Dokumenty Lacerta (1)

Bergman Jimmy

Bergman Jimmy

autor

04.03.2008 Exkluzivně

            Potvrzuji tímto, že následující text popisuje realitu, toto není fikce. Je částí přepisu rozhovoru, který jsem měl s bytostí plazího původu v prosinci 1999. Tato bytost ženského rodu byla ve styku s mým kamarádem (jehož jméno v textu uvádím jen jako E.F.) po několik měsíců. Rád bych uvedl, že co se týká UFO, mimozemšťanů a dalších "divných" jevů, byl jsem po celý život skeptikem a když E.F. mluvil o jeho prvních setkáních s Lacertou, bytostí, která nemá lidský původ, myslel jsem si, že mi vypráví svoje sny nebo vymyšlené příběhy. Lacerta mi během našeho setkání řekla a ukázala tolik neuvěřitelných věcí, že nemůžu popřít realitu a pravdivost jejích slov. Toto není dalších z falešných příběhů UFO, které se jeví jako pravdivé, ale ve skutečnosti jsou jen výmysl. Jsem přesvědčen, že tento dokument je pravdivý, a proto byste si ho měli přečíst. Mluvil jsem s Lacertou přes 3 hodiny, takže následující přepis obsahuje jen zkrácenou část rozhovoru. Lacerta mě po rozhovoru požádala, abych v současné době nezveřejňoval všechno, co mi řekla. Otázky v tomto přepisu nejsou vždy ve stejném pořadí, v jakém jsem je pokládal, takže to pro vás může být chvílemi matoucí. Nebylo jednoduché vynechat všechny důležité části tak, jak jsem o to byl požádán, takže se omlouvám za neobvyklou úpravu. Mám k dispozici nezkrácený přepis rozhovoru (celkem 49 stran s mými nákresy jejího těla a vybavení) a také mám několik kazet s celým rozhovorem, ale dokud nebudu mít svolení Lacerty, nezveřejním je. Posílám zkrácenou, ale i tak fascinující, verzi rozhovoru čtyřem spolehlivým kamarádům z Finska, Norska, Německa a Francie a doufám, že rozhovor přeloží do svých i dalších jazyků a doufám, že si tento dokument přečte co nejvíce lidí a porozumí mu. Pokud se vám dostane do rukou, prosím, pošlete ho emailem svým přátelům nebo ho vytiskněte a rozdejte ho.  (Často ve svých materiálech v souvislosti s problematikou reptiloidního faktoru na planetě Zemi upozorňuji na tzv. "Dokumenty Lacerta". Nezávislý internetový magazín Matrix -2001 vám nyní tento materiál exkluzivně přináší k vašemu studiu v českém překladu. J.CH.).

 

        Potvrzuji také, že během našeho rozhovoru, který trval 3 hodiny a 6 minut, mi Lacerta předvedla různé své "paranormální" schopnosti, které ovládá její rasa, jako je telepatie a telekineze (včetně pohybování mojí tužkou, kterou nechala "tancovat" po stole, aniž by se jí dotkla, a vznášení jablka asi 40 centimetrů nad svýma rukama) a jsem si absolutně jistý, že to nebyly triky. Následující text je zajisté těžko uvěřitelný pro někoho, kdo to sám nezažil, ale skutečně jsem se spojil s její myslí a jsem si zcela jistý, že všechno, co během našeho rozhovoru uvedla, je naprostá pravda o našem světě.

        Když si ale sám procházím tuto verzi rozhovoru, kterou jsem sám zkrátil, a mnohem víc, mám silný dojem, že všechno zní bohužel dost neuvěřitelně, než aby to byla pravda. Všechno se to jeví jako příběh sci-fi z televize nebo z kina a pochybuju, že někdo mi tuto zkušenost uvěří. Prosím, přečtěte si tento přepis rozhovoru a zamyslete se nad ním, možná v těch slovech spatříte pravdu.

        S Lacertou se znovu setkáme (ve stejném domě ve Švédsku) 23. dubna 2000, slíbila mi, že mi možná dá nějaký důkaz o své existenci. Zatím sbírám otázky, na které se jí zeptám. Možná mi dá svolení odhalit něco víc z odstraněných částí rozhovoru, které se týkají přicházející války.

        Věřte nebo ne, tolik na tom nezáleží (a doufám, že tomu uvěříte).

Ole K.


 

        Přepis rozhovoru (zkrácená verze)

        16. prosince 1999

 

        Otázka: Nejdřív ze všeho - kdo jsi a co jsi zač? Jsi nějaký mimozemský druh a nebo máš původ na této planetě?

