COREY GOOD V ROZHOVORU S DR. MICHAELEM SALLAOU - POTENCIÁLNÍ ČÍNSKÝ PUČ, TAJEMSTVÍ PONORKY CIA, ROZKOL UVNITŘ "POZEMSKÉ ALIANCE" A DALŠÍ..... (1)

Good Corey

Good Corey

autor

16.09.2020 Rozhovory

Corey Goode: Dobrý den, jmenuji se Corey Good. Děkujeme, že jste si naladili kanál YouTube. Dnes budu hovořit s Dr. Sallou o nejnovějších zprávách, které jsem obdržel, o tweetech, které jsem zveřejnil v souvislosti s „Aliancí“, „Tajným vesmírným programem“ (SSP) a řadou dalších témat. Takže si video užijte a do komentářů napište JAKÉKOLI otázky. Lidé, kteří se mnou sdíleli informace, také chtěli, aby byly co nejdříve zveřejněny, takže se předem omlouvám za rychlé úpravy. Věci nejsou tak hladké jako obvykle. Děkuji.

 

Dr. Michael Salla: Takže minulou neděli jste zveřejnil sérii pěti velmi zajímavých tweetů založených na některých nedávných informacích, která jste obdržel, a myslím, že mnoho lidí má velký zájem o získání těchto novinek. Získal jste je od lidských zdrojů v rámci vašich kontaktů s vojenským zpravodajstvím? Nebo pochází od obyvatel „vnitřní Země“? Nebo možná od Gonzalese, nebo jiných členů Aliance SSP?

Corey: Svědecké informace pocházely přímo ze zdrojů Aliance, "pozemské Aliance". Tito lidé jsou aktivní vojáci, bývalí vojáci a v mnoha případech bývalí vojenští vůdci, kteří jsou součástí armády nebo jsou s ní spojeni.

 

Michael: Takže máte několik kontaktů s důstojníky z vojenských zpravodajských služeb, takže bychom jejich informacím dát velmi vysoký stupeň spolehlivosti. Co byste řekl o své důvěře ve v tyto zdroje, například kdybyste je ohodnotil na stupnici od 1 do 100? Jak byste hodnotili jejich přesnost?

Corey: V tuto chvíli nejsem schopen posoudit jejich přesnost. Čas ukáže. Informace mi byly předány následujícím způsobem: chtěli, abych část informací získal formou mnou položených otázek. Řekli, že došlo k jistým událostem, a některé z mých komentářů by měly sloužit jako spouštěč dalších událostí. Měli bychom proto mít na paměti toto: pokaždé, když přijde balíček informací od „pozemské Aliance“, dochází k velké psychologické válce. V této chvíli se jedná o jakousi kvazi-občanskou válku, pokud se to tak dá nazvat, o stínovou občanskou válku, hlavně informační propagandu. Součástí velkého úsilí je také „Q Anon“.

Většina informací, které já a ostatní předáváme, je velmi přesná, ale bylo mi řečeno, že se někdy musí sem tam přidat trochu dezinformace. To je důvod, proč tento tok dat by měl být zkoumán prostřednictvím výzkumu a ohlédnutí se v čase – v retrospektivě. Několikrát jsem si při zpětném pohledu uvědomil, že informace, které jsem měl předávat, musí být doručeny takovým způsobem, aby spustily další události. Když sděluji informace, vždy se snažím o umění toho, že se nacházíme uprostřed informační války, propagandistické války. Používejte svou vlastní inteligenci a rozum při analýze takových dat. V dohledné době se počne v různých médiích objevovat větší množství zájmových dat. Mám na mysli především zahraniční média

 

Michael: Ano, to vše považuji za velmi užitečné. V pořadí tweetů, které byly z vaší strany učiněny, jste hned v tom prvním uvedl informace, na které bych se chtěl nyní zaměřit. Mám na myslisérii utajených zatýkání a následné a následné předání do Gitmo [Naval Detention Center, Guantanamo, Kuba]. "Utajená zatčení MS-13/Gitmo dávají Alianci pákový efekt namířený proti středoamerickým/mexickým korupčním vůdcům/Cabal (AIC/Langley) a umožňují vést operace namířené proti drogám/obchodování s lidmi apod. Tito zkorumpovaní vůdci nyní spolupracují s Aliancí." Proč mi o tom neřekneš víc?

Corey: Existuje mnoho informací o různých individualitách a spolupachatelích z prostředí spiklenecké „Cabal“, zejména ve Střední Americe a Mexiku. Mnoho skupin je spojeno s „MS-13“  a nepřímo s americkými i evropskými zpravodajskými službami. Bylo identifikováno mnoho velmi zajímavých spojení. Někteří z těchto lidí nyní pracují s Aliancí. Poskytují svědectví a informace, které povedou k dalším soudním sporům „RICO“ [zákon potírající vydírání a a široké spektrum korupčních aktivit různých organizací] - mnoho žalob vydírání. Bylo mi řečeno, že intenzita odhalování středoamerických a mexických vůdců aktivních uvnitř agentury (MS-13), je tak brutální, že jsem přesvědčen o tom, že tato organizace v příštích několika letech prostě přestane existovat.

 

Michael: Dobře. Ve vztahu k obchodu s drogami a lidmi: kolik z těchto lidí jsou ve skutečnosti obchodníci s lidmi? Vím, že v prosinci 2017 Trump podepsal „Prezidentský výnos“, který stanoví zmrazení majetku všech účastníků obchodování s lidmi a dalších podobných neslýchaných praktik, včetně aktivit drogových kartelů, samozřejmě. To vše tedy souvisí s Trumpovým „Prezidentským výnosem“?

