DECH ŽIVOTA

Hargas Margaret

Hargas Margaret

autor

16.09.2019 Esoterika

Každý z nás si je vědom toho, že funkce dýchání je nezbytná pro tělo a pro udržení života. Je to zdroj vzácné energie - životní esence -, kterou používáme k udržení sebe a růstu v našem fyzickém a psychickém prostředí. Dýchání poskytuje buňkám kyslík a umožňuje tělu eliminovat odpadní produkt buněk - oxid uhličitý. Plíce vydýchají 25 % veškerého tělesného odpadu - velmi vysoké procento, když si uvědomíte, že na plíce obvykle nemyslíme jako na vylučovací orgán. Dýchání také ovlivňuje naši imunitní funkci, duševní čistotu a bdělost, vitalitu a úroveň energie.

Dech je ze zřejmých důvodů již dlouho spojován s lidskou myslí jako životní esence, která je vtažena do našich těl s naším prvním nádechem a odchází s naším posledním výdechem. Klasická orientální medicína skutečně popisuje životně důležitou životní sílu, nebo univerzální energii, jako přijatou do těla dechem. Plíce pak extrahují tuto životní substanci ze vzduchu, čímž ji zpřístupní pro tělo. Staří Číňané nebyli jedinou civilizací, která spojovala dech s životně důležitou silou. Od starověkých Řeků máme slovo "pneuma", což znamená duch i dech. V angličtině znamená toto slovo životně důležitou životní sílu. Z latiny pochází slovo "spiritus". Toto jedno slovo bylo použito k vyjádření dechu, dechu života, duše, mysli, ducha a odvahy (zajímavé). Odvozená jsou slova inspirovat, usilovat a vypršet; slova vztahující se nejen k fyzickým procesům, ale také k lidskému srdci a duši.

Staří Egypťané, kteří předcházeli řeckým i římským civilizacím, spojovali dech se spojením lidí s božským a věčným - "sahu". Toto slovo bylo různě používáno k označení dechu, duše nebo vyššího já. Byl to také termín pro „božské fluidum“, látku, která dává život lidským bytostem. Védská tradice starověké Indie, která vzkvétala zhruba ve stejnou dobu jako egyptská kultura, používá "atma", což znamená dech i duši. Toto starověké slovo, vztahující se ke starému řeckému slovu "atmos" („dech“), přežívá v moderním německém jazyce jako sloveso, které znamená „dýchat“.

Ze sanskrtu přichází slovo "prána", což znamená dech a životní sílu společnou všem živým věcem. "Pranayama" je systém dýchacích technik používaných v mnoha prvcích jógy. "Praanayama" se také používá k probuzení kundalini, což je božský oheň a ženský aspekt božského principu. Kundalini je obvykle představována jako stočený had a sídlí ve spodní části páteře. Dýchací techniky se samozřejmě používají v mnoha oborech k léčebné práci a dokonce i pro psychickou projekci. Je zajímavé, že v kosterním systému těla je mechanismus, který se nazývá kraniálně-sakrální pumpa. Kraniální se samozřejmě týká kostí, které tvoří lebku, a sakrální se vztahuje ke křížové kosti, trojúhelníkové kosti v dolní části páteře. Slovo "sacrum", mimochodem, pochází z latinského slova "posvátný", což je zajímavý křížový odkaz na sídlo energie kundalini. Tento mechanismus pumpy zajišťuje cirkulaci mozko-míšního moku, který vyživuje struktury nervového systému, odvádí odpad a tvoří barieru pro tyto vzácné orgány.

Čerpání mozko-míšního moku způsobuje stálý rytmus vdechování a výdechu. Pohyb dechu jemně a nepatrně pohání křížovou kostru a klínovou kost lebeční. Klínové kosti jsou ve skutečnosti dvě strany stejné kosti, která prochází přes celou šířku lebky. Tradice Huna, která je zachována v polynéské kultuře, je nám známa jako nauka o Kahuně, legendárních mistrech živlů. Používá dech k dosažení zázraků a k tvoření. Nadechnutím přijímá životní sílu známou jako mana. Slovo "mana" je také definováno jako oběť, zmocnění, uctívání, láska a touha. Mana také odkazuje na autoritu, dovednosti a schopnosti. "Mana" je kořenem slov pravdy, uctívání, myšlenek, rozjímání, důvěry a času. Je to "mana", která otevírá komunikaci mezi emocemi, intelektem a vyšším já a integruje je. Díky dechu tedy život začíná, je udržován a vylepšován.

 

Dýchat efektivněji     

Z praktičtějšího a fyzičtějšího hlediska jsou naše dýchací návyky obecně méně účinné. Fyzický akt dýchání je obvykle považován za samozřejmost. Předpokládá se - pokud se o tom vůbec uvažuje - že nádech a výdech nelze provádět špatně. Bohužel, časem, napětím, špatnými posturálními návyky a omezujícím oblečením ztrácíme přirozené dechové vzorce, které jsou v raném dětství spontánní. Dech by měl být nasáván a účinně vypuštěn. K tomu musíme použít celé plíce. Plíce jsou poměrně velké a vyplňují hruď od klíční kosti až po dno žeberné klece. Pokud položíte ruce na hrudník a normálně dýcháte, měli byste cítit vzestup a pád hrudníku. Obvykle se však s dýcháním pohybuje pouze horní část hrudníku a ramena. Správně byste měli cítit expanzi a kontrakci po celé hrudi, po stranách a přes část zad. Čím je expanze plic úplnější, tím větší je množství vitálního kyslíku a tím větší množství zbytků je odstraněno z plic při výdechu.

Hluboká a dlouhotrvající inhalace zívnutí je automatická reakce těla na nahromadění odpadu oxidu uhličitého v krevním řečišti, způsobené mělkým dýcháním. Dýchání také ovlivňuje naši zrakovou ostrost, což každý, kdo zadržuje dech, dokud neuvidí skvrny, může dosvědčit! Dýchání souvisí také s naší emoční pohodou. Náš emoční stav má vliv na naši rychlost dýchání a objem. Představte si na okamžik rychlé, drsné dýchání při hněvu. Je zřejmé, že emoce ovlivňují dýchání. Naopak, pokud napodobujete tento nebo jakýkoli jiný typ emoce, můžete začít vytvářet fyzické a psychologické změny, ke kterým dochází u této emoce. Dýchání přirozeně neomezeným způsobem je důležitým a snadným prostředkem ke zlepšení mnoha aspektů našeho fyzického, psychologického a duchovního nastavení. Je na nás zda využijeme toto porozumění k naší plné kapacitě, ke zlepšení našeho zdraví, zvýšení naší mentální jasnosti a strukturování našeho fyzického a emočního zdraví.

 

Dechové cvičení     

Začněte hned teď a denně stravte nějaký čas v tiché koncentraci na váš osobní dechový vzorec. Koncentrujte se, položte ruce na spodní část žeber, zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Pokud dojde ke změně vašeho osobního dýchacího vzorce, udržujte svou koncentraci. Dýchejte po krátkou dobu normálně. Poté ještě jednou s rukama na spodní části žeber několik minut mručte jakoukoli melodii. V rukou pocítíte vibrace. Vraťte se ke svému osobnímu dechovému schématu a poznamenejte si všechny změny.