Dokumenty Lacerta (3)

Bergman Jimmy

Bergman Jimmy

autor

06.03.2008 Exkluzivně

            Potvrzuji tímto, že následující text popisuje realitu, toto není fikce. Je částí přepisu rozhovoru, který jsem měl s bytostí plazího původu v prosinci 1999. Tato bytost ženského rodu byla ve styku s mým kamarádem (jehož jméno v textu uvádím jen jako E.F.) po několik měsíců. Rád bych uvedl, že co se týká UFO, mimozemšťanů a dalších "divných" jevů, byl jsem po celý život skeptikem a když E.F. mluvil o jeho prvních setkáních s Lacertou, bytostí, která nemá lidský původ, myslel jsem si, že mi vypráví svoje sny nebo vymyšlené příběhy. Lacerta mi během našeho setkání řekla a ukázala tolik neuvěřitelných věcí, že nemůžu popřít realitu a pravdivost jejích slov. Toto není dalších z falešných příběhů UFO, které se jeví jako pravdivé, ale ve skutečnosti jsou jen výmysl. Jsem přesvědčen, že tento dokument je pravdivý, a proto byste si ho měli přečíst. Mluvil jsem s Lacertou přes 3 hodiny, takže následující přepis obsahuje jen zkrácenou část rozhovoru. Lacerta mě po rozhovoru požádala, abych v současné době nezveřejňoval všechno, co mi řekla. Otázky v tomto přepisu nejsou vždy ve stejném pořadí, v jakém jsem je pokládal, takže to pro vás může být chvílemi matoucí. Nebylo jednoduché vynechat všechny důležité části tak, jak jsem o to byl požádán, takže se omlouvám za neobvyklou úpravu. Mám k dispozici nezkrácený přepis rozhovoru (celkem 49 stran s mými nákresy jejího těla a vybavení) a také mám několik kazet s celým rozhovorem, ale dokud nebudu mít svolení Lacerty, nezveřejním je. Posílám zkrácenou, ale i tak fascinující, verzi rozhovoru čtyřem spolehlivým kamarádům z Finska, Norska, Německa a Francie a doufám, že rozhovor přeloží do svých i dalších jazyků a doufám, že si tento dokument přečte co nejvíce lidí a porozumí mu. Pokud se vám dostane do rukou, prosím, pošlete ho emailem svým přátelům nebo ho vytiskněte a rozdejte ho. (Často ve svých materiálech v souvislosti s problematikou reptiloidního faktoru na planetě Zemi upozorňuji na tzv. "Dokumenty Lacerta". Nezávislý internetový magazín Matrix -2001 vám nyní tento materiál exkluzivně přináší k vašemu studiu v českém překladu. J.CH.).

 

Otázka: Mluvíš o podzemních městech a o umělém slunečním záření. Máš tím namysli něco jako "dutou Zemi"? Existuje uvnitř Země druhé Slunce?

Odpověď: Ne, Země není zcela dutá a uvnitř není druhé Slunce. Tato myšlenka je směšná a je to fyzicky nemožné (i takový druh, jako je ten váš, by mohl být dost chytrý na to, aby nevěřil takové hlouposti). Víš vůbec, kolik hmoty musí Slunce mít, aby mohlo po delší dobu produkovat energii a světlo za pomoci nukleárních reakcí? Opravdu si myslíš, že by uvnitř planety mohlo být malé aktivní slunce? Když hovořím o našem domově pod zemí, hovořím o jeskynních systémech.

Jeskyně, které jste objevili blízko povrchu, jsou velmi malé ve srovnání s obrovskými podzemními prostory hluboko v zemi (v hloubce mezi 2000 a 8000 vašich metrů, propojené mnohými ukrytými tunely vedoucími na povrch a nebo do jeskyní blízko povrchu) a žijeme ve velikých vyspělých městech a koloniích uvnitř jeskyní. Hlavní osídlení se nacházejí za polárním kruhem, na Antarktidě, v pevninské Asii, Severní Americe a Austrálii.

Když hovořím o umělém slunečním svitu v našich městech, nemyslím skutečné Slunce, ale různé umělé zdroje slunečního svitu (včetně gravitačních zdrojů), který osvětluje naše podzemní prostory a tunely. V každém městě máme zvláštní oblasti se silným UV zářením a můžeme tato místa používat, abychom si prohřáli tělo. V odlehlých oblastech máme na povrchu svá místa, kde se můžeme slunit, zejména v Americe a Austrálii.

 

Otázka: Kde můžeme na povrchu najít vstup do vašeho světa?

