Dokumenty Lacerta (2)

Bergman Jimmy

Bergman Jimmy

autor

05.03.2008 Exkluzivně

             Potvrzuji tímto, že následující text popisuje realitu, toto není fikce. Je částí přepisu rozhovoru, který jsem měl s bytostí plazího původu v prosinci 1999. Tato bytost ženského rodu byla ve styku s mým kamarádem (jehož jméno v textu uvádím jen jako E.F.) po několik měsíců. Rád bych uvedl, že co se týká UFO, mimozemšťanů a dalších "divných" jevů, byl jsem po celý život skeptikem a když E.F. mluvil o jeho prvních setkáních s Lacertou, bytostí, která nemá lidský původ, myslel jsem si, že mi vypráví svoje sny nebo vymyšlené příběhy. Lacerta mi během našeho setkání řekla a ukázala tolik neuvěřitelných věcí, že nemůžu popřít realitu a pravdivost jejích slov. Toto není dalších z falešných příběhů UFO, které se jeví jako pravdivé, ale ve skutečnosti jsou jen výmysl. Jsem přesvědčen, že tento dokument je pravdivý, a proto byste si ho měli přečíst. Mluvil jsem s Lacertou přes 3 hodiny, takže následující přepis obsahuje jen zkrácenou část rozhovoru. Lacerta mě po rozhovoru požádala, abych v současné době nezveřejňoval všechno, co mi řekla. Otázky v tomto přepisu nejsou vždy ve stejném pořadí, v jakém jsem je pokládal, takže to pro vás může být chvílemi matoucí. Nebylo jednoduché vynechat všechny důležité části tak, jak jsem o to byl požádán, takže se omlouvám za neobvyklou úpravu. Mám k dispozici nezkrácený přepis rozhovoru (celkem 49 stran s mými nákresy jejího těla a vybavení) a také mám několik kazet s celým rozhovorem, ale dokud nebudu mít svolení Lacerty, nezveřejním je. Posílám zkrácenou, ale i tak fascinující, verzi rozhovoru čtyřem spolehlivým kamarádům z Finska, Norska, Německa a Francie a doufám, že rozhovor přeloží do svých i dalších jazyků a doufám, že si tento dokument přečte co nejvíce lidí a porozumí mu. Pokud se vám dostane do rukou, prosím, pošlete ho emailem svým přátelům nebo ho vytiskněte a rozdejte ho.  (Často ve svých materiálech v souvislosti s problematikou reptiloidního faktoru na planetě Zemi upozorňuji na tzv. "Dokumenty Lacerta". Nezávislý internetový magazín Matrix -2001 vám nyní tento materiál exkluzivně přináší k vašemu studiu v českém překladu. J.CH.).

 

Otázka: Říkala si, že se rodíte jinak, než my. Kladete vejce?

Odpověď: Ano, ale ne jako ptáci nebo původní plazi. Embryo vlastně roste uvnitř matčiny dělohy v bílkovinné tekutině, ale vše je ještě obaleno velmi tenkou skořápkou, která vyplňuje dělohu. Embryo je uvnitř skořápky naprosto nezávislé na matčině těle a uvnitř skořápky má vše, co potřebuje. Embryo má ale taky něco, jako je vaše pupeční šňůra, která je připojená k místě na zádech mezi destičkami. Když se má dítě narodit, celé vajíčko je vytlačeno vagínou ven, potažené kluzkou bílkovinnou hmotou a dítě se dostane z křehkého vajíčka po několika minutách. Ty ostny na prostředníčcích děti instinktivně používají, aby se prodraly z vajíčka a poprvé se nadechly. Naše novorozenci nejsou tak velcí, měří mezi 30 a 35 centimetry, vajíčko je dlouhé asi 40 cm (to proto, že naše vagína je menší než lidská), ale dorůstáme normální velikosti, 160-180 centimetrů.

 

Otázka: A co vaše tělesná teplota? Říkala jsi, že se vyhříváte na slunci. Jaký to má účinek na váš organismus?

