Climategate - chladná fakta o horkém tématu změny globální teploty.........Konečně zazněla pravda (1)

Monckton Christopher

Monckton Christopher

publikováno: 23.01.2010 kategorie: Životní prostředí a udržitelnost

Informátor hluboko v suterénu jednoho z moderních věžovitých bloků chmurné, větrem ošlehané University of East Anglia si sotva mohl najít lepší načasování.

Za méně než tři týdny světově vládnoucí třída – její politická špička – se setká v dánské Kodani, aby jednala o smlouvě, která nám má vnutit nezvolenou tyranskou globální vládu s obrovskou neslýchanou pravomocí kontrolovat všechny kdysi svobodné světové trhy a zdanit a ovládat celosvětově bohatší země pro své vlastní obohacení:
Stručně řečeno, aby okamžitě škrtem pera skončily svoboda, demokracie a prosperita na celém světě, pod záminkou řešení toho, co je dnes známo jako uměle vytvořený problém “globálního oteplování”.

Nejmenovaný hrdina ‘Climategate’ po měsících práce se shromažďováním e-mailů, počítačových kódů a dat, tiše poslal 61- megabytový komprimovaný soubor z jednoho z univerzitních serverů na podivné veřejně přístupné fórum, kde se nechávají vzkazy, s krátkou vysvětlující zprávou v tom smyslu, že klima je příliš důležité na to, aby tento materiál zůstal v utajení, a že data z univerzity budou k dispozici pouze krátkou dobu.

Nachytal mezinárodní politicko-vědeckou skupinu při činu.

Přesto selhaly jeho první pokusy odhalit vysoce ziskový podvod a systematickou korupci v samém srdci klimatického panelu Organizace Spojených Národů a mezi vědci, jež ho nejvýznamněji ovlivňují svými předpověďmi a absurdně sestavenými reporty.

Udělal chybu, že odeslal datový soubor do hlavního zpravodajského média, které také již desetiletí profituje z nahánění strachu ohledně “globálního oteplování” a všeobecně popírá tvrzení kohokoliv, kdo nesouhlasí s oficiálním stanoviskem.

Datový soubor informátora poprvé odhalil nejvnitřnější spolupráci malé mezinárodní skupiny klimatických vědců, kteří jsou soustředěni ve středisku klimatického výzkumu Climate Research Unit at East Anglia, jež poprvé oznámilo světu, že se otepluje nevídaným tempem a lidstvo je za to zodpovědné.ODHALENÍ – ZAVRŽENÍHODNÁ KORUPCE VE VĚDĚ O KLIMATU

Vynikající informátor nyní čelí policejnímu vyšetřování na podnět představitelů Univerzity, kteří se zoufale snaží urovnat své vlastní záležitosti a odvrátit obvinění z trestné činnosti někam jinam.

Jeho zločin? Odhalil, co mnozí již dávno tušili:

 • • Malou skupinu zpolitizovaných vědců, placených nevědeckými politiky, s kterými byli finančně a politicky propojeni, a kteří byli zodpovědní za sbírání a reportování dat od období paleolitu po současné klima. “Tým”, jak se nazývali, měnil a pokřivoval vědecká data tak, aby se hodila do jasně daného politického příběhu, z kterého mají zisk oni sami, a který přivítají vlády, jež v současné době platí 99% veškerého vědeckého výzkumu.

 •  

 • • Středisko klimatického výzkumu The Climate Research Unit at East Anglia získalo za činnost Týmu v rámci “výzkumných” grantů nejméně 20 miliónů dolarů.

 •  

 • • Tým zasahoval složitými byrokratickými procesy do Mezivládnímu panelu pro změny klimatu OSN (IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change) tak, aby vyloučil nevhodné vědecké výsledky z jeho čtyř hodnotících zpráv, a aby ovlivnil závěry panelu pro spíše politické než vědecké účely.

