Benjamin Fulford byl zřejmě atakován novým druhem biologické zbraně ------------- Máme k dispozici foto biologické formy, která přebývala v jeho páteři ---------- Podle amerického vědce jsou Rusové schopni vytvořit umělou mysl

Steiger Brad

Steiger Brad

autor

20.04.2009 Tajné projekty

          "Musím říci, že 22. leden letošního roku byl pro mne velmi důležitým dnem. Na specializované klinice v Japonsku mi z oblasti míchy odstranili zhruba deseticentimetrový nádor. Lékaři ovšem v úžasu konstatovali, že během mnoha tisícovek operací se ani v jednom případě nesetkali s tím, co nyní spatřili. Biologická struktura, která mi byla vyoperována z oblasti páteře, vypadá jako mlok, který má jasně definované oči i ocas. Několik snímků se mi podařilo pomocí mobilního telefonu. Nyní si kladu otázku zda je možné, že právě toto stvoření je zodpovědné za podivné vize kosmického charakteru, které jsem měl v posledních měsících. Jak se zjistilo, bylo toto zvíře v kontaktu s mou míchou a v podstatě i s mým mozkem. Patologové během okamžitého výzkumu této biologické struktury zjistili, že TO ONO má i jakousi formu páteře především v ocasní části jeho těla. Zvíře bylo dlouhé přesně 8,3 cm. I když je tato biologická forma i nadále v procesu testování již nyní mi lékaři sdělili, že nejde o nádor, jak se původně domnívali. Jsem šťastný, ale zároveň mi v těle probíhá mrazení, jelikož absolutně nikdo neví, o co ve skutečnosti jde." (Výtah z e-mailu Benjamina Fulforda ze dne 23. ledna 2009). Když jsem se poprvé s tímto zjištěním setkal, byl jsem šokován stejně tak jako mnoho dalších přátel a příznivců tohoto skutečně velmi odvážného výzkumníka. Nezávislý internetový magazín Matrix-2001.cz zveřejnil několik velmi významným materiálů právě z pera Benjamina Fulforda. Všichni si nyní klademe otázku, co se vlastně stalo. Po ose vlastního pátrání se vydal jiný badatel a Benjaminův přítel, Brad Steiger??,kterému nyní předávám slovo pozn. J.CH.

 

      

       V pátek 23. ledna 2009 Benjamin Fulford svým e-mailem doplněným o foto neznámého stvoření doslova šokoval čtenářské publikum na serveru "rense.com". Tato podivná forma života se ze všeho nejvíce podobala malému mloku. Podle Benjaminových slov se v podstatě každý, kdo na vlastní oči viděl toto stvoření, zděsil a utekl. Když jsem se seznámil s dostupným materiálem tohoto případu, vydal jsem se v podstatě na vlastní pěst pátrat po dalších podrobnostech.

       (Foto biologické formy vyjmuté z míšní oblasti páteře Benjamina Fulforda):

 

 
 

        

        Jeden z expertů na biologický výzkum, který je špičkovým vědcem a vynálezcem mi sdělil, že je nejen technicky možné dostat cíleně do těla embryo takového parazita bez vědomí jeho hostitele, ale navíc ve světě "černých operací" ruští vědci (kteří se specializují na tyto formy biologického útoku) tuto metodologii neuvěřitelným způsobem zdokonalili.

       Tyto informace mne natolik zaujali, že jsem se snažil tohoto vědce přesvědčit k oficiálnímu rozhovoru na téma bioenergetického výzkumu tohoto typu v nějakém veřejném médiu. On mne ale ihned zarazil s tím, že s takovými tématy si vůbec není radno zahrávat, navíc ještě v nějakém oficiálním masmédiu. Nicméně mi napsal velmi zajímavý e-mail na téma bioenergetiky a psychoenergetiky přičemž svolil s jeho zveřejněním. Je samozřejmé, že se prozatím snaží zůstat v anonymitě.

       Následuje citace podstatné části tohoto e-mailu:

      "Ahoj Brade, "embryo" takového zvláštního parazitního tvora by mohlo být skutečně vyvinuto a cíleně vloženo do těla oběti a to vysoce sofistikovaným způsobem, takže oběť vůbec nepozná, že jeho organizmus byl intoxikován embryem takového parazita. Na tuto metodu biologického útoku se specializují rusové, kteří jsou v těchto metodách daleko vpředu před "západem".

        Nevím, zda o tom víš, ale již od konce II. světové války se v tehdejším Sovětském Svazu a dnešním Rusku vyvíjel vysoce specializovaný obor, který je znám jako "Aplikovaná psychoenergetika". Tento obor v sobě spojuje ty nejnovější poznatky z oborů moderní fyziky, psychologie a biologie. Bohužel je pochopitelné, že pro aplikace takto vyvinutých produktů bylo určeno vojsko a velmi rychle byly zařazená do kategorie vysoce specializovaných typů zbraní.

        Je jen s podivem, že naší materialističtí vědci stále nejsou schopni pochopit ruský výzkum v oblasti specializovaného typu energetiky. Nechápou také hlubší povahy symbiotického spojení mezi myslí a biologickým tělem.

       Výzkum specializované energetiky měl již za dob Sovětského Svazu tři výzkumné větve:

 

a)     vědu zaměřenou na výzkum energetických anomálií inertní hmoty

b)    vědu zaměřenou na výzkum žijících biologických systémů, kde je mysl ve zvláštní symbióze s biologickým tělem, tato větev se u nich nazývá "bioenergetika"

c)     vědu zaměřenou speciálně na datový potenciál mysli a příbuzných fenoménu, tato větev se u nich nazývá "psychoenergetika"

 

        Západní věda bohužel doposud nepochopila jeden velmi zásadní fakt. Mysl a další duševní fenomény neexistují v třídimenzionálním prostředí. K tomuto faktu se exaktně přibližujeme teprve nyní a to prostřednictvím kvantové teorie polí. Díky tomuto vědnímu oboru se podařilo zjistit, že pro mentální záření neexistuje klasické paradigma elektrodynamiky, která postuluje teorii tzv. "příčných forem binárních formací fotonů".

       V třídimenzionálním prostředí směr toku fotonů určen tzv. osou "Z" v modelu frekvenční oblasti těchto částic. Směr oscilace fotonů se vyskytuje celkem ve čtyřech různých směrech. První a druhý směr je určen dvojitou ortogonální oscilací polarizace. Jedna probíhá podél osy X a druhá pak podél osy Y. Pak existuje třetí směr tzv. "podélné oscilace", kdy foton osciluje ve směru "Z". Nakonec forma tzv. "časové polarizace" čili "skalární", kdy foton osciluje podél časové osy. Výše uvedené tvoří základ kvantové teorie polí, která je charakteristická pro vědecký svět "západu". Z výše uvedeného také vyplývá, že pro naše přístroje mohou být viditelné pouze tzv. příčně polarizované fotonové částice (cesta první a druhá).

      A nyní začínají kouzla:

      Kombinace podélného fotonu a časově polarizovaného fotonu je pozorovatelná v podobě tzv. "elektrostatického skalárního potencionálu". Nyní předpokládejte, že máte k dispozici nezjistitelný elektromagnetický systém s časovou oblastí, která je otevřená pouze pro časově polarizované fotony. Takový systém není pozorovatelný stejně tak jako jakákoliv jeho část.

       Nyní předpokládejte, že vytvoříte patřičný soubor operací v třídimenzionálním prostředí, tak aby tento nový "EM" systém se skládal pouze z podélných fotonů. Předpokládejte, že jste vytvořil operační systém pro délkové fotony tak, aby se přesně zapadly do časové oblasti operačního systému. Krátce řečeno, nyní máte k dispozici tzv. "superpoziční činitele" vašeho délkově polarizovaného "EM" vlny systému a časově polarizované "EM" vlny vašeho systému. Vaše přístroje nyní sledují velmi podivný, ale vysoce organizovaný systém napěťových hrotů vln.