       Odpověď: Jak můžeš na vlastní oči vidět, nejsem člověk jako ty a abych řekla pravdu, nejsem druhem ani savec (ačkoliv moje tělo má částečně znaky savce, které jsou výsledkem evoluce). Jsem žena z velmi staré plazí rasy. Jsme původem ze Země a žijeme tady už po milióny let. Jsou o nás zmínky v náboženských textech, jako je křesťanská bible, a staré lidské kultury si byly vědomy naší přítomnosti a uctívaly nás jako bohy, například staří Egypťané nebo Inkové a mnohé další.

       Vaše křesťanské náboženství neporozumělo naší úloze ve vašem stvoření, takže jsme ve vašich spisech zmiňováni jak "zlí hadi". To je omyl. Vaše rasa byla geneticky vytvořená mimozemšťany a my jsme byli víceméně jen pasivními pozorovateli tohoto urychleného procesu vývoje. Měli byste vědět (a někteří vaši vědci to tuší), že váš druh se vyvinul zcela nepřirozenou rychlostí během dvou až tří miliónů let.

       To je nemyslitelné, protože vývoj je mnohem pomalejší proces, pokud je přirozený, ale to jste nepochopili. Byli jste vytvořeni uměle, za pomoci genetického inženýrství, nikoliv námi, ale mimozemským druhem. Pokud se mě ptáš, jestli jsem mimozemšťan, musím říct, že ne. Jsme původem ze Země. Měli jsme a máme kolonie ve sluneční soustavě, ale náš původ pochází z této planety. Ve skutečnosti je to naše planeta, ne vaše, nikdy vaše nebyla.

 

       Otázka: Můžeš mi říct, jak se jmenuješ?

       Odpověď: To je těžké, protože váš lidský hlas není schopen vyslovit mé jméno správně (a špatné vyslovení našich jmen je pro některé členy našeho druhu velmi urážlivé). Náš jazyk se od vašeho velmi liší, ale moje jméno je - zkusím to říct měkce za pomoci vašich písmen - asi něco jako "Sssšjássšakkkasskchhhšhh" s velmi silným důrazem na zvuky "š" a "k". Nemáme křestní jména jako vy, jen jedno jedinečné jméno, které je rozděleno a charakterizováno způsobem vyslovení a které nedostávají děti (ty mají svá vlastní dětská jména). Jméno dostáváme během zvláštního obřadu v dospělosti, buď v době náboženského nebo rozumového "osvícení" nebo uvědomění (jak byste řekli). Ocenila bych, kdybys nezkoušel vyslovovat mé jméno. Prosím, říkej mi "Lacerta", to je jméno, které obvykle používám, když jsem mezi lidmi a když s nimi hovořím.

 

       Otázka: Kolik ti je let?

       Odpověď: Neměříme čas jako vy - astronomickými roky a otáčením Země kolem Slunce, protože obvykle žijeme pod povrchem planety. Naše měření času se odvíjí od pravidelně se opakujících cyklů v magnetickém poli Země a podle toho (abych to uvedla vašimi čísly) mi dnes je - jen to spočítám, 57 653 cyklů. Dosáhla jsem dospělosti a uvědomění před 16 337 cykly (to je pro nás velmi důležité datum). Podle vašeho měření je mi asi 28 let.

 

       Otázka: Jaký je tvůj úkol? Máte taky "práci" jako my?

       Odpověď: Vy byste asi řekli: Jsem zvídavá studentka sociálního chování vašeho druhu. Proto jsem tady a hovořím s tebou, proto jsem E.F. odhalila svou podstatu a teď tobě, a proto ti dávám všechny ty tajné informace a zkusím pravdivě zodpovědět všechny otázky, které máš napsané na všech těch papírech. Budu sledovat tvoje reakce a reakce ostatních tvého druhu. Máte mezi sebou na planetě tolik šílenců a lhářů, kteří tvrdí, že o nás vědí pravdu. O UFO, o cizích bytostech a tak dále a někteří z vás těmto lžím věří. Jsem zvědavá, jak bude lidstvo reagovat, až pravdu (kterou ti teď sdělím) zveřejníš, jestli ji zveřejníš. Jsem si celkem jistá, že každý z vás odmítne mým slovům uvěřit a doufám, že se mýlím, protože byste to měli pochopit, jestli chcete přežít nadcházející roky.

 

        Otázka: Četl jsem o tom celé tvoje prohlášení (které jsi dala E.F.), ale můžeš mi teď krátce odpovědět: Jsou UFO skutečné létající stroje řízené mimozemšťany nebo patří tvému druhu?

