Boj proti iluzi - velkolepá hra šachu

         Může se zdát že se jedná o zcela samozřejmou věc, přesto to řeknu, protože se zdá že často zapomínáme, že jasné dorozumívání je zásadní pro vzájemné porozumění. Bez obecného porozumění co jeden druhému sdělujeme, se ztratíme ve zmatku světa Bábelu. Nebezpečí pro každého z nás v důsledku nedostatku obecného porozumění nelze zveličit. Uprostřed záplavy finanční pomocí, zachraňování a stimulačních balíčků neexistuje jasná komunikace ohledně toho, proč jsou uplaťňována zrovna tato opatření a jakým způsobem mají vylepšit životy běžných lidí. Je vic než jasné že se jedná o záměr. Pokud bychom my, normální lidé na této planetě, získali obecné porozumění o tom, co se ve skutečnosti děje, došli bysme k závěru že nesouhlasíme, shodli bysme se na tom proč přesně nesouhlasíme a pravděpodbně bysme se shodli na tom, co bysme rádi aby se stalo. Ti kteří řídí svět to moc dobře vědí, proto se starají aby žádné porozumění nebylo dosaženo, neboť oni zmatek potřebují. Oni vlastně zmatek vytvářejí. Dělají to proto, protože pokud by dostatek lidí skutečně pochopil realitu toho, co se na této planetě děje, mohlo by to vést k dosažení kritického množství, že bysme se kolektivně rozhodli již nadále netolerovat, aby svět byl takový jaký je a, co je důležitější, našli bysme společný směr jak se dostat ze vážné situace.

 

        Aby bylo zaručeno že nenajdeme společný směr, dozorci, nebo Manažeři jak je nazval Douglas Reed, průběžně zajišťují abychom žili ve zmatku. Nezbytyným předpokladem pro dosažení tohoto stavu je, že jsme drženi ve stavu neustálého vzájemného strachu, kdy vidíme "ostatní" jako hrozbu ať už pro náš majetek, naše společenské postavení, naše pracovní postavení, naše postavní v komunitě, naše ekonomické postavení a nebo dokonce hrozbu našeho přežití.

        Naše společnosti byly navrženy tak, aby se bohatí báli chudých: střední třída má strach z dělníků v odborech, jedna rasa má strach z druhé, jedna náboženská víra má strach z druhé a tak dále a tak dále až téměř ad infinitum. Namísto spolupráce soutěžíme, místo lásky a empatie máme strach a nenávidíme. Všechna naše náboženství, veškeré politické strany, veškerá naše přesvědčení byla vytvořena proto, abychom byli drženi v neustálém strachu. V každé společnosti se ve strachu jejího lidu odráží nerovnost a nespravedlnost její společenské struktury, včetně politických a společenských záměrů její vládnoucí elity.

        Pro převážnou většinu nás lidí v tak zvaných "svobodných" zemích západního světa, je typický strach mezi sebou nazvájem a cizinců, ať už imigrantů nebo "teroristů", ale to se postupně mění s tím, jak si stále více uvědomujeme ohromnou státní moc státu tím, jak projevuje svoji brutalitu proti našim protestům, při omezování našich "svobod" a zaplétá naše národy do zločinných, nemorálních válek a rozkrádání. Stát, aby si zajistil větší množství moci, zmanipuloval strach lidí pod rouškou "války proti teroru", "války proti drogám", imigrace a ekonomické nejistoty. Nad strachem se rozprostírá neustálý příval odporujících si informací, mísinformací a dezinformací které jsou uspořádané způsobem, který zajišťuje a nebylo možné vidět jasný obraz reality. Jednoduše řečeno stát využil techniky hromadné transmarginální inhibice, aby většina lidí byla pasivní, apatická, poslušná a zmatená.

        Ustavičně zmateni lidé jsou impotentní a neschopni souvislé kolektinvní činnosti. Taktikou vždy bylo rozdělit a panovat.

