CESTA SKRZE MULTIVERSUM (40)

Penre Wes

Penre Wes

autor

17.06.2024 Exkluzivně

5.1 Politická dramata na domovské planetě

Když se všichni královští Anunnakiové vrátili na Nibiru, opět se projevily jejich obvyklé agresivní rysy a došlo k zuřivému soupeření o pozornost krále Anu. Ankur a Nammur vedli své klany, aby na královský trůn vynesli buď sebe, nebo někoho ze své krve. Oba, Ankur nebo Nammur, byli jmenováni do služby pod něčím, čemu král nyní říkal "kuchyňský kabinet", což byla někdejší "Rada dvanácti", ale v poněkud oslabené podobě. Dalšími jmenovanými byli důvěryhodní Ša.A.M.i., mnozí z nich nám byli známi prostřednictvím těchto dokumentů, které jsem napsal, a samozřejmě původně prostřednictvím Sitchinových knih.  

Král Anu měl na starosti mnoho záležitostí, z nichž jednou bylo zničení sinajského kosmodromu kolem roku 2500 př. n. l.. Nejsem si jistý, v jakém smyslu mu na tom záleželo, protože to byl ve skutečnosti sám král Anu, kdo schválil jaderné bombardování. Další záležitostí bylo přirozeně královské nástupnictví. Nejnaléhavější záležitostí však byla "otázka Marduka". Marduk - Ankurův syn a králův vnuk, i po těch tisíciletích stále choval zášť a myslel si, že by měl být králem Nibiru a králem Země zároveň. Ukázalo se, že když se Marduk vrátil na Nibiru se zbytkem posádky Anunnaků, většina z nich ho v jeho poslání silně podporovala. Z přibližně 400 Anunnaků, kteří opustili Zemi, aby se vrátili na Nibiru, jich asi 300 Marduka podporovalo. Zřejmě někdy poté, co se všichni vrátili domů, došlo k jakési ostré konfrontaci mezi Berany a Hadím klanem, i když není jasné, do jaké míry. Dr. Bordon a LPG-C získali tyto informace od Ša.A.M.i., který promluvil během výročních setkání s mimozemskou skupinou LINK, zřejmě když ho k tomu donutili ostatní členové (nejen lidé).

Tento konflikt však dopadl příznivě pro kandidáta, který nebyl na králově seznamu - Nannara, Enlilova syna. Marduk již nepřipadal v úvahu pro nástupnictví, protože král Anu vytvořil novou, pevnou politiku, podle níž musel každý přísahat věrnost králi, osobně i království. Z této

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.

Další díly