        Odpověď: Některé pozorované objekty UFO - jak je nazýváte, patří nám, ale většina ne. Většina "tajemných" létajících objektů na obloze nejsou technická zařízení, ale jen chybně vysvětlené přírodní úkazy, které vaši vědci nepochopili (jako jsou například spontánní záblesky plazmy ve vysokých vrstvách atmosféry). Nicméně některá UFO jsou skutečné objekty, které buď patří vaší rase (zejména armádě) nebo mimozemským druhům a nebo i nám (ale opravdu jen menšina spatřených objektů patří nám, protože jsme při našich manévrech v atmosféře obecně velmi opatrní a máme zvláštní způsob, jak naše lodě ukrýt).

        Pokud budeš číst zprávu o výskytu jasně kovově šedého objektu doutníkově válcovitého tvaru, o délce - jsou tři různé typy - řekněme mezi 20 a 260 vašich metrů, a tento objekt vydává velmi hluboké hučení a ten doutník má pět výrazně červených světel na kovovém povrchu (jedno nahoře, jedno uprostřed, dvě vzadu), pak je pravděpodobné, že někdo z vás spatřil jednu z našich lodí a to znamená, že byla buď částečně porouchaná a nebo že někdo z našich nebyl dostatečně opatrný. Máme také málo početnou letku létajících talířů, ale taková UFO většinou patří cizím rasám. UFO trojúhelníkového tvaru patří obvykle vaší armádě, ale k jejich výrobě používají cizí technologie. Pokud bys opravdu chtěl vidět jedno z našich zařízení, měl by ses dívat na oblohu nad Arktidou, Antarktidou a nebo asijskou pevninou (zejména nad horami).

 

        Otázka: Máte nějaký zvláštní znak nebo něco podobného, podle čeho se dá určit váš druh?

        Odpověď: Máme dva hlavní symboly, které reprezentují naši rasu. První (starší) symbol je modrý had se čtyřmi bílými křídly na černém pozadí (tyto barvy pro nás mají zvláštní náboženský význam). Tento symbol je používán určitými vrstvami naší společnosti, ale i tak je dnes dost vzácný. Vy lidé jste ho často použili ve svých starých textech. Další symbol je mystické stvoření, které byste nazvali "Drak", ve tvaru kruhu, se sedmi bílými hvězdami uprostřed. Tento symbol je dnes mnohem běžnější. Pokud uvidíš jeden z těchto symbolů na létající lodi válcovitého tvaru, kterou jsem popsala v předchozí odpovědi a nebo na nějakém podzemním zařízení, pak ta věc a nebo místo určitě patří nám (a radila bych ti, abys to místo co nejrychleji opustil).

 

        Otázka: Těch sedm hvězd, které jsi zmínila u druhého symbolu, jsou to Plejády?

        Odpověď: Plejády? Ne. Těch sedm hvězd jsou planety nebo měsíce a jsou symbolem našich bývalých sedmi kolonií ve sluneční soustavě. Hvězdy v popředí, modré pozadí a drak v kruhu představují tvar Země. Sedm bílých hvězd představuje Měsíc, Mars, Venuši a čtyři měsíce Jupitera a Saturnu, měli jsme tam v minulosti kolonie. Dvě kolonie jsou ale už opuštěné, a tak by teď spíš odpovídalo pět hvězd.

 

       Otázka: Když jsi mi nedovolila vyfotit tě - což by bylo velmi užitečné, abych mohl dokázat tvojí existenci a pravdivost tohoto příběhu, mohla bys podrobněji popsat sama sebe?

       Odpověď: Vím, že by bylo užitečné, abys mě vyfotil a dokázal tak autenticitu tohoto rozhovoru. Jinak vy lidé jste opravdu skeptičtí (což je dobře pro utajení činnosti na této planetě - nás a opravdových mimozemšťanů), takže i kdybys měl moje fotky, mnoho bytostí tvého druhu by řeklo, že to je podvrh, že jsem jen přestrojená lidská žena nebo tak něco (což by pro mě bylo velmi urážlivé). Pochop, že ti nemůžu dovolit vyfotit mě a nebo moje vybavení. Má to různé důvody, které nechci dál rozvádět, ale jeden z důvodů je utajení naší existence, další důvod je spíš náboženského charakteru.

       Nicméně si můžeš dělat nákresy, jak vypadám a nebo mého vybavení, které ti ukážu později. Můžu taky zkusit popsat sama sebe, ale pochybuju, že si ostatní tvého druhu budou moct představit, jak doopravdy vypadám jen z takového popisu, protože automatické popření existence plazího druhu a inteligentních druhů jiných, než jste vy sami, je součástí naprogramování vaší mysli. Ale dobře, zkusím to.