Odpověď: Opravdu si myslíš, že ti řeknu přesnou lokaci? Když chceš najít takový vstup, musíš hledat sám (ale radila bych ti, abys to nedělal). Když jsem před čtyřmi dny přišla na povrch, použila jsem vstupu asi 300 vašich kilometrů severně odtud, poblíž velkého jezera. Ale pochybuju, že bys byl schopen to místo najít (v této části světa je jen málo vstupů, více jich je severním a východním směrem). A malá rada: Když se nacházíš v úzké jeskyni nebo v tunelu a vidíš nějakou umělou šachtu a čím jdeš hlouběji, tím hladší jsou stěny a zezdola cítíš neobvykle teplý vzduch, slyšíš zvuk vzduchu proudícího z ventilace nebo výtahové šachty, tak hledej uměle vybudované hladké stěny v podzemí a dveře vyrobené z šedého kovu. Kdybys byl schopen dveře otevřít (o čemž pochybuji), ocitl by ses v kulaté místnosti s technickým zařízením ventilačním systémem a výtahy vedoucími dolů. To by byl pravděpodobně vstup do našeho světa.

Kdyby ses ocitl na takovém místě, měl bys vědět, že o tobě už dávno víme. Když vejdeš do této kulaté místnosti, ocitl ses opravdu v potížích, ale měl by ses podívat na stěny - jestli uvidíš některý ze symbolů naší plazí rasy. Pokud tam žádné takové symboly nenajdeš a nebo uvidíš jiné, pak jsi v ještě větším průšvihu, než sis myslel, protože ne každé takové zařízení patří nám. Některé podzemní systémy patří mimozemským civilizacím (včetně těch nepřátelských). Pokud se ocitneš v podobném podzemním zařízení, moje obecné doporučení je: Utíkej, jak rychle jen dokážeš.

 

Otázka: Zmínila jsi, že pokud jsi mezi lidmi, používáš jméno Lacerta a také že si užíváte pobytu na skutečném Slunci na povrchu. Ale jak můžete být mezi lidmi? Nevypadáte jako my, takže kdokoliv může poznat, že patříte k jiné rase. Jakto že nikdo ještě nepopsal bytost jako ty od doby našeho "vzniku", když žijeme společně na stejné planetě? Můžeš mi to vysvětlit?

Odpověď: Zaprvé, můj druh byl samozřejmě spatřen na popsán (a uctíván) mnohokrát během vaší primitivní minulosti, například ve vašich náboženských textech, jako je křesťanská bible. A také v různých chrámech v jižní části amerického kontinentu můžeš najít náš popis a dokonce jednoduché kresby, které nás zobrazují. Takzvaní "moudří" muži z Indie a asijských hor popsali mnohokrát naši rasu ve svých spisech, stejně tak i jiní "moudří" muži z afrického kontinentu. Myslím, že jsme nejčastěji zmiňovaný "cizí" druh (možná kromě Elohim) ve vaší historii. Pokud mi nevěříš, zkoumej vaši historii a pochopíš pravdu mých slov. Vaši "skvělí" vědci nazývají naši existenci "pověrami" a "náboženstvím" a dnešní "chytří" lidé zapomněli na naši dávnou existenci na povrchu.

Náš druh je navíc ve své podobě viděn i dnes mezi lidmi nebo na povrchu poblíž našich vstupů do tunelových systémů, ale naštěstí vaše sdělovací prostředky neberou oznámení takových "bláznů" vážně (což je pro nás dobře a je to důvod, proč se takovým lidem ukazujeme takoví, jací jsme). Někteří z mojí rasy jsou také v přímém kontaktu s lidskými vědci a politiky z povrchu, ale to je "top-secret", jak byste řekli, a veřejnost o tom nic neví (předmětem takových setkání je v obvykle blížící se válka s a mezi jednotlivými druhy mimozemšťanů a naše pomoc ve válce). Ale také existuje jiné vysvětlení, proč se mezi vámi můžeme pohybovat a proč nás nepoznáte: maskování.

