Bitva o globální vládu na Zemi: Skrytá historie japonských zednářů a tajná hra mocných

           V posledních několika významných reportážích byly zmíněné odkazy na japonskou zednářskou odnož. Když jsem si připravoval podklady právě pro tyto reportáže uvedomil jsem si jednu poměrně zajímavou skutečnost. Pakliže se hovoří a diskutuje o zednářském společenství (nemám pochopitelně na mysli onu všeobecně známou společenskou organizaci s poměrně širokou členskou základnou) jsou tyto informace spojené  vývojem tajných zednářských frakcí v tzv. "západní části světa". Nezasvěcený čtenář tak může nabýt velmi zkresleného názoru, že zednářský vliv a jeho aktivity jsou soustředěné především v americké a evropské demografické enklávě. Ve skutečnosti je situace zcela jiná. Zednářský vliv lze sledovat i v asijské části světa, především pak v Japonsku. A nejde jen o současnou situaci, ale tato skutečnost má i své velmi zajímavé historické pozadí. V této reportáži se Benjamin Fulford pokouší ozřejmit jistá velmi důležitá fakta odhalující genezi zednářského vlivu v Japonsku. Jsem přesvědčen o tom, že v kontextu s relativně nedávnými událostmi v japonském parlamentu (kterým věnuji pozornost na jiném místě), přijdou následující informace vhod.

 

         Abychom dostatečně dobře identifikovali vzájemné kořeny vzájemného propojení japonské zednářské větve se západním světem museli bychom se vrátit hluboko do minulosti, do dob existence Mezopotámské říše a Starého Egypta. V tomto materiálu se nechci nořit až tak hluboko a do takových detailů. Ty by si pochopitelně vyžadovaly podstatně širší prostor než je schopna poskytnout tato reportáž.

       Stačí když se vrátíme nějakých tisíc let v čase zpět do doby, kdy byla známá Chazarská říše zničená Mongoly a Rusy. V té době elita nejvyšších společenských vrstev Chazarů uprchla se svými poklady jednak do Evropy a také do oblasti dnešní Číny. Skupina, která uprchla do Číny se později přesunula do Japonska. Důvodem k tomu byl vpád Kublaj Chanovi armády, která si tuto zem podrobila. V tomto kontextu je dobré upozornit na velmi zajímavý jev. Jde o přítomnost známého symbolu tzv. "Davidovi hvězdy" v mnohých japonských svatyních jejichž stáří se odhaduje zhruba na tisíc let. Původní Chazarové se zcela přizpůsobili japonské vládnoucí elitě skrze následující staletí, ale jistý Zednářsko - Chazarský vliv se stal trvalou součástí japonské kultury.

         Pojďme se nyní na naší pomyslné časové ose posunout blíže k naší současnosti. Ve chvíli kdy admirál Perry přinutil Japonce otevřít svou ekonomiku světu přišla chvíle pro jednoho z velmi vlivných Rothschildových mužů. Hovořím o Jardine Mathesonovi, který vyslal do Japonska speciálního agenta. Tento agent se jmenoval Thomas Blake Glover. Jeho mise měla za úkol vytvořit nový odbyt pro zbrojní trh a to vyvoláním občanské války v Japonsku. Finálním cílem této války bylo připravit Japonsko pro kolonizaci. Gloverovi se podařilo prodat několik bitevních lodí a dalších zbraní, ale nakonec bylo jeho spiknutí odhaleno a odsouzeno k zániku.

        Proto aby se zednáři mohli spojit se svými dlouho ztracenými "bratranci", rozhodli se nyní pro jinou strategii. Do hry tak vstupuje jiný Rothschildův zednářský agent - Guido H.F. Verbeck, který získal obchodní koncesi. Na níže uvedené fotografii jde o muže uprostřed. Verbeck je obklopen lidmi, kteří jsou ve své podstatě duchovními otci moderního Japonska a zároveň nadřízenými členy původního japonského zednářského uskupení. Tito lidé také připravili půdu pro vládu císaře Meiji, který byl jejich symbolem modernizovaného Japonska.