       Západ bohužel totálně postrádá základní vlastnosti mysli. Jde o to, že mysl pracuje na časové membráně a nikoliv na membráně třídimenzionálního prostoru. Z tohoto důvodu je mysl elektromagnetický systém, která je složen pouze z nezjistitelných časově polarizovaných operačních fotonických částic.

      Tak a nyní přemýšlejme, jak bychom mohli propojit takovou mysl na biologické tělo (aktivní v třídimenzionálním prostředí)?

       Museli byste mít k dispozici paralelní soubor délkově polarizovaných elektromagnetických operací uvnitř třídimenzionálního těla. Přímé spojení těchto dvou operačních systémů by vytvořilo mechanismus dosahující spojení mysli s tělem, tak aby celý tento proces mohl pozorovaný na jakoukoliv dálku našimi přístroji jako harmonický spojený systém napěťových hrotů vln. Toto je také důvod proč buňky těla mají keříčkovitý tvar s mnoha konci hrotů, kde se tvoří až neuvěřitelný potenciál napětí. Když se díváte na tento celý soubor buňkových hrotovitých zakončení, díváte se na mechanismus spojení "mysli s tělem" v akci.

      Nyní když vytvoříte vysoce sofistikovaný soubor vědeckého úsilí v této oblasti, budete nakonec schopni:

 

a)     přímo řídit doslova žijící mysl v laboratorních podmínkách a to včetně lidské mysli či nějaké její podobné verze

b)    budete schopni kdykoliv spojit tuto mysl s vhodně navrženým biologickým tělem, což vám vytvoří žijící biologický operační systém přímo v laboratoři

 

               Na počátku devadesátých let utajovaná formy psychoenergetické odnože došla k názoru, že lze vytvořit jakousi formu umělé žijící mysli vytvořené v laboratorních podmínkách obsahující různé verze osobnosti. Rusové v tomto ohledu bohužel neuvěřitelným způsobem pokročili a tím si i v této oblasti vytvořili výraznou převahu nad západem. Je veřejným tajemství, že v Rusku tyto formy testů pokračují dodnes. Na některé aspekty toho specifického druhu ruského výzkumu přišel Tom Baerden. Poměrně zajímavým způsobem se o tom zmiňuje v knize "Oblivion: America at theBrink".

 


       Podle posledních informací, které jsem dostal na stůl, jsou Rusové v této chvíli schopni tajně kopírovat mysl cíleného jedince do mysli jakéhokoliv lidského duplikátu. Z této schopnosti pak vychází následující implikace:

 

a)     mohou z lidského cíle vytvořit jednotlivce s mnohočetnou osobností na pozici unikátního zvěda, jelikož jsou na jakoukoliv vzdálenost schopni vidět i slyšet všechno co vnímá subjekt, jsou schopni detekovat jeho procesy myšlení a tyto dálkově ovlivňovat

b)    všechny tyto data jsou schopni zálohovat a ukládat ba dokonce kdykoliv přehrát na obrazovce specializovaného zařízení

 

       Pakliže alespoň trochu porozumíte této vědě, pochopíte podstatu a smysl takového druhu biologických zbraní. Osobně jsem přesvědčen, že příběh vašeho známého pana Benjamina Fulforda je přesně o tomto. Prostřednictvím tohoto tvora byl "někdo" schopen scanovat a také s největší pravděpodobnosti i ovládat jeho mysl. Nejspíše však šlo o provokativní test, který měl západ upozornit na to, kam dospěl ruský výzkum v oblasti biologických zbraní."


Převzato: www.rense.com

Translation: Alhambra