CIA a Pentagon přicházejí s RFID - "čipy smrti". Konspirační teorie? Uvažujte! (1)

Budou Pákistánce následovat Američané a zbytek „svobodného světa“? Přestože byly identifikační čipy na bázi rádiových frekvencí (RFID čipy) dlouho vnímány jako šílená konspirační teorie, tato zařízení pokradmu prostoupila všemi aspekty společnosti a vbrzku se mohou doslova dostat pod kůži nám všem, za účelem celkové kontroly.

Zpátky k Orwellovi… „Budoucnost se děje právě teď“, varuje Burghardt!

Skutečnost, kterou Pentagon popisuje jako „Revoluci ve vojenských záležitostech“ (Revolution in Military Affairs – RMA), povyšuje informační technologie na úroveň, umožňující usnadnit (tak nám to alespoň tvrdí) procesy rozhodování ve sféře velení a efektivitu misí – tj. vylepší schopnost vést agresivní a výbojné ozbrojené konflikty.

Má se za to, že prominentní postavení Spojených států v technologické oblasti, které bývá časopisem Airforce Magazine eufemisticky označováno jako „zkrácení procesu zabíjení“, umožní vojenskou nadvládu Ameriky i v nedávno započatém 21. století.

A skutečně, studie z roku 2001 svedla dohromady analytiky z různých orgánů Pentagonu a spolu s nimi i jedince ze smluvních stran obranného průmyslu. Šlo o následující společnosti: Boeing, Booz Allen Hamilton, MITRE Corporation; a konzultanty z firem ThoughtLink, Toffler Associates a RAND Corporation. Ti všichni se na tom shodli.

V důsledku tohoto výzkumu a jemu podobných, sponzorovaných Pentagonem, se vojenské operace v oblastech Afghánistánu, Iráku a jinde zaměřují na „vytýčené cíle“ díky „kinetickým“ a „nekinetickým“ prostředkům.

Jedná se zejména o ochromení odporu likvidací velících složek, a to prostřednictvím preventivních útoků v kombinaci s psychologickými operacemi, jež mají za úkol zpacifikovat (tj. terorizovat) vzbouřené obyvatelstvo.

Tato smrtící taktika využívající kombinaci toho nejmodernějšího na jedné straně a nejprostšího na straně druhé tvoří samotné temné jádro Doktríny Pentagonu o nekonvenčním vedení války.

V tomto ohledu se zastánci „válčení přes elektronickou síť“ domnívají, že Spojené státy mohou v současné době ovládnout celé společnosti prostřednictvím všudypřítomného sledování. Takto udržovaný „přehled o situaci“ může být stále v chodu, a to díky špičkovým senzorům a vysílačům, stejně jako vzdušným úderům prováděným ozbrojenými bezpilotními letouny, válečnými letadly a robotizovanými vojáky Zvláštních jednotek.


Řidičský průkaz „vylepšený o“ RFID čip

Na domácí frontě se mezitím RMA projevuje v následujících formách: v ulicích měst jsou to všudypřítomné kamerové systémy, na internetové síti náhodné elektronické sledování soukromé online komunikace, a také RFID čipy, kterými je vybaveno různé zboží v obchodech, – to vše jsou aspekty funkčního kontrolního systému, který je v činnosti v rámci lidských společenství, jakým je i to naše.

Jak se o tom již při řadě příležitostí psalo na stránkách Antifascist Calling, současné operace americké armády jsou považovány za součást teorie kapitalistického managementu – takové, která sdílí více než povrchní podobnost s organizací řetězcových podniků, jako je například Wal-Mart.

Stejně jako tomu je v rámci RMA, i oběh komodit je zprostředkováván všudypřítomným sledováním výrobků a spotřebitelů… elektronickým sledováním.

A skutečně, teoretikové Pentagonu vykazují „postmoderní“ válčení jako další po internetu řiditelný podnikatelský počin.


(Kontra) revoluční RFID čipy

Identifikační značky pracující na rádiových frekvencích jsou malé počítačové čipy připojené k miniaturním anténkám, které mohou být implantovány do fyzických objektů, včetně lidských bytostí.

Samotný čip obsahuje výrobní elektronický kód, který může být přečten, kdykoliv čtecí zařízení vyšle rádiový signál.

Tyto čipy se dělí na dvě odlišné kategorie – na čipy pasivní a aktivní.

Pasivní značky (čipy) neobsahují baterii a dosah jejich signálu se různí – pohybuje se od několika centimetrů až po osm nebo deset metrů. Naproti tomu aktivní značky jsou samonabíjecí a jejich dosah je mnohem delší. Data z aktivní značky mohou být poslána přímo do počítačového systému, který kontroluje stav, nebo dokonce řídí zaměřování zbraňových systémů.

Jen sotva nás potom překvapí, že Pentagon a CIA utratily:

„stovky milionů dolarů za výzkum, vývoj a nákup hromad „značkovacího, sledovacího a pátracího náčiní“ (TTL – „tagging, tracking and locating“), informuje internetový časopis Wired.

Přestože to bylo dlouho považováno za pouhou neuvěřitelnou historku a fámu, armáda přešla z laboratoře do praxe a začala na hranicích Afghánistánu a Pákistánu, tedy na území tzv. „AfPaku“, (což je neologismus používaný v amerických zahraničně-politických kruzích pro oblast Afghánistánu a Pákistánu, jakožto nejproblematičtějšího regionu,) uvádět do provozu „malinkatá zaměřovací zařízení, která mají po Pákistánu směrovat jejich bezpilotní letadla.“

„Řada těchto technologií podléhá přísnému utajení,“ odhalil Wired.

„I tak je ale v otevřených médiích a literatuře možné získat z různých náznaků informace, co vlastně vláda sleduje: reflektory na bázi laseru, supersilné RFID značky (čipy) a naváděcí zařízení tak nepatrná, že mohou být vetkána do látky oblečení nebo do papíru.“

Některé tyto výrobky jsou již dnes běžnou praxí. Jestliže u sebe máte mobilní telefon nebo nějaké podobné mobilní zařízení, můžou vás snadno vystopovat – buď přes čip GPS, který máte ve vašem inkriminovaném udělátku zabudovaný, nebo prostřednictvím triangulace telefonního signálu.

Jedna ze smluvních stran obranného průmyslu, EWA Government Systems, Inc., vyrábí systém na bázi rádiových frekvencí, který se nazývá „Bigfoot Remote Tagging System“a není větší než párek tužkových baterií.

Ale vláda pracuje na tom, aby byla tato zařízení na sledování teroristů ještě více zminiaturizována – viz vložený článek níže.


Pod pokličku tajné armádní technologie značkování teroristů
David Hambling
3. června 2009

převzato ze stránek internetového magazínu Wired

Historky o tom, že CIA používá miniaturní zaměřovací zařízení k tomu, aby mohla zaměřovat různé cíle, a na ně poté směrovat nálety svých bezpilotních letounů, zní jako výmysl. Ale tato technologie skutečně existuje, a pokud víme, může být využita právě k výše popsaným účelům. Mohla by to být ona „tajná zbraň“, o níž Bob Woodward prohlásil, že americké armádě pomohla zpacifikovat Irák.

Armáda utratila doslova stovky milionů dolarů za výzkum, vývoj a nákup hromad značkovacího, sledovacího a pátracího náčiní,“ (TTL – „tagging, tracking and locating“) zařízení a udělátek, díky nimž bude možné někoho sledovat z veliké dálky. Většina z těchto technologií podléhá přísnému utajení. I tak je ale v otevřených médiích a literatuře možné získat z různých náznaků informace, co vlastně vláda sleduje: reflektory na bázi laseru, supersilné RFID značky (čipy) a naváděcí zařízení tak nepatrná, že mohou být vetkána do látky oblečení nebo do papíru.“

Některé tyto výrobky jsou již dnes běžnou praxí. Jestliže u sebe máte mobilní telefon nebo nějaké podobné mobilní zařízení, můžou vás snadno vystopovat – buď přes čip GPS, který máte ve vašem inkriminovaném udělátku zabudovaný, nebo prostřednictvím triangulace telefonního signálu. Jedna ze smluvních stran obranného průmyslu, EWA Government Systems, Inc., vyrábí systém na bázi rádiových frekvencí, který se nazývá „Bigfoot Remote Tagging System“ a není větší než pár tužkových baterií.

Laboratoře Sandia National Laboratories dosáhly pokroku ve vývoji značek „reagujících na radar“, které jsou jen modifikacemi běžných a všudypřítomných nalepovacích RFID značek, které se používají na označení zboží v obchodech. Tyto mají ovšem mnohem delší dosah. Zůstávají nečinné až do doby, než jsou probuzeny radarovým pulsem. Značky ve Wal-Martu mají dosah řádově několik metrů. Značky vyvinuté v laboratořích Sandia se mohou aktivovat a upozornit na svou polohu i na vzdálenost devatenácti kilometrů.

Tento dokument z roku 2004 popisuje značky jako předměty zhruba o velikosti kreditní karty, s přesností „určení zeměpisné polohy“ na jeden metr. Rádiové vlny proniknou i budovami. Navrhované způsoby využití zahrnují: „vyhledání a záchranu, přesné zaměřování, zvláštní operace“. Výběr letounu, který měl systém podporovat za vzduchu, počítal s bezpilotním typem Predator.

Zprávy z Pákistánu hovoří o tom, že CIA věděla, na kterou vesnici zaútočit, potřebovala pouze určit přesnou polohu dané budovy (popisy jako „třetí dům zleva“ mohou být nebezpečně dvojznačné, zejména pokud se na lokalitu díváte ze vzduchu). Značka reagující na radar by tu přišla velice vhod, neboť mi mohla navést raketu z letounu vzdáleného i několik kilometrů.

Ale toto není jediná technologie, která se využívá. Ve zprávě komise pro vědecké křídlo obranných složek z roku 2002 je mimo jiné zmiňována i možnost použití neviditelného chemického barviva k označení teroristů, které je poté poměrně snadné zaznamenat speciálně vyvinutým sledovacím zařízením.

Tzv. Quadrennial Defense Review – strategický dokument z roku 2006, který každé čtyři roky pravidelně rekapituluje činnost národní obrany – obsahoval pasáž o rozprášení teroristických sítí, v níž byla zmíněna důležitost značkovat a stopovat teroristy i jejich vybavení. Dvě navrhované metody pro tuto činnost byly nepatrnější než nepatrné radarové značky a Dynamické optické značky.

Darpa, výzkumná větev Pentagonu, strávila celá léta vývojem těchto:

„malých, vůči prostředí vysoce odolných, na reflektorovém odrazu založených značek, které mohly být zachyceny a rozpoznány jak příručními, tak vzdušnými senzory, a to i na značnou vzdálenost.“

Spoléhají na malé křemíkové reflektory, které odrážejí laserové signály – pokud jsou tyto signály viditelné ze vzduchu.

„Každá z těchto Dynamických optických značek (neboli DOT – Dynamic Optical Tag) má průměr asi dva a půl centimetru a je založena na „modulátoru kvantové jámy“ („quantum well modulátor“) vysvětluje agentura.“

-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly