CO TAROT UKRÝVÁ PŘED NAŠIMI ZRAKY

Taylor Carla

Taylor Carla

autor

13.09.2019 Různé

Poté, co už nějakou dobu používáme tarot, máme sklon karty přehlížet. Možná jsme se význam karet naučili nazpaměť a opakujeme stále stejné sdělení pokaždé, když vidíme konkrétní kartu. Už si dále nevšímáme, co mají lidé na kartě oblečeno; nevěnujeme pozornost řeči jejich těl nebo výrazům obličeje. A co je nejdůležitější, možná nevěnujeme pozornost ani detailům vyobrazení.

Na tarotových kartách je mnoho malých objektů, kterých si nemusíme při prvním výkladu karet všimnout. Nebo je můžeme přehlížet poté, co tentýž balíček tarotu vykládáme už léta. Tato malá zvířátka a symboly však mohou mít pro vaše klienty velký význam a měli byste jim je vysvětlit. Když byly karty tvořeny, umělec zachytil symboly podle pokynů tvůrce daného tarotu a zaznamenal také symboly, které k němu přišly podvědomě. Ať už vedl ruku umělce kdokoli nebo cokoli, měl důvod pro zahrnutí těchto detailů, které by neměly být ignorovány.

Je důležité se na vyložené karty opravdu podívat a interpretovat všechny symboly, protože každý z nich obsahuje zprávu pro vás a vašeho klienta. Jako příklad mohu uvést, že na kartě Mincové královny v sadě Rider-Waite je v trávě malý hnědý králík. Co znamená králík? Existuje přesvědčení, podle něhož je králík „Přivolávač strachu“ a přichází k němu vše, čeho se obává. Když se králík objeví ve vyložených kartách, možná je čas sledovat, nač soustředíte svou energii. Přivoláváte k sobě obavy? Projevujete něco, co byste ve svém životě raději neměli?

Na tarotových kartách je mnoho malých objektů, kterých si při prvním výkladu nevšimneme. Karta Blázna z balíčku Celtic Dragon zobrazuje malého hada na pěšině. Had symbolizuje změnu, protože se zbavuje staré kůže a odhaluje novou. Někdy je tato změna bolestivá. Had také představuje energii kundalini ve spodní části páteře. Posouvá se vaše energie, když do svého života vnášíte více duchovnosti? Potřebujete v této oblasti udělat nějakou práci? Celtic Dragon Tarot obsahuje mnoho spirál, a ačkoli je často těžké je najít, je důležité jim věnovat pozornost.

Prohlédněte si tarotové karty, které používáte (nebo jste používali). Opravdu si je prohlédněte. Jsou na nich symboly/vyobrazení tvorů, kterých jste si dosud nevšimli? Není tam na stromě pták (třeba sova)? Není v trávě či na květině brouk nebo hmyz? Nestojí v pozadí most? Kam vede? Je budova v pozadí neporušená nebo v troskách? Co to znamená? Může být poučné sedět s přáteli, kteří používají sady tarotu, s nimiž nejste obeznámeni, vytáhnout stejné karty (například Blázna) ze všech balíčků a poté pečlivě prozkoumat každou z nich kvůli symbolům, které jste možná vynechali. Sdílení vašich myšlenek s ostatními vám všem pomůže lépe poznat vaši tarotovou sadu a umožní vám kvalitněji vykládat karty klientům.

Cítila jsem, že je důležité, aby tento článek pokračoval diskusí o spirálách a dalších symbolech, protože k nám přicházejí v mnoha podobách, z mnoha kultur a protože byste je mohli chtít začlenit do tarotu, který si sami vytváříte. Spirály jsou, podobně jako mandaly, mocné a silné. Odrážejí přirozený svět a neviditelný pohyb energie. Spirála symbolizuje cyklus tvoření a destrukce nebo pohyb moře, když se vlny přelévají přes skály, anebo víření mraků. Mohou být jednoduché i složité. Bludiště a keltské uzly představují duchovní cesty. Bludiště, jako je to v katedrále v Chartres, jsou meditativní a říká se, že lidé po jejich cestách kráčí v naději, že vyřeší nějaký svůj životní problém. Než dorazí do středu bludiště, naleznou řešení.

Keltské uzly mohou být jednoduché nebo komplikované a mohou zahrnovat symboly, jakými jsou hvězdy, rostliny či zvířata. Použitím stylizovaného symbolu mohou být vaše tarotové karty (nebo cokoli, co vytváříte) osobnější, protože symbol má pro vás osobní význam, i když se může ostatním jevit jen jako „další umělecké vyobrazení“. Dva lidé se od sebe odvracejí. Značí to neshody? Rozdělení společnosti? Dva aspekty stejné osoby? Možná astrologický symbol Blíženců? Lev? Symbolizuje astrologického Lva? Sílu? Moc? Ptáci často představují božstvo nebo duši. Vaše interpretace může záviset na jejich druhu. Páv obecně symbolizuje lásku, čistotu, nesmrtelnost.

Kůň je považován za posla bohů. Může také představovat Sleipnira, slavného osminohého koně boha Ódina. Na pozemské úrovni může znázorňovat sexuální energii. Draci v jakékoli formě obecně představují ochranu, protože drak hlídá svůj poklad. Ryby symbolizují moudrost. Například losos údajně plaval v mystické tůni a jedl lískové ořechy, které jej naplnily zvláštním poznáním. Ryby mohou představovat také Krista. Uvedený symbol může znázorňovat i astrologické znamení Ryb. Symboly jsou na kartách vepsány z nějakého důvodu a je důležité je zahrnout do výkladu, ať už používáte sadu, kterou jste sami vytvořili, nebo tu, již jste si koupili, případně ji obdrželi jako dárek.