        V současné době probíhá boj, který určí budoucnost naší planety a lidí kteří ji obývající. Proti normálním lidem stojí patologický systém, kterému vládnout psychopati všech ras, vyznání a barev. Tito psychopati nemají žádnž záměr, kterému by normální lidé mohli řádně porozumět, neboť jejich záměrem je moc, moc sama o sobě. Psychopati neusilují o žádný strategický politický nebo ekonomický cíl, žádný určitý kus země po kterém by toužili, nebo úroveň bohatství které se snaží dosáhnout, neboť pro ně neexistuje dostatek země nebo bohatství, které by je uspokojilo. Neexistuje ani hranice utrpení které psychopati způsobují, neboť se vyžívají v krveprolévání, týrání a vyhladovění. Usilují o nekonečnou moc a žádný ústupek nebo navýšení odměny je nemůže uspokojit, není dohody která by zastavila jejich dravý postup, či zákona který by je omezil.

        Všechny instituce našeho světa, naše vlády, korporace a náboženství odrážení patologii psychopata. Vyrostli jsme a vychováváme děti ve světě, který je ovládaný touto patologií a těmito bytostmi.

       Nicméně psychopat, jako každý lovící predátor, má zásadní slabost, tedy aby se mohl nakrmit je třeba aby se skrýval: psychopati mají velký strach z odhaleni. Vrozený strach z odhalení ovládá většinu jejich činnosti a vysvětluje ohromný strach a zmatek ve kterém jsme udržováni. Strach a zmatek ve světě je úmyslná taktika psychopatů zabrnit odhalení.

        Proti psychopatům a jimi vytvořenému chorobnému systému nelze bojovat s pomocí válečných zbraní, protože psychopati řídí největší válečné stroje světa které kdy existovaly, neuspějeme jinak než prostřednictvím jednoduché a všemocné revoluce, revoluce pravdy. Neboť pravda odkrývá lež a psychopat uvadá ve světle pravdy.

      Pravda, jak slavně pronesl sv. Pavel, osvobozuje. Pravda nás osvobodí od strachu a zmatku, protože pravda není závislá na žádné politické straně, náboženství nebo něčem jiném, pravda stojí na vlastních nohou. Nelezení pravdy však není v žádném případě jednoduché, protože pravda se skrývá pod mnoha závoji. Naším úkolem je tudíž bez soucitu odhrnout každý závoj, obzvlášť bez soucitu pro nás samotné, spolu s hřejívou a útulnou náboženskou a filozofickou lží, kterou jsme použili jako látku která zakrývá náš zrak.

       O světě a o nás objevíme hrůzy, které změní vše co jsme považovali za samozřejmé, ale pokud nebudeme mít odvahu postavit se těmto hrůzám, těmto pravdám o nás a našem světě, prohrajeme a svět se ponoří do tmy, do tmy ze které se již nidky nemusí vzpamatovat. Psychopati ovládají náš svět již celá tisíciletí, ale v dnešní době mají moc náš svět zničit, bez kapacity pochopit co to opravdu znamená. Jak prohlásil Andrew M. Lobaczewski v Political Ponerology, "Viry si neuvědomují, že budou spáleny zaživa, nebo zakopány hluboko pod zem, spolu s lidským tělem, jehož smrti zapřičinily."

        Po odkrytí veškerých lží zjistíme, že systém, ve kterém se vidíme uvězněni, nevypadá jako svět ve kterém jsme si mysleli že žijeme. Veškeré hranice a definující rysy světa, ve které jsme podmíněni věřit, jsou falešné iluze, vytvořené jednoduše jako rámec pro ovládání. Pro ty kteří ve skutečnosti řídí svět neexistují žádné hranice, pro ně neexistují žádné národní státy, žádné zákony, žádná morálka, pro ně existuje pouze moc.

       Peníze a ekonomika jsou pouhé nástroje, které slouží dosažení moci, proto vše co vidíme v oboru ekonomie a peněz je jednoduše součást nekončícího hromadění moci. Přesto je třeba pochopit, že tento systém, Matrix, není něco, co jednoho dne z ničeho nic objevíme a na co budeme schopni ukázat a prohlásit, "vidíš, tady to je", neboť tento systém nás obklopuje: vše co vidíme, je v nejlepším případě pouhým odrazem toho, co se děje na úrovních, do kterých nemůžme proniknout.

        S tímto na mysli se vraťme k věci zmatku. Z našeho pohledu je velký zmatek, který je součástí ekonomické krize, klíčem k uvědomění si Matrixu. Z našeho pohledu se Manažeři, kteří řídí svět, spoléhají na tento zmatek, který má zajistit, abysme se vydali určenou cestou pro ně výhodnou. Domníváme se, že směr kterým na poslali, je cesta téměř úplného ekonomického kolapsu, který povede k rozpadu současného společenského řádu a k nastolení viditelné vojenské diktatury. To je jasný výsledek jejich činnosti a tudíž jejich záměr.

        Jedná se přesně o scénář, který byl popsán v monografii od Strategic Studies Institute (Institut strategických studií), která vyšla v listopadu 2008 pod názvem "Known Unknowns: Unconventional Strategic Shocks in Defense Strategy Development" [Známé neznámé: nekonvenční strategické šoky pro budování obranné strategie] ve které se píše:

         "Ve Spojených státech by rozsáhlé občanské nepokoje mohly donutit vojenské instituce, aby in extremis přeorientovaly priority na obranu vnitřního pořádku a bezpečnosti obyvatel. Záměrné použití zbraní hromadného ničení, nebo zbraní s jiným druhem ničivých vlastností, nepředvídatelný ekonomický kolaps, ztráta funkčního politického a soudního pořádku, cílený celostátní odpor nebo povstání, mnohočetná a rozsáhlá ohrožení veřejného zdraví a přírodní nebo člověkem zapříčiněné katastrofické pohromy, to vše jsou cesty které vedou k ničivému šoku uvnitř státu."

        To je důvod, proč britská Metropolitní policie odstartovala propagandistickou válku proti vlastním lide, proto v Guardianu vyšel tento článek:

        "Náčelník David Hartshorn, ředitel útvaru Metropolitní policie zopovědného za veřejný pořádek, řekl Guardianu, že lidé ze střední třídy, kteří by dříve ani nepomysleli zapojit se do demonstrací, budou v tomto roce chtít ventilovat svůj hněv prostřednictvím prostestů.

       Dále řekl že banky, obzvlášť ty které nadále vyplácejí velké prémie navzdory tomu, že obdržely miliardy státních peněz, se staly "možným cílem". Do této skupiny se dostaly i nadnárodní společnosti a jiné finanční instituce v londýnsksé čtvrti City, které jsou obviňovány z finanční krize.

      Hartshorn , který má pravidelný přístup ke zpravodajským informacím o potencionálních příčinách občanského nepokoje, řekl, že se nálada na některých demonstracích nedávno změnila, neboť aktivisté jsou stále více "odhodlání vydat se do ulic a způsobit veřejné nepokoje".

       Varování přichází bezprostředně po často násilných protestech proti způsobu, kterým se řeší stav evropské ekonomiky. Řečtí zemědělci před několika týdny zablokovali silnice kvůli poklesu cen zemědělských výrobků, milion francouzských pracujících se vydal demonstrovat s požadavkem větší ochrany pracovních míst a platů, a protestující na Islandu se v Reykjavíku střetli s policií.

       Stovky zaměstnanců ropných rafinérií ve Velké Británii minulý týden uspořádali neoprávněné stávky proti zaměstnávání zahraničních pracovníků.

        Zpravodajské informace naznačují, že se "známí aktivisté" taktéž vracejí do ulic, policie tvrdíí že usilovat o vyvolání nepokojů. Hartshorn řekl, že "podobní lidé mají potencionáně schopnost motivovat lidi, ale zatím neměli k dispozici 'pěšáky, kteří by uskutečnili skutečné [prostesty]". Samozřejmě že ekonomický propad, růst nezaměstnanosti a exekucí tuto skutečnost mění. Najednou je tu důvod, aby se lidé účastnili hromadných protestů."

        Je zřejmé, že ti kteří v USA a VB řídí vojenský, policejní a zpravodajský aparát pracují na vzniku rozsáhlého konfliktu. V současné době jednoduše připravují mysl běžného občana na násilí, které plánují rozpoutat proti nám. Násilí bude použito k ospravedlnění diktatury, společenské represe, hromadného zatýkání a věznění bez soudu.

