Clarke také ujišťuje, že dr. Pope pracoval 3 roky (1991–1994) na pobočce britského „Ministerstva obrany“, jež byla v té době známá jako „Sekretariát pro letecké aktivity“ „Sec" (AS) s tím, že po odchodu z ministerstva začal dr. Pope prohlašovat, že byl osobně odpovědný za vyšetřování hlášení o „UFO“ a dalších podivných jevech, včetně tzv. „kruhů v obilí“ a mrzačení zvířat.

Moderátor, producent a filmař Steven Greenstreet (hostitel "The Basement Office") má v držení některé dokumenty, které by demonstrovaly účast a jisté aktivity dr. Popeho v „Sekretariátu“, a ukazuje nám část dokumentu adresovaného dr. Popemu v roce 1993.

Hrubý překlad říká:

Březen 1993 Sec (AS) - Nick Pope Ufo Files air 2/16918 a 17318

1. Nedávno jsme několikrát hovořili o budoucím veřejném vydání souborů souvisejících s tématem neidentifikovaných jevů.

2. Mám příležitost stáhnout tyto dva soubory z kanceláře veřejného rejstříku z roku 1994 (AIR2/16918 A 17318). Ze zběžného prozkoumání článků je zcela zřejmé, že nebyly dodrženy stávající pokyny týkající se realismu těchto článků. Pamatujte na to, co vyžadují aktuální pravidla.

Rozdíl mezi oběma aktéry sporu spočívá v tom, že dr. Pope tvrdí, že řídil „PROJEKT UFO“ při „Ministerstvu obrany“. Kdežto dr. Clark je přesvědčen o tom, že dr. Pope žádný takový projekt neřídil, ale navíc prý žádný takový projekt ani neexistoval. Podle výzkumníka Daria Fernandéze je tedy zjevné, že někdo z těch dvou prostě nemluví pravdu. Fernandéz připravil otázky, které mohou nebo také nemusí přinést potřebné odpovědi. Proč „Ministerstvo obrany“ nezasáhlo, aby vyvrátilo tvrzení dr. Popeho. A zde jsou odpovědi:

Dr. Clarke: „Ministerstvo obrany“ nemá zájem cenzurovat absolutní nesmysly.

Dr. Pope: „Ministerstvo obrany“ nemá čas vyvracet všechny falešné komentáře ufologů o mne, nebo o jejich politice vůči problematice „UFO“. Nezajímají je konspirační teoretici na internetu.

Obě dvě odpovědi jsou principiálně podobné. Oba dva sdělují, že ministerstvo nemá zájem se touto otázkou zabývat, ať už jde o záležitost vyvrácení, nebo potvrzení.

-pokračování-