"COVID-19" A SÍTĚ 5G - TRANSMUTACE VIRU A LIDSKÁ IMUNITA (39)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

22.11.2021 Exkluzivně

Mnoho guvernérů radikálně navýšilo počet úmrtí starších lidí chybnou politikou

Další zásadní chybou, která zvýšila počet úmrtí, bylo rozhodnutí vedení států umístit infikované pacienty do pečovatelských domů, což bylo například v USA v rozporu s federálními směrnicemi.416 Podle analýzy "Nadace pro výzkum rovných příležitostí", která zahrnovala údaje nahlášené k 22. květnu 2020, došlo v průměru ke 42 % všech úmrtí na COVID-19 v USA v pečovatelských domech, domovech pro seniory a dalších zařízeních dlouhodobé péče.417 To je mimořádné, uvážíme-li, že tato skupina tvoří pouhých 0,62 % populace. Ošetřovatelské domovy jsou z velké části špatně vybaveny pro péči o pacienty infikované COVID-19.418 I když jsou nastaveny na péči o starší pacienty - ať už jsou obecně zdraví, nebo mají chronické zdravotní problémy -tato zařízení jsou zřídkakdy vybavena pro karanténu a péči o osoby s vysoce infekčními chorobami.

Je logické předpokládat, že smíšení infikovaných pacientů s neinfikovanými v pečovatelském domě by vedlo k přehnané úmrtnosti, protože starší lidé jsou mnohem náchylnější k úmrtí na jakoukoli infekci, včetně běžného nachlazení. Také jsme se brzy dozvěděli, že starší lidé jsou neúměrně náchylní k těžké infekci SARS-CoV-2. Přesto nařizování nakažených pacientů do pečovatelských domů s nejzranitelnější populací ze všech je přesně to, co se rozhodlo udělat několik guvernérů, včetně newyorského Andrewa Cuoma, pensylvánského Toma Wolfa, Phila Murphyho z New Jersey, Gretchen Whitmerové z Michiganu a Gavina Newsoma z Kalifornie.419 "ProPublica" 16. června 2020 zveřejnila vyšetřování, v němž srovnává newyorský domov důchodců, který se řídil Cuomovým chybným příkazem, s domovem, který to odmítl a rozhodl se místo toho postupovat podle federálních směrnic. Rozdíl byl markantní.420

Do 18. června přišel domov pro seniory "Diamond Hill" - který se řídil Cuomovým nařízením - o 18 obyvatel, kteří onemocněli COVID-19, a to díky nedostatečné izolace a nedostatečné kontrole infekcí. Polovina personálu (asi 50 osob) a 58 pacientů bylo infikováno a onemocnělo. Pro srovnání, Van Rensselaer Manor, pečovatelský dům s 320 lůžky, který se nachází ve stejném okrese jako "Diamond Hill" a který se odmítl řídit státními a nepřijal žádného pacienta podezřelého z nákazy COVID-19, nedošlo ani k jednomu úmrtí na COVID-19. Podobný trend byl pozorován i v jiných oblastech.

 

Ventilátory nepomohly a pouze zvýšily počet úmrtí

Zneužívání mechanické ventilace se neomezovalo pouze na nemocniční centrum Elmhurst v Queensu. Již v červnu 2020 vědci varovali, že u pacientů s COVID-19 umístěných na ventilátorech se zvyšuje riziko úmrtí, a přední odborníci naznačovali, že přístroje jsou nadužívány a že pacientům by se pravděpodobně dařilo lépe při méně invazivní léčbě. Podle jedné studie zemřelo více než 50 % mechanicky ventilovaných pacientů COVID-19.421 Přesto zůstala tato praxe rozšířená. V sérii případů 1 300 kriticky nemocných pacientů přijatých na jednotky intenzivní péče (JIP) v italské Lombardii byla invazivní ventilace prováděna u 88 % z nich, ale úmrtnost byla stále 26 %.422 Dále ve studii JAMA, která zahrnovala 5 700 pacientů hospitalizovaných s COVID-19 v oblasti New Yorku mezi 1. březnem 2020 a 4. dubnem 2020, se úmrtnost těch, kteří dostali mechanickou ventilaci, pohybovala v závislosti na věku od 76,4 % do 97,2 %.423