To co ti řeknu, se ti může zase zdát neuvěřitelné a šokující, ale ptal ses mě, a tak ti to vysvětlím. Už jsem ti řekla, že máme vyvinutější mentální schopnosti, než tvůj druh a "vyvinutější" znamená, že jsme schopni už od narození používat telepatii a telekinezi (matka a novorozenec ve skutečnosti během prvních měsíců komunikují telepaticky) bez zvláštního učení, potřebujete aktivovat tyto spící části mozku. Struktura mozku se od vás trochu odlišuje, naše hypofýza je větší a aktivnější než vaše - zejména, když jsme na slunci. Naše vlastní schopnosti jsou velmi silné ve srovnání s vašimi, ale slabé ve srovnání s některými mimozemskými druhy na této planetě, které dokáží pracovat s "bublinami". Nikdy jsem nebyla moc dobrá, co se týče práce s myslí, ale máme základní schopnosti a dokážeme je používat, abychom se chránili nebo dokonce zaútočili.

Když jsme na povrchu a potkáme lidské bytosti (dokonce i velké skupiny, na tom nezáleží, mysli všech jsou jako jedna), jsme schopni se "dotknout" jejich mysli a vložit jim za pomoci telepatie příkaz "Vidíš nás jako jednoho z tvého druhu" a slabá lidská mysl přijme bez odporu tento příkaz a uvidí nás (i přes náš plazí vzhled) tak, jako by viděli lidi. Udělala jsem to mnohokrát a vaše slabá mysl mě obvykle vnímá jako atraktivní brunetu, protože jsem si před mnoha lety vytvořila tento zvláštní "maskovací portrét" ve své mysli a můžu ho do mysli bez problémů vložit.

Na začátku jsem potřebovala trochu času, abych se naučila používat "maskování" správně, ale pak to fungovalo skoro automaticky a můžu se pohybovat před velkou skupinou vaší rasy a nikdo nepozná, kdo skutečně jsem. Ve vašem vědomí je jednoduchý spínač ("Vidíš nás, jací skutečně jsme / Vidíš nás, jak chceme, abys nás viděl"), který tam umístili Elohim, když vás vytvořili a když se na nás podíváte, tento spínač můžeme používat, abychom vás přesvědčili, že jsme lidé (mimozemšťané používají spínač také). Je to jednodušší, než si myslíš. (Když se konají setkání mezi vámi a mimozemšťany, kteří vypadají jako vy, tito mimozemšťané použili spínač a dá se říct, že někteří mimozemšťané vypadající jako lidé, mohou být také příslušníci mého druhu.) Když jsem se poprvé setkala s E.F., viděl mě jako normální lidskou ženu a vzpomínám si, jak byl vyděšený a šokovaný, když jsem odhalila svůj pravý vzhled.

 

Otázka: Myslíš, že mě opravdu můžeš přesvědčit, že teď hovořím s atraktivní brunetou místo plazí bytosti?

Odpověď: Pravděpodobně, ale asi ne v tvém zvláštním případě. Když někdo očekává, že uvidí lidskou ženu místo mě, můžu to udělat bez problémů (i s velkou skupinou), protože nikdo neočekává, že uvidí plazí ženu. Ale já jsem tvé mysli už od prvního setkání dovolila, abys mě viděl v mé původní podobě, takže sis už uvědomil, že nejsem člověk. Kdybych to teď zkusila změnit, pravděpodobně by to vedlo ke zmatení a k bezvědomí a já ti nechci ublížit. Jak už jsem řekla, nejsem v těchto věcech moc dobrá.

 

Otázka: To je děsivé. Můžeš za pomoci těchto schopností i zabít?

Odpověď: Ano, ale je to zakázané. Ale neznamená to, že se tak v minulosti nestalo.

 

Otázka: Mají obě pohlaví tyto schopnosti?

Odpověď: Ano.

 

Otázka: A co fotky? Jak vypadáš na fotce?

Odpověď: To je hloupá otázka. Na fotkách vypadám jako plazí bytost, protože na fotce nebo v přístroji můžu ovlivnit jen mysl toho, kdo tu fotku dělá. Pokud fotku nebo film ukáže někomu dalšímu, oni uvidí mojí skutečnou podobu. To je důvod, proč máme zakázáno nechat se fotit nebo filmovat a musíme se na povrchu vyhnout focení a nafilmování (je to velmi těžké, v minulosti jsme byli několikrát nafilmováni bez našeho vědomí, zejména jistými vládními a tajnými agenturami).

 

Otázka: Jaké jiné příkazy nám můžete vložit do mysli? Něco jako "Budeš nám sloužit" nebo "Poslouchej"?