       Představte si tělo normální lidské ženy a máte prvotní obrázek mého těla. Stejně jako vy mám hlavu, dvě paže, dvě ruce, dvě nohy a dvě chodidla a proporce mého těla jsou asi jako ty vaše. Jsem žena, takže mám dvě prsa (i přes náš plazí původ jsme začaly naše děti v průběhu vývoje kojit - asi tak před 30 milióny let, protože to je to nejlepší, abychom udržely děti naživu. Stalo se to ještě v době, kdy žili dinosauři a o něco později jsme tento znak zdědily i my. To ale neznamená, že jsme skuteční savci), ale naše prsa nejsou tak velká jako u vašich žen, jejich velikost je u všech našich žen v podstatě stejná. Vnější rozmnožovací orgány mají obě naše pohlaví menší než lidé, ale jsou na první pohled zřejmé a mají stejnou funkci jako ty vaše (další dar, který nadělila evoluce našemu druhu).

       Na mojí pokožce převládá zeleno-béžová barva - spíš světle zelená, máme na pokožce a na obličeji nepravidelné hnědé tečky (každá tečka je velká asi 1-2 centimetry), tečky se liší podle pohlaví, ženy jich mají obecně víc, zejména na spodní části těla a na obličeji. V mém případě je můžete vidět jako dvě linky nad obočím, které vedou prostředkem čela, pak na tvářích a bradě. Moje oči jsou trochu větší, než je zvykem u lidí (proto můžeme ve tmě lépe vidět) a dominantou jsou velké černé panenky, které jsou obklopené malými jasně zelenými duhovkami (muži mají tmavě zelené duhovky).

       Panenky jsou ve tvaru štěrbiny a můžou měnit velikost od tenké černé čárky až po tvar oválu vejcovitého tvaru, když jsou široce rozevřené, protože naše oční sliznice je velmi citlivá na světlo a panenka se tomu musí přizpůsobit.  Máme zaoblené vnější ušní boltce, uši jsou ale menší a ne tak kulaté jako vaše, ale slyšíme lépe, protože naše uši jsou citlivější na zvuk (slyšíme také širší zvukové pásmo). Máme také sval nebo víčko, které může uši úplně zavřít (například pod vodou). Náš nos je špičatější a mezi nosními dírkami máme prohlubeň ve tvaru "V", která umožňovala našim předkům "cítit" teplotu. My už jsme tuto schopnost téměř ztratili, ale díky tomuto "orgánu" můžeme stále teplotu dost dobře odhadnout.

       Naše ústa jsou stejného tvaru jako vaše (ženy mají trochu větší ústa než muži), jejich barva je ale světle hnědá a naše zuby jsou zářivě bílé a silné, trochu delší a ostřejší než vaše savčí zuby. Nemáme různé barvy vlasů jako vy (je ale tradicí si vlasy v různém věku barvit) a naše původní barva je - jako ta moje - hnědá s odleskem zelené. Naše vlasy jsou hustší a silnější než vaše a rostou velmi pomalu. Naše hlava je vlastně jediné místo, kde máme nějaký porost.

       Naše tělo, paže a nohy jsou velikostí a tvarem podobné těm vašim, ale mají odlišnou barvu (zeleno-béžová, jako v obličeji) a v oblasti stehen (nad koleny) a na pažích (nad lokty) je pokožka částečně šupinatá. Máme pět prstů a jsou trochu delší a štíhlejší než lidské prsty a naše pokožka na dlani je hladká, nemáme čáry jako vy, ale má šupinatou strukturu a hnědé tečky (tečky na dlaních mají obě pohlaví) a nemáme otisky prstů jako vy.

        Když se dotkneš mojí pokožky, ucítíš, že je hladší než ta vaše ochlupená. Na horní části obou prostředníčků jsou malé ostré hroty. Nehty jsou šedé a obecně delší než vaše. Moje nehty nejsou tak dlouhé a kulaté při pohledu z profilu. To proto, že jsem žena. Muži mají ostré špičaté nehty, jejichž délka je někdy i 5-6 centimetrů. Dalším znakem se od vás velmi lišíme, to proto, že jsme plazího původu.

       Když by ses mě dotknul na zádech, ucítil bys pod mým oblečením dlouhou tvrdou stříšku. To není páteř, ale složitě tvarovaná vnější struktura složená z destiček a tkáně, která vede nad páteří od hlavy až na úroveň boků. Tato část je protkána obrovským počtem nervů a žil (destičky jsou asi 2-3 centimetry široké a velmi citlivé na dotek, to je také důvod, proč máme problém sedět na židli s opěrkou, jako je tato). Hlavním úkolem malých destiček (kromě role v naší sexualitě) je jednoduše regulace naší tělesné teploty, a když sedíme na slunci - přírodním nebo umělém, destičky se naplní krví a žíly se rozšíří, takže tělo slunce může ohřát naši plazí krev (která cirkuluje destičkami a pak naším tělem), teplota se zvýší o mnoho stupňů a to nám dává slastný pocit.