Podobně ve studii 24 pacientů s COVID-19 přijatých na jednotky intenzivní péče v oblasti Seattlu dostalo 75 % z nich mechanickou ventilaci a celkově polovina pacientů zemřela mezi 1 a 18 dnem po přijetí.424 Existuje mnoho důvodů, proč mají osoby na umělé plicní ventilaci vysoké riziko úmrtí, včetně toho, že jsou od počátku vážněji nemocné. Existují rizika spojená se samotnou mechanickou ventilací, včetně poškození plic způsobeného vysokým tlakem používaným přístroji. V případě syndromu akutní respirační tísně (ARDS) mohou být plicní vzduchové vaky naplněny žlutou tekutinou, která má "gumovitou" strukturu, což ztěžuje přenos kyslíku z plic do krve, a to i při mechanické ventilaci. Dalším významným rizikem je dlouhodobá sedace z intubace, ze které se někteří pacienti, zejména starší, těžko vzpamatovávají.

 

Dokonalá bouře chyb

Nové viry mají vždy největší dopad na začátku své existence, než se jejich dopad vyrovná. Nikdy předtím neviděný virus je jako dotyk jiskry se suchým dřevem. Na začátku hoří nejžhavěji, než poměrně rychle vychladne. U nového viru jsou nejzranitelnější zasaženi rychle. V případě SARS-CoV-2 byly suchým dřevem domovy důchodců. Vzhledem ke kombinaci toho, že zranitelní byli zasaženi jako první, a lékařské komunity, která špatně léčila ty, kteří onemocněli, byl počáteční nárůst úmrtí skutečný, i když nemusel být tak vysoký, jak byl. Nebýt systematického špatného lékařského zacházení v některých nemocnicích, rozšířeného chybného používání ventilátorů a nepochopitelného rozhodování hrstky státních guvernérů, mohl být počet obětí COVID-19 zanedbatelný. Když se všechny tyto faktory sečtou dohromady - bezohledné špatné zacházení s infekcí v ohniscích nákazy, jako je New York, rozhodnutí posílat nakažené pacienty do pečovatelských domů, skutečnost, že na infekci zemřelo jen málo zdravých lidí, a navíc to, že potenciální léčebné postupy byly a stále jsou aktivně potlačovány - velmi se to jeví jako uměle vyvolaná krize.

 

Sepse může být příčinou mnoha úmrtí na COVID-19 a chřipku

Sepse je život ohrožující stav vyvolaný systémovou infekcí, která způsobí, že tělo začne přehnaně reagovat a spustí nadměrnou a velmi škodlivou imunitní reakci. Řada studií ukázala, že sepse je stále častější. Ve Spojených státech amerických onemocní sepsí každoročně 1,7 milionu dospělých a téměř 270 000 jich v důsledku toho zemře.425 Ve skutečnosti mělo v době úmrtí sepsi 34,7 až 55,9 % amerických pacientů, kteří zemřeli v nemocnicích v letech 2010-2012.426 Podle dosud nejkomplexnější celosvětové analýzy je sepse každoročně příčinou každého pátého úmrtí - což je dvojnásobek oproti předchozím odhadům. Výzkumníci toto zjištění označují za "alarmující". Jak uvádí NPR: "Odhadují, že jen v roce 2017 zemřelo na sepsi na celém světě přibližně 11 milionů lidí z celkového počtu 56 milionů úmrtí. To je asi 20 % všech úmrtí."427 Významnou překážkou při studiu sepse je skutečnost, že ji mnozí lékaři přehlížejí jako příčinu smrti a neuvádějí ji v úmrtním listu. Přesto byla sepse identifikována jako hlavní příčina úmrtí na chřipku.

Jedním z problémů je, že příznaky sepse lze snadno zaměnit s nachlazením, chřipkou a COVID-19 - včetně dehydratace, vysoké horečky, zimnice, zmatenosti, zrychleného srdečního tepu, nevolnosti nebo zvracení a studené, lepkavé kůže. Mají však tendenci se rozvíjet rychleji, než byste normálně očekávali. Pokud není sepse rychle diagnostikována a léčena, může rychle přejít v selhání více orgánů a smrt. Těžká sepse je tradičně spojována s bakteriálními onemocněními. Stále častější příčinou těžké sepse se však celosvětově stávají viry - včetně COVID-19. Ve skutečnosti v červenci 2020 zemřel slavný broadwayský herec Nick Cordero na komplikace způsobené COVID-19, včetně septického šoku neboli sepse. Cordero není zdaleka jediný. Sepse je důležitým faktorem, který přispívá k úmrtí mnoha pacientů s COVID-19 - faktorem, o němž se dosud z velké části nevědělo. Podle Dr. Karin Molanderové, předsedkyně správní rady "Sepsis Alliance", "sepse je hlavní, ne-li nejčastější smrtelnou komplikací COVID-19".31 Sepse se vyskytuje spolu s COVID-19 tak často, že "Národní centrum pro zdravotní statistiku" vydalo aktualizované pokyny pro lékařské kódování obou stavů.428

