ARGENTINA: ZÁHADNÉ MRZAČENÍ DOBYTKA OPĚT NA SCÉNĚ

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

11.08.2005 Paranormálno

       Tajemné případy mrzačení dobytka se opět vrací na scénu. Nejvíce případu bylo zaznamenáno v prostředí Spojených Států Amerických, ale ti kteří se touto kauzou zabývají detailněji ví, že pozadu nezůstává ani Jihoamerický kontinent. Konečně to dokládají nejnovější zprávy z prostředí Argentiny. Konkrétně jde o případ tří kusů zmrzačeného hovězího dobytka. Krátká poznámka pro ty, kteří nejsou blíže seznámení s touto problematikou. Hovoříme o takovém charakteru poškození těla zvířat, který se vymyká klasickému schématu zabití zvířete. Části tkáně bývají velmi přesně - doslova chirurgickým způsobem odstraněné z těla přičemž způsob naznačuje použití vysoce vyspělé technologie. Velmi častým průvodním jevem u těchto konkrétních případů je totální ztráta krve. Na místě ale nejsou mnohdy patrné žádné krevní stopy. Existuje velmi mnoho teorií, které se snaží tento neobvyklý jev vysvětlit, doposud ale bez valného úspěchu.

 


 


       Tak tomu bylo i před několika dny v oblasti argentinské Idavi, kde byly nalezeny tři kusy hovězího dobytka nesoucí na svém těle neklamné stopy tohoto jevu. Zajímavé je, že před dvěma lety tu za záhadných okolností zahynulo mnoho set kusů tohoto druhu dobytka. Tenkrát šlo o velmi mediatizovanou záležitost do které se úzce zainteresovaly policejní vyšetřující složky bez valného úspěchu. I sebelepší ostraha nezabránila tomu, aby se každý den ráno nenašlo mnoho mrtvých krav.

       Jedno z mrtvých zvířat se nyní nalezlo na farmě Luisi Garrone. U zvířete tak jak je charakteristické pro tento jev chybělo pravé oko a ucho, velmi precizně a přesně byla odstraněna kůže s tkání v oblasti pravé čelisti. Chyběl jazyk a na pravé straně za zátylkem se nacházel, také pro tyto případy velmi charakteristický otvor.

      Na místo se dostavili policisté ze San Javier včetně zástupce šerifa a expertů z kriminalistického ústavu, kteří na místě pořídili fotodokumentaci a místo odborně ohledali. Policejní veterinář přišel na místě se zcela prozaickým vysvětlením s tím, že zvíře zemřelo normální smrtí a na místě byla mršina dodatečně z části ohlodána jinými zvířaty jako jsou např. lišky, fretky a nebo lasice. Každopádně to nic nemění na výpovědi majitele uhynulého zvířete, který je přesvědčen, že nic podobného ve svém životě neviděl.

 

Zdroj: Rense.com

Translation: Matrix-2001.cz