CESTOVATEL V ČASE V KÓMATU O KOLONIZACI MARSU A BUDOUCNOSTI ZEMĚ

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

07.08.2021 Fenomenologie

Cestování v čase je jedním z oblíbených témat lidí na celém světě. O cestování časem vyprávělo mnoho lidí a jedním z nich byl i Paul Amadeus Dienach z Vídně. Paul Dienach byl  profesorem humanitních věd. V roce 1921 upadl do kómatu. V tomto stavu setrval jeden  rok, poté se úspěšně zotavil. Když se v roce 1922 probral, začal si vzpomínat na všechny živé zážitky, které se mu v kómatu staly.

 

Co se stalo s Paulem Dienachem?

Paul se zmínil, že jeho duše se přestěhovala do těla muže, který žil v roce 3096. Byl to vědec Andrew Northam. Pavel tak poznal život ve velmi vzdálené budoucnosti. Všechny své zážitky si zapisoval do deníku ve svém rodném jazyce. Když v roce 1924 zemřel na tuberkulózu, jeden z jeho studentů, Georgios Papachatzis, přeložil jeho eseje do řečtiny a vydal je v knize "Kroniky z budoucnosti". V roce 1922 si Dienach do svého deníku zapsal, že 21. století bude dobou kulturního a intelektuálního úpadku. Lidé budou trpět psychickými problémy a přelidnění způsobí velké problémy, jako nedostatek místa k životu. Proběhne kolonizovat jiné planety,budou se vyvíjet nové  zbraně hromadného ničení, ale zároveň budou existovat mezinárodní zákony, které budou účinně bránit v jejich použití. Když se podíváme na století, ve kterém nyní žijeme, můžeme snadno říci, že Dienach byl skutečně obdařen neuvěřitelným vhledem do budoucnosti lidí na Zemi. Možná proto se jeho předpovědi pro 21. století naplňují.

Paul Amadeus Dienach

Do roku 2204 bude na Marsu 20 milionů lidí

Dienach vyslovil jednu z nejzajímavějších předpovědí o vývoji člověka. Uvedl, že do roku 2204 n. l. dojde k rozsáhlé kolonizaci planety Mars. Usadí se tam dvacet milionů lidí. Ale šedesát let po kolonizaci (podle Dienachovy předpovědi) dojde na Rudé planetě k velké přírodní katastrofě, která povede k úplnému zničení kolonie, a lidé se tam už nikdy neodváží usadit.

 

2309 n. l. a zbytek budoucnosti

Jak bylo zmíněno v "Kronice z budoucnosti", rok 2309 n. l. bude znamenat začátek nové éry. Lidstvo by však postihne obrovská katastrofa způsobená samotným člověkem. Dojde k dlouhotrvající světové válce, která zničí celou civilizaci, zejména v Africe a východní Asii. Válka bude trvat téměř sto let. V roce 2396 se "Globální parlament" pokusí obnovit civilizaci od základů. Parlament zaznamená velký úspěch, zajistí, že nové přerozdělování bohatství a práce zaručí prosperitu a pohodlný život pro všechny. Ve 29. století lidé s duševními potížemi založí nové město zvané "Údolí růží". Město se bude nacházet někde na jihu Evropy v roce 2894. Město bude počátkem pokročilé duchovnosti a vnímání. Ve 40. století bude většina lidí patřit do kategorie duchovní a intelektuální elity země. Lidé budou disponovat velkým potenciálem bratrství a vzájemné úcty. I když se všem těmto předpovědím Paula Dienacha těžko věří, myslíte si, že je možná lidská existence s naprostou rovností a mírem na planetě?

Rok 2000-2300: Lidstvo začíná řešit problém přelidnění, ekologické destrukce, skleníkového efektu, změny klimatu, hladomoru, válečného štvaní a regionálních konfliktů. Kromě toho se v přírodních vědách hojně využívá elektromagnetická energie, překonává se gravitace, uměle se vytváří a využívá antigravitace, ale také se objevuje a využívá tzv. éterodynamika (duchovní energie). Věda je schopna fotografovat duchovní energie a dokáže na nich také jasně rozpoznat zesnulé osoby, které se pohybují a přecházejí z fyzického do nadpozemského světa. V budoucnu se tomu bude říkat "éterické vidění" nebo "změna psychického kanálu". Ekologický systém se stane mnohem humánnějším a moudřejším a lidé se z otrockého systému finančního přežití přejdou k duchovnímu rozvoji a vnitřní práci na své osobnosti. Peněžní systém bude úspěšně zrušen a úmrtí dětí z velké budou překonána. Fosilní paliva budou nahrazena udržitelnými energiemi. Většina lidí upřednostní vegetariánský způsob života a maso se konzumuje jen zřídka. Mars bude kolonizován v roce 2204, ale v roce 2265 bude kolonizace přerušena kvůli rozsáhlé přírodní katastrofě.
 