Odpověď: Nejsme savci, naše teplota závisí na teplotě okolí stejně jako u plazů. Když se dotkneš mojí ruky, ucítíš, že je studenější než tvoje, protože naše normální teplota je kolem 30-33 stupňů Celsia. Když se vyhříváme na slunci (zejména nazí s naší stříškou z destiček na zádech), naše teplota se může zvýšit až o 8-9 stupňů během několika minut. Tento vzestup zapříčiní v našem těle vznik mnoha enzymů a hormonů, naše srdce, mozek i další orgány začnou aktivněji pracovat a my se cítíme velmi velmi příjemně. Vy lidé si taky užíváte pobyt na slunci, ale pro nás je to ten nejkrásnější požitek, jaký si umíš představit (možná jako vaše sexuální vzrušení). Taky rádi plaveme ve velmi teplé vodě nebo jiných tekutinách, abychom zvýšili tělesnou teplotu. Pokud jsme několik hodin ve stínu, naše teplota se opět sníží na 30-33 stupňů. To nám nemůže ublížit, ale cítíme se mnohem lépe na slunci. Máme v podzemí umělé solární místnosti, ale není to totéž jako skutečné slunce.

 

Otázka: Co jíte?

Odpověď: Obecně různé věci - jako vy: maso, ovoce, zeleninu, zvláštní druhy hub (z podzemních farem) a tak podobně. Můžeme také sníst a strávit některé látky, které jsou pro vás jedovaté. Hlavní rozdíl mezi námi je, že my musíme jíst maso, protože naše tělo potřebuje bílkoviny. Nemůžeme se stravovat vegetariánsky, jako váš druh, protože naše trávení by přestalo fungovat a po několika týdnech, možná měsících, bychom zemřeli. Mnozí z nás jedí syrové maso a další věci, které by vám byly odporné. Já osobně dávám přednost vařenému masu a ovoci, které roste na povrchu, jako jsou jablka nebo pomeranče.

 

Otázka: Můžeš mi říct něco z historie vývoje vašeho druhu? Jak starý je váš druh? Vyvinuli jste se z původních plazů, jako se člověk vyvinul z opice?

Odpověď: To je velmi dlouhý a složitý příběh a určitě se ti to bude zdát neuvěřitelné, ale je to pravda. Zkusím to ve zkratce vysvětlit. Asi před 65 milióny let mnoho z našich nevyvinutých dinosauřích předků zemřelo během rozsáhlé globální katastrofy. Důvodem zániku nebyla přírodní katastrofa - pád asteroidu, jak si chybně myslí vaši vědci, ale válka mezi dvěma skupinami mimozemšťanů, která se odehrávala převážně na oběžné dráze a ve vysokých vrstvách atmosféry planety. Podle našich neúplných vědomostí o počátku věků byla tato globální válka první válkou mimozemských civilizací na planetě Zemi, ale nikoliv tou poslední (a další válka je za dveřmi, zatímco "studená válka" - jak to nazýváte, mezi skupinami mimozemšťanů trvá na vaší planetě posledních 73 let). Protivníci v této válce před 65 milióny let byly dva vyspělé druhy mimozemšťanů, jejichž jména nelze ve vašem jazyce vyslovit. Já je můžu říct, ale zranila bych tvůj sluch, kdybych je správně vyslovila. Jedna rasa byli humanoidi, jako jste vy (ale mnohem starší) a pocházela z tohoto vesmíru, ze sluneční soustavy ze souhvězdí, které na dnešních mapách nazýváte "Procyon". Druhá rasa, o které toho moc nevíme, měla plazí původ, ale nemají nic společného s naším vlastním druhem, protože my jsme se vyvinuli ze zdejších ještěrů, bez vnějšího vlivu (kromě vlastní úspěšné genetické manipulace, o tom více později).

Tato vyspělá plazí rasa nepocházela z tohoto vesmíru, ale z? no, jak bych ti to jen vysvětlila. Vaši vědci nechápou skutečnou povahu vesmíru, protože vaše nelogická mysl není schopna chápat ty nejjednodušší věci a spoléhá se na chybnou matematiku a čísla. Je to součástí genetického naprogramování vašeho druhu, k tomu se vrátíme později. Jen poznámka - teď jste asi tak skoro daleko od pochopení vesmíru, jako jste byli před 500 roky.