 •  

 • • Tým se snažil předefinovat, co je a co není vědecký postup při recenzi studií, za účelem vyloučení výsledků, které se nehodily jim a politikům, s kterými byli úzce propojeni, a které nechtěli Mezivládnímu panelu pro změny klimatu reportovat.

 •  

 • • Manipulovali se svými vlastními daty tak, aby zakryli nepřesnosti a chyby.

 •  

 • • Posílali si navzájem e-maily o použití “triku” za účelem skrytí “poklesu” teplot během paleolitického klimatu.

 •  

 • • Vyjádřili zděšení nad skutečností, že na rozdíl od všech svých předpovědí, se globální teploty za 15 let nijak významně statisticky nezvýšily a posledních devět let klesaly. Přiznali, že jejich neschopnost podat vysvětlení, byla “parodií”. Tato vnitřní pochybnost byla v kontrastu s jejich veřejnými prohlášeními, že současné desetiletí je vůbec nejteplejším, a že věda o “globálním oteplování” je oprávněná.

 •  

 • • Zasahovali do samotného procesu před-recenzování a dožadovali se ve vědeckých časopisech, aby jejich studie recenzovali raději jejich přátelé než nezávislí vědci.

 •  

 • • Úspěšně vyžadovali od přátelsky nakloněných editorů vědeckých časopisů, aby odmítali studie, které ukazovaly výsledky, neslučující se s jejich politickým názorem.

 •  

 • • Vedli kampaň za odstranění kvalifikovaného editora časopisu pouze pro to, že nesdílel jejich ochotu ponížit a zkorumpovat vědu k politickým účelům.

 •  

 • • Vystupňovali jedovatou veřejnou dezinformační a očerňovací kampaň proti svým vědeckým oponentům prostřednictvím webové stránky, kterou za velké náklady vytvořili.

 •  

 • • Oproti všem pravidlům veřejné, ověřitelné vědy, Tým spáchal trestný čin kospirace za účelem utajení a poté zničení počítačových kódů a dat, které oprávněně požadoval externí vědecký výzkumník, který měl velmi dobrý důvod pochybovat o tom, že jejich “výzkum” byl poctivý a kompetentní.

 •  


‘Trik’ ze studie Nature, jak ‘zakrýt’ pokles teploty

Mezi nejvíce odhalující e-maily, které informátor uvolnil do světa, patřil jeden z listopadu1999.

V tomto e-mailu profesor “Phil” Jones z CRU psal Michaelu Mannovi, Raymondu Bradleymu a Malcolmu Hughesi, autorům neslavného “hokejkového grafu”, který nepravdivě zatajil teplé středověké období:

“Právě jsem dokončil Mikeův trik z jeho studie Nature. Přidal jsem skutečné teploty ke každé sérii teplotního období za posledních 20 let (tedy od roku 1981 dopředu) a od roku 1961, aby mohl Keith zakrýt pokles.”

Téměř okamžitě poté, co se zprávy o klimatickém skandálu vynořily, profesor Jones řekl magazínu Investigative Magazine’s TGIF Edition, že “netuší”, co mohl myslet slovy “zakrýt pokles”.

Řekl:

“Mluví se o přístrojových údajích, jež jsou nezměněny – ale my mluvíme o proxy údajích, jež jdou nazpět v čase tisíce let, a je to jen o tom, jak připojit posledních několik let, protože když pracujete s proxy údaji, máte vzorky věcí jako letokruhy a vzorky ledovce a ne vždy máte vzorky z posledních let. Existuje jeden způsob a to připojit je na přístrojové údaje za posledních několik let.”

O několik hodin později, na internetové stránce věda nesnáší podvod, kterou vytvořil tým, společně sestavili neuspořádaný, ukňouraný, sebe ospravedlňující a zcela odlišný důvod:

“Studie, o kterou se jedná je Mann, Bradley a Hughes (1998) Nature, jež se zabývá původní multiproxy rekonstrukcí teploty [‘hokejkový’ graf za období, které předcházelo přístrojovému měření teplot za posledních 1000 let na severní polokouli], a ‘trik’ spočívá v tom, jak vyznačit přístrojová data společně s rekonstrukcí tak, aby byla souvislost s nedávným oteplováním jasná.

