Dokumenty Lacerta (II. série) (5)

Bergman Jimmy

Bergman Jimmy

autor

10.03.2008 Exkluzivně

         Znovu potvrzuji, že následující text je absolutně pravdivý a není to fikce. Byl sestaven ze tří původních audiokazet, nahraných na magnetofon dne 24. dubna 2000 během druhého rozhovoru s ženou plazího původu, známou pod jménem Lacerta. Na Lacertinu žádost jsem původní text o 31 stránkách shlédnul a zkrátil, abych upravil některé otázky a odpovědi. Některé položné otázky byly částečně zkráceny nebo upraveny. Důvodem bylo zastřít sdělení a význam. Část vyňatého rozhovoru, v přepisu buď pouze naznačená nebo zcela vynechaná, se zabývá převážně osobními tématy, ukázkami paranormálních schopností, společenským systémem plazího druhu a mimozemskými technologiemi a fyzikou. Důvodem změny dne a času druhého setkání bylo podezření, že jsem sledován poté, co jsem zveřejnil první přepis rozhovoru. Ačkoliv jsem se řídil Lacertinou radou utajit svou pravou totožnost, dva dny po rozeslání dokumentu do zahraničí se přihodilo několik neobvyklých událostí. Prosím, nemyslete si, že jsem paranoidní. Domnívám se však, že zveřejnění rozhovoru přitáhlo k mé osobě pozornost buď ze strany státných představitelů a nebo nějakých organizací. Do té doby jsem se na lidi, kteří mají představu, že jsou pronásledováni státem, obvykle díval jako na vtipálky. Od lednových událostí svůj názor na podobné záležitosti přehodnotil.  Vše začalo tím, že mi na několik hodin přestal fungovat telefon. Když byl opět funkční, při telefonování se v něm ozývaly téměř neslyšitelné ozvěny a zvláštní cvakání a hrčení. Porucha nemohla být (zdánlivě) nikde nalezena. Z pevného disku mého počítače se přes noc ztratila důležitá data. Testovací program detekoval "porušená místa" tam, kde se kupodivu nacházely ilustrace a dokončený textový materiál týkající se rozhovoru. Tato "porušená místa" také obsahovala materiál k mému výzkumu paranormálních jevů. (Tento materiál jsem měl naštěstí uložen i na disketách.)

 

         Navíc jsem čistě náhodou objevil data v jakémsi skrytém seznamu adresářů. Název, který se u dat a v seznamu adresářů objevil, byl "E72UJ". Kamarád, který je počítačovým expertem, nemohl z označení nic vyvodit. Jeden večer jsem našel dveře svého bytu otevřené dokořán, televize byla zapnutá - a jsem si absolutně jistý, že jsem ji vypnul.

        Před mým domem parkovala dodávka s britským označením a s názvem jedné celoevropské sítě supermarketů. Stejnou dodávku jsem zaznamenal při mnohých jiných příležitostech, jak jede za mým autem, dokonce když jsem jel do města XXXXXXXXXXX vzdáleného 65 kilometrů. Když jsem se vrátil, dodávka opět stála na druhé straně ulice. Nikdy jsem neviděl nikoho do auta nastupovat nebo z něj vystupovat. Jednou jsem zaťukal na dveře s tmavými skly, ale nedočkal jsem se žádné odezvy. Po dvou týdnech auto zmizelo. Když jsem toto vše osobně sdělil E.F., navrhl změnu místa a data setkání, abychom chránili jak sami sebe, tak Lacertu. Setkání se uskutečnilo 27. dubna 2000 na jiném odlehlém místě. Pokud můžu soudit, nebyli jsme sledováni.

        Ještě jednou musím podotknout, že se to všechno může zdát zvláštní a paranoidní, jako nějaký výmysl z levného sci-fi filmu, ale mohu znovu pouze zopakovat a ujistit čtenáře, že vše je čistá pravda. Věřte, nevěřte. Tyto události se staly a budou pokračovat, ať už věříte či nikoliv. Dokud nebude pozdě. Naše civilizace je v nebezpečí.