       Douglas Reed v knize From Smoke to Smother (1948) přepověděl stejný scénář, když psal o Světové diktatuře, která podle něho vznikne pod maskou OSN, uskutečněná prostřednictvím 'výjimečných pravomocí', 'směřování práce', a 'dávek chleba'.

        'Výjimečné pravomoci'již existují: v USA se jedná o tzv. Patriot Act, Military Commissions Act atd, ve VB se jedná o Terrorism Acts (pouze pár příkladů). Brzo nás čeká 'směřování práce', postupně jak bude probíhat rozpad ekonomiky a kdy se práce pro stát, nebo prostřednictvím státu pro světové korporace, stane vzhledem k hladu nezbytností. Ve vhodnou dobu, kvůli přerušení světového obchodu a společenské struktury, zajisté dojde na nějaký druh 'dávek chleba'. Zda se bude skutečně jednat o příděl potravin, nebo spíš jednodušší prostředek jak vyhladovět ty, kteří se neskloní před mocí amerického a izraelského impéria.

       Nyní však vidíme, že OSN mohlo být celou dobu špatnou stopou. Křesťanští konzervativci a konspirační teoretici v USA i jiných zemích, celých 50 let neustále horlili o Novém světovém pořádku pod vedením OSN, zatímco USA byly líčeny jako bašta svobody a jako jediná mocnost, která se mohla postavit OSN a světu. U mnoha, kteří jsou schopni vidět více než je běžné, to způsobilo neschopnost určit,t kde se nachází skutečné nebezpečí.

       I Douglas Reed viděl OSN jako nadnárodní útvar, který zavede první Světovou diktaturu, jak moc se mýlil je patrné, když se podíváme na invazi do Iráku, zdůvodněnou zcela vymyšlenými zbraněmi, zastrašování Íránu za to že je v cestě světové hegemonie USA a Izraele, zatímco ničím nezakrývaná izraelská genocida pokračuje bez povšimnutí, natož aby se jí bezmocná OSN zabývala?

       I my budeme čelit jednomu nebo více nadnárodním útvarům založených, stejně jako OSN, na opravedlnění "nikdy více". Tentokrát "nikdy více" bude ekonomické, ale v důsledku společenských nepokojů a státního násilí, se promění ve vojenské. Budou ukazovány stejné lži, které ospravedlní tyto instituce stejně tak, jako tomu bylo ve 40. letech 20. st. a které budou opět sloužit jako zástěrky, za kterými se budou skrývat skuteční panovníci světa, USA a Izrael.

       Manažeři vytvořili tuto krizi, jeji podobu, její rozsah a závažnost tak, aby naše státy nebyly schopny udělat nic, tedy v mezích která na ně byla uvalena, i kdyby měli potřebnou vizi a porozumění potřebné k rozeznání pasti, ve které jsme chyceni.

       Krize bankovnictví byla mistrně vytvořena prostřednictvím proměny bank do vysoce rizikových, chamtivostí řízených kasín, podporováno zmanipulovaným nedostatkem regulace a nadbytkem zásoby peněz. Povaha bankovního systému je taková, že musela nevyhnutelně vést k bublině cen majetku poháněné zadlužením, která z milionů učinila vězně dluhů a z miliard otroky. Léta dalších a dalších bankovních fúzí vedla k malému počtu bank, které vládnou světu spolu s nevyhnutelným důsledkem, že samotná existence celého stystému spočívá na jejich bedrech.

       Přesto bylo těmto bankám záměrně dovoleno, aby byly provozovány velkopanským a nemorálním způsobem, s nicotným skutečným dohledem. Stejným způsobem vládne světu malý počet světových korporací, které rozhodují o našem přístupu k energii, potravinám a dalším nezbytným a zbytným věcem našeho života. Naše politické systémy se staly rukojmím pro zájmy těchto bankovních a korporátních impérií, naše vlády jsou jimi ovládány v takové míře, kdy americká vláda byla označena za "vládu Sachs", což je narážka na počet postů v americké vládě, které zastávají lídé ze společnosti Goldman Sachs.