Vědci často používají termín “trik”, aby se odkázali na “dobrý způsob, jak řešit problém” spíše, než aby ho používali ve smyslu něčeho “tajného”, takže v tom není problém vůbec žádný.

Co se týče ‘poklesu’, je dobře známé, že se maximální šířka letokruhů letního dřeva Keitha Briffy [dalšího prominentního člena Týmu] rozchází s teplotními záznamy po roce 1960 (toto je spíše známější pod názvem “problém divergence”)... a byl diskutován v odborné literatuře již od publikování Nature od Briffy a kolektivu v roce 1998 (Nature, 391, 678-682).

Tito autoři vždy doporučovali, aby se nepoužívala část jejich rekonstrukce po roce 1960. ‘Zakrývání’ je tedy pravděpodobně špatná volba slov (jelikož je to očím ‘skryto’). Je zcela vhodné nepoužívat data z grafu, jako je vhodný další výzkum, aby se porozumělo tomu, proč se to stalo.”

Steve McIntyre si poprvé uvědomil, že klimatický panel OSN v roce 2001 použil špatný graf, kde bylo falešně zrušeno teplé období ve středověku, což mělo za cíl předstírat, že dnešní globální teploty jsou za posledních 1000 let nevídané.

Později tentýž den jeho stránka www.climateaudit.org, odhalila pravdu o konspiračním’ “triku”. Aby se srovnaly údaje v sériích za dané časové období, musí se vypodložit umělými údaji, které pochází z období, které přesahuje konec těchto reálných sérií.

Nicméně když Mann, Bradley, a Hughes zakreslili do grafu přístrojová data oproti svým rekonstrukcím založených na proměnlivé šířce letokruhů prastarých stromů, což byl jejich oblíbený způsob, jak rekonstruovat teplotu v období před přístrojovým měření, žádná zarovnávací metoda nemohla zakrýt skutečnost, že po roce 1960 údaje ze sérií letokruhů klesaly dolů, zatímco série přístrojového měření směřovaly nahoru.


Toto je Týmová “divergence”

“Takže Mannovo řešení [‘Mikeův trik z Nature] bylo takové, že se použily záznamy přístrojového měření pro vypodložení [obou sérií – proxy série i série s přístrojovými daty], což mělo za následek, že se rovná křivka série začala zvedat směrem vzhůru.”

Současně, ačkoli autor původního e-mailu řekl, že “trik” byl v tom, že se připojily údaje z přístrojového měření do let za dostupnými proxy údaji, jeho spiklenečtí kolegové na své webové stránce přiznali, že to bylo vlastně nahrazení proxy ůdajů kvůli známé a nevysvětlitelné “divergenci” po roce 1960 mezi proxy údaji a přístrojovými údaji.

Ve skutečnosti šlo o montáž údajů.

Další den, v prohlášení vydaném tiskovou kanceláří University of East Anglia, se profesor Jones neohrabaně snažil znovu obnovit svoje postavení:

“Slovo 'trik' zde bylo použito hovorově ve významu, že se ta věc dá chytře udělat. Je směšné naznačovat, že se odkazuje na něco neobvyklého.”

Jak uvidíme, profesor Jones neříkal pravdu.
ROZLUŠTĚNÍ ROZLUŠTĚNÉHO KÓDU – ROZBOR POCHYBNÝCH ÚDAJŮ

Složka “Dokumentů” v obrovském datovém souboru, který informátor zveřejnil, obsahuje mnoho segmentů kódu počítačového programu, používaného Jonesem a Týmem, aby ovlivnili série globálních teplot Climate Research Unit.

Datový soubor také obsahuje 15,000-řádkový komentář programátorů, týkající se toho, že kód a data používané týmem jsou podezřelé, vymyšlené a nehodí se ke svému účelu.

