BYL HITLER "BRITSKÝM" AGENTEM ?

        Provokativní kniha Grega Halletta "Hitler byl britský agent" ("Hitler Was A British Agent") popisuje válku jako ďábelskou iluzi, vyčarovanou okultními kouzelníky za účelem postupné degradace, zničení a konečně zotročení lidstva světovou vládou. Hallett opírá svá tvrzení, že Hitler byl "britský" agent, o svědectví tajnůstkářské sítě vysloužilých zpravodajských agentů. Například, Adolf Hitler navštívil Anglii v letech 1912-1913, fakt, který je podepřený knihou"Memoáry Bridget Hitlerové" (1970), Hitlerovi švagrové. Historikové patrně ignorovali tuto překvapující informaci. (v případě že Hallett má pravdu, potom historikové vyčistili Hitlerovu minulost a učinili jej věrohodnějším, než ve skutečnosti byl). Podle Halletta byl Hitler, v době mezi únorem a listopadem 1912, podroben vymývání mozku a cvičení v Britské vojenské válečné škole psychologických operací v Tavistocku v Devonu a v Irsku. Jeho švagrová jej ihned po návratu popsala jako úplně zničeného.

       "Válečná mašinérie potřebuje válku [to znamená, že potřebuje] placené, vycvičené a podporované dvojité agenty, kteří se stanou obětním beránkem, jejich loutkami a loutkovýmí nepřáteli," říká Hallett.

      Hallettova kniha je velmi úžitečná jako zdroj alternativního přístupu. (Obvykle nerozeznáme pravdu, protože neprojde přes naše filtry, tedy "vzdělání".) Když Hallett mluví o "britském", má na mysli Illumináty, tedy zednářský kult super bohatých bankéřů, kteří ovládají do sebe zapadající síť megakartelů. Tento kult sídlí v centru Londýna v části zvané City of London, ale využívá Británii, Spojené Státy a Izrael spolu s dalšími státy jako maňásky.

      Hallettovo tvrzení by objasnilo mnohé nepravděpodobné události během Druhé světové války. Například, proč nechal Hitler uprchnout 335 tisíc vojáku z Dankirku? Toto donkichotské gesto bylo vysvětleno jako náznak míru, ale určitě by Anglie byla více pozorná, kdyby její armáda byla v nacistických v zajateckých táborech.

      Případný nacistický triumf v únoru 1940 by se dal přírovnat k knock-outu v první kole. Illumináti neměli v úmyslu tak rychlý konec zápasu, ani aby Nacisti vyhráli.

      V létě roku 1940, tedy v době kdy Nacisti ovládali Evropu a kdy Británie stála osamocená, řekl šéf Nacistické vojenské rozvědky (Abwehr) admirál Wilhelm Canaris rumunskému ministrovi zahraničí Michaelu Sturdzovi aby zůstali neutrální, protože Británie vyhraje válku. Tu samou zprávu předal španělskému diktátorovi Frankovi.

     Hallettova teorie také vysvětluje, proč Hitler, úhlavní nepřítel židovských bankéřů, jednal jakoby nevěděl, že Rothschildové ovládají Anglii (spolu s Amerikou), když tato informace byla prakticky běžná znalost. Pokud by Hitler byl opravdový, nepokoušel by se vyhovět těmto zemím. Anglie by byla napadnuta a dobyta předtím, než by došlo k útoku na Rusko.

      Hallettova hypotéza vysvětluje proč:

1) Jak to, že Hitler mohl vpadnout do Porýní atd., bez obavy před odvetou

2) Proč byl nacistický válečný průmysl financován a postaven Anglickou bankou (the Bank of England) ?

3) Proč Hitler nazatarasil Středozemní moře u Gibraltaru a proč španělský diktátor Franko zůstal neutrální, navzdory obrovskému dluhu, který měl u Nacistů za pomoc během občanské války

4) Proč nebyla centrála společnost I G Farben ve Frankfurtu nikdy bombardována. Později se stala centrálou CIA (Illumináti rádi šetří na nájemném)

     Vysvětlilo by se, proč dal Hitler přednost své absurdní rasové politice před opravdovým snažením vyhrát válku. Mohl naverbovat miliony Slovanů (také mnoho Židů) pro vítězství nad sovětským Ruskem. Místo toho z nich udělal nesmiřitelné nepřátele ochotné bojovat na život a na smrt.

     Mohli bychom se zeptat, proč Nacistům nikdy nedošlo, že jejich komunikace byly prolomené, proč Hitler nedobyl ropná pole Ruska a Blízkého východu, když měl tu šanci, atd, ale sami vídíte. Vše bylo dopředu naplánované.

     Kdo byl Hitler?

     Největší nepravděpodobnost ze všech je, jak se mohl tulák, zametač ulic a homosexualní prostitut stát kancléřem Německa. Hitler se řadí po boku mnoha nejasných vydíratelných osobností, které byly katapultovány do světa důležitého postavení s pomocí neviditelné ruky.

