Assasíni z Vatikánu, aneb globální smrtící hra mocných našeho světa (1)

       Jak všichni velmi dobře ví, začínají se v onom globálním ekonomicko - politickém prostředí našeho světa dít události skutečně nevídané. Mnozí hovoří o tom, že se svět pomalu, ale jistě vrací do období bývalé studené války. Je smutné, že zřejmě i z historického konsensu to bude náš malý stát ve Střední Evropě, který k této napjaté globální situaci zřejmě také významně přispěl. A vzhledem k tomu, že jsem jeho občanem, cítím notnou dávku odpovědnosti za stávající stav věci i na svých bedrech. Nepoučili jsme se z roku 1938, nepoučili jsme se rokem 1948 a nepoučili jsme se ani rokem 1968. Bohužel stále pevněji ve mne uzrává přesvědčení, že se nepoučíme ani rokem 2008. Mnoho z mých přátel se mne stále častěji ptá, kde jsou kořeny sil, které tahají za nitky celé řady dramatických událostí. Osobně se dnes a denně setkávám se zřetelnou a významnou změnou myšlení u mnoha a mnoha lidí kolem sebe. Začínají jse již konečně dívat na spoustu věcí jiným pohledem. Hlavně se však začínají jít do hloubky a snaží se nalézt a pochopit hluboce skryté příčiny toho všeho čeho jsme dnes na světovém jevišti událostí svědky. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl představit zcela nový seriál reportáží od autora Erica Jona Phelpse , který měl možnost po mnoho let pobývat přímo u zdroje. Byl bych rád, kdyby se jeho reportáže se staly jedním z významných prostředků jak vidět náš světem ve zcela jiném světle, než jak se nám snaží ti "mocní" namluvit.

 


 

          Výše uvedená fotografie poukazuje na skutečnost jak ředitel FBI J. Edgar Hoover verboval během své funkce agenty z jezuitských Univerzit v Georgetownu, Fordhamu a Marquette stejně jako z mormonské Univerzity která byla řízená zednářskou svatyní. G. Gordon Liddy irsko - italský římsko katolický hodnostář a jeho strýc Ray Abbaticchio byl jedním z nejznámějších Hooverových agentů jenž obdržel vzdělání od jezuitů ve Fordhamu. Končně některé z těchto věcí cituje ve své knize: "Will, The Autobigraphy of G. Gordon Liddy":

      "Tak jak jsem obdivoval německé Benediktíny, stejným způsobem jsem obdivoval jezuity. Speciálně pak "Společnost Ježíše" na které bylo něco zvláštního. Šokující odnož katolické církve. Šlo o tak efektivně nastavenou organizaci, že byla i jistým inspirujícím nástrojem pro Heinricha Himmlera, který nechvalně proslul svou despotickou "SS", (Velkou úlohu v těchto aktivitách hrál arcibiskup Grober Freiburg, který byl jedním z největších sympatizantů nacistických stranických organizací., pozn. autora), jejíž příslušníci skládali zvláštní přísahu věrnosti přímo Hitlerovi. Tato skutečnost velmi zvláštním analogickým způsobem koresponduje s tím, jak členové nejvyšších úrovní jezuitů skládali tzv. "Čtvrtý Slib" přímo papeži. Tito lidé ovládali svět a bylo zřejmé, že z toho měli vyloženě radost."

      Liddy byl ve skutečnosti velmi kvalifikovaný a mentálně nesmírně disciplinovaný úkladný vrah, jenž se velmi dobře znal se dvěma konspirátory, kteří byli namočeni do smrti prezidenta Kennedyho. Šlo o Cartha DeLoach - agent FBI a E. Howarda Hunta - agent CIA. Tito dva jedinci patřili do skupiny tzv. "Rytířů Papeže".

      Liddy byl použit "Radou pro zahraniční vztahy" (Council on Foreign Relations), aby zinscenoval nakonec zpackanou loupež v rámci aféry "Watergate". Nakonec byli všichni zainteresovaní jedinci chyceni a v podstatě se vykoupili za důkazy, které způsobily velké nepříjemnosti prezidentovi Nixonovi. Chyceni byli všichni - kromě Gordona Liddyho. Celý chycený spolek pracoval pro jezuity, přičemž bylo rozhodnuto zbavit funkce prezidenta na základě "Čtrnáctého dodatku ústavy merického státu". Byla to prostě odveta za jeho neposlušnost směrem k "Council on Foreign Relations".

      Vše začalo operací "Watergate" a následovalo zradou ministra zahraničních věcí a člena "Řádu Rytířů Malty" Alexandera Haiga (jeho mladší bratr Francis R. Haig byl jezuitou). To vše nakonec kulminovalo obžalobou, kterou sestavil vysoce postavený jezuita a tehdy aktuálně působící profesor práva na Univerzitě v Georgetownu, kongresman Robert F. Drinan.

       Zřejmě díky loajalitě k prezidentovi Liddy odmítl Nixona podvést. Za toto "neposlušné" odmítání vyzradit na Nixona jeho kriminální aktivity, odsoudil soudce federálního soudu John Sirica našeho "přítele" na dvacet let vězení. Později mu tento trest byl snížen na osm let a to díky "Trilateralistou" a oddaným služebníkem Zednářů Davidem Rockefellerem a známým odmítačem bible Jimmy Carterem.

      Tušící příkaz zabít E. Howarda Hunta ve vězení si Liddy připravil svůj vlastní plán jak ho otrávit. Ovšem tento příkaz nikdy nepřišel. Hunt byl klíčovým hráčem ve scénáři Kennedyho vraždy, proto nesměl být dotčen.

      Nakonec aby mohl, žít musel podstoupit obrovskou hanbu a ostudu ve chvíli kdy stál před porotou. Jeho obhájcem se stal Mark Lane. Toho Hunt, ale i jeho šéf a učitel William F. Buckely Jr. přímo nenáviděl. Před soudem vystupoval jako agent CIA, který se v den vraždy prezidenta Kennedyho měl nacházet v Dallasu a v podstatě za jeho smrt nést i určitou odpovědnost.

 


 

          Výše uvedená fotografie he velmi známá a symbolizuje "IHS" - "Pečeť Společnosti Ježíše". Byla vytvořená prvním jezuitským generálem Ignátiusem Loyolou. V podstatě kdekoliv se tato insignie nachází, znamená to, že daný objekt je pod kontrolou a okultním vlivem tzv. "černého papeže" který je zároveň zednářem nejvyššího stupně. Málokdo však ví, že zkratka "IHS" parafuje iniciály egyptské pohanské trojice "I-Isis (bohyně-matka "Nebeská Královna"), "H-Horus" (božské dítě) a "S - Seb" (Otec).

 


 

      Na výše uvedené fotografii se nachází Ignatius Loyola (1491 - 1556) je zakladatelem a "Otec" "Svrchované Společnosti Ježíše". Ignatius Basque z rodu Loyola se narodil do bohaté a silné šlechtické španělské dynastie. Později se dostal do blízkosti královského dvora v čele s králem Ferdinanda II. Aragona (1479 - 1516) a královnou Isabellou. Loyola se také stal členem okultní a luciferiánské společnosti "Alumbrados". Je známé, že byl po celý život živen fixní představou ovládnutí světa s tím, že on by byl globálním monarchou vládnoucí celému světu z obnoveného hebrejského chrámu na hoře Moriah v Jeruzalémě. Theodor Griesinger, (Londýn: W.H. Allen, 1903).

-pokračování-


(c)2004 Eric Jon Phelps

(c)2008 Translation: Alhambra

Další díly