Corey: Rozhodně. Všechna zveřejnění se budou týkat obchodování s drogami, lidmi, včetně nájemných vražd. Na briefingu byli tři lidé z gangsterských klanů, o kterých jsem nikdy neslyšel, a jeden z nich zjevně patřil k „MS-13“. Bylo mi řečeno, že mnoho vysokých úředníků „MS-13“ bylo zatčeno. „Aliance“ začala s lidmi na střední úrovni a postupně postupovala nahoru. Mnoho vězňů, 100 z nich, jak mi bylo řečeno, je v současné době v „Gitmo“. „Aliance“ právě teď shromažďuje informace a v určitém okamžiku budou tito lidé stíháni vojenskými soudy.

 

Michael: Skvělé. Pokud jde o obchodování s lidmi, do jaké míry souvisí s lidmi. ... ... Tím mám na mysli to, že lze předpokládat, že mnoho lidí je bráno a používáno na otrocké práce, nebo na práci ve speciálních manufakturách po celém světě. Jak dalece prvek obchodování s lidmi ve skutečnosti souvisí s tím, že lidé jsou z naší planety odsunuti jako součást obchodování s „galaktickými otroky“, o kterém jste hovořil?

Corey: Nemyslím si, že to má něco společného s mezigalaktickým obchodováním s otroky, který se rozhodně děje a pokračuje. Myslím, že to bude více o vykořisťování dětí, využívání lidí jako sexuálních otroků, což jsou také velmi hrozné věci. Toho se účastní všechny kartely, které jsou považovány za „drogové kartely“. Podílejí se na pašování drog, obchodování s lidmi a vraždách na zakázku. V Americe mnozí lidé, kteří jsou součástí „Cabal“, získávají prostřednictvím svých kanálů členy „MS-13“ k tomu, aby zabíjeli všechny, na které se jen ukáže prstem. To je přesně to, co se děje do očí bijící úrovni. Je tu tolik zla, že už jsme z toho všichni nemocní. Organizace „MS-13“ bude během několika příštích let zcela zničena.

 

Michael: Jakým způsobem jsou drogové kartely a obchodníci s lidmi propojeni na satanské pedofilní sítě vyšší úrovně, jež jsou zase dále spojeny na některé vládnoucí rodiny? Dochází v současné době k zatýkání i v prostředí vládnoucích pokrevních linií. Jsou již někteří z těchto „mocných lidí“ uvězněni v Gitmo?

Corey: Ano.je neuvěřitelné, jak moc jsou tito lidé spojeni s okultismem. A všichni okultisté neuvěřitelně drží pohromadě. Budou odhaleni – lidé na samém vrcholu této mocenské pyramidy. Bylo mi řečeno, že lidé jako Soros, Rockefeller, Rothschild atp. nemohou být výjimkou a také nejsou. Ale s nimi nezačnou. Na samém začátku to bude jen pět nebo šest zapečetěných federálních obvinění lidí, jako je Brennanová, s vazbami na CIA a „Obamagate“ – to jsou aktivisté nacházející se střední úrovni oné pomyslné hierarchické pyramidy. Bylo mi řečeno, že ke skutečným velkým obžalobám a obviněním dojde příští rok po volbách. Bylo mi řečeno, že většina zapečetěných obvinění, o kterých lidé mluví – a jsou jich v současné době desítky tisíc je namířena právě proti těmto lidem.

 

Michael: Můžeme přejít k dalšímu tweetu, ve kterém hovoříte o mnoha programech zveřejňování, které navrhují různé frakce nebo skupiny spojené se „Zemskou aliancí“ a s vojenským uskupením „Bílých klobouků“. Mohl bys nás tím provést? Ale nejdříve si přečteme tvůj tweet: "V posledních měsících se Aliance decentralizovala a do hry se v současnosti zapojilo až 6 různých programů." Dochází k pokusům o centralizaci. Interní boj o zveřejnění? Probíhají jednání? Zabránila infiltrace/rozdělení/občanská válka spojení Q s Alianci? “

Corey: Posledních pět nebo šest měsíců se lidé na internetu ptají: „Co se sakra děje s Aliancí? Proč nemohou spolupracovat? Proč soutěží? Proč existují zdánlivě konkurenční informace? Co se děje?“ Ještě před začátkem roku lidé z nejvyššího vedení Aliance učinili určitá rozhodnutí velmi specifická rozhodnutí. Zejména se chystají „Cabal“ poskytnout nějaké ústupky, které by se měly stát součástí jednání o její kapitulaci. A podle mého názoru toho není málo. Jedna „část pozemské Aliance chce v rámci těchto ústupků vyhovět „Cabal“ s ohledem na projekt „částečného Odhalení“. Mnoho členů "pozemské Aliance" trvá na zveřejnění všech informací. Chtějí zveřejnit informace o obchodování s lidskými otroky, nebo o „Kultu smrti“, který vládne na této planetě. Požadují jeho okamžitou likvidaci

To způsobilo v Alianci vážné rozpory a rozkolísanost. Je třeba si uvědomit, že Aliance je složena z operačních buněk v mnoha různých zemích. Proto je v každém případě centralizace nesmírně obtížná. Dojde-li k silné odchylce od dohody, která všechny tyto lidi spojila, dojde k rozkolu. A to se bohužel také stalo.  Existují části Aliance, které říkají: „Ne, držíme se dohody, kterou jsme uzavřeli s „Cabal“ jako součást jejich kapitulace, a takto postupujeme vpřed.“ V různých zemích se vystřídalo šest různých skupin, které dělají vše pro to, aby informace, které jim byly poskytnuty, využily a uvolní jej různými způsoby, nebo se budou snažit zabránit částečnému vyzrazení.

Tito lidé pracují velmi tvrdě a pilně a dávají své životy v sázku, aby zabránili tomu, že by scénář „částečného Odhalení“ přijala celá Aliance.

-pokračování-

Další díly