Snad to pochopíš takto: Ta druhá rasa nepocházela z tohoto vesmíru, ale z jiné bubliny v pěně omnivesmíru. Možná byste to nazvali jiná dimenze, ale to není správný způsob, jak to popsat (mimochodem, termín dimenze je chybný, tak jak ho obecně chápete). Co by sis měl zapamatovat je, že vyspělé druhy jsou schopné "kráčet" mezi bublinami za pomoci - vy byste to nazvali - kvantové technologie a někdy velmi zvláštně jen za použití jejich mysli (moje vlastní rasa má také velmi vyvinuté mentální schopnosti v porovnání s vaší, ale nejsme schopni měnit bubliny bez použití technologie, ale jiné druhy, aktivní na této planetě, toho schopny jsou a vám to připadá jako magie - stejně jako vašim předkům).

Ale zpět k naší vlastní historii: Příslušníci první rasy (humanoidi) dorazili na Zemi asi 150 let před plazovci a vybudovali na starých kontinentech kolonie. Na kontinentech, které dnes nazýváte Antarktis a Asie, byla veliká kolonie. Lidé žili bez problémů na planetě pohromadě se zvířaty - ještěry. Když sem přiletěli plazovci, kolonizátoři z Procyonu s nimi zkoušeli mírumilovně jednat, ale bez úspěchu a během několika měsíců začala válka. Pochop, že obě rasy se o tuto mladou planetu nezajímaly kvůli přírodě a nevyvinutým živočišným druhům, ale kvůli jediné věci: surovinám, zejména mědi.

Abys věděl proč, musím ti vysvětlit, že měď je i v dnešní době pro některé vyspělé rasy velmi důležitý materiál, protože je společně s jinými nestabilními prvky schopna produkovat nové stabilní prvky, pokud vyvoláš silné elektromagnetické pole ve správném úhlu k nukleárnímu záření vysoké intenzity, abys vytvořil překřížení kolísavých polí. Spojení mědi s dalšími prvky v takové megneticko-nukleární komoře může vytvořit silové pole zvláštní povahy, které je velmi užitečné pro různé technologické záměry (základem je ale nesmírně složitý postup, který nemůžete odhalit kvůli své jednoduchosti uvažování).

Obě rasy chtěly z tohoto důvodu vlastnit měď na planetě Zemi, a proto vedly nepříliš dlouhou válku ve vesmíru a na oběžné dráze. Zpočátku se zdálo, že humanoidní rasa byla úspěšná, ale v poslední bitvě se plazovci rozhodli použít mocnou experimentální zbraň - zvláštní druh termonukleární bomby, která by zničila na planetě všechno živé, ale nepoškodila by cenné suroviny a měď. Bomba byla odpálena z vesmíru a vybuchla na místě, které dnes nazýváte Střední Amerika. Plazovci ale nepočítali s tím, že vybuchne v oceánu a způsobí nepředvídatelnou reakci s vodíkem, takže efekt bude mnohem silnější. Výsledkem byly smrtelné záření a nadměrný vznik reaktivního kyslíku, spad různých látek a "nukleární zima" na dalších 200 let. Většina humanoidů zemřela, plazovci po několika letech ztratili zájem o planetu, z (i nám) neznámých důvodů - možná kvůli ozáření. Planeta Země zase osiřela, zvířata na povrchu vymřela. Důsledkem výbuchu termonukleární bomby byl mimochodem i spad různých látek vytvořených při procesu hoření a jedním z nich bylo Iridium. Lidští vědci dnes pokládají nalezení Iridia v půdě za důkaz pádu asteroidu, který zabil dinosaury. To je omyl, ale jak by to mohli vědět?

Takže většina dinosaurů zemřela (ne přímo během výbuchu, ale v důsledku špatných událostí, které se objevily potom, zejména nukleární zima a spad). Skoro všichni dinosauři a plazi zemřeli do 20 let. Někteří, hlavně ti co žili v oceánech, byli schopni přežít příštích 200-300 let, i v tomto přeměněném světě, ale i ti nakonec zemřeli, protože se změnilo podnebí. Navzdory této katastrofě přežily některé druhy: ryby (jako jsou žraloci), ptáci, malí savci (vaši předchůdci), různé druhy plazů (krokodýlové)? a přežil také jeden zvláštní druh malého, ale vyvinutého dinosaura, který se vyvíjel společně s velkými plazy, například tím, kterého nazýváte Tyranosaurus.

