Chemtrails: Šokující analýza kvality vzduchu z oblasti Phoenix !!!

           Nedávno jsem si pro své vlastní účely provedl takovou malou anketu. V ní jsem po dobu několika týdnů náhodně oslovil řadu osob, kterým jsem položil jednu jedinou otázku: "Víte co znamená slovo "chemtrails?" Zjistil jsem, že přes 70% dotázaných nemělo v podstatě ani tušení o čem je řeč. Takže buď čistě hádali jak se říká "od boku" a nebo rovnou sdělili, že prostě neví. U zbývajících zhruba 30% dotázaných byla situace také velmi zajímavá. Zhruba 68% z nich odpovědělo, že jde v podstatě o nesmysl a nebo nafouknutou bublinu či výmysl či záměrná mystifikace. Asi 24% odpovědělo tak, že sice ví o co jde, ale vzhledem k tomu, že se s tím dá jen těžko něco dělat je jim v podstatě celá záležitost jedno. Pouze 8% dotázaných se vyjádřilo jasné obavy co se této problematiky týče a dokonce navrhovali i některé aktivní kroky. Nezávislý internetový magazín Matrix-2001 po pravdě řečeno nevěnuje této oblasti nějakou extrémní pozornost, jako například Osud.cz, ale když jsem se seznámil s materiálem, který před nedávnem obdržel americký výzkumník Ted Twietmeyer nedalo mi to a tak jsem některá základní fakta seskupil a nabízím je čtenářům ke zvážení. Uvedený materiál obsahuje provedené rozbory ovzduší na přísně vědecké bázi z oblasti Phoenixu a to v přímé souvislosti se vzdušnou aktivitou, která je známá jako chemtrails. Tabulky uvedené v této reportáži ukazují hodnoty těžkých kovů v životním prostředí dané oblasti, které mnoho násobně překračují bezpečné úrovně neškodné pro člověka. Osoba, která poskytla uvedená data si pochopitelně přeje zůstat v anonymitě, ale prokázala, že vzorky byly skutečně analyzovány v profesionální laboratoři. Ted Twietmeyer osobně zná danou osobu a také adresu předmětné laboratoře a potvrzuje, že zpráva je původní. Osobně považuji informace obsažené v daném materiálu za velmi závažné, ale je to pouze můj laický pohled na danou věc. Každopádně analyzovaná situace, která je charakteristická pro oblast Phoenixu se může vyskytnout na kterémkoliv místě civilizovaného světa pokud vezmeme jev chemtrails za skutečně autentickou aktivitu. Víc již v následující reportáži.

 

 

        Na úvod by bylo vhodné uvést několik důležitých technických dat:

a)    Vzorky vzduchu byly použité pomocí vzduchového filtru a to po dobu zhruba 4 hodin během dne a 4 hodin po západu slunce po dobu 28 dnů.

b)    Metoda, která byla použitá v testovací laboratoři se nazývá "ICP scan, anorganické analýzy"

c)    Velmi krátké sloupečky v použitých grafech označují maximální bezpečnu emisní úroveň pro daný kov

d)    Vysoké sloupce reprezentují reálně naměřené hodnoty pro daný kov v odebraných vzorcích vzduchu

 


Graf č. 1

 

        Na výše uvedeném grafu č.1 je zcela zjevné, že u kovu zvané barium byl překročen maximální bezpečnostní limit celkem 278x, u mědi 98x, u manganu 5820x (neuvěřitelné!!!) a u zinku 593x. V souvislosti s těmito absolutně fatálními skutečnostmi je pozoruhodné vědět, že mangan je element, který se za přirozených okolností nachází v životním prostředí a půdě ve velmi nízké koncentraci.  Nicméně je třeba poukázat na to, že mangan je jedovatý element. Vyskytuje se nejčastěji v elektrolytických materiálech, v bateriích (suchý článek).

