CESTA "DUHOVÉHO HADA": ZA OPONOU ZÁZRAKŮ (12)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

25.05.2023 Fenomenologie

Psychoanalytik Ed Edinger v rozhovoru před svou smrtí a vydáním knihy "Archetyp apokalypsy" prohlásil:

"Zdá se, že je naprosto nevyhnutelné, aby v politicko-historickém aspektu lidstva došlo k obrovským otřesům, křečovitým pohybům a výbuchům chaosu obrovských rozměrů. Myslím, že to byl trpasličí otřes, který nastal na počátku křesťanské éry s postupným rozpadem Římské říše. To byla maličkost ve srovnání s tím, co se stane tentokrát. Proto je rozluštění symbolů židovsko-křesťanských cyklů chaosu, zejména bitvy u Armagedonu, kritické, protože je těžké obejít krize, pokud je nevidíme přicházet - nebo nepochopíme, jak jsme je "vědomě" vytvořili chybným negativním myšlením!"

"U.S. News & World Report" uveřejnil článek s názvem "Tajemství Da Vinciho kódu" jako rychlou marketingovou reakci na fenomenální knižní bestseller Dana Browna. Reportérka Amy D. Bernsteinová prohlásila, že tato novinka - "Da Vinciho kód", je zápletkou, kde "sled zdánlivě komplikovaných kódů, pregnantních symbolů a vodítek slibuje, že povede ke skryté 'pravdě' - která zase slibuje seismický posun v ničem menším než v základech víry samotného křesťanství". Jinými slovy, znovu se vynořují prastaré podvědomé archetypální obrazy bitvy u Armagedonu, na nichž byla založena posedlost naší moderní společnosti válkou na konci časů mezi "dobrem a zlem". Z mého pohledu, je toto chápání křesťanské komunity poněkud ironické, když se v Bibli objevují napomenutí a autoritativní odkazy na nadcházející "posun věků" z Ryb do Vodnáře v roce 2012.

Všechny "posuny věků" (události) mapuje Kruh zvěrokruhu - nebeské hodiny - aby "moudří" věděli, ale nepřeháněli to se scénáři "konce věků", jako jsme to udělali v případě Y2K a 11. září? Myslím tím samozřejmě konečnou katastrofu, kterou chtějí obejít - SVĚTOVOU VÁLKU. Například písma ve starých indických textech hovoří o jaderné válce. Hlavní vědecký pracovník "Projektu Manhattan" - Dr. Robert Oppenheimer byl obeznámen se starověkou sanskrtskou literaturou a v rozhovoru, který poskytl poté, co viděl výsledky prvního atomového testu, také citoval z Bhagavadgíty:

"Nyní jsem se stal Smrtí - ničitelem světů."

Vzhledem k této skutečnosti se modlím, aby Indie neopakovala chyby minulých věků s Pákistánem. Profesor Alvin Boyd Kuhn strávil celý život studiem symboliky v Bibli, aby vrátil "náboženství starých časů;" znamení doby. On byl ovlivněn prací Geralda Masseyho (1828-1907), egyptologa samouka narozeného v Anglii, který si uvědomil, že hlavní podobenství křesťanství jsou založena na astronomii, pohanství a egyptské mytologii, rituálů a symbolů, které hovoří o "Prvním čase" a "Konci času". Je nejvyšší čas rozluštit a zneškodnit hybné archetypální síly samotného času.

Čas nakonec není  na naší straně, ale ani proti nám.