Ole K., 3. května 2000


 

       Přepis rozhovoru (zkrácená verze)

       Datum: 27. dubna 2000

      [Poznámka Oleho. K.: Setkání začalo vznesením mnoha otázek a vyjádřením názorů, které jsem dostal od čtenářů prvního přepisu rozhovoru, anonymní cestou prostřednictvím mých důvěryhodných přátel. Některé z názorů - celkem více než 14 stran, obsahovaly komentáře napsané pod různým vlivem - radikálně náboženského až po fanatické tendence vítající kontakt s plazím druhem. Některé komentáře obsahovaly typická označení jako "přisluhovači ďábla" nebo "služebníci zla". Nechci vše podrobně popisovat, abych dál nerozšiřoval klamné nebo radikální smýšlení.]

 

Otázka: Když čteš ty náboženské a nenávistné názory, co si o tom myslíš? Jak se cítíš? Je opravdu vztah mezi vaším a naším druhem tvořen na základě naprostého popření?

Odpověď: Udivuje tě, že to ve mně nevyvolává žádnou zlost? Takové extrémní reakce jsem očekávala. Program úplného popření jiných druhů (a zejména plazího) je ve vašem případě uložen velmi hluboko ve vašem individuálním vědomí. Dávné podmínění mysli pochází z doby vašeho třetího umělého stvoření a - řečeno z hlediska biologie - je předáváno jako genetická informace z generace na generaci. Prvotním záměrem Elohim, kteří se rádi stavěli do role sil světla (což bylo samo o sobě paradoxem), protože byli přecitlivělí na sluneční svit), bylo, abyste naši rasu ztotožňovali se silami temna. Pokud jsi očekával, že se mě názory čtenářů dotknou, musím tě zklamat. Na těchto temných záměrech nemáte vlastně žádnou vinu, jen jste se podvolili té vaší části, kterou jste zdědili po předcích. Ale je opravdu smutné, že mnozí z vás nejsou schopni si vytvořit silné vědomí sebe sama, protože by vám to pomohlo překonat naprogramování mysli.

Jak už jsem řekla, jsme již po několik staletí v kontaktu s některými vašimi domorodci. Tyto kmeny se dokázaly vymanit z područí starého "primárního naprogramování", byly schopny se s námi setkat bez pocitu napětí, nenávisti a vědomí naprostého popření. Zdá se, že většina z vašich moderních civilizovaných jedinců není schopna sama přemýšlet, raději se nechávají vést naprogramováním a náboženstvím (což je také projev dávného programu a nedílná součást plánu Elohim). Takže komentáři tohoto druhu se budu za chvíli spíš bavit, než aby mi vadily. Zkrátka spíše potvrzují v širším měřítku moje předpoklady o vašem předurčeném způsobu uvažování.

 

Otázka: Takže nejste "služebníci zla", jak bylo řečeno dříve?

Odpověď: Jak ti na to můžu odpovědět? Vaši lidé stále přemýšlejí v kontextu jednoduchého a naprosto neúčelného zobecňování. Jednoduše řečeno, neexistují žádné výhradně zlé bytosti. V každé rase, ať už pozemské nebo mimozemské, existují oba dva druhy bytostí - dobří a zlí. To platí i o našich lidech. Ale skutečně na světě neexistuje žádná výhradně zlá rasa. Takové pojetí je velmi primitivní. Vy lidé jste už od nepaměti věřili v to, v co věřit máte - bylo to pro vás předurčeno vašimi stvořiteli. Každá známá rasa - i ty vysoce vyvinuté, se skládá z obrovského počtu individuálních vědomí (nebo aspoň části vědomí jsou individuální, i když mezi nimi existují propojené sféry vědomí). Tato soběstačná stvoření se mohou svobodně a sama za sebe rozhodnout, jaký způsob života - podle vašich standardů, je buď dobrý nebo zlý. Ale to záleží na úhlu pohledu. Vy lidé nejste skutečně schopni posoudit,  jestli jsou skutky těchto mnohem vyvinutějších druhů dobré nebo zlé, protože stojíte na nižší pozorovací úrovni, ze které to nemůžete hodnotit. Vaše jednoduché "dobrý" a "zlý" je ukázkou tendence zobecňovat. V mém jazyku máme pro popis individuálního jednání ve vztahu k normám společnosti mnoho různých slov odstupňovaných významů.