Tento nový plaz chodil po dvou a vypadal trochu jako vaše rekonstrukce Iguanodona (vyvinul se ze stejné rodiny), ale byl menší (asi 1,5 metru), měl některé lidské rysy, přeměněnou kosterní strukturu, objemnější lebku, větší mozek, ruku s palcem, která mohla držet předměty, odlišný organismus a zažívání, vyvinuté oči uprostřed hlavy, skoro stejně jako ty vaše a hlavně - měl novou a lepší strukturu mozku. To byl náš přímý předchůdce. Některé teorie říkají, že na mutacích organismu tohoto nového druhu se podílelo nukleární záření, ale nejsou na to důkazy. Nicméně tento malý dinosaurus s lidskými znaky se během 30 miliónů let vyvinul (jak už jsem řekla dříve, rasy potřebují obecně více času k vývoji, než si myslíte, pokud tedy není vývoj uměle urychlený, jak tomu bylo ve vašem případě) od zvířete k víceméně myslící bytosti. Tyto bytosti byly natolik chytré, aby během miliónů let nezemřely, protože se naučily změnit svoje chování, žily v jeskyních, místo ve studené přírodě, naučily se jako první nástroje používat kameny a větve - a naučily se zahřívat ohněm, což bylo pro náš druh zvláště důležité. Během 20 miliónů let příroda rozdělila druh na 27 poddruhů (plazí druh má bohužel sklon dělit se do poddruhů víceméně nelogicky, což je vidět na zbytečně vysokém počtu druhů dinosaurů v dřívějších dobách) a mezi poddruhy řádily většinou nesmyslné boje o nadvládu.

Příroda se k nám nezachovala moc přátelsky. Pokud víme, z 27 poddruhů jich 24 vyhynulo ve zbytečných válkách a vlivem vývoje, protože jejich organismus a mysl nebyly dostatečně vyvinuté k přežití a (jako hlavní důvod) tyto poddruhy nebyly schopné v závislosti na změnách podnebí regulovat svou tělesnou teplotu tím správným způsobem. 50 miliónů po válce a po vyhynutí dinosaurů zůstaly na této planetě společně s jinými nevyvinutými druhy jen tři vyvinuté (teď i technologicky plazí druhy. Přirozeným křížením byly tyto tři druhy sjednoceny v jeden a za pomoci pokroku genetické manipulace jsme byli schopni eliminovat geny způsobující náchylnost k opětovnému dělení.

Podle naší historie a víry byl právě toto okamžik, kdy náš druh, tak jak mě vidíš dnes, díky genetickému inženýrství spatřil světlo světa. To bylo asi před 10 milióny let a náš vývoj se od té doby takřka zastavil na tomto bodě (vlastně existují jisté malé změny v našem vzhledu směrem k více lidské a savčí podobě, ale už nás znovu nerozdělily do poddruhů). Vidíš sám, že jsme velmi starý druh ve srovnání s vaším, jehož příslušníci kolem nás poskakovali jako malé opičky ve větvích stromů v době, kdy my jsme vyvinuli technologii, kolonizovali jiné planety sluneční soustavy, budovali velká města na této planetě (která beze stopy zmizela v běhu historie) a manipulovali naše geny, zatímco ty vaše byly ještě zvířecí.

Před 10 milióny let malé opičky začaly růst a sestoupily se stromů na zem (opět kvůli změně podnebí, zejména na takzvaném africkém kontinentě). Ale vyvíjely se velmi pomalu - tak jak je to u savců normální a kdyby váš druh nezažil něco výjimečného, nemohli bychom tady sedět a povídat si, protože já bych si hověla v pohodlném moderním  bytě a ty bys seděl ve své jeskyni, oblečený do kožešin a zkoušel bys odhalit tajemství ohně. A nebo by někteří z vás seděli v našich zoologických zahradách. Ale události šly jinou cestou a vy si teď myslíte, že jste "výkvětem evoluce", hovíte si v pohodlných moderních domech a my se musíme schovávat v odlehlých oblastech pod zemí. Před jeden a půl miliónem let na Zemi přistál mimozemský druh (překvapivě první v průběhu 60 miliónů let, překvapilo by vás to, zejména pokud byste věděli, kolik mimozemských druhů je na Zemi teď).