       Naše národní vlády jsou dnes jednoduše loutkou bank a korporací, které dominují světu, které jsou na oplátku loutkami skrytých Manažerů, jejich moc prosazována vojenskou silou a policejním státem.

       Celé to byla past, která byla nastražena aby vedla přímo do současné situace, situace ze které zdánlivě nelze uniknout. Naši političtí vůdci, naši státní úředníci, naši vrcholní bankéři a korporátní manažeři jsou produkty systému, který jim poskytl rámec reality který je falešný, limitovaný a vybudováný způsobem, aby psychopati dosáhli vrcholu a aby u nepsychopatů došlo k takové míře nakažení psychopatického myšlením, že se v podstatě stanou psychopaty. Jejich pohled na svět je tak pokroucený, že si sami pro sebe ospravedlňují znásilnění a ničení celých skupin a národů, dokonce i ospravedlní represe a zničení jejich vlastního lidu. Ale právě tyto lidi, jak je nám řečeno, musíme poslouchat, aby nás vyvedli z vážné situace kterou oni sami vytvořili.

       Převážná většina podobných lidí se na vzniku současné situace nepodílela vědomě, jednoduše se účastnili proto, protože taková je jejich povaha, odráží jejich přirozenost, oni nemohou být a nemohou dělat nic jiného.

       Ale za nimi stojí tí, kteří si velmi dobře uvědomují následky svých činů a kteří mají velmi jasný a určitý program. Způsob, kterým Manažeři pracují je jednoduchý: rozumějí podstatě psychopatů, neboť jde o jejich podstatu, a slabým stránkám normálních lidí, se kterými si hrají. Manažeři zakládají prostředí, ve kterých se bude psychopatům dařit a ve kterých se slabé stránky normálních lidí, např. chamtivost a lakota, stanou dominantními. Kapitalismus volných trhů je právě takovým prostředím, prostředí které Manažeři mohou jednoduše manipulovat, pro vznik libovolného požadovaného výsledku.

       Výsledek který chtěli a který vykrystalizoval je kolaps systému, přesně tak jak jej vidíme: nevyhnutelná horečná aktivita jejich nohsledů, kteří jsou sami součástí plánu, hledajících 'řešení', včetně vytvoření probíhajícího rabování státních pokladen po celém světě způsobem, který má vytěžit co nejvíc bohatství, exponenciálně prohloubit zadlužení a vytvořit z bank a bankéřů nenáviděné postavy, na které budou masy soustředit svůj vztek.

       Každý kámen na šachovnici má svůj význam. Političtí vůdci byli vybrání pro své povahové rysy, ať už se jedná o Obamovo očividné charizma v porovnání s Bushem, Brownova mrzutost nebo Sarkozyho bezbřehá arogance. Banky byly nastaveny aby selhaly a následně vyžadovaly peníze daňových poplatníků, což vyústí ve zhechucení a hněvu mas. Armády byly zoceleny v bitvách, vojenský a policejní pesonál byl naočkován myšlením ve stylu "válka proti teroru a za každým rohem se skrývá terorista", lid je bojácný a zmatený. Masy lidí byly zredukoány na ignorantskou a zmatenou chátru, kterou lze jednoduše směrovat, zmanipulovanou aby byla násilná nebo poddajná podle toho jak si Manažeři přejí. Každopádně v žádném bodě nelze Manažery odhalit, protože se na šachovnici nikdy neobjeví.

       Pro mnohé je představa že náš svět je ohromnou šachovnicí příliš. Tito lidé se uchylují k iluzím Matrixu, neustále hledají pohodlnější a uklidňuící vysvětlení. Jak řek Douglas Reed, "Lidé se rychle chvějí před domnělým nebezpečím, ale velmi pomalu rozpoznávají skutečné."

       Je to jednoduché: jsme vedeni do ekonomické apokalypsy, společesnkého kolapsu a totalitní diktatury Popírání činí oběti, postavení se realitě lidi budoucnosti.


Původní zdroj: Cutting through the illusion - The Grand Chessboard

Převzato: http://na-severu.blogspot.com/

(c)2009 Translation: atom