Stačí, když se pouze podíváme na znepokojivý počet programů, které podrobují nezpracované údaje různým stupňům filtrování, zpracování a manipulaci.

Některé z těchto změn byly očividné a nepřijatelné. Především to byly změny, jež odstranily proxy údaje, které se špatně slučují s naměřenými regionálními teplotami nebo dokonce celkově nahradily proxy údaje naměřenými údaji, aby se skryl rozpor mezi tím, co proxy údaje skutečně ukazují a tím, co Tým chce, aby ukazovaly.

Programátoři Týmu dokonce přiznali v komentářích ke kódu, že uměle přizpůsobovali nebo “opravovali” proxy údaje z letokruhů.

Ve Fortranu, což je programovací jazyk na vysoké úrovni, který dlouho používají univerzity pro programování, obvykle programátorovu poznámku předchází značka “REM”, což je zkratka pro “remark” (poznámku). To znamená, že text na řádku, jež následuje za slovem “REM”, by měl být ignorován kompilačním programem, který převádí Fortran kód, který mohou pochopit lidé, do počítačového jazyka, který může pochopit počítač.

Jedna z nejobvyklejších poznámek, která je zahrnutá do fragmentů programu, zveřejnil informátor v následujícím znění:

“REM Používá ‘upravené’ MXD [proxy údaje z letokruhů] – ale neměly by se zobrazit údaje po roce1960, protože ty budou uměle upraveny , aby se více přiblížily reálným teplotám.”

Tyto budou uměle upraveny, aby se více přiblížily reálným teplotám.”

Sotva by mohl existovat jasnější důkaz toho, že tyto údaje byly ve skutečnosti pravidelně a běžně manipulovány tak, aby se proxy údaje zdánlivě dostatečně hodnověrně přibližovaly přístrojovým teplotám.

Toto již je naprosto mimo diskuzi. OSN klimatický panel vydal zvláštní varování před používáním proxy údajů (MXD) z letokruhů stromů, protože teplejší počasí není jediný důvod, proč jsou letokruhy stromů širší v některých letech více než v jiných.

Existují nejméně další dva významné důvody, které mohou – a také se to děje – narušit letokruhy tak, že již nejsou použitelné jako ukazatelé teplot v období před přístrojovým měřením.

 • • Za prvé, letokruhy se rozšiřují, kdykoliv je počasí s větší vlhkostí.

 • • Za druhé - druhý bod má větší váhu - letokruhy se rozšiřují, když je v atmosféře více oxidu uhličitého.

 • • V dnešní době je v atmosféře o 40% více CO2, než bylo v roce 1750.

Přesto, jak McIntyre a McKitrick původně v roce 2003 uvedli a v roce 2005 publikovali v předním vědeckém časopisu, většina údajů, na základě nichž se pokusili Mann, Bradley a Hughes a později ostatní členové Týmu, předstírat, že neexistovalo žádné teplé období ve středověku, byly údaje ze sérií letokruhů stromů.

Pokud vyjmeme podezřelé série letokruhů společně s další klamnou sérií, všechny ponechané série údajů nade vší pochybnost stanoví, že období středověku bylo skutečně globálně teplejší než současnost.

Vědci se znalostmi programování už začali prozkoumávat počítačový kód, který se snažili profesor Jones a jeho kolegové tak dlouho skrývat.

Marc Sheppard vybral 3 příklady sekvence programu se záměrnou manipulací údajů, která je zřejmá v rámci programového kódu.


1. Příklad

V podsložce “osborn-tree6mannoldprog” je program (Calibrate_mxd.pro), který kalibruje MXD údaje oproti naměřeným dostupným místním teplotám v létě (vzestupující období) mezi roky 1911 a 1990, potom tyto údaje sloučí a přenese do nového souboru.

Tento soubor je poté stráven a dále upraven jiným programem (Pl_calibmxd1.pro), který vytváří vyvažující statistiku pro MXD oproti uloženým teplotám a “navrhuje” (tzn. doplňuje) čísla tam, kde tyto údaje o teplotách nebyly k dispozici.