Odpověď: To je zase divná otázka. Nejsme vaši nepřátelé (většina není), tak proč bychom to dělali? Abych odpověděla: To záleží na síle lidské mysli a na síle bytosti, která příkaz dává. V mysli nemáte spínač "Budeš nám sloužit" nebo "Budeš mi sloužit", takže vložit takový příkaz je složitější. Pokud jsou lidská mysl a lidské vědomí slabé a plazí bytost, která příkaz posílá, je v této oblasti zkušená a předtím byla několik hodin na slunci, pak by to asi na nějaký čas fungovalo. Používám svoje základní schopnosti na maskování a pro komunikaci s příslušníky mého druhu a někdy na soukromé věci, ale nikdy bych je nepoužila, abych zranila lidi a nebo jejich mysl. Ocenila bych, kdybychom o tom už dál nemluvili.

 

Otázka: Poslední otázka: Říkala jsi, že můžete ukrýt svoje UFO. Používáte pro to stejné schopnosti?

Odpověď: Ano, ale na technické úrovni. V každém stroji je silné zařízení, které je schopno poslat do vašich myslí umělý signál, že vidíte jen oblohu nebo normální letadlo místo naší lodi. Není to používáno často, protože se snažíme vyvarovat veřejnosti, když se pohybujeme v atmosféře. Když vidíte naše UFO, znamená to, že zařízení má buď poruchu a nebo je z nějakého důvodu deaktivováno. Kamufláž by nefungovala na fotkách, abych zodpověděla tvojí otázku předem, ale proč by někdo fotil oblohu, když tam nevidí nic neobvyklého. Naše vchody do tunelů na povrchu jsou mimochodem také maskovány takovým zařízením a váš druh obvykle vidí stěny jeskyně místo dveří. To je jeden z důvodů, proč jsem řekla, že pochybuju, že bys byl schopen najít tajné dveře do našeho světa (ale v minulosti se to párkrát stalo).

 

Otázka: Zpátky k vaší i naší historii. Zmínila jsi rasu Elohim, která vytvořila lidský druh. Odkud přišli a jak vypadají? Co přesně se stalo, když přišli? Jsou náš "bůh"?

Odpověď: Elohim přišli z tohoto vesmíru, ze sluneční soustavy, kterou na svých mapách nazýváte Aldebaran. Byly to velmi vysoké humanoidní bytosti, obvykle s blond vlasy a velmi světlou pokožkou (vyhýbali se slunci, protože to škodilo jejich pokožce a očím, což bylo neuvěřitelné pro bytosti, které milují slunce, jako jsme my). Na začátku se zdálo, že jsou inteligentní a mírumilovní a začali jsme s nimi víceméně přátelsky komunikovat, ale později se ukázaly jejich skutečné úmysly: Chtěli z opic udělat nové plemeno a my jsme byli na jejich ZOO planetě rušícím faktorem. Na začátku zajali okolo 10000, možná i 20000 vašich opičích předků a asi na sto let opustili planetu.

Když se vrátili, přivezli s sebou vaše předky (kteří vypadali víc "lidsky"). Když znovu opustili planetu asi na tisíc let, lidští předkové s námi žili bez větších problémů (jen se obávali našich letadel a technologie). Elohim učili jejich mysl a vylepšili jejich mozek a tělesnou strukturu, takže teď byli schopni používat nástroje a oheň. Elohim se během 23000 let vrátili sedmkrát a urychlili vývoj některých z vašeho druhu. Musíš pochopit, že nejste první lidská civilizace na této planetě.

První vyvinutí lidé (kteří žili ve stejnou dobu, jako vaši nevyvinutí přeci, protože Elohim experimentovali s různými rychlostmi a fázemi vývoje) s vlastním jazykem a technologií existovali na této planetě asi před 700000 lety (vaši vědci to nepochopili, protože našli jen kosti a pozůstatky - jako primitivní kresby létajících strojů, které se vztahovaly jen k vašim nevyvinutým předkům). Tento geneticky vyspělý lidský rod žil na planetě s námi, ale vyhýbali se kontaktu, protože učitelé Elohim jim dali klamné varování, že jsme zlí a že jim budeme lhát.

Ale po několika stoletích se mimozemšťané rozhodli vyhubit jejich první výtvor a urychlili vývoj druhé a lepší série testů a tak dále a tak dále. Pravdou je, že vaše soudobá lidská civilizace není první na planetě Zemi, ale sedmá. Stavby prvního rodu jsou ztracené, ale pátý rod byl ten, který vytvořil obrovské trojúhelníkové stavby, které nazýváte Egyptské pyramidy, už před 75000 lety (vaši Egypťané jen objevili obrovské staré pyramidy v písku a pokusili se nepříliš úspěšně vybudovat podobné stavby) a šestý rod byl ten, který před 16000 lety vybudoval města, jejichž ruiny můžete dnes nalézt pod hladinou moře v oblasti zvané Bimini.