Kuhn chápal, že zvěrokruh funguje obráceně, to znamená, že naše životní zkušenosti jdou proti směru hodinových ručiček kolem souhvězdí, která slouží k mapování našeho horoskopu. Kuhn si však uvědomil, že číslo "12" představuje celistvost v kruhu a "třináctá" osoba - Kristus - nacházející se uprostřed kruhu pozoruje život z pozice neutrality a vidí drama odehrávající se kolem něho jako odraz dvanácti aspektů nebo "ctností" archetypálních osobností ve výcviku. To znamená, že reinkarnace je procesem zdokonalování a vylaďování vlastních reakcí tak, aby odpovídaly potřebám okolí s ohledem na "Velký obraz"; jinými slovy, aby se člověk stal služebníkem Boha. Stručně řečeno, toto dvanáctiramenné "Kolo času" hovoří o tom, že jsme byli magneticky "zakódováni" naším cyklem zkušeností života, smrti a znovuzrození. To je samozřejmě hluboký poznatek, který si lze ověřit během okamžiků blízkých smrti, jako se to stalo Rogeru Hartovi, bývalému profesorovi na "Vysoké škole oceánských a atmosférických věd" na Oregonské státní univerzitě. Viděl, jak je naše Mysl-Tělo-Duch jsou ovlivňovány a spojeny s rotací hvězd prostřednictvím "pole nulového bodu" uvnitř Prázdnoty.

V knize "The Phaselock Code: Through Time, Death, and Reality" s podtitulem "The Metaphysical Adventures of The Man Who Fell Of  Everest" (Metafyzická dobrodružství muže, který spadl z Everestu) vysvětluje, jak se vzorce energie překrývají a vznikají současně v celém Vesmíru. Jedno místo je propojeno s jiným, aniž by se křížil prostor, bez zpoždění, bez rozpadu. Pohyb ještěrky na stěně, let vrány, objevení se komety, svítání duhy si předává informace o vzorcích energie v Prázdnotě.  Větší pravdou je, že právě teď jsme vzory energie v Prázdnotě. Tento vhled mi bleskl hlavou, jakmile jsem si uvědomil, že je to pravda! Je těžké to spolknout, ale opravdu jsme pulzacemi pole nulového bodu. Mnoho lidí, kteří prožili prožitek blízkosti smrti, se mi svěřilo, jak zásadní roli hraje astrologie v našem životním plánu a jak důležité je naladit se na tyto vibrace zvané "hudba sfér".

Takže chceme umístit jaderné zbraně do Vesmíru?

Jsme blázni?

Tady je zbytek příběhu. Čínská životní filozofie sehrála monumentální roli při vytváření největšího symbolu moci našeho moderního světa - jaderné bomby. Neboť jako přímý důsledek toho, co se jaderný fyzik Niels Bohr (1885-1962) dozvěděl o Tao od Číňanů, se pro něj "koncept komplementarity" stal hlavním bodem teorií kvantové fyziky, které vyústily v Nobelovu cenu v roce 1922 za jeho poznatky o "struktuře atomů. Tento velký muž vědy a ducha byl tedy obdařen pochopením sjednocujících principů Boží cesty. A věřím, že vy budete také, až pochopíte archetypy apokalypsy, které už příliš dlouho sužují náš svět. Je čas sfouknout víko z hřibovitého mraku a zneškodnit ideologii s ním spojenou. Dr. Bohr dokonce později přijal symbol jin-jang do erbu své rodiny, když byl v roce 1947 královnou pasován na rytíře.

Symboly jsou mocné a naplněné silou, stejně jako naše fyzické světelné tělo!

Mayský kosmolog, mytolog a symbolista Dr. José Arguelles v knize "Mayský faktor" připomíná:

"Symbol je rezonanční struktura, ozvěna určité kvality zářivé energie, která nabývá podoby v našich smyslech. Jako rezonanční struktury symboly doslova vytvářejí naše světelné tělo, pracují s ním a informují ho. Světelné tělo je elektrorezonanční galaktická kódová banka, která informuje genetickou kódovou banku. Je to materiál představivosti, vhledu, pravdivého porozumění - a nejen to! Naše světelné tělo odpovídá vibrační infrastruktuře DNA, ale aktivovat ji lze pouze prostřednictvím vědomého používání symbolů. Ani toto světelné tělo, které pracuje se symboly, by nemělo být odděleno od toho, co nazýváme naším fyzickým tělem. Můj větší názor je, že jaderná bomba je symbolem hadího ohně v kundaliní, který je určen k tomu, aby stoupal po páteřní ose našeho těla a vybuchl ve svém hřibovitém oblaku vizionářské síly prostřednictvím sjednocení našich dvou mozkových hemisfér a otevření našeho třetího oka do páté dimenze v období 2012-2022".