I ty mimozemské druhy, které se k vám chovají spíše nepřátelsky, nejsou "služebníky zla", ačkoliv ve vztahu k vám jednají spíš špatně. Mají pro to své důvody a sami sebe nevidí, jako ty zlé. Kdyby bylo vaše smýšlení přímočařejší a soustředěnější, pak byste jednali stejným způsobem. Vzájemný postoj druhů k sobě navzájem velmi závisí na způsobu uvažování toho kterého druhu. Každá rasa má svoje priority. Hodnotit, co je "dobré" nebo "špatné", je opravdu dost primitivní, protože přežití jakékoliv rasy ospravedlňuje celou škálu činů, včetně těch vašich, a stejně tak i ty nejhorší z nejhorších. Z tohoto pohledu nevylučuju ani svou vlastní rasu, protože v minulosti se staly věci, se kterými osobně nesouhlasím, ale nechci o nich ani podrobně mluvit. Nic z toho se ale nestalo v posledních 200 letech vašeho měření času. Prosím, zapamatuj si toto: Neexistují bezvýhradně dobré a bezvýhradně zlé rasy, protože každá z nich je tvořena jednotlivci.

 

Otázka: V dopisech, které jsem dostal, se často objevuje otázka, zda bys mohla podrobněji popsat vyspělou fyziku, o které ses zmiňovala minule. Mnoho lidí říká, že tvoje popisy nedávají smyl. Například: Jak fungují UFO, jak létají a jakým způsobem jsou řízena?

Odpověď: Měla bych to lidem vysvětlit? Není to tak jednoduché. Něch mě chvíli přemýšlet. Abych ti objasnila základní principy pokročilejšího druhu vědy, musím volit jednoduché obraty. Zkusme to takhle: Nejdřív ti musejí být jasná základní fakta. Prvotní věc je rozdělit celou koncepci fyzického světa, protože každá existence se skládá z různých úrovní. Abych to pojala jednoduše, řekněme, že existence je tvořena materiální iluzí a prostorovou rovinou. Jisté fyzikální podmínky jsou spojeny jen s hmotou, zatímco jiné a složitější podmínky jsou spojeny s prostorovou rovinou hmoty. Vaše koncepce fyzického světa je založena na jednoduché materiální iluzi, která se dále dělí na tři základní nebo hlavní skupenství hmoty. Existuje také čtvrté skupenství, kterému věnujete pozornost podle toho, jak se vám to hodí.

Je to jedna z hranic v oblasti mezi prostorovou rovinou a plazmou. Teorie kontrolované přeměny nebo vzrůstu frekvence hmoty a stabilní existence tohoto čtvrtého skupenství hmoty pro vás není příliš běžná nebo existuje jen na velmi základní úrovni. (Mimochodem, ve skutečnosti existuje pět skupenství hmoty, ale s post-plazmatickým skupenstvím bych zacházela příliš daleko a jen by vás to zmátlo. Navíc to není tak důletžité pro pochopení základní teorie. Toto páté skupenství je spojené s rozličnými fenomény, které byste nezvali jako paranormální.) Takže zpět k podstatě: Plazma: Plazmou nemíním jen "horký plyn" - jak je tento koncept vašimi lidmi často zjednodušován, ale spíš souhrnně skupenství hmoty. Plazmatický stav je zvláštní formou hmoty, která se nachází mezi skutečnou existencí a prostorovou rovinou, kde hmota přestává existovat a přerůstá pouze v energii různých forem, do kterých může být hmota "protlačena".