U mnoha kriticky nemocných pacientů s COVID se rozvíjí virová sepse. Výzkumníci z Číny v časopise "The Lancet" napsali:

"V klinické praxi jsme si všimli, že u mnoha těžce nebo kriticky nemocných pacientů s COVID-19 se rozvinuly typické klinické projevy šoku, včetně studených končetin a slabých periferních pulzů, a to i v případě, že chyběla zjevná hypotenze. Pochopení mechanismu virové sepse u COVID-19 je opodstatněné pro zkoumání lepší klinické péče o tyto pacienty."429

Podle organizace "Sepsis Alliance" může být virová sepse obzvláště náročná, protože testy, které lékařům odhalí bakteriální sepsi, nemusí nutně odhalit virovou sepsi. Přitom abnormální životní funkce, včetně krevního tlaku, pulzu a dýchání, se mohou objevit jak u bakteriální, tak u virové sepse. Podle organizace "Sepsis Alliance" jsou "sepsí nejvíce ohroženi starší lidé, velmi mladí lidé a lidé s chronickými onemocněními nebo oslabeným imunitním systémem". Ačkoli postižení často trpí základními zdravotními potížemi, může postihnout i zdravé lidi. "Když zdravý člověk vážně onemocní sepsí, může to být tím, že jeho zdravý imunitní systém byl tak silný, že vyvolal cytokinovou bouři," vysvětluje "Sepsis Alliance".430 Cytokiny jsou skupinou bílkovin, které tělo používá ke kontrole zánětu. Pokud máte infekci, vaše tělo uvolňuje cytokiny, aby pomohlo bojovat se zánětem, ale někdy jich uvolňuje více, než by mělo. Pokud se uvolňování cytokinů vymkne kontrole, vzniká nebezpečná "cytokinová bouře", která úzce souvisí se sepsí. Bylo prokázáno, že protokol léčby sepse vyvinutý Dr. Paulem Marikem, který zahrnuje intravenózní podávání vitaminu C s hydrokortizonem a thiaminem (vitamin B1), výrazně zlepšuje šance na přežití v případech sepse.

 

Komorbidity jsou hlavní příčinou hospitalizací a úmrtí na COVID-19

Abychom byli spravedliví, oficiální příběh a statistiky uvádějí, že základní zdravotní potíže, jako je obezita, srdeční onemocnění a cukrovka, jsou klíčovými faktory úmrtí v důsledku COVID-19. Údaje však ukazují, že jsou více než jen přispívajícími faktory: Jsou hlavními příčinami hospitalizací a úmrtí. V jedné studii mělo více než 99 % osob, které zemřely na komplikace spojené s COVID-19, základní zdravotní potíže. Mezi těmito úmrtími mělo 76,1 % vysoký krevní tlak, 35,5 % cukrovku a 33 % srdeční onemocnění.431 Jiná studie odhalila, že mezi osobami ve věku 18 až 49 let hospitalizovanými kvůli COVID-19 byla nejčastějším základním onemocněním obezita, těsně před hypertenzí. Navíc šetření odhalila, že většina pacientů s COVID-19 má více než jeden základní zdravotní problém. Studie zkoumající 5 700 pacientů z New Yorku zjistila, že 88 % z nich mělo více než jednu komorbiditu. Pouze 6,3 % mělo pouze jedno základní zdravotní onemocnění a 6,1 % nemělo žádnou.432 Většina chronických onemocnění - zejména cukrovka a vysoký krevní tlak - má kořeny v metabolické dysfunkci, protože lidé s metabolickou dysfunkcí mají narušený imunitní systém.

