AURA A ASTRÁLNÍ PARAZITI

Anonym

Anonym

autor

01.05.2012 Paranormálno

Tímu vedcov z univerzity v Kapskom meste v Juhoafrickej republike sa podaril šokujúci objav. Dostali potvrdenie, že našu myseľ môžu ovládať a vo väčšine prípadov ovládajú astrálne bytosti! Význam tohto objavu je tak dôležitý , že všetky vedecké štúdie týkajúce sa tohto výskumu boli nielen klasifikované ako prísne tajné , ale boli prijaté opatrenia na stiahnutie a odstránenie všetkých skôr vydaných publikácií s informáciami o tomto výskume.

Širokej verejnosti je dobre známa metóda manželov Kirlianových , ktorý medzi prvými získali zábery energetických polí v okolí biologických objektov. Vedci zaoberajúci sa výskumom paranormálnych javov nazývajú tieto polia aurou objektov.

V rôznych publikáciách od vedecko populárnych až po seriózne vedecké práce , môžeme nájsť mnoho fotografií týchto energetických polí vyhotovených metódou Kirlian, ktorá umožňuje sledovať dynamiku polí . Existuje pomerne veľa vedeckých prác , ktoré potvrdzujú vzťah dynamiky týchto polí s psycho-fyziologickým stavom človeka

Vedecký tím z univerzity v Kapskom meste v zostave známych vedcov s dlhoročnou praxou v paranormálnom výskume , vrátene metódy fixácie aury ,viedol doktor filozofie Ngunga Tobago , ktorý spôsobil vo vedeckom svete revolúciu v povedomí o význame energetických polí v živote človeka.

Vedci vyvinuli spôsoby sledovania biopolí a vynašli prístroj (patent USA pod číslom: US 5, 253 984 B1) , ktorý umožňuje nielen sledovať dynamiku aury biologických objektov , ale na základe prevedených experimentov umožnil urobiť odhalenie , ktoré spôsobilo utajenie celého výskumu .

Avšak niektoré výsledky štúdií tejto skupiny vedcov sa dostali na verejnosť , vzhľadom na to , že vedecké metódy a nástroje v prvej fáze výskumu si vyžiadali zapojenie veľkej skupiny ľudí pred ktorou výsledky experimentov nebolo možné skryť.

Tieto výsledky naznačujú , že existuje priama súvislosť medzi tzv. astrálnymi podstatami – bytosťami a človekom.


Fotografie energetických parazitických organismů


Nám všetkým sú dobre známe pokusy rôznych bádateľov paranormálnych javov pokúšajúcich sa zachytiť na film , fotografiu tzv. astrálne entity , dušu , poltergeist atd. Niektoré z týchto pokusov boli úspešné, avšak významní vedci stále spochybňujú realitu týchto výsledkov.

Skupina vedcov v Kapskom meste svojim výskumom rozptýlila všetky pochybnosti v tejto veci , čo v skutočnosti aj dokladá fotografiami získanými pomocou svojho patentovaného vynálezu.

Vedci za pomoci vylepšenej metódy Kirlian boli schopní dosiahnuť nielen jasný záznam astrálnych objektov , ale aj študovať ich dynamické správanie , vrátane dynamiky emisného spektra a dynamiky tvoriacich sa biopolí astrálnych objektov.

Svoje výskumy začali pred niekoľkými rokmi a po sľubných výsledkoch ,sa rozhodli zlepšiť metódy svojho výskumu , čo následne viedlo k objavu ktorý otriasol vedeckou komunitou. Získané výsledky potvrdzujú priamu interakciu astrálnych entít s aurou ľudí !

Podrobnejšia štúdia dynamiky týchto objektov a ich interakcia odhalila isté vzorce správania a ich vzťah k ľuďom. Napríklad boli získané fotografie , kde bolo možné vidieť prenikanie astrálnych entít do aury človeka .


Energetický parazitický útvar v auře člověka

Fotografie astrálnych entít boli získané na špeciálnom zariadení v laboratóriu , ktoré bolo zamaskované ako foto- štúdio a umiestnené v známom ateliéri dizajnu , aby nedošlo k podozreniu od skúmaných ľudí a zabezpečila sa čistota experimentu .