Soubor, vytvořený tímto programem, je ještě jednou změněn prostřednictvím Pl_Decline.pro, který ho “upravuje” – jak je popsáno autorem – tím, že “identifikuje a “uměle” (autorova vlastní slova) odstraňuje “pokles.” Ale kupodivu, série nezačíná svoji “úpravu poklesu” rokem 1960 – předpokládaný rok záhadné “divergence.”

Ve skutečnosti veškerá data mezi roky 1930 a 1994 prošli “korekcí.”’


2. Příklad

Ve dvou dalších programech briffa_Sep98_d.pro a briffa_Sep98_e.pro, je “korekce” daleko odvážnější.

Programátor (Keith Briffa?) nazval tento běžný “upravovací” postup “Použij VELMI UMĚLOU korekci pro pokles!!” A on/ona si nedělala srandu. Nyní, IDL [programovací jazyk] není můj rodný jazyk, ale jeho syntaxe je dostatečně podobná těm, jež znám. Prosím, mějte se mnou strpení, když budu pokračovat trochu technicky.

Zde je “opravný faktor” (všimněte si, že ho sám takto nazývá v jeho REM poznámce):
‘yrloc=[1400,findgen(19)*5.+1904]

‘valadj=[0.,0.,0.,0.,0.,-0.1,-0.25,-0.3,0.,- 0.1,0.3,0.8,1.2,1.7,2.5,2.6,2.6,2.6,2.6,2.6]*0.75 ; opravný faktor

‘Tyto dva řádky kódu vytváří 20-ti složkovou řadu array (yrloc) , která zarnuje rok 1400 (základní rok, ale není jasné, proč je zde potřeba) a 19 roků mezi lety 1904 a 1994 v přírůstcích v intervalu poloviny desetiletí.

Potom je odpovídající “opravný faktor” (z valadj matrix) aplikován na každý interval. Jak můžete vidět, nejenom že se teploty zakřivují nahoru později v tomto století (ačkoli také před rokem 1964), ale i několik intervalů uprostřed století se zakřivuje mírně dolů.

To společně s přepočtem po roce 1930, s kterým jsme se setkali dříve, by naznačovalo, že kromě trapného nepravdivého poklesu, který se udál s MXD [letokruhovými údaji] po roce 1960 (nebo dříve), “problém divergence” CRU také zahrnuje méně patrný falešný vzestup po roce 1930.

Předchozí závěry nebyly očividně důsledně střeženým tajemstvím, ačkoli skutečné opravené období zůstává skryto pod povrchem.’
Všimněte si, že slova “opravný faktor”, která jsme zvýraznili ve fragmentu kódu uvedeném v tomto příkladu, se vlastně zobrazují v kódu, jak ho zveřejnil informátor.

Slova, která následují za středníkem, který v IDL a v mnoha ostatních programátorských jazycích má stejný význam jako “REM” poznámky:
Říká automatickému kódovému překladači, aby jednal se vším, co je mezi středníkem a další řádkou, jako s poznámkou programátora a ignoroval ji raději, než aby se si snažil přeložit do spustitelného kódu jako součást programu.

Stručně řečeno, programátor zaznamenal svoje vlastní přiznání, že manipuloval s daty tak, že je násobil “opravným faktorem”, jehož sám takto nazval.

Žádný opravdový upřímný vědec by nikdy nepoužil nejasný, neznámý opravný-faktor (jehož název sám použil přímo programátor Climate Research Unit ), aby uměle vytvořil “politicky korektní” – ale vědecky nepodložený - výsledek.


3. Příklad

‘Grafické programy jako data4alps.pro zobrazí tuto poznámku uživateli před tím, než vytvoří graf:

‘“DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Údaje po roce 1960 by neměly být používány. Záznamy šířky letokruhů mají tendenci vykazovat pokles po roce 1960, vztahující se k letním teplotám v oblastech s rozsáhlou zeměpisnou šířkou.

