"COVID-19" A SÍTĚ 5G - TRANSMUTACE VIRU A LIDSKÁ IMUNITA (37)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

13.10.2021 Exkluzivně

Plán CDC záměrně nadsadit počty úmrtí v důsledku COVID-19

CDC se snažilo zajistit, aby co nejvíce úmrtí bylo připsáno COVID-19 i když nebyl skutečnou příčinou úmrtí. V osobní korespondenci Meryl Nassová, MD, uvedla, že v březnu 2020:

"CDC vydalo nové pokyny, které vyžadují, aby lékaři, kteří vyplňují úmrtní listy, uváděli v nich COVID-19, pokud přispěl k úmrtí nebo ho způsobil. To se nijak nelišilo od toho, co jsme dělali dříve. Máme uvádět všechny příčiny, které k tomu přispěly."

Oficiální sdělení v té době znělo:

Je důležité zdůraznit, že koronavirové onemocnění 2019 neboli COVID-19 by mělo být uvedeno v úmrtním listu u všech zemřelých, u nichž toto onemocnění způsobilo nebo se předpokládá, že způsobilo nebo přispělo ke smrti. Například v případech, kdy COVID-19 způsobí zápal plic a smrtelnou dechovou tíseň, by měly být zápal plic i dechová tíseň uvedeny spolu s COVID-19. Pokud měl zemřelý další chronická onemocnění, jako je CHOPN nebo astma, která mohla také přispět, lze tato onemocnění uvést v části II.382

V dubnu 2020 vydalo CDC nové pokyny k vyplňování úmrtních listů pro COVID-19383 a dokonce uspořádalo webinář o tomto procesu, ale podle Nasse zůstaly pokyny v podstatě stejné. Později na podzim 2020 pak CDC dramaticky změnilo kurz, tentokrát aniž by na nové pokyny upozornilo. Podle Nasse "CDC bez fanfár na jiné webové stránce přiznalo, že i když COVID nebude lékařem uveden jako základní příčina smrti nebo bezprostřední příčina smrti, pokud bude uveden jako jedna z příčin nebo přispěvatel, bude kódován jako příčina smrti." Na webových stránkách CDC se v době psaní tohoto článku skutečně uvádí (zvýraznění naše):

"Pokud je COVID-19 uveden jako příčina smrti v úmrtním listu, je kódován a započítán jako úmrtí v důsledku COVID-19."384

To vše způsobilo, že Nass dospěl k závěru, že fanfáry, které se objevily v dubnu, byly "záměrným zavádějícím způsobem". Možná nechápete, jak absurdní to je, a tak vám uvedu příklad. Pokud by mladý zdravý člověk zemřel při

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.