       Barium, měď a zinek jsou také těžké kovy. Měď a zinek je používán metabolismem lidského těla, ale pouze v extrémně nízké potenci. Barium se často používá jako kontrastní médium v rentgenovém diagnostickém aparátu, ale není zde použito ve formě prachu, ale v kapalné podobě. Barium a hliník se všeobecně nachází v souvislosti s chemtrail v rámci radioaktivního spadu. Tyto dvě sloučeniny byly také popsány Dr. Tellerem jako dvě možná užitná média, která by mohla za pomocí letounů se dostat do horní částí atmosféry. Tento vědec se však domnívá, že hlavním záměrem těchto aktivit spočívá v tlumení dopadu slunečního záření se snahou snížit proces globálního oteplování.

       Jiné analýzy však naznačují, že teorie dr. Tellera může být nakonec chybná. Existuje hypotéza, která naznačuje, že místo toho aby barium a hliník odrážely sluneční záření naopak mohou urychlovat globální oteplování. Na jaře letošního roku oznámila americká armáda, že primárním faktorem tohoto jevu není lidská civilizace, ale výrazné změny, které již několik let modifikují přirozenou aktivitu Slunce. Osobně jsem přesvědčen o tom, že by si toto téma zasloužilo velmi výraznou a širokou diskusi. Jde o to, že mnozí jsou stále přesvědčeni o primárním vlivu lidské civilizace na globální oteplování. Civilizační faktor je samozřejmě nepopíratelný, ale jak se ukazuje není prvořadým. Prostě existují jiné faktory, které lze považovat za podstatně radikálnějšího charakteru.

 


Graf č.2

 

           Na výše uvedeném diagramu vidíme, že kadmium překračuje 126x nejvyšším možnou bezpečnostní limitu, chróm pak 282x a nikl celkem 169x. Všechny výše uvedené kovy jsou extrémně jedovaté povahy.

 

 

          Na dalším diagramu je patrné, že hodnoty hliníku překračují bezpečnostní limit jedovatosti celkem 6400x, železo dokonce 28000x, magnesium pak 5,3x a sodík 15,9x. Ohledně emisních stop hliníku by bylo zapotřebí sdělit ještě několik doplňujících fakt. I když samotné laboratorní výsledky co se týče hliníku jsou zcela alarmující, Ted Twietmyer upozorňuje na to, že aktuální hladina hliníku může být ještě podstatně vyšší. Hliník je velmi obtížné odstranit z těla.

         V současné době jsou známé studie, které potvrzují, že u osob, které zemřely na Alzheimerovou chorobu byla zjištěna podstatně vyšší koncentrace hliníku než dovoluje přirozená limita. V této souvislosti bych chtěl upozornit na další fakt, který může mít s avízovanými skutečnostmi jistou souvislost. Jde o to, že v posledních letech je Alzheimerova choroba na vzestupu. Určitě by se měla učinit systematická vědecká studia, která by měla za úkol zjistit v celé řadě městských, ale i venkovských lokalit korelace mezi emisní přítomnosti hliníku v ovzduší a intenzitou výskytu Alzheimerovi choroby.

        Na základě předložených fakt testovací zprávy ze které byly prostřednictvím badatele Teda Twietmyera sestaveny některé zásadní skutečnosti jsem přesvědčen o tom, že by měla být této problematice věnována vrcholná důležitost ze strany široké veřejnosti. Bohužel nejsem až tak přesvědčen, že podobnou aktivitu budeme moci očekávat od vládnoucí politické garnitury. V tomto ohledu by mně velmi zajímal konkrétní postoj ministerstva životní prostřední. Co se týče nějakého případného vyjádření hlavního hygienika už ani nemluvím, neb se jedná poplatnou politickou funkci. Byl bych samozřejmě velmi rád, kdyby se na toto téma rozběhla všeobecná diskuse a pokud byla tato reportáž alespoň pro některé z čtenářů inspirativní, pak splnila svůj účel.


(c)2008 Jaroslav Chvátal

(c)2008 Ted Twietmyer

Původní zdroj: http://www.rense.com/general82/chemit.htm