CESTA SKRZE MULTIVERSUM (3)

Penre Wes

Penre Wes

autor

10.05.2022 Exkluzivně

4.5. SUPER-DOMÉNA potenciálu "kvantové šablony"

Velká část fyziky života spočívá v jevech mezi 4D prostorem/časemSUPER-DOMÉNOU hmotných šablon, neboli tím, co se dnes označuje jako subkvantum nebo vakuum. Zde se formují všechny tvůrčí impulsy, než vstoupí do 4D prostoru/času, kde vnímáme sami sebe.  Všechna kvanta, ať už jsou v jakékoli roli nebo konformační funkci, znají všechna pravidla 4D prostoru/času a mají přístup ke všem bodům 4D prostoru/času.  Existence pravidel 4D prostoru/času je podmíněna existencí jeho zrcadlové šablony a rozsahy podpory kvant v šablonové naddoméně.

Lidská podoba viditelná v SUPER-DOMÉNĚ potenciálu "kvantové šablony"

4.6. 4D prostorová/časová SUPER-DOMÉNA

Tato poslední SUPER-DOMÉNA je nejvnitřnější ze všech v UNUM. Prvních šest SUPER-DOMÉN má jako jednu ze svých společných funkcí promítat, podporovat, propagovat a podporovat "nejnižší" ze SUPER-DOMÉN. Právě zde se všechny tvůrčí impulsy, které mají svůj původ v PRVOTNĚ-KAUZÁLNÍ DOMÉNĚ, pohybují okamžitým procesem, aby se staly šablonovitou konformitou a nakonec předmětem či "věcí". Tyto objekty často označujeme jako hmotu, což je z určitého hlediska poněkud zavádějící, protože hmota sama o sobě skutečně neexistuje a ve skutečnosti je hmota jen rozsahem energetických frekvencí, které naše smysly interpretují jako více či méně pevné

Satelitní snímek Galaxie; masivní, gravitačně vázaný systém, který se skládá
z hvězd a hvězdných pozůstatků, mezihvězdného prostředí plynu
a prachu a důležité, ale nedostatečně prozkoumané
složky, která se předběžně nazývá temná hmota/temná energie.

Existuje řada "přírodních" jevů, které se projevují ve 4D prostoru/času, včetně: astronomických, astrofyzikálních a kosmologických. Astronomie se zabývá nebeskými tělesy, jako jsou galaxie, hvězdy, planety, komety, mlhoviny a podobně, zatímco astrofyzika se zabývá fyzikou Vesmíru, jako je svítivost, teplota, hustota a chemické složení nebeských objektů. Kosmologie je více zaměřena na studiu

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.