Rok 2300-2400: Navzdory vyřešení válečného shonu vypukne v roce 2309 další světová válka s rozsáhlým zničením lidstva. Lidstavo jako celek přesto přežije a v roce 2396 bude sjednoceno pod jednotnou světovou vládou. Jedině sjednocení všech národů povede k tomu, že válka už nikdy nevypukne. Vůdci jsou voleni přímou volbou a většinou se jedná o vědce, inženýry nebo humanitní pracovníky. Politici a podnikatelé již nejsou voleni.

Rovnováhu sil zajišťuje aliance soukromého sektoru na mezinárodní úrovni, která podporuje národní vlády a světovou vládu. Banky a burzy již neexistují ve známé podobě, ale používá se zvláštní druh peněz, které se rovnají skutečné hodnotě jakéhokoli produktu, zdroje nebo energie. Stále také existuje soukromé vlastnictví, ale celkové zdroje jsou spravedlivě rozděleny mezi lidi, takže nikdo už nemusí trpět hladem a může vést zdravý životní standard. Konflikty jsou nyní pouze lokální a velmi vzácné. Také dochází k prvnímu kontaktu s mimozemskými civilizacemi a veřejnost je informována o každém kroku, který byl s mimozemšťany učiněn. Utajená jednání s s mimozemci je zrušeno.

Rok 2400-2600: Začíná se objevovat hrozba globální totality, když několik divokých skupin zaútočí na světovou vládu prostřednictvím kyberpirátství. V roce 2600 hrají zavedený soukromý sektor a vlády jednotlivých států pouze druhořadou roli s ohledem na globální zájmy, ale i tyto potíže jsou nakonec překonány. Světová vláda funguje velmi dobře. Globální doprava je řízena pomocí éterických energií a létajících disků.

Rok 2600-3400: Stále více lidí si osvojuje schopnost telepatie a přírodní vědy dělají úžasné pokroky. Dozvídáme se také mnohé o vnitřním Slunci, jeho atmosféře a miliardové historii. Města se staví také uvnitř Země. V medicíně hrají léky jen podružnou roli, protože nová forma léčby je založena spíše na zvuku, barvě, světle a meditaci. Navzdory těmto úspěchům se většina lidí stále soustředí na technologie, osobní úspěch a majetek, zatímco spiritualita stále poněkud zaostává.

Rok 3400-4000: Teprve v roce 3382 začíná duchovní renesance, která se rychle šíří a způsobuje jakousi hypervizi, která většině lidí umožňuje napojit se na přímé vnitřní poznání a duchovní světlo. Lidé se dostávají do stavu, kdy mohou vytvářet věci jednoduše prostřednictvím svých záměrů, kdy se spojují s jemnějšími duchovními úrovněmi. Vstupují do nového zlatého věku světové civilizace. Mnozí vedoucí představitelé "Světové vlády" se stávají univerzálními tvůrci, dokonce více než vědci a inženýři.

Spojují v sobě vlastnosti filozofa, vědce, umělce, mystika a mnoha dalších tvůrčích myslí. Globální jazyk se nyní skládá z trojrozměrných inervisních obrazů promítaných mentálně, bez zvuků a písma na internetu. Přírodovědci také objevují způsob, jak rozšířit dvouvláknovou DNA. Každý má zdarma oblečení, jídlo, střechu nad hlavou, bezplatnou dopravu a přístup k vědeckým poznatkům, produktům všeho druhu a zábavě. Soukromé vlastnictví již neexistuje. Všichni se budou stravovat vegetariánsky a zoologické zahrady už nebudou existovat. Zvířata již nejsou domestikována, zabíjena ani jinak týrána. Létající disky jsou již zastaralé a nahradil je nový dopravní prostředek, který je založen na "prostorových branách", které velmi snadno přepravují lidi z jednoho místa na druhé. Tato duchovní technologie byla umožněna díky kontaktu s úžasně pokročilou duchovní mimozemskou civilizací a dává lidem absolutní svobodu dopravy na Zemi.

Skrývání a utajování již není v žádném případě možné a lidé jsou díky zvýšeným empatickým a telepatickým schopnostem schopni okamžitě rozpoznat pocity a záměry druhých. Úspěch se již také neměří hmotným majetkem, ale duchovní prací na sobě. Toto je malý přehled z poznámek Paula Dienacha. Věříte těmto informacím?

Ať tak či onak, máme tu alespoň jisté světlo na konci dlouhého, velmi dlouhého tunelu...