BLESK - STÁLE ZÁHADNÝ FENOMÉN

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

25.07.2005 Zajímavosti

       Když do skupiny lidí udeří blesk obvykle zasáhne pouze jednoho člověka a ostatní zůstanou nezraněni. Ten kdo přežije zásah bleskem si na sobě často všímá podivných změn. Někteří trpí ztrátou paměti, u jiných se zase objeví nadpřirozené schopnosti. Vědci po celém světě zasvětili výzkumu tohoto fenoménu nemálo času a energie. Bohužel doposud se podařilo rozkrýt jen trochu z tolika hádanek, které nám tento fenomén přináší.

        Pravděpodobnost, že člověka zasáhne blesk je poměrně malá. Pohybuje se v poměru 1:600 000 i když je pravdou, že s narůstající délkou života pravděpodobnost zasažení vzrůstá. Podle dostupných informací v USA udeří blesk do člověka za rok zhruba 600x, říká prof. Bazelajn. Je zajímavé, že celých 86% obětí zasažených bleskem jsou muži. Někteří vědci předpokládají, že to je testosteron, který může blesk přitáhnout. (Škoda, že se zdroj více nerozepisuje o tom, jakým způsobem by tento gen mohl elektrický výboj přitáhnout, poz. red.).

       Logika nám říká, že blesk o napětí mnoha milionů voltů musí pokaždé člověka zabít, ale praxe ukazuje něco jiného. Ve Spojených státech uder bleskem přežije kolem 900 osob ročně. Tento údaj byl zveřejněn specialisty na tuto problematiku ze společnosti Survivors. Podle dr. Nelsona Hendlera bylo zjištěno, že poranění bleskem a vysokým vedením jsou jiná. Blesk nezpůsobuje až tak povrchová poranění i když může spálit a zničit všechny vnitřní orgány. V jiných případech po zásahu bleskem shoří oděv i obuv a člověk vyvázne celkem bez úhony. Vědci také zjistili, že obrovská energie blesku je v kontaktu s lidskou bytostí velmi krátkou dobu, řádově miliontiny sekundy přičemž obecně tělo klade odpor v průměrném rozsahu 700 ohmů.

       Při zásahu jsou nejdříve poraněná nervová vlákna a blesk zde může přivodit nenapravitelné škody s trvalými následky. Obnovení funkčnosti nervového systému může trvat i mnoho měsíců po úraze. Mnoho osob zasažených el. výbojem si také stěžuje na nesprávnou koordinaci pohybů, zvonění v uších, periodickou inkontinenci a nebo chronickou popudlivost. Velmi vážné zdravotní následky jsou vždy když blesk udeří do hlavy. Zajímavý případ se stal v Rusku kdy člověka zasáhl blesk do úst v okamžiku když si zapaloval cigaretu. Došlo okamžitě k zástavě srdce a v klinické smrti zůstal skoro po dobu 24 hodin než přišel k vědomí. Dr. Hendler zase uvádí případ, kdy člověk po zásahu bleskem se počal chovat jako dvouleté dítě. Jakoby se vrátil do tohoto vývojové období. Známou osobou se stal pan Harold, třicetiletý elektrotechnik z Missouri. Po úderu blesku se stal zcela imunním vůči chladu. V mrazivém počasí nosí šortky a tričko.

       Teplota blesku dosahuje skoro 30 000 stupňů Celsia což je pětkrát více jak na povrchu Slunce a napětí se může přiblížit až k 15 milionům voltů. Když blesk udeří do objektu zanechává za sebou velmi charakteristické stopy, které jsou známé jako Lichtenbergova čísla (podle německého fyzika Georga Lichtenberga). Tyto zvláštní vzory se mohou objevit i na lidské kůži. Podobají se perům ptáka, kapradině a nebo hroznu elektronů.

       Blesk je v současné době stále tajemným jevem. Setkat se s ním z bezprostřední blízkosti jistě nikdo nechce a tak můžeme jen s údivem hledět na Roye Sullivána z Virginie, USA, který je se pyšní titulem "Muž Blesk". Tento tulák přežil již sedm různých úderů bleskem a tento "úspěch" ho právem zařadil do Guinnesspvi knihy rekordů.

 

Zdroj: Pravda.ru

Tranlation Matrix-2001.cz