BYLY TYTO INCIDENTY REALITOU REAGANOVA PROROCTVÍ? (2)

Po těchto událostech se toho během mé návštěvy už moc nestalo, a tak jsem odjel domů, abych se trochu prospal. O tři dny později, 15. září 1991, přibližně v 16:35, jsem byl opět v operační místnosti raketoplánu. Studoval jsem události posádky, která se nacházela na oběžné dráze 400 kilometrů vysoko nad Tichým oceánem poblíž Nového Zélandu. Zaznívaly komentáře týkající se bouřek pod námi, které vytvářely úžasnou přehlídku blesků. Proběhlo několik výměn rozhovorů mezi posádkou a astronautkou NASA Marcií Ivinsovou z řídicího střediska mise v Houstonu. Krátce nato jsem si začal všímat několika osvětlených objektů, které se pohybovaly nad a které se zdály být uvnitř vrstev mraků na Zemi pod nimi. Nejprve jsem si myslel, že by to mohly být volné úlomky unášené z nákladového prostoru raketoplánu nebo částečky ledu odlétávající z boků orbiteru. Byli jsme vyškoleni, abychom takové úlomky sledovali. Zdálo se, že některé z nich tomuto vysvětlení odpovídají, ale ne všechno, co jsem pozoroval, se dalo označit za led. Nepohybovaly se tak velkou rychlostí a neměnily náhle směr, jak jsem je pozoroval.

Když jsem přemýšlel, co by ty objekty mohly být, otočil jsem se, jestli do místnosti nevstoupili nějací další inženýři nebo vědci. Zeptal jsem se jednoho z techniků NASA a dvou zaměstnanců Lockheedu na jejich názor. Neměli žádné a byli stejně zmatení jako já. Poté opustili místnost, aby se ujali svých povinností. Znovu jsem obrátil pozornost k obrazovce s rostoucím podezřením, že jsem svědkem velmi unikátních kosmických událostí. Zdálo se, že daleko pod raketoplánem a daleko od něj se zpoza zakřivení Země zvedá ohraničený světelný objekt, který v mém pozorovacím prostoru letí zprava doleva a paralelně s osvětleným vzdušným světlem zemské atmosféry v horní části obrazovky monitoru. Přilétal zpoza Země, která byla dole ve tmě. Za Zemí byly hvězdy a díky svému dřívějšímu astronomickému vzdělání jsem okamžitě poznal, že jsou součástí souhvězdí Orion. Také jsem slyšel, jak se posádka zm

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.

Další díly