        Jaké jsou další rozdíly? Nemáme pupík, protože se rodíme jinak - na rozdíl od savců. Další vnější rozdíly jsou jen malé, myslím, že teď nemusím vše zmiňovat, protože většina není vidět, když jsme oblečení. Doufám, že popsání mého těla bylo dost podrobné. Radila bych ti, aby sis udělal nějaké nákresy.

 

       Otázka: Jaké oblečení obvykle nosíte? Předpokládám, že to, co máš na sobě teď, normálně nenosíš.

       Odpověď: Ne, oblékám si tyhle obyčejné věci jen když jsem mezi lidmi. Abych řekla pravdu, není pro mě moc pohodlné nosit takové oblečení na tělo, je to vždycky zvláštní pocit. Když jsme doma (myslím tím náš domov pod zemí) nebo na velkých prostorách na umělém slunci a když jsme pohromadě s blízkými našeho jména, jsme obvykle nazí. Šokuje tě to? Když jsme na veřejnosti a ve společnosti ostatních mojí rasy, nosíme velmi volné a lehké oblečení, vyrobené z jemného lehkého materiálu. Jak jsem ti řekla, mnohé části našeho těla jsou citlivé na dotek, zejména malé destičky na zádech, takže se necítíme pohodlně v upnutém oblečení, protože se můžeme poranit. Muži a ženy mívají často stejné oblečení, ale liší se barvami podle pohlaví.

 

       Otázka: Říkala jsi "s blízkými našeho jména". To znamená s tvojí rodinou?

       Odpověď: Ne, doopravdy ne. Vy byste možná řekli "rodina", ale tím myslíte jen ty vašeho druhu, kteří k vám náleží geneticky, jako otec nebo matka a dítě. Jak už jsem řekla, máme velmi složité a jedinečné jméno. Vyslovení části takového jména je absolutně jedinečné a žádná jiná bytost takové jméno nemá, ale část jména (prostřední část) je vyslovována tak, že ostatní vědí, do jaké "rodiny" (musím použít to slovo, protože to správné pojmenování ve slovníku nemáte) patřím.

       To ale neznamená, že všichni z takové skupiny jsou se mnou geneticky spříznění, protože skupiny jsou obvykle velmi velké, je nás 40-70. Taková skupina obvykle zahrnuje genetické příbuzné - pokud se někdo z nich nerozhodl skupinu opustit, ale pouto s otcem a matkou je obvykle tím nejsilnějším. Bylo by pro mě velmi složité vysvětlit ti náš velmi starý sociální systém, který je komplikovaný a strávili bychom hodiny a hodiny vysvětlováním jen těch základních věcí. Možná se zase setkáme jindy a můžu ti všechno podrobně vysvětlit.

 

       Otázka: Máš ocas jako normální plazi?

       Odpověď: Vidíš nějaký? Ne, nemáme viditelný ocas. Když by ses podíval na naši kostru, na konci naší páteře za pánví bys viděl malou kulatou kost. Je to neužitečný pozůstatek po ocasu našich předků, ale není viditelný zvenčí. Ale naše embrya mají během prvních měsíců vývoje ocásky, ale ty před porodem zmizí. Ocas má smysl jen u nevyvinutých druhů, které se snaží chodit po dvou a musí za pomoci ocasu udržovat rovnováhu, ale naše kostra se během vývoje proměnila a naše páteř je skoro stejná jako vaše, takže nepotřebujeme ocas, abychom se udrželi na nohou.

- pokračování -

Poznámka: "Dokumenty Lacerta" reprezentují alternativní pohled na některé nastíněné skutečnosti. Neexistuje žádný důkaz o jejich pravosti či naopak.  Rozhodně je třeba brát jejich obsah s velkou dávkou rezervy a s opatrností a také ponechat si svůj vlastní názor a pohled na danou věc. Míra pravdivosti prezentovaných skutečností je velmi relativní, takže by měly sloužit pouze jako nástroj dalšího bádání, ale rozhodně by neměly být brány čtenářem za bernou minci jako nějaké jasné faktum. (J.CH.).


Translation ze švédského do anglického jazyka: Chris Pfeiler

(c)2008 Translation do "CZ": Kateřina Miltner

Další díly