Jak se dostaneme do bodu transformace namísto světového požáru? Záleží na tom, jak diplomaticky zatančíme kolem našich jaderných hrozeb? Broadwayská tanečnice Isadora Duncanová (1877-1927) přiznala:

"Tělo lze silou Duše ve skutečnosti přeměnit na světelnou tekutinu."

Ve své knize "The Ari of Dance Duncan" vyznává, že může "přeměnit tělo na světelnou tekutinu, odevzdat ho inspiraci Duše. Tělo se stává lehkým a průzračným, jako se zobrazuje rentgenovým zářením, ale s tím rozdílem, že lidská Duše je lehčí než tyto paprsky. Když ve své božské síle zcela ovládne tělo, přemění ho ve světelnou pohyblivou Duši a může se tak projevit v celé své božskosti." Opět je to dáno uvědoměním, že jadernou reakci můžeme vyvolat zevnitř prostřednictvím zprostředkování nebo zvenčí prostoru prostřednictvím konfrontace; záleží jen na nás, jakým způsobem se chceme transformovat. Historik indiánského umění Heinrich Zimmer (1890-1943) řekl:

"Tanec je prastarou formou magie. Tanečník se stává zesílenou bytostí obdařenou nadpřirozenými schopnostmi. Jeho osobnost se proměňuje. Podobně jako jóga vyvolává tanec trans, extázi, prožitek božství, uvědomění si vlastní tajné podstaty a nakonec splynutí s božskou podstatou."

Mytolog William Henry v knize "Jednou nohou v Atlantidě" píše:

"Původní pozemská Thule, říkali dualističtí Řekové, byla pojmenována podle nebeského originalu, které existovalo v Hyperboreji, což je řecký název pro Nebe. Thule neboli Tula je název pro Centralní Slunce, Duchovní Slunce nebo Galaktické jádro, které se nachází ve středu naší Galaxie."

O galaktickém jádru je třeba začít uvažovat jako o "kotli alchymistického elixíru", který vaří ambrózii, zelený nektar bohů, jenž posvěcuje nesmrtelnost těm, kteří v sobě hledají, využívají a pěstují Kristovsky zaměřené Vědomí. Toto galaktické centrální jádro hvězd je domovskou katedrálou bytostí podobných Kristu! Například Howard Storm se během svého prožitku blízkosti smrti nechtěně ocitl v Prázdnotě a stál vedle svého mrtvého těla v novém "fyzickém" těle, které měl omotané nemocničním pláštěm. Rozdvojil se neboli naklonoval přirozeně, jinými slovy - spontánně. Pak podle hlasů, které anglicky volaly jeho jméno "Howard" (přestože byl v pařížské nemocnici ve Francii), vyšel na chodbu a do mlžného břehu mlhy, v němž se pohyboval nespočet lidí. Zmatený a ztracený Storm následoval tyto lidi do hlubin této temnoty, dokud nebyl napaden a neutrpěl nevýslovnou krutost z rukou mučivých bytostí, které ho dravě pohltily jako oběť znásilnění.

Nakonec Storm viděl, že tito lidé paradoxně nevěděli, že přežili smrt. Storm se dozvěděl, že tyto ztracené Duše se nechaly pohltit nespoutanými negativními radioaktivními emocemi - hněvem, nenávistí, smutkem a utrpením. Během svého života na planetě tyto konflikty jednoduše nevyřešili. Opět proto chceme tyto emoce uvězněné v našich čakrách vyčistit prostřednictvím transu, protože v nich zůstávají, dokud je nevypustíme na denní světlo. Naše dravé choutky a záchvaty hněvu - naši "hladoví duchové", jak je nazývají některé duchovní tradice - nás drží na zemi a mimo nebeské sféry, protože se živí naší životní energií a nakonec nás pohltí. Peklo je bezpochyby odpadkový koš, který nás požírá zaživa. Nebe je říše lásky. Klíčovou myšlenkou je však nyní to, že máme na výběr, zda půjdeme do pekla, nebo do nebe, a to globálně, zatímco jsme ve vzájemné interakci na Zemi v jaderném věku!