V tomto souboru údajů byl tento ‘pokles’ uměle odstraněn ad-hoc způsobem, což znamená, že údaje po roce 1960 již nepředstavují šířku letokruhů, ale byly modifikovány tak, aby vypadaly více jako naměřené teploty.”

‘Další programy jako mxdgrid2ascii.pro zobrazují toto varování:

‘“UPOZORNĚNÍ: nedávný pokles šířky letokruhů byl UMĚLE ODSTRANĚN, aby usnadnil kalibraci. TUDÍŽ hodnoty po roce1960 budou daleko blíže k měřeným teplotám, než by měly být, což bude mít za následek nesprávný předpoklad, že rekonstrukce je odborně zpracovaná více, než doopravdy je.
Viz Osborn a kolektiv. (2004).'

Ze tří výše uvedených údajů je zcela jasný skutečný význam “triku” profesora Jonese, jenž má “zakrýt pokles” v sériích proxy údajů od roku 1960 dále.


Skutečný účel triku Michaela Manna z Nature (jeden z mnoha nápadů, lstí a vynálezů, které Tým použil k vytvoření grafu, který lživě zrušil teplé období ve středověku) spočíval v “nesprávném předpokladu, že rekonstrukce [z údajů z letokruhů] je odbornější [tj. slouží jako přesný zástupce teplot před měřením], než ve skutečnosti je ”.

Proč na tom tak záleží?

Pokud “divergence” nebo rozpor existuje nejenom mezi veličinami, ale i mezi vyznačením sklonu (tj. směřování k oteplení nebo ochlazení) měřených teplot na jedné straně a těch, odvozených z údajů letokruhů od roku 1960 dále na druhé straně, potom tedy vyřazení čísel pouze po roce 1960 bude mít za následek, že se skryje poznání toho, do jaké míry vytváří paralelní údaje z letokruhů za stejné období správné teplotní rekonstrukce. To je možné během většiny období prokázat na základě naměřených teplot, jež jsou dostupné. Údaje z letokruhů vytvářejí zjevně nepřesné a chybné teplotní rekonstrukce.

Stručně řečeno, údaje z letokruhů jsou k ničemu, jak OSN již dávno oznámila. “Trik z Nature” měl za úkol “skrýt pokles” – to se mu podařilo, než přišel informátor.

Samotná existence “divergence” mezi proxy údaji a měřenými údaji za stejné období může způsobit potenciálně závažné chyby v procesu, v kterém jsou teploty rekonstruovány na základě šířky letokruhů.

Pokud se vztah mezi proxy údaji a měřenými údaji po určitém datu rozchází, potom se jakýkoliv poctivý vědec zeptá, zda tento vztah byl v souladu ještě před tímto datem.

Celý podklad, z kterého vycházel Tým, měl úmyslně zrušit teplé období ve středověku. Proto tedy závěr pro OSN, že dnešní teploty jsou nevídané za posledních nejméně 1000 let, byla lež.

“Skrýt pokles” v údajích z letokruhů v porovnání s růstem naměřených globálních teplot po roce 1960, aby se zakryla nedostatečnost údajů z letokruhů, na němž byl založen pokus Týmu zrušit teplé období ve středověku, byl – a nelze to nazvat jinak – vědecký podvod.
MAINSTREAMOVÁ MÉDIA MLČÍ, ALE INTERNET ŘVE

Většina světových zpravodajských médií jednoduše ignorovala zprávy o po desetiletí organizované korupci a vědeckých trestných činech přímo na University of East Anglia.

Po léta noviny, televize a rádia naivně a bezpodmínečně skočily na historku, s kterou přišel Tým, že se svět nevídanou měrou otepluje, a že je to naše vina. Nebyli prostě dostatečně poctiví na to, aby změnili svoje stanovisko.

