DECHBEROUCÍ RAGNARÖK III. - LOKIHO POMSTA II. (4)

Serrano vypráví toto tajemství těm, kdož mají uši k slyšení.

„Dne 23. listopadu 1978 pořídila NASA satelitní snímky severního pólu v infračerveném spektru jevící okrouhlý otvor. Stalo se tak ze satelitu ESSA 7 a jen při jednom přeletu, není tudíž snadné to zopakovat kvůli husté pokrývce mraků nad pólem. Pod nimi se zjevil obrovský okrouhlý otvor. Podle Eugenia Siragusy je třeba si Zemi představit jako kosmickou buňku, která „se každých šest měsíců na pólech otevírá, aby se nadechla a pak tyto otvory opět o pár dnů později uzavírá.“ Spontánně pak okamžitě vyvstává otázka: „Proč žádná velmoc, od katastrofálního selhání admirála Byrda v roce 1946, nevznesla nikdy nárok na oblast Neuschwabenlandu, nevylodila se a nepátrala tam ani ji neprozkoumala?“[25]

Amazing Stories (únor 1927)

Po válce byly admirálu Karlu Doenitzovi neustále připisovány výroky, jež učinil během norimberského procesu ohledně německé ponorkové flotily, která vystavěla ráj na zemi v nedobytné pevnosti, kterou nikdy nikdo nedobude. Operace Highjump započala nedlouho poté a Doenitz, který během války potopil velkou část spojeneckých obchodních lodí a zabil bezpočet nebojujících příslušníků vojska vedením neomezené ponorkové války, byl poslán do vězení jen na deset let… Podle Serrana – se ostatky "Třetí říše" usadily v Novém Jižním Grónsku, navázali spojenectví s mimozemskými bytostmi, a kolonizovali už i jiné světy včetně Měsíce. Nejde o příběh z časopisu Amazing Stories. Se Serranem, čilským velvyslancem, bylo na královských dvorech, nevysvětlitelně zacházeno jako s představitelem světové velmoci.

Končí slovy:

„Nejzazší skutečnost levotočivé svastiky se nenaplňuje v tomto časoprostorovém kontinuu. Tedy nikoliv cesta, nýbrž obrat k vyjití z máji a samsáry,[26] z demiurgického časoprostoru a umístit se do středu, tedy Černého slunce, směrem k jiné realitě, směrem k věčnosti, již nazýváme zelený blesk a který jest poslední květinou.[27] Současně pravotočivá svastika umožňuje dobrovolný návrat z avataru tulku válečníka, siddha divya, na časoprostorovou pláň samsáry. Pokud koloběh svastiky víří fantasmagorickou rychlostí, transformuje se do vimanu, ruší zákony gravitace, umožňuje skok do jiné dimenze.“[28]

„A to je další důvod, proč Kalki, poslední avatar, sedí na bílém koni, s planoucím mečem komety v pravé ruce (kometa Phaeton), čekaje na návrat Loherangrina,[29] černokrké labutě z ledovců jižního pólu, neustále bojuje po našem boku až do úplného vítězství, dokud neodejdeme pryč, neboť i my zrychlujeme.“[30]

Dva lidé se v následujícím verši navzájem urážejí pro pobavení publika a jde o integrální součást kulturního fenoménu jednadvacátého století známého jako hip hop. Skladba se jmenuje Battle Rap a oblíbily si ji všechny hlavní hvězdy rapové hudby. Až do šestnáctého století to byl rovněž vrchol zábavy v hodovních síních Norů. Nazýval se tam flyting.[31] „V anglosaské Anglii se flyting odehrával v hodovní síni. Vítěz byl označen podle reakcí lidí přihlížejících slovní půtce. Vítěz mohl na znamení vítězství vypít velký pohár piva nebo medoviny, a pak toho, co prohrál, právě tak přizval k truňku…“[32] V básni Baldrs draumar je to Baldrovo dvojče, jeho bratr Höðr, jemuž je předurčeno, aby zabil Baldura úplně sám, bez pomoci Lokiho. Jenže proroctví vysloví nikdo jiný než Lokiho matka, mezi něž patřily i další tři děti, vlk Fenris, had Midgard a Hell, což jest důvod, proč Odin, když si uvědomí, kdo tato žena je, řekne:

„Nejsi čarodějnice,
ani vědma,
jsi však matkou
těch tří obrů.“
[33]

Odin uhání na Sleipnirovi do Hellu, aby vyhledal radu od čarodějnice o nočních můrách, jež mučí jeho syna Baldura. To, co však nalezl, jest zdrojem veškerých nočních můr bohů i lidí, nepomíjející zášť a hlad po pomstě, které věčně hoří v srdci Lokiho za tvrdý trest, který Ásové uvrhli na Lokiho. Čarodějnice praví k Odinovi:

„Jeď domů, Óðinne,
a buď pyšný:
mnoho lidí se navrátí
zpět na návštěvu,
až se Loki osvobodí,
vyklouzne z pout,
a osud bohů se
naplní, a všechno rozdrtí.“
[34]

Ve dvaatřicátém verši Völuspá, neboli Vědmina věštba, týkajícím se Baldurova osudu, je znovu předpovězeno:

„Zřela jsem, jak Baldrovi,
Ódinovu synu,
určena byla
krvavá oběť.
Na pláni vysokou
jsem viděla vyrůstat
větévku zelenou
zdobného jmelí.
Z toho prutu,
jenž útlý zdál se,
zbraň hrozná vzešla,
Höd jí hodil.“
[35]

Lohengrin

Lokiho pře, Lokasenna, vypráví skutečný příběh, proč byl Loki spoután a obžalován v mnohem pozdější Prozaické Eddě zinscenoval Baldurovu vraždu, třebaže podle věštby vědmy bude Baldur spolu s Höðrem jedni z mála Ásů, kteří přežijí Ragnarök… Všechno to začne, když zřejmě opilý a dozajista žárlivý Loki zabije pro zábavu během slavnosti obsluhujícího chlapce Fimafenga a Ásové pak konečně odstranili zabezpečení z „pozoruhodného kotle“, který uměl uvařit pivo pro každého z nich dle libosti. Ásy to však nikterak nepobavilo a Loki byl ze slavnostní síně vyhnán, avšak když venku slyší, jak se vychloubají svým válečným hrdinstvím a mluví o něm špatně, vstoupí tam znovu a dožaduje se poháru.[36]

-pokračování-

---------------------------------------------------------

 

PRAMENY:

[25] dtto. str. 499.

[26] Májá je příčinou utrpení člověka a jeho neschopnosti být šťastný. Vlivem máji člověk zapomíná na svou božskou podstatu. Májá je popisována jako překážka, kterou je nutné překonat, chceme-li dosáhnout osvícení, mókša, a tím vysvobození s koloběhu zrození a smrti, samsáry.

[27] Srv. Miguel Serrano: Maya: Reality Is An Illusion & Other Essays In Esoteric Hitlerism. Hermitage Helm Corpus 2015. Dále srv. Miguel Serrano: The Ultimate Flower. Viking Press 1983.

[28] Adolf Hitler the Ultimate Avatar, str. 501.

[29] Lohengrin.

[30] Adolf Hitler the Ultimate Avatar, str. 502.

[31] Flyting je rituál, poetická výměna urážek praktikovaná především mezi 5. až 16. stoletím. Kořenem je staroanglické slovo flītan, „hádka“. Příklady flytingu se nacházejí v norské, keltské, anglosaské i pozdější středověké literatuře zahrnující jak historické, tak i mytologické postavy. Výměna se stává silně provokativní, často zahrnuje obvinění ze zbabělosti nebo sexuální zvrácenosti. Skandinávská literatura obsahuje příběhy flytingu mezi bohy. Například Lokasenna, jedna z básní Poetické Eddy, ukazuje scénu, v níž bůh Loki urazí ostatní bohy v hale Aegiru, a báseň Hárbarðsljóð, ve které Hárbarðr (obecně považovaného za Odina v přestrojení) zapřádá flyting s Thorem.

[32] Quaestio: selected proceedings of the Cambridge Colloquium in Anglo-Saxon, Norse, and Celtic. Sv. 2-3, str. 43-44. University of Cambridge, 2001.

[33] Edda. Argo, Praha 2004.

[34] Ibid.

[35] Vědmina věštba / Völuspá, verš 32. Edda. Argo, Praha 2004.

[36] Ibid., Lokasenna.

Další díly