 


 

          Japonští zednáři obdrželi plnou moc od svých anglických, resp. evropských protějšků. Díky tomu byli schopni porazit staré Chazarské nepřátele a imperiální Rusko v nastávající Rusko - japonské válce. Postupně však sílilo napětí mezi východní a západní světovou zednářskou větví. Japonští zednáři se rozhodli podmanit a přebudovat další státy v asijském regionu. Jejich konečný cíl však spočíval ve finálním zúčtování se "západem" a ustanovit Tokio hlavní světovou metropolí.

       Právě z tohoto důvodu se Japonci na úsvitu II. světové války spojili s "Rothschildovým baronem", který je spíše znám jako Adolf Hitler, jenž byl nakonec v této válce rozdrcen zednářskou frakcí Rockefellera. Ten velmi rychle po ukončení války přispěchal do Japonska prozkoumat svůj nový majetek. Jednání o poválečném uspořádání se konalo především v ústředí "Velké Japonské Zednářské Lóže" (jde o skryté podzemní zařízení nedaleko "Tokijské Věže". Každý japonský poválečný ministerský předseda je Zednář. Ve vyšších japonských vrstvách panuje všeobecné povědomí o tom, že jejich skutečnými skrytými vládci jsou David Rockefeller a jeho synovec Jay Rockefeller.

       Na tomto místě bych chtěl upřesnit dodnes v japonském prostředí panuje významný vliv zednářské Rothschildovi frakce, ale vzhledem k tomu, že v II. světové válce zvítězil Rockefeller je i jeho vliv primární, hierarchicky nadřazený.

       Do dnešních dnů zůstává Japonsko vazalem svých nových pánů, kterým každoročně odevzdává neuvěřitelné finanční částky. Teoreticky by mohl být tento kapitál transformován do bezcenných bankovek ve výši 35 bilionů amerických dolarů (oficiální údaje uvádějí hodnotu necelých 5 bilionů amerických dolarů). V nedávné době bylo Japonsko ohroženo dokonce použitím tzv. "tajných zbraňových systémů" a to z toho důvodu, aby byla udržena jeho podřízenost.

        Tím samým systémem bylo využito bývalého japonského premiéra Koizumiho a ministra financí Heizo Takenaka (chráněnec Henryho Kissingera) k tomu, aby bylo připraveno tajné převzetí japonského komerčního bankovního systému. Tak například "Tokio Mitsubishi UFJ" se může pochlubit novým logem ve kterém figuruje "zednářské oko", viz. http://www.bk.mufg.jp/english/  (logo vlevo nahoře).

       S příchodem čínského tajného společenství k moci (což je globálně nepřehlédnutelný jev) japonská vláda intenzivně uvažuje, že přehodnotí dosavadní závazky a dohody, které byly učiněné. Plánuje společně s Ruskem, Čínou, Indií, Malajsií, Indonésií státy Jižní Ameriky a Afrikou ustanovit silnou alianci, která se vzepře dalšímu financování Rockefellerova a Rothschildova klanu a jejich Illuminátů. Místo toho by mělo dojít k zásadnímu globálnímu setkání a diskuzi o novém způsobu řízení této planety. V tomto kontextu existují plány na ukončení globální chudoby, ničení životního prostředí a vymýcení mnoha nemocí v průběhu několika následujících let.

       Vzhledem k tomu, že by se americký vojensko průmyslový systém bez japonské finanční podpory zhroutil, je USA ochotna přijmout velmi velkorysé financování jistých globálních projektů s tím, že by to byl právě Pentagon, který by řídil tyto globální aktivity namířené proti chudobě, ničení životního prostředí atd. Čistě hypoteticky řečeno, Japonsko - Americká Aliance by se tak stala základem pro ustanovení nového mezinárodního systému. Tento plán je hodný velmi vážného zamyšlení. Události jsou v pohybu a my jsme součástí této velké globální hry.


Poznámka: Také je vám přátelé zvláštní proč tak neustále a významně posiluje česká měna a nikdo v poslední době neví proč? Zkusme si dát tento trend do časové souvislosti s jistou skrytou příčinou.  Ochotou české vlády podepsat smlouvu o výstavbě "radaru" na našem území.... A ještě něco. Stále se ptám, co se muselo stát, že z původního oprávněného gigantického odvodu zhruba 64 miliard korun japonské Nomuře se nám tato částka smrskla na "nicotných" zhruba 3,6 miliardy Kč? Pozn. J.CH.
(c)2008 Translation: Alhambra