Černo černá tma aneb kde se nachází spravedlnost? (2)

Odsouzený nacistický zločinec Fritz Meer záhy po svém propuštění z vězení pokračoval ve svých specifických aktivitách. V roce 1962 se stal jedním z hlavních iniciátorů tzv. „Codex Alimentarius“. Jde o aktivitu, která je velmi významným způsobem podporována:

„Codex Alimentarius“, který se oficiálně tváří jako nástroj ochrany zdraví spotřebitelů a záruky poctivého jednání v rámci obchodu s potravinami, je ve skutečnosti velmi negativisticky nastaven proti přirodním vitamínovým preparátům, alternativním potravinovým doplňkům a vůbec přírodnímu potravinářskému průmyslu jako celku.

Výše uvedený kodex je ve své podstatě, filozoficky řečeno, řízen myšlenkou „podporuj nemocnost obyvatelstva a prodej tak více „léčiv“. Myslím, že tato věta nepotřebuje dalšího komentáře. Konečně každý alespoň trochu rozumně uvažující člověk si dá jedna a jedna dohromady.

Další člověk, který by nás měl rozhodně zajímat, se jmenuje Karl Wuster a svého času fungoval na pozici předsedy představenstva „I. G.Farben Degesch“. Zde se ve velkém vyráběl nervový plyn „Cyklon-B“. I tento člověk byl prohlášen za válečného zločince, ale také podle podobného scénáře byl záhy z vězení propuštěn. Poté až do roku 1974 sloužil jako výkonný ředitel společnosti „BASF“.

Zcela jednoznačným výsměchem všem trpícím během II. světové války je osud Hanse Globkeho. To je ten, který mimo jiné sepsal zrůdné a odsouzeníhodné anti-židovské rasové zákony. Skutečně jen těžko se dá uvěřit tomu, že tento člověk se po II. světové válce stal ministrem ve vládě kancléře Konrada Adenauera, kde sloužil v letech 1949 – 1963. Sám jsem tomu nechtěl ani věřit, ale tato skutečnost je samozřejmě lehce dohledatelná i v oficiálních historických dokumentech.

Navíc tento člověk fungoval bez jakékoliv parlamentní kontroly nebo kontroly tajných služeb. Byl přímo zapojen do spiknutí kolem ropného a drogového kartelu v tehdejších snahách převzít kontrolu na evropských obchodních trzích v rámci tehdy nově budovaného „Evropského hospodářského společenství“ (EHS) jakožto předstupeň dnešní „Evropské Unie“ (EU).

Další jedinec, který by nás měl zajímat, se jmenuje Walter Hallstein, který jakožto prominentní nacista a profesor práva zavedl v roce 1939 ve všech okupovaných evropských zemích další ze série zrůdných nacistických zákonů: „Zákon o ochraně německé krve a cti“.

Po předchozích informacích vás již snad ani nepřekvapí, že tento člověk stál později při zakládání toho, čemu se dnes říká „Evropská Unie“, přičemž se stal prvním předsedou „Evropské komise“. Tento výkonný orgán byl navržen takovým způsobem, aby byl imunní vůči jakýmkoliv zásahům v duchu demokratické kontroly.

V roce 1957 byla v Římě sepsána mezi Konradem Adenauerem a Walterem Hallsteinem první „Evropská smlouva“.

Většina informací, které zde uvádím především v souvislosti s „I. G. Farben“, se opírá o famózní výzkum dr. Matthiase Ratha. Tomuto neúnavnému bojovníkovi za svobodu se díky „zákonu o svobodě informací“ podařilo nashromáždit několik desítek tisíc dokumentů právě o „I. G.Farben“ a to z prostředí válečného tribunálu Norimberského procesu.

Většina z těchto dokumentů byla po dlouhou dobu držena v tajnosti. V současné době velkou většinu z nich můžete studovat na internetových stránkách www.profit-over-life.org a pak na www.4.dr-rath-foundation.org. Pakliže vás uvedená problematika skutečně zajímá, určitě zde budete trávit hodiny a hodiny času. Určitě stojí za to se podívat na materiály kolem „Codex Alimentarius“ nebo farmaceutického průmyslu.

Nadvláda současného farmaceutického průmyslu a jeho zákeřný vliv na vládní právní předpisy jsou bezesporu přímým odkazem politiky a filozofie „I.G.Farben“ v napojení na celou síť nacistických válečných zločinců, kteří tehdy stáli u celé řady kartelových dohod, jež ovlivňují politiku v tomto odvětví do dnešní doby. V podstatě lze konstatovat, že od doby konce II. světové války mnoho milionů lidí po celé planetě zemřelo právě v důsledku otřesné kriminální činnosti „Big Pharma“, „Big Biotech“ atp. a jejich politických stoupenců. Následující odstavce jsou pouze miniaturní a velmi mírnou ozvěnou toho, co se ve skutečnosti děje.

Před nedávnem vyšla velmi zajímavá zpráva, pod kterou jsou podepsáni autoři dr. Gary Null a dr. Carolyn Dean. Materiál nese název „Death by Medicine“ a je dohledatelný na internetu. V této zprávě je mimo jiné uvedeno, že v důsledku stávajícího amerického zdravotního systému každý rok zemře v průměru kolem 106 000 lidí na druhotné následky užívání léků, jež jsou vázané na lékařský předpis a které byly podávány v předepsaném dávkování. A více než dva miliony lidí je hospitalizováno v důsledku nežádoucích účinků těchto léků schválených „FDA“.

Ředitelé a výkonné rady těchto nadnárodních farmaceutických korporací, které tato léčiva vyrábějí, si velmi dobře uvědomují, jaké škody na zdraví způsobují, ale dělají všechno proto, aby se případné nežádoucí informace nedostaly k široké vrstvě veřejnosti. Chamtivost a zisk jsou jejich jedinou ideou. Skutečný zájem o životy a zdraví lidí je zcela sekundární.

Velmi dobrým příkladem může být skandál, který se rozpoutal kolem přípravku Vioxx. Tento „lék“ byl uveden na trh, přestože bylo známo, že způsobuje infarkty. Oficiálně se má za to, že zabil mezi 50 000 až 70 000 osob, které tento přípravek užívaly ve slepé důvěře v to, že jim zlepší zdraví. Mezi další podobně nebezpečné přípravky prý patří i Baycol, Bextra, Celebrex a seznam by mohl ještě dlouho pokračovat.

„Big Pharma“ se podílí na manipulacích s testováním léčiv, uplácení politiků, lékařů, ale i vědců. Jeden z mnoha podobně odporných jevů byl popsán u dr. Beidermana z Harvardské Univerzity, který v médiích veřejně obhajoval pozměňující se mentalitu dětí. Proč by ne, když od nejmenované farmaceutické firmy dostal zaplaceno 1,6 milionů dolarů.

Toto je bohužel jen jeden z tisíců případů, kdy farmaceutické korporace zneužívají psychologické slabiny veřejnosti, která stále bohužel slepě důvěřuje vědeckým kapacitám, které se ovšem v mnoha případech neváhají za pěkně tučnou úplatu „podepsat“ prakticky pod cokoliv.

Situace je pak taková, že organizace, instituce na státní úrovni, které by z titulu svého postavení a funkce ve společnosti měly tuto společnost chránit, naopak podporují a v mnoha případech i vědomě kryjí aplikace nebezpečných chemických přísad, konzervačních látek a dalších potravinářských přísad ve velkém.

Nežádoucí účinky těchto látek jsou přitom již dlouhou dobu velmi dobře známé a zadokumentované, jako např. u aspartamu, MSG, natria-benzoátu, bromičnanu draselného, dusitanu sodného a dalších. Není proto divu, že stav zdraví ve společnosti je takový, jaký je.

Je také všeobecně známo, že vlády mnoha zemí světa blahosklonně zavírají oči nebo dokonce aktivně podporují aplikaci fluoridů, chlóru a dalších přípravků ve vodě, používání rtutí ve vakcínách nebo v zubním lékařství. Samostatnou kapitolou je pak „hit“ posledních let v podobě geneticky modifikovaných plodin.

Dodnes v podstatě nikdo neví, jaké účinky na lidský organismus tyto plodiny mohou mít. Možná to budou příští generace našich potomků, které se k nám zpětně do historie budou obracet v zoufalství nad tím, jaký osud jsme jim nachystali. Má se dokonce za to, že některé z geneticky modifikovaných plodin mohou stát za chorobou, která se nazývá „Morgellonová nemoc“.

Jsme my, prostí lidé, skutečně tak bezmocní, abychom jen s rukama v klíně útrpně sledovali, jak se všemi směry od nás postupně, ale jistě, šíří černo černá tma?

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.