Podle eposu velcí bohové Anu, Enlil, Enki (Ea) a další Anunnakiové vymysleli tajný plán na vyvolání celosvětové potopy, ale Enki ho prozradil svému důvěrníkovi Utnapištimovi a poradil mu, aby okamžitě postavil loď, ať to stojí, co to stojí - zachrání to některé lidi a zvířata. Utnapištim svolal několik řemeslníků a ti v krátké době loď postavili. Byla prý dlouhá asi 50 metrů, měla šest palub a byla tak velká, že bylo velmi obtížné ji dostat do vody. Kromě stříbra a zlata vzal Utnapishtim na palubu i svou rodinu a přátele a také všechna svá zvířata a divoká zvířata z celé země. Když nadešel předpovězený čas, přední dveře byly zapečetěny. A po hromobití a blesku, jimiž bohové Anunnaki osvítili zemi, přišla náhlá tlaková vlna a vše se proměnilo v temnotu. Sami bohové se potopy báli a vrátili se ke svému bohu Anuovi na oblohu. Povodeň a bouře trvaly šest dní a srovnaly celou zemi se zemí. Sedmého dne vichřice pomalu slábly a všichni lidé na zemi se proměnili v hlínu.

Téměř celý povrch země byl nyní plochý jako střecha. Zvířata byla jedno po druhém opět vypuštěna a na znamení vděčnosti byla bohům obětována ovce a kadidlo. To se odehrávalo na zikkuratu, chrámové věži bohů, která byla postavena na hoře. Bohové to viděli, přiletěli a všichni kromě Enlila, který způsobil potopu, se sešli. Když se Enlil konečně objevil a uviděl přeživší lidi, rozzuřil se, křičel na bohy Igigi a ptal se, proč někteří lidé vymírání přežili. Okamžitě si uvědomil, že za tím může být jen Enki, ale Enki se ho zeptal, jak mohl tak bezohledně seslat potopu, aniž by vzal cokoli v úvahu. Popřel, že by Utnapištimovi řekl o plánech bohů, a místo toho označil Utnapištima za hrdinu potopy. Bohové se ho za to nakonec rozhodli vyznamenat, stal se nesmrtelným a byl tak bohům roven - vidíte, že všechny tyto příběhy o potopě jsou si nápadně podobné.

Manuovo učení je zaznamenáno v Manuově zákoníku. To upravovalo společenský a náboženský život v Indii kolem roku 500 př. n. l. Toto učení odráží indický kasto

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.

Další díly