 

Metabolické zdraví

Společnou nití spojující téměř všechny komorbidity COVID-19 je inzulínová rezistence. Inzulínová rezistence do značné míry souvisí s přechodem na průmyslově zpracované potraviny a se závislostí na sacharidech namísto zdravých tuků. Pravděpodobně nejzávažnějším přispěvatelem je však nárůst specifické omega-6 polynenasycené mastné kyseliny zvané kyselina linolová (LA). Tento tuk je obsažen v rostlinných olejích, které jsou přesněji označovány jako oleje ze semen. Ty před 150 lety neexistovaly, takže jejich spotřeba u nás bývala nulová. Dnes se zvýšila na průměrně asi 80 gramů denně. Nadměrná konzumace LA je mnohem nebezpečnější než nadměrná konzumace cukru, protože tyto tuky ničí metabolický mechanismus a zůstávají v těle po celá léta.

LA jsou vysoce zkažené a náchylné k oxidaci. Při oxidaci se tuk rozkládá na škodlivé dílčí složky, čímž LA přispívá k masivnímu nárůstu srdečních onemocnění, rakoviny, cukrovky, obezity a věkem podmíněné slepoty. Vytvářejí záněty a poškozují důležité tkáně, zejména mitochondrie, které jsou zodpovědné za vytváření většiny energie v těle tím, že přeměňují potravu a spojují ji s kyslíkem za vzniku ATP. Když máte vysoké hladiny LA, vaše mitochondrie jsou poškozené a ochromené a nemohou vašemu tělu poskytnout dostatek paliva na opravu poškození způsobených všemi záněty a oxidačním stresem. To vede k inzulínové rezistenci a rozvoji všech komorbidit, které pozorujeme u COVID-19.

 

Vysoký krevní tlak

Lékaři v Číně si rychle uvědomili, že téměř polovina osob umírajících na COVID-19 měla také vysoký krevní tlak neboli hypertenzi. K vyhodnocení této souvislosti použili vědci retrospektivní údaje z nemocnice v čínském Wuhanu, která se věnuje pouze léčbě této infekce.433 Po analýze údajů od 2 877 pacientů, z nichž 29,5 % mělo v anamnéze vysoký krevní tlak, zjistili, že ti, kteří měli vysoký krevní tlak, měli dvakrát vyšší pravděpodobnost úmrtí na COVID-19 než ti, kteří ho neměli. K nepříznivým výsledkům u pacientů s COVID-19 mohou přispívat i léky, které se běžně používají k léčbě potíží způsobených životním stylem, jako je vysoký krevní tlak, ale i cukrovka a srdeční onemocnění. Podle agentury Reuters:

Neúměrný počet pacientů hospitalizovaných kvůli COVID-19. ... má vysoký krevní tlak. Teorie o tom, proč je tento stav činí zranitelnějšími ... vyvolaly mezi vědci ostrou debatu o vlivu široce předepisovaných léků na krevní tlak. Vědci se shodují, že životně důležité léky ovlivňují stejné cesty, kterými se nový koronavirus dostává do plic a srdce. Rozcházejí se v názoru na to, zda tyto léky otevírají viru cestu, nebo před ním chrání... Jde o léky známé jako inhibitory ACE a ARB... Anthony Fauci - hlavní odborník americké vlády na infekční nemoci - v nedávném rozhovoru pro lékařský časopis citoval zprávu, podle níž je podobně vysoká míra hypertenze i u pacientů s COVID-19, kteří zemřeli v Itálii, a vyslovil domněnku, že jako urychlovač šíření viru mohou působit spíše tyto léky než základní onemocnění... Existují důkazy, že léky mohou zvyšovat přítomnost enzymu - ACE2 - který produkuje hormony snižující krevní tlak tím, že rozšiřuje cévy. To je za normálních okolností dobrá věc. Ale koronavirus se také zaměřuje na ACE2 a vyvinul hroty, které se mohou na enzym přichytit a proniknout do buněk ... Takže více enzymů poskytuje viru více cílů, což může zvýšit pravděpodobnost infekce nebo ji učinit závažnější. Jiné důkazy však naznačují, že zásah infekce do ACE2 může vést k vyšší hladině hormonu, který způsobuje zánět, což může vyústit v syndrom akutní respirační tísně, nebezpečné nahromadění tekutiny v plicích. V takovém případě mohou být ARB prospěšné, protože blokují část škodlivé účinky hormonu.434