BBC není ochotná promluvit. Nyní, díky své zaujatosti v záležitosti “globálního oteplování”, uznává právo uvalit na každého občana Británie daň za znečištění. Společně s televizí zcela selhala v informování veřejnosti o obsahu e-mailů informátora, dokud ostatní tento příběh také nezveřejnili.

BBC měla kopii údajů nejméně měsíc předtím, než se příběh zveřejnil. Byla to ale BBC, kdo příběh zveřejnil? Ne, bylo to nějaké podivné internetové fórum v USA.

BBC se neustále drží extremistické linie ohledně “globálního oteplování” a její vedoucí pracovníci již jednoduše nemají smysl pro objektivitu nebo novinářskou fair-play, aby nic nemohlo vážně zpochybnit jejich stachanovskou ortodoxii.

BBC příběh zatajila, pravděpodobně v marné a zoufalé naději, že nikdo jiný se o tom nic nedozví.

Když potom příběh praskl jinde, jeden z desítek BBC komentátorů v oblasti životního prostředí, směšný, klaunský proti vědecky zaměřený Roger Harrabin okamžitě na blogu zveřejnil, že jeho “přátelé” v Climate Research Unit ho ubezpečili, že e-maily a údaje zveřejněné informátorem, zbytečně celou záležitost zveličují.

Když jsme zde nyní odhalili trochu z obsahu těchto e-mailů - BBC, věrná svým živitelům, stále nezveřejnila nic usvědčujícího z jejich obsahu a pravděpodobně to nikdy neučiní – její posluchači budou muset tedy sami posoudit, zda Harrabinovi “kamarádi” v klimatickém vědeckém spolku organizovaného zločinu říkají pravdu.

Daly se poznat očividné rozpaky novinářů z oblasti životního prostředí, kteří na všem profitovali tak štědře jako zkorumpovaní vědci neustálým roztrubováním a rozšiřováním děsivé věty “my-všichni-jsme-vinni”. Většina z nich nedokázala tuto zprávu vůbec oznámit.

Ti, jež ji oznámili - BBC je typický příklad – byli opatrní, aby se nezmínili vůbec o žádných informacích, které informátor prozradil.

Každopádně na internetu se zprávy o korupci, která již dlouho bují na Climate Research Unit na University of East Anglia a v mezinárodní vědecké komunitě, rychle dostaly do oběhu. Internet je v některých zemích – jako je Británie – v současnosti jediným nezávislým zdrojem zpráv, které nejsou kontrolovány nebo ovlivněny vládou až do míry endemické zaujatosti a neuvěřitelně slepých předsudků.

Po celá desetiletí národní vědecké společnosti, profesionální skupiny, univerzity a ekologicky nátlakové skupiny, financované pochybnými zdroji, vytvořili společnou příčinu a nespolečné zisky prostřednictvím strachu ze změny klimatu, bez nejmenšího ohledu na to, zda je to pravda. Nyní byla jejich korupce a kriminalita odhalena.

Ti, jež měli dávno důvod podezřívat finanční a politické vztahy a motivy osob, kteří zejména byli zodpovědné za děs ze změny klimatu, byli pochopitelně naštvaní na obsah dost jasného dodatečného důkazu, který odhalil obrovský rozsah, dopad a velikost zločineckého spiknutí vědeckých a politických organizací na úkor človíčka, jenž svými daněmi jejich zločiny zaplatí.

Webová stránka Steva McIntyra, pečlivého výzkumníka, který jako první označil za podvod pokus Týmu vymazat teplé období ve středověku, nemohla už déle zvládnout nápor návštěvníků, když se vynořily zprávy o skandálu na University of East Anglia.

Byl to pan McIntyre, kdo opakovaně požadoval po Climate Research Unit, pod záštitou britského zákona o svobodě informací , počítačové kódy a údaje, které tým používal pro rekonstrukci – nebo, jak nyní již nade vší pochybnost víme, pro umělé vykonstruování - záznamu změn v globální průměrné povrchové teplotě za posledních několik desetiletí.

-pokračování-
Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly