"COVID-19" JAKO NOVÝ MODEL SVĚTA

Kniha „COVID-19: The Great Reset“ se některými nazývá „Kniha roku“, jinými „Skandál roku“. Pokud si jí přečtete pozorně, zjistíte, že oba názvy jsou pravdivé.

V současné době jsou Spojené státy (a upřímně řečeno, nejsou v tom ani zdaleka sami), téměř zničeny karanténním opatřením namířeným proti „kvazi-koronavirové pandemii". Ovšem Donald Trump této filozofii bránil od samého začátku. Výsledkem byl bezprecedentní volební podvod, který ve své razanci přesáhl všechny možné myslitelné hranice únosnosti a v konečném měřítku i představivosti. Odstranit Trumpa ze všech vlivných politických pozic za každou cenu - jednoznačný "stranický" závazek. To všechno otevřeně, nestoudně a nemilosrdně v zájmu neomezené diktatury finančního kapitálu.

Před pár dny jsem si v jednom z posledních čísel ruského časopisu „Ogoňok“ (č.48 vyd. 7. prosince 2020) přečetl velmi zajímavý článek od Dmitrije Kozyreva. Jeho nadpis byl zcela výmluvný – „Nikoliv spiknutí. Karanténa jako politický model.“ Proč mne tento materiál zaujal? „Ogoňok“, je již několik desetiletí součástí vnitřní vydavatelské infrastruktury nakladatelství „Kommersant“, které je v Rusku považováno za jednu z nejvlivnějších mediálních struktur. Nakladatelství „Kommersant“, jak se sluší na pevné vydavatelské sdružení buržoazně-liberálního typu přesvědčování, nijak zvlášť neupřednostňuje tzv. konspirační teorie, nebo jiné alternativní vědecké a teoretické přístupy.

VLEVO: Klaus Schwab                                    VPRAVO: Thierry Malleret

Proto mne to zaujalo, neboť článek od Dmitrije Kozyreva byl takového charakteru, který se vymykal veškerým dosavadním standardům ruské vydavatelské korporace „Kommersant“. Tento článek je určitým specifickým pohledem na publikaci „COVID-19: The Great Reset“ od autorů Klause Schwaba a Thierryho Mallerta. Tato 280stránková práce byla zveřejněna 9. července 2020 a během následujícího půl roku odstartovala ty nejkontroverznější recenze jaké si jen dokážeme představit. Nevím, jak tomu je u nás, ale třeba v Rusku byla kniha mimořádně živě komentována. Navíc, a to je potřeba poznamenat, významná část rusky hovořících komentátorů považuje práci Schwaba a Mallereho z pozice „konspiračních teorií“. Jak jsem již naznačil, tento přístup není pro komentátory z dílny „Kommersant“ příliš typický.

-------------------------

 

„Mnoho lidí se ptá, kdy se konečně budeme moci vrátit do normálního života. Stručně řečeno: nikdy! Vytváří se „nová normálnost“, radikálně odlišná od té, kterou postupně opouštíme“.

Tento citát jsem vybral z výše uvedené knihy: „COVID-19: The Great Reset“. A její autoři (Klaus Schwabosoba, která vytvořila a organizuje nechvalně známé „Fórum v Davosu“ a levicově futurologický novinář Thierry Malleret), vysvětlují: „…nyní nebude žádný majetek, žádné peníze, žádná demokracie, neboť jsme úmyslně a úspěšně zničili svět do té míry, že již není cesty zpět.“

O čem jsou přesvědčeni tzv. „konspirační teoretici“? O tom, že hrstka mocných lidí sedící někde za pomyslným horizontem v „šedé zóně“ našeho světa, krok za krokem realizují dlouhodobý program ničení našich životů. Je jim to umožněno díky jejich neomezené moci. Všichni veřejně aktivní lidé s tímto druhem smýšlením jsou buď vystavováni obecnému posměchu nebo dokonce i chytře vedenému způsobu vyhrožování. Velmi často jsou konfrontováni s otázkou: „Kde máte důkazy o vašem spiknutí? Prezentujete jen a pouze své veskrze „ujeté“ závěry.“ A tím veškerá konverzace končí.

Pokud se ale vše děje otevřeně, bezostyšně a knihy manifestů jsou psány… Pokud slogany nebo vzorce z prezentované publikace již dlouho existují v projevech kanadského premiéra Justina Trudeauva či lidí z volebního týmu Joea Bidena zohledňující instalaci nové „sociální normálnosti“, pak už nejde o spiknutí. Jde o pokus nás definitivně zastrašit. Oni již nepokrytě veřejně deklarují: „My jsme uspěli a vy jste selhali a jste bezmocní“. V tomto kontextu si položme otázku: "Kdo jsou tito lidé, kteří si myslí, že již vyhráli“?

V mnoha komentářích vztahujících se ke knize „The Great Reset“, se objevují taková jména jako Jeff Bezos, rodina Waltonových, Mak Zuckerberg, Bill Gates, a to samozřejmě není náhoda. To všechno jsou postavy, které se každoročně v lednu schází ve Schwabově Davosu na jedné a té samé konferenci (letos se o nás bez nás bude jednat v termínu 26. – 29. ledna 2021). I když samozřejmě existují i jiná podobná mezinárodní fóra, jež spojují ty samé nejbohatší a nejvlivnější skupiny obyvatel naší planety, komentátoři Schwabovy knihy nám připomínají:

Davos je místo kam miliardáři přijíždějí vysvětlovat milionářům, jak by měli chudí žít.“.

Bez komentáře….

Velmi zajímavou otázkou však je, co s tím má společného virus v názvu citované knihy? A kanadský Trudeau vysvětluje:

Virus se hodil, „tato pandemie nám dala příležitost restartovat svět.“

Schwab velmi jednoduchým způsobem říká, že pandemie ukázala, „…jak rychle můžeme změnit náš dosavadní životní styl“. A také naléhá na politiky, aby se nezbavovali omezení, nerušili karantény, bez ohledu na to, jak velký odpor to může vůči nim vyvolat. Doslova uvádí, cituji:

„Problém desynchronizace mezi dvěma skupinami (osobami s rozhodovací pravomocí a veřejností), jejichž horizont je velmi odlišný, je akutní a nebude snadné jej zvládnout v souvislosti s pandemií ... Mohou se důsledku stresu stát  „neposlušnými “: Přijmeme režim izolace? Je většina z nás připraveni dodržovat pravidla, nebo ne? “

Schwab říká, že odpor neposlušných musí být potlačen mnoha způsoby. Například zmiňuje nutnost zavedení dokumentace o „koronavirové bezinfekčnosti“ společný pro mnoho zemí, v důsledku, něhož buďto budou nebo nebudou moci lidé cestovat za hranice svých zemí. Ale je toho mnohem více. Navíc se jim podařila další a velmi mrzutá věc. Rozhádat občanskou společnost mezi sebou. Mnozí komentátoři, v souvislosti se Schwabovou publikací, nyní analyzují pokus vyvolat obrovskou globální paniku ke kterému mělo dojít již v roce 2009 v kontextu s „prasečí chřipkou“, ale tenkrát se jim to ještě nepodařilo - k panice nedošlo. A dnes, díky dominanci sociálních sítí a jejich obětí, ve chvíli když došlo k další epidemií, přišlo jim to velmi vhod.

A zde se nabízí jedno velmi zajímavé srovnání. „Prasečí chřipka“, jak uvádějí oficiální americké údaje ovlivnila 1,4 miliardy lidí. To znamená, že podle tohoto ukazatele šlo o 25x horší situaci než u aktuálního koronaviru. Pomalu ale jistě se také ukazuje, že úmrtnost na „prasečí chřipku“ byla mnohem vyšší, než je tomu u současného „COVID-19“. A já bych tomu věřil, zvláště poté, co ministr „Hurvínek“ veřejně přiznal, že do statistiky úmrtí na koronavirus se započítávají například oběti dopravních nehod v případě, že takový člověk byl pozitivně testován na koronavirus.

V neposlední řadě stojí za to upozornit na časopis „The American Thinker“, který nás upozorňuje na to, co je zřejmé: nejde ani tak o koronavirus, který ničí naši společnost, ale o samotná karanténní opatření, u kterých Schwab požaduje, aby byly se vší rozhodností a silou zaváděny k rozbití dosavadní sociálně-kulturní integrity naší společnosti.

"Americký institut pro ekonomický výzkum" (AIER) vypočítává škody z karantén, tento neustále aktualizovaný dokument se nazývá „Cena za uzamčení“. Ukazuje se, že nyní v USA došlo k prudkému nárůstu mnohých nežádoucích sociálních faktorů – míra duševních chorob, zneužívání drog, extrémní chudoba, podvýživa, nezaměstnanost, úmrtí na jiné druhy onemocnění nebo náhlých zdravotních příhod, krádeže a vraždy, bankroty atd. A pouze  blázen by si mohl myslet, že tato chmurná kritéria se netýkají, nebo nebudou týkat i jiných částí naší planety.

Ale buďme upřímní, na druhé straně se zase něco snížilo – průměrná délka života.

Je potřeba pochopit co se děje, k čemu dochází, a to i na příkladech ze světové historie. Tak například norský politolog Paul Steigan varuje, že Schwabův plán vykazuje znaky „znovuobjevujícího se fašismu v nové podobě“. Věří, že se tu doslova před našima očima v přímém přenosu vynořuje neomezená diktatura finančního kapitálu a třídní válka za masivního převodu moci a bohatství z dělnické a střední třídy k těm nejvýše postaveným v globální ekonomické hierarchii. A tak se od Schwaba v jeho citované knize můžeme dočíst i další pozoruhodnost, cituji:

 „Pokud se demokracie a globalizace rozšíří, pak pro samostatné státní útvary nezbude žádné místo.“

A to jako vážně? „…když se demokracie rozšíří“? Ve skutečnosti podle Schwaba nebude existovat to, na čem vývoj lidstva stojí po staletí, tedy co jsme tradičně nazývali demokracií a lidskými právy. Za občanskou společnost začínají rozhodovat skupiny „odborníků“, a to nejen v oblasti medicíny. A za nimi – a Schwab to říká přímo: „…by měly být globální korporace se ‚sociální odpovědností‘“. Tradiční státy a národy zůstanou minulostí (místo toho, by mělo dojít  k vytvoření jediné homogenní „biomasy“).

A tak jedna myšlenka, resp. vzkaz závěrem:

Schwabe, ještě jste nevyhráli. Radujete se předčasně“.

-----------------------------------------------------------------------------

 

Zde jsou k dispozici odkazy ke stažení citované publikace:

V anglickém jazyce: https://straight2point.info/wp-content/uploads/2020/08/COVID-19_-The-Great-Reset-Klaus-Schwab.pdf

V ruském jazyce: https://www.litlib.net/bk/135579/read