To představuje pro pacienty i lékaře značnou výzvu, protože v současné době neexistuje významná shoda na tom, zda by pacienti měli tyto léky vysadit. "Centrum pro medicínu" založenou na důkazech při Oxfordské univerzitě v Anglii doporučuje přejít na alternativní léky na krevní tlak u pacientů, kteří mají jen mírně zvýšený krevní tlak a jsou vystaveni vysokému riziku COVID-19. Článek v časopise "NEJM" naopak zdůrazňuje potenciální přínos léků s tím, že by je pacienti měli užívat i nadále. Několik vědců, kteří tento článek napsali, však provedlo "rozsáhlý, průmyslem podporovaný výzkum antihypertenziv", poznamenává agentura Reuters.435 Dr. Kevin Kavanagh, zakladatel skupiny na obranu pacientů "Health Watch USA", se domnívá, že by bylo nerozumné nechat vědce financované farmaceutickým průmyslem, aby v současné době udávali klinické pokyny. "Ať se pokusí rozhodnout jiní, kteří nejsou ve střetu zájmů," říká.

Zajímavé je, že zatímco některé studie zjistily zvýšené riziko úmrtí na COVID- 19 u diabetiků, kteří užívají statiny, jiné studie zjistily ochranný účinek. Ať už statiny zvyšují riziko úmrtí u těžkých forem COVID- 19, nebo ne, nechrání vás před kardiovaskulárními chorobami, jak je zamýšleno a jak chce Big Pharma věřit, a zvyšují riziko dalších negativních zdravotních stavů. Vzhledem k tomu, že existují strategie, které můžete použít doma, abyste snížili riziko závažného onemocnění a chránili své zdraví, je obvykle zbytečné a pravděpodobně i nebezpečné vyhledávat statinové léky.436

-pokračování-

---------------------------------------------------------------

 

PRAMENY:

416. https://www.breitbart.com/politics/2020/06/22/exclusive-seema-verma-cuomo-other-democrat-governorscoronavirus-nursing-home-policies-contradicted-federal-guida/?fbclid=IwAR1XoAVEI4TzcoKbeVjbJk92WTdO6Qf-kPKTUIvotc9aDpcjW1VfrITW_RU
417. https://www.forbes.com/sites/theapothecary/2020/05/26/nursing-homes-assisted-livingfacilities-0-6-of-the-u-s-population-43-of-u-s-covid-19-deaths/?sh=30a0049f74cd
418. https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/workforce-and-safety-in-long-term-careduring-the-covid-19-pandemic-43fc5d50
419. https://nypost.com/2020/04/23/nursinghomes-cant-reject-coronavirus-patients-cuomo-says
420. https://www.propublica.org/article/fire-through-dry-grass-andrew-cuomo-saw-covid-19-threat-to-nursinghomes-then-he-risked-adding-to-it
421. https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-0283
422. https://www.doi.org/10.1001/jama.2020.5394
423. https://www.doi.org/10.1001/jama.2020.6775
424. https://www.doi.org/10.1056/NEJMoa2004500
425. https://www.cdc.gov/sepsis/clinicaltools/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fsepsis%2Fdatareports%2Findex.html
426. https://www.doi.org/10.1001/jama.2014.5804
427. https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/01/16/796758060/stealthdisease-likely-to-blame-for-20-of-global-death
428. https://www.sepsis.org/news/sepsis-allianceelara-caring-partner-to-improve-covid-19-and-sepsis-outcomes-in-home-healthcare-patients
429. https://www.3mhisinsideangle.com/blog-post/covid-19-and-sepsis-coding-new-guidelines
430. https://www.sepsis.org/news/covid-19-sepsis-and-cytokine-storms
431. https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_17_marzo-v2.pdf
432. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6915e3.htm?s_cid=mm6915e3_w
433. Richardson et al., “Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes.”
434. https://www.ajc.com/lifestyles/study-shows-high-blood-pressure-doubles-risk-dying-from-covid/wUmZR3d52aBXJnEtilUnJK
435. https://www.reuters.com/article/us-health-conoravirus-blood-pressure-ins/blood-pressure-drugs-are-in-the-crosshairs-of-covid-19-research-idUSKCN2251GQ
436. https://www.reuters.com/article/us-health-conoravirus-blood-pressure-ins-idUSKCN2251GQ