Čtvrté skupenství hmoty je velmi důležité pro jisté fyzikální podmínky, díky kterým je možné například... jak bych ti to jen vysvětlila... vytvořit antigravitaci. (To je spíše špatné lidské pojmenování, není to skutečně přesné, ale takto bys to měl být schopen lépe pochopit.) Předně, ve světě skutečné fyziky neexistují bipolární síly, ale pouze "chování odrážející pozorovatelův pohled" na jedinou velkou spojenou sílu rozličných úrovní. Za pomoci antigravitace nebo přemístění gravitačních vlastností do jednotlivých úrovní je možné způsobit například levitaci viditelně pevné hmoty. Tato metoda je námi i mimozemšťany částečně používána pro pohon UFO. Vy lidé spějete na velmi omezené úrovni směrem k podobnému principu v rámci tajných vojenských projektů, ale protože jste tu technologii víceméně odcizili (a později jste ji obrželi od mimozemšťanů v úmyslně chybné podobě), chybí vám skutečné porozumění fyziky a výsledkem je, že čelíte problémům s nestabilitou a radiací vašich "UFO". Podle mých informací mnoho lidí zemřelo z důvodu silného ozáření a poruch silového pole

Nemyslíš, že tohle je také příklad týkající se záležitostí okolo "dobra" a "zla"? Vy lidé si hrajete s neznámými silami, a tak s klidem přijmete smrt kolegů vašeho druhu, protože umírají pro velkou věc, konkrétně pro vývoj vaší technologie, která bude ve výsledku znovu použita ve válce, takže pro nekalý záměr. Můžeš si dovolit oponovat, že jen malá část vašeho druhu má nějaké povědomí o cizích projektech nebo některých utajených základních informacích, ale to je pravda jen částečně. Když neumíte tyto síly ovládat, neměli byste se o to zkrátka ani pokoušet. Ale váš druh byl odjakživa omezený a od nepaměti si zahrával se silami, kterým nerozuměl. Proč by se to mělo kdy změnit?

Pamatuješ si na tu záležitost s využitím mědi při fúzi? Za pomoci proudění ve správném úhlu k indukovanému radiačnímu poli reaguje měď s jinými prvky. (Iluze hmoty reaguje, pole v prostorové rovině se navzájem překrývají, ale hlavní síla by se v tomto procesu odrážela a převzala by kvazi bipolární podobu). Výsledné spojení a silové pole by tedy byly při normálním skupenství hmoty nestabilní a nepoužitelné za dalším účelem. Proto je celé spektrum silových polí posunuto do vyššího plazmatického skupenství, celé spektrum se tímto ostrým posunem sjednotí na opačném pólu - to pojmenování není správné - silového pole, což se velmi podobá gravitačnímu posunu.

Posun způsobuje "odklon" odrážející se kvazi bipolární síly, která už neproudí směrem dovnitř silového pole, ale částečně na jeho okraj. Výsledkem je multivrstvení odrážejícího se silového pole, které je vzhledem ke svým vlastnostem velmi složité usměrnit do daných technických limitů. Může být využito k různým účelům, například ke vznášení a řízení velkých objektů. Může být také použito k maskovací funkci v prostředí elektromagnetického záření a nebo k manipulaci dočasného sledu událostí - ve velmi omezené míře, a k dalším věcem.  Znáš váš efekt kvantového tunelu? Za pomoci určitých druhů těchto silových polí, pokud jsou frekvence a vzdálenost pole od stroje dostatečné, je možné dokonce dosáhnout i vyrovnání amplitud ve skutečné hmotě. Obávám se, že celá záležitost, tak jak jsem ji popsala vašimi slovy, se takto bohužel jeví dost omezeně. Zní to trochu zvláštně a zajisté nepochopitelně, ale možná vám toto jednoduché vysvětlení může nějak pomoci vše pochopit. Ale možná nikoliv.

- pokračování -

Poznámka: "Dokumenty Lacerta" reprezentují alternativní pohled na některé nastíněné skutečnosti. Neexistuje žádný důkaz o jejich pravosti či naopak.  Rozhodně je třeba brát jejich obsah s velkou dávkou rezervy a s opatrností a také ponechat si svůj vlastní názor a pohled na danou věc. Míra pravdivosti prezentovaných skutečností je velmi relativní, takže by měly sloužit pouze jako nástroj dalšího bádání, ale rozhodně by neměly být brány čtenářem za bernou minci jako nějaké jasné faktum. (J.CH.).


Translation ze švédského do anglického jazyka: Chris Pfeiler

(c)2008 Translation do "CZ": Kateřina Miltner