Poslední stvoření - sedmý rod, což je vaše edice, byl vytvořen pouze před 8500 roky a to je jediné stvoření, které si pamatujete a na které odkazují vaši náboženští pisatelé. Spoléháte se na archeologické a paleontologické artefakty, které vám ukazují nesprávnou a krátkou minulost, ale jak byste mohli cokoliv vědět o šesti minulých civilizacích? A když naleznete důkaz jejich existence, pak to popřete a fakta si chybně vyložíte. Částečně je to vaší naprogramovanou myslí a částečně vaší omezeností. Řeknu ti teď jen o vašem rodu, protože těch šest předchozích je ztraceno, takže se vás už netýkají.

Mezi Elohim a námi byla dlouhá válka a také mezi samotnými Elohim, jistými skupinami, protože někteří z nich byly toho názoru, že znovu a znovu vytváření lidských rodů na této planetě nedává smysl. Poslední bitvy této války proběhly asi před 5000 lety na oběžné dráze a na povrchu. Mimozemšťané použili mocné zbraně založené na principu zvuku, aby zničili naše podzemní města, ale my jsme byli schopni zničit mnoho jejich staveb na povrchu a základen ve vesmíru.

Lidé vašeho rodu byli jen vystrašení, když sledovali naše bitvy a sepsali vše ve formě náboženských mýtů (jejich mysl nebyla s to pochopit, co se skutečně děje). Elohim - kteří vystupovali jako bohové šestého a sedmého rodu, jim řekli, že to je válka Dobra a Zla a že oni jsou dobří a my jsme ti zlí. To skutečně záleží na úhlu pohledu. Než přišli a začali experimentovat s vývojem vašeho druhu, Země byla naše planeta. Podle mého názoru jsme měli právo bojovat za naši planetu. Elohim z neznámých důvodů opustili planetu, podle vašeho měření to bylo přesně před 4943 roky (pro nás je to důležité datum, protože mnozí naši historici to nazývají vítězstvím).

Ve skutečnosti nevíme, co se vlastně stalo. Elohim ze dne na den odletěli, zmizeli beze stopy, se svými loděmi a většinu jejich pozemních staveb jsme našli zničených, udělali to sami. Lidé zůstali sami a vaše civilizace se vyvinula. Mnozí z nás byli v kontaktu po staletí s jistými vašimi domorodci (žijícími spíš na jihu) a podařilo se nám je přesvědčit, že nejsme "ti zlí", jak mimozemšťané chtěli, aby věřili. Od té doby (během posledních 4900 let) na planetu přišly mnohé další mimozemské rasy (někteří z nich používají až dodnes staré učení a naprogramování vaší mysli a znovu si hrají na "bohy"), ale Elohim se od té doby neukázali. Už předtím opustili planetu na několik tisíc let, takže očekáváme, že se jednou vrátí, aby ukončili svůj projekt a nebo aby sedmý rod zase vyhubili. Nevíme, co se s nimi stalo (abych předem zodpověděla tvou otázku).

Vaše současná civilizace neví nic o svém skutečném původu, o své skutečné minulosti, o skutečném světě a vesmíru i o nás a naší minulosti víte jen velmi málo. A nevíte vůbec nic o událostech, které se mají v blízké budoucnosti stát. Pokud neporozumíš mým slovům a neuvěříš mi - říkám ti pravdu, protože my nejsme vaši nepřátelé, bude vaše rasa v nebezpečí. Vaši nepřátelé jsou už tady a vy nechápete. Otevřete oči nebo se brzy dostanete do neuvěřitelných problémů. Zapamatuj si aspoň to, pokud nevěříš ničemu z toho, co jsem ti říkala.

- pokračování -

Poznámka: "Dokumenty Lacerta" reprezentují alternativní pohled na některé nastíněné skutečnosti. Neexistuje žádný důkaz o jejich pravosti či naopak.  Rozhodně je třeba brát jejich obsah s velkou dávkou rezervy a s opatrností a také ponechat si svůj vlastní názor a pohled na danou věc. Míra pravdivosti prezentovaných skutečností je velmi relativní, takže by měly sloužit pouze jako nástroj dalšího bádání, ale rozhodně by neměly být brány čtenářem za bernou minci jako nějaké jasné faktum. (J.CH.).


Translation ze švédského do anglického jazyka: Chris Pfeiler

(c)2008 Translation do "CZ": Kateřina Miltner