     Hitlerovým dědem byl podle Halletta Nathan Meyer Rothschild. Hitlerova babička, Maria Schickelgruber, pracovala u Rothschildů jako služebná v jejich Vídeňské vile v době, kdy byl Hitlerův otec, Alois, počat "ve strachu", při znásilnění během satanského rituálu. Rothschildové mohli uzavírat sňatek pouze v rozšířené rodině, proto měli po straně děti, které plnily úlohu anonymních agentů.

     (Údajně jde o pravidlo u Illuminátů. Bill Clinton je domnělý Rockefeller.)

    Jeho babička dostával přídavky na děti od židovského obchodníka, který byl pravděpodobně prostředník.

    Alois Hitler, Rothschildův syn, se napotřetí oženil s neteří Klarou, která se stala Hitlerovou matkou. Jeho otec byl dominantní a jeho matka tpěla pocitem druhořadé osoby. Po smrti své matky, se v osmnácti letech ocitl na ulici a bydlel v pánském hostelu, který byl důležitým místem pro homosexuály.

     V roce 1912 Hitler vycestoval do Anglie, aby se podrobil výcviku aganta Illuminátů. "Trénink" obsahoval mimo jiné vstřebávání pocitu německé osudu a výuku hypnotizování davů.

     Dále zahrnoval výmývání mozku pomocí traumat. Vědomí "upravovaného" je roztříštěno sledováním krutostí a vytrpění sexuálního zneužívání, zatímco je vše nahráváno. Poté jsou různorodé roztříštěné části vědomí naprogramovány a je možno do nich vstoupit pomocí kódových slov. (více Fritz Springmeier Cisco Wheeler jejich důkladný popis Techniky Illuminátů pro ovládání mysli)

     Hitler se v květnu roku 1913 vrátil do Německa a přihlásil se do německé armády. Během První světové války sloužil jako posel a byl dvakrát chycen Angličany. V obou případech byl ušetřen popravy "andělem" v britské tajné službě.

     Podle Halletta byl Hitler bi-sexuál, který měl v oblibě, když na něj ženy kálely a močily. Rovněž měl podprůměrně malé genitálie a pouze jedno varle. (Mnoho žen o které se ucházel, spáchaly sebevraždu. Jeho životní láskou byla jeho sedmnáctiletá poloviční neteř Geli, kterou v roce 1931 zavraždil poté, co otěhotněla s jeho řidičem.)

     Důsledky

     Historie se odvíjí podle dlouhodobého plánu vypracovaného Illumináty. Války jsou zosnovány celá desetiletí dopředu a řízeny k dosažení následujících cílů: zničení nárdodů a přirozených autorit, depopulace, degradace, rozšíření moci a zisku. Můžete si být jisti, že další válku bude splňovat tento model.

     V podstatě malý satanský kult superbohatých vykořisťuje lidstvo. Představte si sebe na jejich místě. Státy po celém světě vám dluží biliony na základě peněz, které mají pouze hodnotu inkoustu a papíru na kterém byly vystisknuty. Jediný způsob jak ochránit tuto investici je zotročení dlužníků skrz světovou diktaturu, s využitím důmyslných metod sociálního ovládání a ovládnutí mysli. To je pravý význam Války proti terorismu. Není namířena na "muslimské teroristy". Je namířená na nás.

     Podle Halletta byl Stalin další Illuminátský "agent války", který navštěvoval v roce 1907 výcvikovou školu psychlogických operací v Tavistocku. Clifford Shack naznačil, že i Stalin byl nemanželské dítě Rothschilda.

    Dále Hallett tvrdí, že Hitlerova smrt byla zfalšovaná (byl zabit dvojník) a Hitler uprchl do Barcelony, kde žil až do roku 1950, kdy zemřel na rakovinu žaludku.

     Greg Hallett je individualista a jeho nesourodá kniha je plná opakování a odboček. Zatím bych nepřísahal na žádné z jeho tvrzení. Ale zaslouží si naše poděkování za poskytnutí alternativního pohledu na historii, i když za vlasy přitaženou, a přesto pravděpodobnější než co se údajně stalo.

     Druhá světová válka splnila všechny cíle Illuminátů. Evropa, hlavně Německok, se proměnila v pustinu. Stejně tak Japonsko. Šedesát milionů lidi bylo zmasakrováno. Holokaust motivoval Židy, aby založili centrálu světové vlády Rothschildů v Izraeli. Idealisté a přirození vůdci byli zabiti na obou stranách. Státy byly zatíženy dluhy a trezory bankéřů naplněny zlatem. Organizace Spojených Národů povstala jako fénix z popela. Hirošima pokryla oblakem teroru celý svět.    

     Kulisy byly přípraveny pro další dějství?Studenou válku!Převzato: SightLess World

Původní zdroj: savethemales.ca