Tento druh, který dnes nazýváte Elohim, se nezajímal o suroviny a měď, ale k našemu velkému překvapení byla jeho předmětem zájmu nevyvinutá opičí rasa. I přes naši přítomnost na této planetě se mimozemšťané rozhodli "pomoci" opicím, aby se vyvinuly trochu rychleji a aby jim opice mohly v budoucnu sloužit jako otroci v nadcházejících válkách. Váš osud nás příliš nezajímal, ale nelíbila se nám přítomnost Elohim na planetě a jim se zase nelíbila naše přítomnost v jejich nové planetární ZOO, takže se vaše šesté a sedmé stvoření stalo důvodem k válce mezi námi a jimi. O této válce se můžete dovědět částečně ve velmi zvláštním popisu událostí například z knihy, kterou nazýváte bible. Skutečná pravda je velmi dlouhý a složitý příběh. Mám pokračovat?

 

Otázka: Ne, teď ne. Udělal jsem si několik poznámek o vaší historii a mám několik otázek.

Odpověď: Ptej se.

 

Otázka: Zaprvé, zdá se, že máte povědomí o velmi dlouhém časovém úseku. Tvrdíš, že vaši prapředkové žili v době dinosaurů, přežili - jak to nazýváš, umělou katastrofu, vyvíjeli se dalších 40 miliónů let a svůj vývoj dovršili před 10 milióny let. Zdá se mi to neuvěřitelné. Můžeš k tomu něco říct?

Odpověď: Chápu, že se ti to zdá naprosto neuvěřitelné, protože jste mladá a geneticky zmanipulovaná rasa. Váš historický horizont končí někde u několika tisíců let a myslíte si, že to je správný pohled. Ale není. Je to nemožné. Vaše naprogramovaná mysl si evidentně nedokáže poradit s takovým velkým časovým úsekem. Doba našeho vývoje se vám může zdát neuvěřitelně dlouhá, ale takhle ve skutečnosti příroda pracuje. Uvědom si, že vaši dávní savčí předci se také vyvíjeli v době dinosaurů a stejně jako my přežili výbuch termonukleární bomby. Pak se během dalších miliónů let vyvíjeli, rozdělili se do různých druhů a podob, někteří byli větší, jiní menší.

To je vývoj fyzické stránky. Ale co jejich mysl a inteligence? Jednoduše byli zvířata. Savci se vyvinuli řekněme během 150 miliónů let, ale jen během posledních 2-3 miliónů let se stali inteligentními myslícími bytostmi. A během tohoto krátkého období jste vznikli vy. Přirozeně? 148 miliónů let bylo potřeba na vznik savců a 2 milióny let na vznik (víceméně) inteligentních  bytostí, jako jste vy? Zeptej se sám sebe: Opravdu si myslíš, že tento zrychlený vývoj je přirozený? Pak je váš druh ještě omezenější, než jsem si myslela. To vy jste se vyvinuli divným způsobem, ne my.

 

Otázka: Rozumím. Mám ale jinou otázku. Zmínila jsi mnoho skutečností o dávné válce mezi mimozemšťany před 65 milióny let. To se stalo velmi dlouho předtím, než jste se staly opravdu inteligentními bytostmi (pokud jsem tě pochopil správně). Jak můžeš vědět tolik věcí o "první válce" a o vývoji svého druhu?

