Podívejme se nyní blíže na strukturu okultního náboženství svobodných zednářů. Rybí bůh Dagon byl hlavním božstvem Filištínů a jeho uctívání sahá až do třetího tisíciletí př. n. l., neboť Dagona uctívali také Asyřané a Babyloňané. Podle mýtů byl Dagon otcem Baal-Hadada a rybí podoba Dagona byla považována za znamení, že člověk stejně jako ryba pochází z moře. Z tohoto pohledu by se dalo říci, že evolucionismus je pohanské přírodní náboženství, které uctívá rybího boha. Starověká asyrská vyobrazení také ukazují několik rybích bohů, kteří manipulují se "Stromem života", ale nad nimi vidíme jiného boha v létající lodi (viz. obr. níže), a je to pravděpodobně bůh Anu, vládce Anunnaků.

Víra v rybího boha je dodnes přítomna také v katolické církvi, neboť papež nosí mitru, typickou pokrývku hlavy ve tvaru ryby. Když se na mitru podíváte z boku, vypadá jako otevřená rybí tlama - rybí bůh vystoupil z vody a zvěstoval lidstvu velkou moudrost. "Křesťanský" symbol ryby představuje také Dagona a toto jméno se dělí na Dag (ryba) a On (slunce). Babylonští kněží uctívali slunce a kropili věřící svěcenou vodou. S tím se můžeme setkat i dnes v křesťanské církvi a křest s tím má také něco společného. Jiné jméno pro Dagona bylo Oannes a jistě zde lze najít paralely s Janem Křtitelem, který křtil nové křesťany vodou. Podle starobabylónské tradice přišel Dagon k lidem po velké potopě, kdy byla země ještě zcela zpustošená, a po potopě jim prý přinesl obilí a dobytek. Ukázal jim, jak stavět města, naučil je matematice a geometrii a poskytl jim veškeré vědomosti, které mohli v té době vstřebat. Celkem lidi naučil přírodním vědám, stavbě měst, stavbě chrámů, umění, geometrii a písmu a Oannes prý během dne nejedl žádné jídlo.

Díky těmto znalostem bylo možné postavit Babylon, první město po potopě, a v tomto městě dokonce existoval zavlažovací systém s hliněnými trubkami. Dagon se vždy v noci vracel do moře. Babylonský kněz Berossus uvádí, že Dagon měl podobu člověka, ale jeho hlava a tě

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.

Další díly