Ve svém případě byl Storm ateista, intelektuální profesor umění na "Northern Kentucky University", a když se ocitl v pekle, začal o své situaci uvažovat z mnoha úhlů. Cítil se bezmocný a beznadějný, dokud mu hluboký vnitřní hlas neřekl: "Volej k Bohu, abys byl zachráněn." Zpočátku to odmítal udělat, tvrdohlavost byla pro něj charakteristickým znakem ega, ale přemožen strašlivým utrpením a vyděšen tím, čeho byl svědkem, volal k Ježíši, aby mu pomohl. Znovu a znovu křičel do temné mlhy o vysvobození z této noční můry bez konce. Zanedlouho Storm spatřil v obrovské dálce toho černého prostoru malý světelný bod, který k němu raketově letěl jako kometa.  Ta světelná bytost ho obklopila; nabrala ho a vynesla nahoru a ven z temné éterické atmosféry pekla jako Superman. Odneslo ho to směrem ke středu galaxie, vzpomínal. Nicméně se s Ježíšem přiblížil k centrální sluneční SVĚTELNÉ SFÉŘE, která nevysílala nic jiného než nesmírně silné paprsky čisté LÁSKY.

Jistě, pomyslel si, to musí být Domov Boha.

Storm tento zážitek od té chvíle shrnul ve svém bestselleru "Můj sestup do smrti a láska, která mě přivedla zpět":

"Obklopen světlem, s pocitem, že je mi nádherně, a s pláčem jsem v dálce spatřil něco, co vypadalo jako obraz Galaxie, až na to, že byla větší a bylo v ní víc hvězd, než jsem viděl na Zemi. Bylo tam velké středisko zářivosti. V jeho středu byla nesmírně jasná koncentrace. Mimo centrum létaly nesčetné miliony světelných koulí, které vstupovaly do středu a opouštěly to, co bylo velkou Bytostí. Byli jsme v jistém smyslu zcela nehybní, a přesto jsme viseli v prostoru. Všude kolem nás bylo nespočet zářivých bytostí, které jako hvězdy na obloze přicházely a odcházely. Bylo to jako super-zvětšený pohled na Galaxii přeplněnou hvězdami. A v obrovské záři středu byly namačkány tak hustě, že se nedaly identifikovat jednotlivosti. Jejich já bylo v takovém souladu se Stvořitelem, že byli skutečně jen jedni".

Tento popis posmrtného života dokonale odpovídá egyptským a mayským textům! Naše civilizace totiž ztratila cestu labyrintem jazyka - náboženského, vědeckého a politického - a místo toho se rozhodla sloužit archetypům apokalypsy, odhalení konečného scénáře sebevraždy - environmentálnímu a ekonomickému kolapsu a jadernému holokaustu alias III. světové válce. Starší Hopiové mají k tomuto tématu hodně co říci a my si tato proroctví projdeme, než se s nadějí uzavřeme. S nadějí se setkáme s archetypy hojnosti, které přijdou s otevřením našeho třetího oka a schopností vizualizovat a následně manifestovat přání našeho srdce - okamžitě.

Chápete, o čem je řeč? Náš původ a osud jsou zapsány na noční obloze, a tím ovlivňují další kosmické bytosti v blízkých i vzdálených hvězdných systémech, protože vnitřní i vnější prostor tvoří jeden prostor s nekonečnými rozměry.

"Škrtněte sirkou na Zemi a zatřesete hvězdou ve středu naší galaxie - a ještě dál!"

-pokračování-

Další díly