Ďalší výskum odhalil , že energetické pole okolo astrála – astrálnej entity má premenlivú intenzitu. Toto spočiatku vedci prisudzovali k štatistickej fluktuácií , avšak detailné štúdie za pomoci silného počítača špeciálne vyvinutého algoritmu ukázali neočakávaný výsledok .Zistilo sa , že výkyvy majú vzťah s bioelektromagnetickou aktivitou mozgu človeka , na ktorý tieto entity reagujú.

Vedci tvrdia , že boli schopní zachytiť fázy prieniku astrálnej entity do aury objektu. Z výsledkov výskumu vyplýva , že v prvej fáze prieniku astrálna entita synchronizuje svoje vnútorné rytmy s rytmami “obete“ a tým získa prístup k aure “obete“. Po preniknutí do aury-biopola “obete“ sa menia vnútorne rytmy “obete“ pod vplyvom astrálnej entity!

Komplexné štúdie , za účasti psychológov a psychiatrov preukázali jasnú súvislosť medzi týmito výkyvmi a psychofyziologickými reakciami ľudí zapojených do pokusov. Okrem toho v tejto fáze boli získané také výsledky , čo okamžite spôsobilo zaradenie celého výskumu medzi prísne tajné.

Napriek tomu informácie získané v počiatočných fázach výskumu , umožňujú vyvodiť určité závery. Ukazuje sa , že astrálne entity môžu byť rozdelené do dvoch odlišných typov. Vedci ich označili ako “čierne“ a “svetlé- čisté“. Už tieto názvy naznačujú charakter entít. Líšia sa medzi sebou intenzitou svetla , spektrálnym zložením svetla a jeho dynamickými vlastnosťami . Vplyv týchto dvoch typov entít na ľudí je tiež rôzny.

Čierne entity napríklad vykazujú stálu aktivitu v infiltračných pokusoch , v prieniku do ľudskej aury .Svetlé entity spravidla takúto činnosť nevykazujú. Výsledný psychofyziologický stav človeka je odlišný pri pôsobení čiernych a svetlých entít. Typický výsledok pôsobenia čiernych je neprimeraná agresia ľudí v neadekvátnej situácií.


Na základe prevedených experimentov sa ukázalo že mnoho ľudí je pod neustálym pôsobením týchto astrálnych entít


Niektoré informácie získané pri výskume tiež ukázali , že existuje jasný vzťah medzi stabilným psychofyziologickým stavom človeka a “čistotou“ jeho aury, rovnako ako aj možnosťou prieniku entity do tejto aury. Pre potvrdenie , alebo vyvrátenie týchto poznatkov , boli vykonané štatistické analýzy na veľkých skupinách ľudí. Medzi tieto skupiny patrili tiež skupiny politikov , podnikateľov , väzňov vo väzení a iných.

Vzhľadom na to aby bola zaistená čistota pokusov potrebných pre dokončenie štúdie , tím vedcov prezlečených za reportérov a zamaskovanou technikou robil rozhovory s účastníkmi experimentu na summite o udržateľnom rozvoji v roku 2002 v Johannesburgu . Otázky ktoré boli položené skupine skúmaných osôb , boli pripravené špeciálnym tímom psychológov , aby navodili primerané reakcie a odpovede.

Výsledky štúdií tejto skupiny šokovali vedcov . Zistilo sa že takmer všetci politici a podnikatelia ktorý sa zišli na summite sú infikovaný čiernymi astrálnymi entitami . Počet infikovaných čiernymi entitami v skupine politikov a podnikateľov , bol väčší ako počet medzi väzňami!

Štatistické štúdie vedcov potvrdili zistenia že mnoho ľudí aj na významných postoch v politike , je pod vplyvom čiernych astrálnych entít , ktoré ovládajú ich myseľ a správanie !

Výsledky vedcov z Juhoafrickej republiky , potvrdzujú správnosť tvrdení ruského akademika Nikolaja Levašova , ktorý vysvetlil už pred mnohými rokmi vo svojich knihách a konferenciách vplyv parazitických astrálnych entít nasávajúcich životnú energiu človeka. Medzi vplyvmi , ktoré umožňujú prienik do aury človeka a umožňujú odoberanie životnej energie zaraďuje : alkohol , narkotiká , cigarety, pornografiu , nízke pudy ako napr. sex bez lásky, deštrukčnú hudbu , strach , stres a iné záležitosti ktoré nám systém každodenne podsúva.

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.