Odpověď: To je dobrá otázka (mnohem lepší než ta předchozí) a dostatečně jsem ti to nevysvětlila. Naše vědomosti pocházejí z jednoho dávného artefaktu, který našli naši archeologové asi před 16000 lety na kontinentu, který dnes nazýváte Severní Amerika. Našli kulatou desku o průměru asi 47 vašich centimetrů. Deska byla vyrobená i pro nás z neznámého magnetického materiálu a uvnitř byla menší křišťálová deska, která obsahovala obrovský počet informací zakódovaných v molekulární struktuře křišťálu. Tento "paměťový disk" byl vyrobený už před 65 milióny let posledními humanoidními bytostmi z Procyonu, které přežily výbuch bomby, ale když jsme ho našli, byl naprosto neporušený.

Naši vědci byli schopni zprávy a informace dekódovat, takže jsme se poprvé dověděli o událostech, které se odehrály ve vzdálené minulosti a které vedly k vyhynutí dinosaurů. Disk obsahoval podrobný popis obou druhů (ale spíše humanoidů), událostí a zbraní, včetně termonukleární bomby. Obsahoval také popis zvířat a ještěrů na Zemi, včetně druhu, ze kterého jsme se vyvinuli. Další část našich znalostí o vývoji pochází z kosterních pozůstatků a dekódování naší DNA. Jak vidíš, známe pravdu o našich kořenech už 16000 let. Předtím to bylo spíše náboženské učení o našem vzniku.

 

Otázka: Co se stalo s oběma mimozemskými rasami?

Odpověď: Nevíme přesně. Humanoidi, kteří přežili výbuch, evidentně vymřeli během několika let a ta druhá rasa plazovců se už nikdy na Zemi nevrátila (aspoň co víme). Co se týká rasy plazů, je jistá pravděpodobnost, že nebyli fyzicky schopni se vrátit, protože hmota mezi jednotlivými "bublinami" se někdy pohybuje dost rychle. Podle dnešního názoru obě rasy během miliónů let vyhynuly.

 

Otázka: Zmínila jsi kosterní pozůstatky vašeho druhu. Jakto že naši vědci nenašli žádné stopy vaše nebo vašich předchůdců, když žijete na planetě už tak dlouho? Našli jsme spoustu kosterních pozůstatků dinosaurů, ale žádný vyvinutý druh ještěra s objemnější lebkou, větším mozkem a rukou s palcem, jak jsi popisovala.

Odpověď: Ale ano, našli. Ale vaši "skvělí" vědci nebyli schopni rekonstruovat kostry správně, protože chtěli vidět ještěry, nikoliv inteligentní bytosti. Smál by ses, kdybys věděl, kolik koster ještěrů (zejména těch malých) ve vašich muzeích jsou naprosto chybné rekonstrukce bytostí, které nikdy neexistovaly, protože mnoho kostí nepatří k sobě, občas jste prostě udělali umělé kosti, když vám nějaké části scházely a vy jste potřebovali znovu vytvořit ještěra - zvíře. Mnoho vědců o tomto problému ví, ale nikdy to nezveřejní, protože to nemůžou dokázat a zkrátka prohlašují, že ty správné kosti chyběly a jejich rekonstrukce je správná. Mnoho našich kosterních pozůstatků doplnilo v muzeích rekonstrukce Iguanodonů, například ruce s viditelným palcem (podívej se v muzeu na Iguanodona a uvidíš, že mám pravdu). Vědci v zemi, kterou nazýváte Spojené státy, složili před několika lety téměř správnou kostru našeho druhu, ale místní vláda (která je částečně informována o naší existenci) rekonstrukci zabavila. A dnes nemůžete najít naše pozůstatky, protože už několik tisíc let žijeme zcela pod zemí.

- pokračování -

Poznámka: "Dokumenty Lacerta" reprezentují alternativní pohled na některé nastíněné skutečnosti. Neexistuje žádný důkaz o jejich pravosti či naopak.  Rozhodně je třeba brát jejich obsah s velkou dávkou rezervy a s opatrností a také ponechat si svůj vlastní názor a pohled na danou věc. Míra pravdivosti prezentovaných skutečností je velmi relativní, takže by měly sloužit pouze jako nástroj dalšího bádání, ale rozhodně by neměly být brány čtenářem za bernou minci jako nějaké jasné faktum. (J.CH.).


 Translation ze švédského do anglického jazyka: Chris Pfeiler

(c)2008 Translation do "CZ": Kateřina Miltner